HJEM

                                         

Links og litteraturliste
Indholdsfortegnelse
Fan?s historie
Fakta om Fan?
Lokalhistorisk forening
Tema
Fan? i sejlskibstiden

Fanø Lokalhistoriske Foreningtop 

- stiftet i januar 1987 -   

Indholdsfortegnelse over hidtidige udgivne medlemsskrifter

 

Nordby Arkivetannonce   Sønderho Arkivet
     
Niels Engers Vej 5

(Den gamle Realskole - over Biblioteket)

  Landevejen 41 Sognegården - over Fanø Spare- og Laanekasse
Åbningstider:

Tirsdag kl.: 10 -12

Onsdag kl.: 19 - 21

 

  Åbningstider: Torsdage kl.: 16- 18
Telefon 75 16 62 60      
e-mail nordbyarkivet@fanonet.dk

 

  sonderhoarkivet@nrdc.dk

 

 
Samt efter aftale med lederen Linda Vesterbæk 75 16 35 95   Samt efter aftale med lederen Anker Jensen 75 16 2441
                                            Bestyrelsen er i 2006/2007 således sammensat:
 
  Formand: Anni Nejrup 75 16 23 80
  Kasserer: Lone Christensen 75 16 26 94
  Best. medl.: Ida Bjerg 75 16 61 37
  Best. medl.: Linda Vesterbæk 75 16 35 95
  Best. medl.: Anker Jensen 75 16 24 41
 

Ida Bjerg og Anni Nejrup udgør sammen med suppleanten Per Bjerg bestyrelsen for Fanø Museum. Elsi Dall er 2. suppleant.

Linda Vesterbæk og Lone Christensen  udgør sammen med suppleanten Torben Garmer bestyrelsen for Nordby Arkivet. Knud Nielsen 2. suppleant.

Anker Jensen udgør sammen med suppleanten Mette Brinch Jensen bestyrelsen for Sønderho Arkivet. Gertrud Nærø er 2. suppelant.

Forenings formål er at videreføre de forhen "medlemsløse" institutioner Fanø Museum & Sognearkiverne på Fanø (Nordby Arkivet & Sønderho Arkivet), der ifølge vedtægterne har en offentlig tilgængelig samling, at varetage disse samlingers praktiske og økonomiske interesser, samt at samle lokal- og slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, udstillinger, publikationer, kurser o. lign. at øge kendskabet til lokalhistorisk arbejde.