Mitfanoe
Halnaker, bark, NFCT, Nordby

  

ship-18-500x332 Skibsdata

 

 

 

Navn

 Halnaker

Drægtighed KL

 

Hjemsted

 Nordby

Brutto tons

 602,79

Type

 Bark

Netto tons

 538

Kendingsbogstaver

 NFCT

Længde

 167,2

Byggeår

 1962

Bredde

 26,5

Bygmester

 Gourley Brothers

Dybde

 17,4

Byggested

 Dundee

Forhudning

 

 

 

Bygget på

 Jern

 

 

Skibsfører(e)

Ført

Reder(e)

Reder for

 Thomas Nielsen

1891 - 1895 

 A/S "Halnaker"

 1891 - 1895

  

  

Barken "Halnaker blev bygget i Dundee, Skotland i 1862 og fik navnet "Arauco". Det indkøbtes i Liverpool d. 21.1 1891 til aktieselskabet "Halnaker" med skibsreder Hans Svarrer som bestyrende reder og med sæde i Nordby. Aktiekapitalen var 86.500 kr, skibets købspris var 4000 £ = 72.000 kr. og det havde en besætning på 13 mand, deraf 4 fra Fanø - kaptajn Thomas Nielsen, 2. styrmand Harry Duysen, steward Niels Rødgaard og matros Jacob Fack. Skibets første 3 rejser førte skibet vidt omkring og skibet sejlede hele dets levetid på langfart.

 

”Halnaker” s 4. og sidste rejse gik til Madagascar og videre til Stillehavet. Kaptajn Nielsens familie blev hjemme på Fanø. Skibet afsejlede fra Hamburg d. 13.8 1894 med stykgods til Tamatave, Madagascar. Hertil ankom skibet d. 28. november 1894. Den efterfølgende ballastrejse til Sydney tog 47 dage med ankomst d. 8. marts 1895. Her lastedes stykgods til Ponape og Yap. Det meste stykgods blev losset i Ponape, hvor der blev lastet ca. 500 ton kopra før rejsen d. 14. juni 1895 fortsattes til Yap.

 

Den 21. juni indtraf dårligt vejr med storm, der varede 36 timer. På grund af tåge og regn havde man i 5 dage ikke kunnet foretage observationer. Efter bestikket skulle skibet d. 21. juni have udsejlet distancen til Yap, hvorfor man styrede østover for små sejl.

Den 27. juni kl. 0100, medens skibet lå for små sejl og i høj sø, hørtes brænding forude. Alle mand kom hurtigt på dækket og man forsøgte at halse rundt. Skibet faldt også 4 streger af, men stødte på et koralrev. Et par minutter senere stod skibet fast midt i brændingen. Høje søer væltede ind over skibet og sønderslog alt opstående. Kahytten og agterlasten fyldtes straks med vand.Med stort besvær fik man redningsbåden ud og hele besætningen kom i den med undtagelse af stewarden, Niels Rødgård fra Fanø, der blev skyllet overbord og omkom. Redningsbåden blev af søen kastet gennem brændingen ind i smult vand og nu var kaptajnen, begge styrmænd og besætningen samt 1 passager, i alt 14 mand foreløbig i god behold.

 

Så snart det blev lyst om morgenen kom en hel del indfødte roende i deres kanoer ud til redningsbåden og skibet. Disse indfødte var halvvilde og fjendtlige over for de skibbrudne og da den enlige passager, en tysk skolelærer, yderligere fortalte, at de indfødte her var kannibaler, hjalp det ikke på humøret. Folkene havde ingen særlig lyst til at komme i land. Kaptajn Nielsen har sikkert været glad for at familien ikke var med på denne rejse.

De indfødte stjal alt fra de skibbrudne, selv noget af deres sparsomme påklædning og kaptajn Nielsen måtte aflevere sin vielsesring. Skibet blev selvfølgelig plyndret for alt muligt, deriblandt en del spiritus, så situationen begyndte at blive ret farlig. I 3 dage stod plyndringen på og i den tid levede de skibbrudne af kokosnødder, som de i nattens mulm og mørke samlede i skoven.

 

Man besluttede nu at slippe bort fra øen, der hed Federsta, til øen Yap. Man samlede kokosnødder og skjulte dem i båden, hvor man også havde gemt lidt brød, for at de vilde ikke skulle få fat i det. De indfødte blev stadig mere fjendtlige, de revtøjet af kroppen på de skibbrudne og truede åbenlyst med deres lyst til at æde dem. Man bestemte sig til snarest muligt at forsøge flugt. Imidlertid havde kaptajn Nielsen fundet på at true de indfødte med at købmand De Kew fra Yap, (han besøgte af og til øen for at købe kopra) ville straffe dem hårdt, såfremt de skibbrudne led overlast og denne trussel lod til at virke.En mørk nat nåede søfolkene bort fra øen. Provianten bestod af kokosnødder, en sæk brød og lidt vand. Efter 44 timers roning ankom man til Yap i meget udmattet tilstand og næsten uden klæder på kroppen.

Det var d. 1. juli 1895. Efter ankomsten til Yap fik alle en god pleje og 6 dage senere gik rejsen videre til Manila og hjemad. Værdien af ”Halnaker” var ved forliset opgjort til 80 000 kr. medens assurancen udgjorde 70 000 kr. Vraget solgtes senere for 477 dollars.

Forliset skete ved Pugelup, en ø i Mackenzie øgruppen, der ligger NØ for Yap på ca. 10.00 N. bredde og 140.00 Ø. længde.

 

Efter forliset indkøbte rederiet i 1895 skibet ”Nor Wester”. Kaptajn Thomas Nielsen blev fører af skibet og Harry Duysen fulgte med, nu som 1. styrmand. Han blev senere selv kaptajn på fuldriggeren ”Gladstone” i 1901, kun 28 år gammel.

Kaptajn Thomas Nielsen var ikke en mand, der skiftede skib ofte, det kan bemærkes, at han var om bord i ”Halnaker” fra januar 1891 til forliset i juni/juli 1895. Antages det, at han har brugt en måned på at komme hjem, har han holdt ferie på Fanø fra august til oktober 1895, hvor han mønstrer på ”Nor Wester”. Han blev så om bord i ”Nor Wester” hele tiden til dette skib forliste i juli 1900.

 

Kilde: F. Holm-Petersen + Rosendahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box