Mitfanoe
Knudsen, Anders Mathiesen, skibsreder og skibsfører

Famknudsen,-anders-math

Anders Mathiesen Knudsen var søn af skibsreder og skibsfører Mathis Jensen Knudsen og Karen Jesdatter
Anders Mathiesen Knudsen var født i Sønderho d. 7.6 1849
Anders døde i Sønderho d. 8.2 1931
Anders blev gift i Sønderho d. 9 .2 1877 med Anne Marie Meinertz
Anne Marie var datter af skibsreder og skibsfører Thomas Meinertz og Anne Jesdatter
Anne Marie blev født i Sønderho d. 24.8 1856
Anne Marie døde i Sønderho d. 25.1 1891

Der var 7 børn i ægteskabet
Anne Knudsen, født d. 8.6 1877 – død d. 1.7 1930, gift med slagtermester S. J. Sonnichsen
Karen Mathea Knudsen, født d. 10.4 1881 – død d. 7.7 1881
Thomas Meinertz Knudsen, født d. 14.6 1882 – død. 27.3 1935 i Esbjerg, fabrikant, gift med Kristine Marie Sørensen
Karen Petrea Knudsen, født d.21.8 1884 – død d. 25.7 1953 i Helsingør, gift med lods Jens Abraham Jensen
Mathea Knudsen, født d.8.6 1886 – død d. 23.1 1968 i Esbjerg, gift med styrmand Peder Jørgensen Pedersen
Mathias Knudsen, født d. 30.4 1888 – død d. 3.9 1956 i Esbjerg, fabrikant, gift med Dagmar Elvira Hansine Schubert
Anne Edele Knudsen, født d. 18.5 1890 – død d. 10.2 1920 i København, gift med maskinmester Carsten Peter Ibsen

 

1874 - 1875

Fører af ”Karen Bothilde”, skonnert, 114 reg.t, NHLB

1877 - 1885

Reder og fører af ”Vennerne”, skonnertbrig, reg.t 178, NQWD

1886 - 1892

Reder og fører af ”Lucayas”, bark, reg.t 445,5, NWRL

1893 - 1917

Reder for ”Martha”, bark, reg.t 367, NFLG

1894 - 1902

Reder for ”Ane Jensine”, bark, reg.t 458, NHGM

1894 - 1900

Reder for ”Else”, bark, reg.t 633, NHBS

1893 - 1908

Reder for Killeena”, bark, reg.t 765, NGWF

1895

Reder for ”Signal”, 2m kutter, NFQD

1918 - 1919

Reder for ”Elisabetha”, 3m skonnert, reg.t 238, NDVG

 

Anders Mathiesen Knudsen er født i Sønderho d. 7.6 1849 og døde d. 8. februar 1931.

Lige fyldt 25 år blev han skibsfører, idet han en kort tid førte faderens, skibsreder Mathis Jensen Knudsen, nye skib skonnerten ”Karen Bothilde”, der var på 130 reg. tons, et vel stort skib efter datids forhold, bygget i Sønderho 1867

 

Skibet blev også ført af den ældre broder, Jens M. Knudsen, som totalforliste dette og omkom med hele besætningen i december 1879 ved Karvigøen i Sverrige. 

 

 

 

 I 1877 lod A. M. Knudsen i Sønderho bygge skonnerten ”Vennerne”, der var på 178 r. t., og det største skib, der er blevet bygget i Sønderho, men det blev også det sidste, idet man dér få år efter gik over til jernskibene, som købtes i udlandet.

Med ”Vennerne”, der udelukkende gik i over­søisk fart, tjente Knudsen gode penge, men skibet blev ikke gammelt; på en rejse til Syd Amerika i 1885 led det så stort havari, at det blev kondemneret og solgt i Montevideo.

På sine mange rejser på oversøiske pladser fik Knudsen erfaring for, at udviklingen gik i retning af farten med større skibe, og at jernskibene ville være mere formålstjenlige hertil end sejlskibene. I England var man gået et skridt videre. Dér havde man i mange år bygget jernsejlskibe, men nu gik man mere og mere over til dampskibe og afhændede jernsejl­skibene, der var til at få til en forholdsvis billig penge.

