Mitfanoe

Skipper M

Mandø, Jens Hansen, skipper

Jens Hansen Mandø førte også skibe hjemmehørende i Blankenese... Han var søn af Hans Jensen Mandø

Læs mere: Mandø, Jens Hansen, skipper
 
Mandøe, Hans Nielsen, skibsreder og skibsfører

mandø.hansnHans Nielsen Mandøe var reder og fører af 3 skibe fra Sønderho. Han mistede 2 sønner ved galeasen "Anne Marie's" forlis i 1868

Læs mere: Mandøe, Hans Nielsen, skibsreder og skibsfører
 
Mandøe, Sonnich Jensen. skipper og budfoged

Sonnich Jensen Mandøe var måske den første Mandøe på Fanø, han var født på Mandø

Læs mere: Mandøe, Sonnich Jensen. skipper og budfoged
 
Mandøe, Jens Nielsen, skipper

Jens Nielsen Mandøe var fører af forskellige mindre fartøjer

Læs mere: Mandøe, Jens Nielsen, skipper
 
Manøe, Hans Lauridsen, evertskipper

Hans Lauridsen Manøe var ejer af en lille evert på 6 kml. Han var søn af skipper Laurids Jensen Manøe

Læs mere: Manøe, Hans Lauridsen, evertskipper
 

End Of Slide Box