Mitfanoe

Skipper H

Harrebye, Hans Pedersen, skipper

Hans Pedersen Harrebye var bror til skibsreder og skibsfører Poul Pedersen Harrebye

Læs mere: Harrebye, Hans Pedersen, skipper
 
Harrebye, Lauritz, skibsfører

harreby.lauridsLauritz Harrebye førte 2 sejlskibe hjemmehørende i Sønderho. søn af skibsreder og skibsfører Poul Pedersen Harrebye og bror til Peder Nielsen Harreby og Søren Lauritzen Harrebye

Læs mere: Harrebye, Lauritz, skibsfører
 
Harrebye, Poul Pedersen, skibsreder og skibsfører

harreby.poulpPoul Pedersen Harrebye var far til skibsreder og skibsfører Peder Nielsen Harreby og skibsførerne Søren og Lauritz Harrebye

Læs mere: Harrebye, Poul Pedersen, skibsreder og skibsfører
 
Harrebye, Peder Nielsen, skibsfører

Peder Nielsen Harrebye omkom sammen med sin søn ved skonnerten "Union"s forlis i 1888

Læs mere: Harrebye, Peder Nielsen, skibsfører
 
Harrebye, Søren Lauritzen, skibsfører

harreby.soerenlSøren Lauritzen Harrebye var fører af flere sejlskibe fra Sønderho...Famileforbindelsen til faderen og broderen, skibsreder Peder Nielsen Harreby er tydelig i forbindelse med de skibe, Søren har ført

Læs mere: Harrebye, Søren Lauritzen, skibsfører
 

End Of Slide Box