Dania, bark, NFKR, Nordby

 

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

  

Navn

 Dania

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 402,86

Type

 Bark

Netto tons

 395

Kendingsbogstaver

 NFKB

Længde

 134,0

Byggeår

 1867

Bredde

 25,1

Bygmester

 Dobie & Co.

Dybde

 15,4

Byggested

 Glasgow

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

Casper Wilhelm Holm, Hans Morten Bech, N.G. Nielsen, P.K. Terkelsen, Niels Gregersen Nielsen og Peder M. Nørby

 

1890 - 1900

 Peder Nielsen Winther

A/S "Barkskibet Danias Rederi"

1890 

1890 - 1900

 

 Dania,-jernbark,-NEKB,-skib,-FOS-4737-12

FOS 4737-12, Fiskeri og søfartsmuseet

 

Barken byggedes i 1867 i Glasgow hos skibsbygmester Dobie & Co. med navnet Gallovidian". Det indkøbtes til Fanø af skibsreder Peder Nielsen Winther for 2700 £ d. 16.6 1890 fra A. Rae i Liverpool. P.N. Winther videresolgte skibet d. 5.8 1890 til A/S "Barkskibet Danias Rederi" med ham selv som bestyrende reder med sæde i Nordby. Rederiet stiftedes d. 5.8 1890 og havde en aktikapital på 65.000 kr.

Kaptajn Casper Wilhelm Holm døde under skibets ophold i Falmouth i begyndelsen af maj 1892, og han afløstes af kaptajn H. M. Bech. Fra Falmouth gik "Dania" til Hamburg, hvor den efter losningen indtog last til Port Elizabeth. Næste Rejse gik til Houtmann Abrolhos, en rejse, som udførtes på 34 dage. Ved Houtmann Abrolhos indtoges guanolast tilbage til Europa (Antwerpen).

Den 9. december 1898 afsejlede skibet fra Cardiff til Pernambuco, men kom først til søs fra Barry den 20. december. Det blev en rejse med besværligheder, med meget stormfuldt vejr og svær sø, hvorunder skibet brækkede roret og blev læk. Den 16. januar 1899 prajedes man af dampskibet ”Hispania”, og Dania meddelte da, at den lå med brækket ror og var læk, samt at mandskabet var meget udmattet efter at have udstået svære strabadser i det frygtelige vejr. "Hispania" kunne imidlertid ikke hjælpe meget. Derimod forsøgte en anden damper, ”Minto”, at tage barken på slæb. Den måtte opgive det. Imidlertid lykkedes det til sidst S/S "Iron King" at få ”Dania” under bugsering, og 28. januar 1899 indbragtes skibet til Queenstown.

Her blev ”Dania” repareret, inden sejladsen kunne fortsættes. Herefter gik turen til Aruba, hvor der lastedes fosfat til Hamburg.

På hjemturen døde kaptajn Niels Gregersen Nielsen d. 7. august 1899, formentlig af en tropesygdom.

Efter 47 dage i søen befandt skibet sig d. 16. maj 1900 i Nordsøen. Vinden var NNØ med ustadig kuling. Om morgenen kl. 07.15 under en vending, sprang forgrejerne og ved samme uheld brækkede begge bramstænger, og bram- og røjlrå faldt ned på overmærseråen, tillige skørede overmærssejl, og fore-bramsejl gik totalt tabt (blæste bort), ligeledes brækkede begge bramsalinger.  

Kursen blev lagt om og da alt var nogenlunde af vejen, lagdes ”Dania” atter til vinden østover og d. 19. maj ankom man til Hamburg. Efter udlosning i Hamburg kom skibet i tørdok og slæbtes siden til Altona for at få skaderne repareret, således fik man ny mærsstang og nye bramstænger samt fik nyt halvdæk, ligesom patentrorgrejerne blev udbedret.

Da det viste sig umuligt at opdrive lønnende udgående fragt fra Hamburg, blev det bestemt at sende skibet ud i ballast til Yucatankysten for at laste logwood til Falmouth og efter 51 dages rejse ankom "Dania" den 29. august 1900. Efter at have indtaget ladningen i Cuye afsejledes den 27. september. 5 dage senere grundstødte skibet på Coloradorevet på Cuba's nordspids og blev til vrag. Den 10. oktober 1900 forlod mandskabet vraget, som solgtes for 400 dollars.

Kilde: F. Holm-Petersen + Rosendahl

 

 Dania,-jernbark,-NEKB,-besaetningsbillede,-FOS-4737-11

 

FOS 4737-12, Fiskeri og Søfartsmuseet

 

Besætningen på "Dania" fotograferet i Qeenstown i januar 1899 efter udståede strabadser på den afsluttede rejse.


Gå til top