HJEM

                                         

Ordener og medaljer 
 

Den mest almindelige form for anerkendelse for lang og tro tjeneste inden for Redningsvæsenet var tildelingen af Dannebrogsmændenes Hæderstegn, ”sølvkorset”. 

I 1952 ophørte tildelingen af Dannebrogsmændenes Hæderstegn, hvorefter redningsfolkene, blev tildelt Ridderkorset af Dannebrog. 

Blandt de øvrige medaljer hørte Medaljen for Druknedes redning, samt Medaljen for Ædel Dåd. Herudover kunne redningsmændene tildeles Den kongelige Belønningsmedalje og Fortjenstmedaljen i Sølv. 

Fro 1994 blev Farvandsvæsenet omfattet af reglerne om tildeling af Forsvarets Hæderstegn. For at blive tildelt Hæderstegnet skal man have haft uafbrudt ansættelse inden for Forsvaret i 25 år. For at kunne gøre sig fortjent til dekorationerne skal den pågældende være kendt af sine foresatte som en brav mand eller kvinde, der ved troskab, duelighed, flid og god opførsel i tjenesten og en ulastelig vandel i sit private liv, har gjort sig værdig til dekorationen.

Prøjsisk Røde Ørn medalje Dannebrogsmændenes hæderstegn
Forsvarets Fortjensttegn 25 år Medaljen for Druknedes redning