Abrahamsen, Søren, skibsbygmester og skibsreder

abra2

Fam

Søren Abrahamsen
Født: 15 okt 1849 i Odden, Fanø - Død: 26 dec 1916 i Esbjerg
Stilling: Skibsbygmester, skibsreder og sognerådsformand i Nordby
Hans far: Snedkermester Mads Sørensen Abrahamsen
Hans mor: Johanne Jensdatter
Gift 14 nov 1875 i Nordby Kirke, Fanø
Hustru: Anne Marie Thyssen
Født: 14 nov 1852 i Odden, Fanø - Død: 20 aug 1913 i Esbjerg, Ribe
Hendes far: Hans Pedersen Thyssen
Hendes mor: Mathilde Rosine Pontoppidan
Børn:
Emilie Abrahamsen
Født: 16 aug 1876 i Odden, Fanø
Gift med Jørgen Tingberg Svarrer
Ejnar Abrahamsen
Født: 4 nov 1877 i Odden, Fanø
Johannes Abrahamsen
Født: 14 maj 1879 i Odden, Fanø
Mathilde Abrahamsen
Født: 23 okt 1880 i Odden, Fanø
Thorvald Abrahamsen
Født: 8 feb 1886 i Odden, Fanø
Stilling: Børstenbinder, repræsentant
Gift med Asta Elvira Pedersen
Johanne Abrahamsen
Født: 5 sep 1888 i Odden, Fanø

Kapt

1891 - 1897 Reder for "Emanuel", jagt, NWKB
1892 - 1800 Reder for "Paul", bark, NFCV
1893 - 1909 Reder for "Emilie", bark, NFVW
1894 - 1909 Reder for "Hans", bark, NGQB
1895 - 1901 Reder for "Mathilde", bark, NHKJ
1894 - 1909 Reder for "Sophie", brig, NHCD
1896 - 1907 Reder for "Thora", bark, NHSW

Beg

 

abra3

 

Anne Marie og Søren Abrahamsen

 

Abrahamsen & Co. Under dette navn stiftedes i 1868 et selskab bestående af de to brødre Jes N. og Hans N. Christensen samt smedemester Mads Søren Abrahamsen. Dette skulle ledes af den unge, ca. 20 årige, Søren Abrahamsen, søn til Mads Abrahamsen, hvis meste arbejde lå i at levere arbejde til skibsbyggeriet.

Søren Abrahamsen kom til at begynde med i lære hos sin far, men opgav dette og gik i skibsbyggerlære hos Emil Petersen i Sønderho, hos hvem han grundigt lærte tegning og konstruktion af skibe.De første tre skibe, "Kompagniet" - sådan kaldtes selskabet i daglig tale - byggede, var efter tegning af Emil Petersen; det fjerde, skonnertbriggen "Maren" og de efterfølgende leverede S. Abrahamsen tegninger til. I 1872 overtog Søren Abrahamsen selv ledelsen og byggede ialt 33 skibe, mest brigger, 3 mastede skonnerter og barkskibe. Det sidste skib, barken "Thora" blev bygget i 1897.

Søren var ridder af Dannebrog og æresmedlem af Fanø Håndværker og Industriforening samt Fanø Skibsrederforening. Desuden var han medlem af sognerådet i 12 år, deraf sognerådsformand i 9 år.

 

 

Hædersgave – Fanø Ugeblad d. 5.3 1898
En deputation af byens borgere overrakte i søndags skibsbygmester Søren Abrahamsen en gave bestående af et smukt guldur, en sølvbeslået merskumspibe og et sølvpletteret skrivetøj, hvortil 188 af kommunens beboere har ydet bidrag.
På alle gaverne var monogrammet S.A. anbragt og uret havde følgende indskrift:
Fra beboerne i Nordby for arbejde i sognerådet 1886 – 1897.
Med gaverne fulgte en særdeles smuk kalligraferet adresse med navnene på alle bidragyderne.
Ved overrækkelsen udtalte pastor Søren Hagerup Holck (ifølge Esbjerg Avis) som ordfører for deputationen, at gaven skulle være et synligt bevis på, at en stor del af byens beboere påskønnede og var taknemmelige for den iver og dygtighed, hvormed Søren Abrahamsen i 12 år havde virket i kommunens tjeneste, deraf i 9 år som sognerådets formand.

 

 

 


abra5
 Familien fotograferet på Himmelbjerget
abra8
Værftet
 
Kilde: Fanø's Historie, Morten Clausen og Schneider
 
 

 

 

 

Relaterede artikler

Gå til top