Knudsen købte så i 1886 et i England i 1869 bygget jernbarkskib ”Lucayas”, der var på 445 r. t., for 2000 £.

Dette var det første jernskib, der blev købt til Fanø, og da det hvert år gav godt udbytte, gik man mere og mere over til denne skibstype, hvoraf Fanø i de følgende år fik en anselig flåde.

 

 

Kun 39 år gammel gik Knudsen ”i land” og købte i 1888 Sønderho Mølle og drev den i nogle år, samtidig med han drev skibsrederi.

 

Fra 1892 til 1897 var Anders også medlem af bestyrelsen for "Zara", skonnertbrig, NFHW, Sønderho

 

Ved siden af det betydelig arbejde at være skibsreder fik han tid til at beskæftige sig med plantningssagen, og resultatet heraf er et lille smukt anlæg vest for Sønderho, endvidere blev han medlem af sognerådet i 12 år og dets formand i 6 år. Han var bestyrelsesmedlem i ”Dansk Sejlskibsrederforening” og i ”Ulykkesforsikringen for Søfolk” samt bestyrer af ”Vestjyl­lands Landmandsbank«” filial i Sønderho og medejer af et tegl­værk i Esbjerg.

 


 

Fanø Ugeblad den 6. juni 1925

 

”Knudsen der er født i Sønderho den 7. juni 1849 var gennem mange år formand for Sønderho sogneråd; og han var her den rette mand på den rette plads. Han var ikke alene formand af navn, men også af gavn, han havde en sjælden evne til både i skrift og tale at udtrykke sine tanker koncist og klart.

 

Derudover var han en i mangfoldige forhold en såre indsigtsfuld mand, der altid forstod at finde kernepunktet – at slå ned på det centrale i en sag og lade al udenomsævl feje af vejen.”

 


B00137 080 Anders-M-Knudsen

  1. Fra Anders's fødselsdag, 70 år d. 7.6 1919.

 

 

Fanø Ugeblad den 14. februar 1931.

”Søndag aften den 8. februar er en af de i sin tid over det hele Fanø mest kendte mænd, skibsreder, kaptajn A. M. Knudsen, død i sit hjem i Sønderho, 81 år gammel.

Afdøde var født i Sønderho den 7. juni 1849. han kom som ung til søs, tog styrmandseksamen og blev hurtig fører. Af skibe, han har ført, skal vi nævne ”Vennerne”, det var det sidste skib, der blev bygget ved værfterne i Sønderho. I en forholdsvis tidlig alder forlod han søen og tog ophold i sin fødeby, hvor han dog ikke ”slog sig til ro”, som man siger, men drev en omfattende virksomhed som skibsreder. Gennem mange år var han sognerådsformand i Sønderho, og hans klare forstand og store indsigt gjrde ham vel skikket til denne stilling. Men også på mange andre områder tog han del i det der angik byens ve og vel. Han holdt af sin by. Og vi tror, at han i enhver henseende gerne ville gøre, hvad han kunne, for at alt skulle gå på bedste måde.

 

Den 9. februar 1877 ægtede han Anne Marie Meinertz. Desværre blev deres ægteskab kun kort, idet hun allerede døde den 25. januar 1891. dette var ham en meget stor sorg, som han sikkert dybest inde, aldrig kunne glemme. Men han skulle prøves endnu mere.

For 10 år siden mistede han sin datter, Edele, der døde i en alder af kun 30 år, og sidste sommer, måtte han så se sin ældste datter, Anna, slagtermester Sonnichsen hustru, blive båret til graven. Det er den slags sorger, der tynger hårdt på et menneske, og den gamle Knudsen bøjede sig da også under dem. Det tog stærkt af for ham, og selv om man ikke kunne sige, at han var en egentlig syg mand, sås det dog, at hans kraft var brudt, og at han ikke ville rejse sig mere.”

 

 

B00141 027 Anne-Marie-Knudsen-f-Meinertz

Anne Marie Knudsen, født Meinertz.

 

Kilde: Anne Marie Grønnegaard. F. Holm-Petersen og Kromann


Gå til top

End Of Slide Box