Mitfanoe

Skipper M

Mathiasen, Peder Hansen, skipper

Peder Hansen Mathiasen fik en lille skonnert bygget hos skibsbygmester Laust Morten Jepsen i 1853 i Nordby

Læs mere: Mathiasen, Peder Hansen, skipper
 
Mathiasen, Peder, skipper

Skipper Peder Mathiasen havde en mindre galease

Læs mere: Mathiasen, Peder, skipper
 
Mathiasen, Søren, skipper og reder

Mathiasen.sørenSøren Mathiasen var skipper på sin jagt i ca. 40 år

Læs mere: Mathiasen, Søren, skipper og reder
 
Mathiasen, Søren Jessen, skipper

Søren Jessen Mathiasens galease var bygget i Nordby i 1863

Læs mere: Mathiasen, Søren Jessen, skipper
 
Mathiesen, Jens, skipper

mathiasen.jensSønderhoningen Jens Mathiesen var skipper på en galease, han druknede i 1867

Læs mere: Mathiesen, Jens, skipper
 

End Of Slide Box