Skoler
 
Borgerskole Realskole
Navigationsskole Danish Offshore School
   
Danish Offshore School

Den 23. januar 1984 etableredes Danish Offshore Safety and Technology School som en afdeling under Søfartsstyrelsen - underlagt Erhvervsministeriet.

Danish Offshore School har administrationskontor på Fanø Søfartsskole, Vangled, Nordby, 6720 Fanø.

De involverede skoler er: Esbjerg Brandskole, Esbjerg Lufthavn, Maersk Helicopters, og Danish Offshore School.

Etableringen af Danish Offshore Safety and Technology School betyder, at alle sikkerhedsuddannelser er samlet under eet styrende organ. Herved opnås den bedst mulige koordinering af den know-how og ekspertise, der igennem en årrække er opbygget inden for de enkelte områder. Det nære samarbejde, der ved denne etablering er skabt mellem de offentlige myndigheder, uddannelsesstederne og de involverede firmaer danner grundlaget for en fortsat udbygning af know-how og ekspertise inden for hele uddannelsesområdet.

Søfartsstyrelsen og Danish Offshore School er medlemmer af I.A.S.S.T. (International Association for Safety and Survival Training).

Link til skolen