Mitfanoe
Bilag F

 

Liste

 

over Sønderho Sogns hjemmeværende Mandskab her paa Fanø samt i hvilken Orden, de ere ansat ved de kongelige Kanoner, Haubitzer og Geværer til Forsvar mod fjendtligt Overfald.

 

 

A. Hovedbatteriet, det sønderste. Kommandant Mads Nielsen Frandsen.

 

Kanon Nr. 1, 12 Punds.

 

Peder Nielsen Harreby, Kommandør.

Anders Hansen Jessen, Vicekommandør.

Niels Anthonisen, Lader.

Jes Anthonisen, ved Lunten.

Hans Jørgen Fiseher, Haandlanger.

Jørgen Møller og Christian Clausen, ved Spager og Tallier.

 

Kanon Nr. 2, 4 Punds.

 

Hans Thomsen Kromann, Kommandør.

Jes Nielsen Thøgersen, Vicekommandør.

Poul Thomsen, Lader.

Hans H. Fiseher, ved Lunten.

Hans Madsen Ibsen, Haandlanger.

"

 

Kanon Nr. 3, 12 Punds.

 

Peder Hansen Ibsen, Kommandør.

Sonnich Mortensen, Vicekommandør.

Hans Nielsen Mandø, Lader.

Hans Nielsen Olsen, ved Lunten.

Jes Jens en Møller, Haandlanger.

Mads Johansen og Jep Hansen Pedersen,

ved Spager og Tallier.

Hans Jensen Møller, Leverandør.

 

 

B. Mellemste Batteri. Kommandant Hans Sørensen Thygesen.

 

 

Kanon Nr. 1, 4 Punds.

 

Jes Nielsen Kromann, Kommandør.

Peder Nielsen Gammelby, Vicekommandør.

Hans Sørensen Jessen, Lader.

Hans Anth. Mathiasen, ved Lunten.

Peder Jensen Knudsen, Haandlanger.

Jes Anth. Jessen, ved Spager og Tallier.

 

Kanon Nr. 2, 4 Punds.

 

Peder Jensen Fiseher, Kommandør.

J ens Larsen Jensen, Vicekommandør

Hans Jessen Jepsen, Lader.

Hans Pedersen Nielsen, ved Lunten.

Math. Anth. Jessen, Haandlanger.

Anthonis Hansen, ved Spager og Tallier.

Jes Nielsen Nissen, Leverandør.

 

 

C. Det nordligste Batteri. Kommandant Mads Sørensen Uldahl.

 

Kanon Nr. l, 6 Punds.

 

Thomas Meinertz, Kommandør.

J es Hansen Smed, Vicekommandør .

Jes Clemmensen, Lader.

Niels H. Uldahl, ved Lunten.

Niels Callesen Pedersen, ved Spage r og Tallier.

 

 

Kanon Nr. 2, 6 Punds.

 

Niels Thomsen, Kommandør.

Niels H. Pedersen, Vicekommandør.

Jes Nielsen Mandø, Lader.

Thomas Anthonisen, ved Lunten.

Hans Andersen, Haandlanger.

Søren Thomsen, ved Spagerne.

Thomas N. Foged, Leverandør.

 

 

D. Haubitzer paa Vogne.

 

Nr. 1.

 

Hans Thomsen, Kommandør.

Johannes N. Høy, Vicekommandør.

Jes Sonnichsen, Lader.

Anthonis Pedersen, ved Lunten.

Peder Nielsen Degn, Haandlanger.

Mads Larsen, ved Af. og Paalæg.

Jens Mortensen Tækker, Vognmand.

 

 

Nr. 2.

 

Hans Hansen Orre, Kommandør.

Niels Jepsen Degn, Vicekommandør.

Søren Bossen, Lader.

Peder Larsen, ved Lunten.

Thomas N. Jerne, Haandlanger.

Jørgen Anthonisen, ved Af. og Paalæsning.

Møller Frederik Lauritzen, Vognmand.

 

 

E. Mandskabet til Geværerne.

 

Officererne ved dette Korps var:

 

Løjtnant Jes Jensen Sonnichsen med Jeppe Jensen som Underofficer.

Løjtnant Jens Sørensen Brinch med Thomas Mathiasen som Underofficer.

Løjtnant Jens Jessen Anthonisen med Niels Hansen Olesen som Underofficer.

 

 

 

Løjtnant Jes Jessen Anthonisen med Hans Møller Mortensen som Underofficer.

Af Gemene var ialt 55 Mand og alle forsynet med hver sit Gevær.

    

 

Højstkommanderende for alt foreskrevne:

                       

Kapitain Peder Hansen Brinch.

    

Saaledes af os undertegnede Officerer i bedste Orden forfattet og indrettet testerer.

    

Sønderho, 18. Oktober 1807.

   

   

    Jes Jensen Sonnichsen.                          Jens Sørensen Brinch.         P. H. Brinch.

             Jens Jessen Anthonisen.     Jes Jessen Anthonisen.

 

2 1 S e pt. 1807.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles