Mitfanoe
Bilag G  LA B87-176/77: Liste over Mandskabet som har modtaget de Kongelige Gevæhrer med Tilbehør i Nordby Sogn.   1ste Compagni   Officer: Morten Jessen Rødgaard   Øvede Mandskab: Nr.
 1. Mathis Pedersen Iversen
 2. Claus Mathisen Rindby .
 3. Jens Christensen Ludvig Landsværnsmand
 4. Morten Jensen Lauridsen
 5. Hans Mortensen Rødgaard yngre
 6. Laust Simonsen
 7. Peder Hansen Mathisen Clausen
 8. Morten Mortensen Rødgaard
  Uøvede Mandskab:
 1. Iver Peder Iversen
 2. Mads Nielsen Rindby
 3. Søren Jensen Rindby
 4. Hans Lassen Andersen
 5. Jens Nørbeck
 6. Christen Christensen Lund
 7. Christen Hansen Eschesen
 8. Iver Hansen
 9. Peder Nielsen Jensen yngre
 10. Niels hos Hr. Fischer
 11. Anders Jensen ved Præsten
 12. Lars Mortensen Rødgaard yngre
  Drenge at tilsige Mandskabet: Hans Nielsen Christensens søn Hans Lauritzen Andersens søn


 

  2det Compagni.   Officerer: Hans Jensen C1ausen   Øvede Mandskab: Nr.
 1. Laust Nielsen ved Præsten
 2. Hans Mathisen Rindby
3.     Jens Mortensen Rødgaard 4.     Søren Mortensen Rødgaard 5.     Niels Hansen Sørensen 6.     Jens Nielsen Ploustrup 7.     Hans Pedersen Jessen 8.     Niels Mortensen Oldefar           Uøvede Mandskab:
 1. Jens Mortensen Nørbye.
 1. Thomas Bech
 2. Mathis Hansen i Nørby
 3. Jens Hansen Andersen
 4. Peder Mathisen yngre i Nørbye
 5. Frederik Brandt
 6. Jacob Kyber
 7. Poul Sørensen Hundborg
 8. Niels Pedersen af Oxby
 9. Jens Jørgensen Møllersvend
 10. Jens Nielsen af Hoe
 11. Chresten Christiansen
  Drenge at tilsige Mandskabet Mathis Iver Pedersens Søn Niels Iversen yngre i Nørby


 

  5te Compagni.   Officer: Anders Berthelsen   Øvede Mandskab: Nr.  
 1. Hans Jørgen Callesen
 2. Ancher Lassen
 3. Niels Berthelsen yngre
 4. Peder Pedersen Poulsen
 5. Hans Pedersen Poulsen
 6. Peder Pedersen Lassen
  Uøvede Mandskab:  
 1. Niels Dyrebye
 2. Abraham Smed
 3. Jens Pedersen af Jerne
 4. Poul Berthelsen af Haurvig
 5. Anders Lauritzen
 6. Jens Hansen Pedersen
 7. Peder Mortensen Terchildsen
  Drenge at tilsig Mandskabet:: Anders Clausen Niels, Lauritzens Søn SørenN.


 

  R e s e r v e Corps G a m l e Nr.
 1. Mathis Jessen
 2. Lars Anckersen
 3. Jens Hansen Andersen
 4. Peder Sørensen Lauridsen
 5. Berthel Frandsen
 6. JørGen Hansen Callesen
 7. Peder Wind
 8. S. Claus Jessen
 9. Søren Stefensen
 10. Niels Jensen Warrer
 11. Hans Pedersen Skomager
 12. Niels Pedersen ældre
 13. Niels Hansen Pedersen
 14. Søren Greisen Møller
 15. Eschild Nielsen
 16. Hans Nielsen Ellens
 17. Niels Andersen Margrethe
 18. Jens Clausen ældre
 19. Lorentz Holst
 20. Mathis Nielsen Mortensen
 21. Niels Hansen Jessen
 22. Niels Nielsen Tømmermand
 23. Jens Sørensen Borck
 24. Hans Sørensen Skoleholder
 25. Morten Oldefar
 26. Søren Mandø
 27. Jes Jensen
 28. Jens Sørensen WO~1sbøll
 29. Peder Hansen Mortensen
 30. Lars Mortensen Rødgaard
 31. Calle Lauritzen
 32. Hans Pedersen
 33. Jes Mortensen Rødgaard
 34. Peder Andersen
 35. Hans Iversen
 36. Niels Peder Jessen
 37. Niels Winthersen
 38. Hans Mathiasen Eschesen
 39. Mathias Pedersen i Rindby


 

  3die Compagni.   Officer: Hans Nielsen Svarrer   Øvede Mandskab: Nr.. 1.     Søren Jensen Borck 2.     Jørgen Hansen Knudsen 3.     Morten Hansen Jessen 4.     Jes Jensen Ingers 5.     Jens Jensen Ingers 6.     Hans Jessen Tømmermand 7.     Peder Christensen Landværnsmand 8.     Jens Søren Nielsen 9.     Mathis Ting 10.Niels Jensen Rødgaard   Uøvede Mandskab:   11.Jens Christensen Dam 12.Mads Clemmensen Møllersvend 13.Niels Rasmussen 14.Ole Thomsen af Tobøl?? 15.Søren Lauritzen af Wognsbøl 16.Greis Jørgensen af Henne 17.Hans Knudsen yngre 18.Jens Brick 19.Frederik Schrøder 20.OJle Jessen   Drenge at tilsige Mandskabet: Jens, Jens Christensen Dams Søn Hans, Jens Bricks Søn


 

 

4de Compagni.

Officer:

Jens Jensen for Hrr. Niels Jacobsen, Kromand

 

Øvede Mandskab:

 

Nr.

1.     Hans Smed

2.     Hans Peder Christensen

3.     Hans Hansen Greisen

4.     Hans Jessen Madsen

5.     Peder Pedersen Madsen

6.     Mogens Ollesen Landværnsmand

7.     Niels Jensen Sørensen

8.     Anders Pedersen Lassen

9.     Peder Clausen Regitz

10.Hans Hansen ved Lauritzen

11.Niels Søren Lauritzen

12.Hans Sørensen Ende

 

Uøvede Mandskab:

13.Enevold Smedesvend,Wangley

14.Erick Erichsen

15.Johannes Nielsen af Foerum??

16.Hans Sørensen af Alslef

17.Anders Madsen

18.Hans Dahl

19.Peter Lorentzen Holst

20.Chresten Rach

 

Drenge at tilsige Mandskabt:

Peder, Jan Jens Anders Pedersens søn

Lorentzen Holst

 

 

Foranstaaende vaabenføre Mænd som har modtaget de Kongelige Gcvæhrer, hvis Antal er efter

orden til Enhvers Officer leveret 6 skar­ Qe Patroner til hver Mand,

som udleveres til dem i fornøden eragtende Tilfælde.

Fanø den 21 Sept.

1807

 

Som Corpsets Anfører    N. Jacobsen

Niels Nielsen Grethes adjudant

Jens Pedersen Clausen Ober Opsyn ved Signalerne og Commandeur ved sammes Canoner.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles