Mitfanoe
Nørby, Anders Mathiasen, skipper

Fam

Anders Mathiasen Nørby
Født: 25 maj 1777 i Nørby, Fanø - Død: maj 1822
Stilling: Skipper
Note: Blev myrdet af svenske sørøvere.
Hans far: Fisker og husmand Anders Mathiasen - Hans mor: Maren Hansdatter

Gift 7 feb 1810 i Nordby Kirke, Fanø med
Hustru: Karen Ankersdatter
Født: 13 nov 1787 i Odden, Fanø - Død: 1 mar 1868 i Nørby, Fanø
Hendes far: Skipper Ancker Sørensen - Hendes mor: Johanne Mathiasdatter
Karen blev senere gift med Niels Jepsen Gregersen

 

Børn:
Maren Andersdatter
Født: 1 feb 1812 i Odden, Fanø - Død: 22 mar 1812 i Odden, Fanø
Mathis Mathisen Andersen
Født: 22 apr 1813 i Odden, Fanø
Død: 11 jul 1896 i Odden, Fanø
Stilling: Skipper og skibsreder
Familier: Mette Dorthea Jørgiana Jørgensdatter og senere Anne Mortensdatter
Maren Andersdatter
Født: 30 okt 1815 i Odden, Fanø - Død: 26 sep 1818 i Odden, Fanø
Ancher Andersen
Født: 3 okt 1817 i Odden, Fanø - Død: 6 sep 1818 i Odden, Fanø
Maren Andersdatter
Født: 2 okt 1822 i Odden, Fanø - Død: 17 jan 1888 i Odden, Fanø

Gift med skibsreder og skibsfører Søren Brinck Hansen


Søn: Skibsreder og skibsfører Mathias Mathiasen Andersen

Svigersøn: Skibsreder og skibsfører Søren Brinck Hansen

Kapt

?: Fører af "Fru Cathrine", evert, 12 L. Bygget i Nordby i 1803.

1797 - 1823 Fører af ”Fru Mette”, jagt, 12 kml

 

”Fru Mette”, jagt, 12 kml var bygget i Kiel i 1797

 

 

Da Fanøsluppen ”Fru Mette” blev bordet af svenske pirater d. 9. maj 1823

 

Svenskerne myrdede hele skibets besætning og røvede alt, hvad de kunne slæbe med sig.

Anders Mathiasen Nørby:

 

 

I 1777 fødtes i Nordby en dreng, der fik navnet Anders. Faderen hed Anders Mathiasen og sønnen tog senere navnet Nørby efter den del af Nordby, hvor forældrene boede. 20 år gammel tog den unge Anders styrmandseksamen ved Skipperlaugets skole i København og i 1806 fik han skippercertifikat efter datidens krav samtidig med borgerskab, som han erhvervede i Ribe, hvor hans borgerbrev endnu opbevares. I 1797 fik han skib og i en årrække sejlede han med sit skib ”Fru Mette” for den kongelige Provideringskommision. Efter krigen (1807 – 1814) gik han i fart mellem Altona og København, undertiden til Sverige og Norge, og det var på en sådan tur, der begyndte d. 26. april 1823 i København, at den begivenhed udspilledes og kastede sin blodige skygge over Fanø. Sagens akter kan ses i Gøteborg, dels i kaptajnens efterladte papirer.

 

De svenske fiskere, der bad om vand:

 

Den 9. maj lå Anders Nørby med ”Fru Mette” under Læsø da man bordedes af 4 svenskere fra en fiskebåd. De bad om vand, som de også fik, men da de også forsøgte at tiltuske sig brændevin, fik de afslag. Svenskerne gik derefter fra borde, men kom lidt efter tilbage og bad om ild og under dette besøg udspilledes den frygtelige begivenhed. Ikke så snart var de kommet op på dækket af ”Fru Mette”, medbringende en tørv, som de ønskede ild i, før hver tager en pistol og skyder først skipperen, der straks døde, og derefter styrmanden, der var en høj og kraftig mand og kun såredes ved skuddet. Styrmanden satte sig til modværge og i helt kvarter holdt han tappert stand mod røverne indtil han blev overmandet og levende kastet i havet. Hans navn var Mathias Clausen, han var 32 år gammel og søn af Claus Nielsen Regitz i Nordby. Derefter blev drengen, Johannes Abrahamsen, 17 år gammel, skudt og tillige med kaptajnens lig kastet i havet. Drengen var også fra Fanø. Hele besætningen var nu blevet myrdet og røverne brød ned i lasten, hvor de bemægtigede sig med alt, som de kunne tage med og i øvrigt stjal de også besætningens klæder og ejendele. I nogen tid diskuterede man at sætte ild på skibet for at tilintetgøre alle forbrydelsens spor, men dette blev opgivet. Roret på ”Fru Mette” blev surret fast og man lod sejlene stå. Derefter forlod røverne skibet, de slap senere i land ved Halsvig, Sverige, d. 11. maj. Men allerede dagen før var ”Fru Mette” strandet på Foto Odde, også på Sveriges østkyst, hvor beboerne gik om bord og straks blev klar over, hvad der var sket og indberettede begivenheden til politiet.

 

 

 

Den blodtørstige enke:

 

Af sagens akter, der findes i Askims og Hissings herreder ved Gøteborg, fremgik det under de påfølgende forhør, at planen til sørøveriet var undfanget af enken til bogholder Fr. Haard på Vrangaa og til dens udførelse havde hun overtalt sin tjenestekarl, Anders Anderson og nogle fiskere. Én af fiskerne, Johannes Anderson Flataa, indrømmede under anger og tårer, at han skød skipper Nørby. En anden fisker, Christen Anderson tilstod at han havde skudt drengen og Anders Anderson indrømmede, at han havde skudt den største mand, der ikke straks døde, men stod op mod morderen med hvem han kæmpede et kvarter indtil de alle tre fik ham kastet over bord medens han endnu levede. De andres fremstilling af sagen var omtrent i overensstemmelse med Flataa’s forklaring og alle holdt de på, at det var enken Haard, der var anstifteren. Hun blev anholdt, men nægtede og da dommen faldt d. 15. september 1823 kunne man ikke føre bevis mod hende. Hun slap, medens hendes 4 hjælpere dømtes til at miste højre hånd, halshugges og stejles. Dommen blev for alle vedkommende anket for en højere ret og her taber dens spor sig, men efter alt at dømme må man gå ud fra, at dommen ikke blev mildnet og at de 4 sørøvere led deres velfortjente straf.

 

 

 

Sorgen på Fanø:

 

Da efterretningen af gerningen nåede Fanø blev sorgen stor. Krigen 1807 – 14 havde ramt Fanø’s skippere hårdt. Mange skibe var blevet opbragt af englænderne, nød og fattigdom herskede på øen.

Anders Mathiasen Nørby efterlod sig enke og en søn og datter i fattige omstændigheder og der var ved faderens tragiske død ikke de bedste udsigter for disse børn. Og dog skulle de opnå at blive de rigeste i Nordby og Anders Mathias Nørby at blive stamfader til en anset slægt. Sønnen Mathias Mathiasen Andersen, født i 1812 kom ud at sejle og døde i 1896 som en velhavende og anset skibsreder. Han havde 4 sønner og 2 døtre. Én af sønnerne var Mathias P. Cl. Andersen, der blev den første dampskibsfører på Fanø. Han blev fører af s/s ”Karnak”, ejet af selskabet Kosmos i Hamborg. Dette selskab var stiftet af kaptajn J.M. Lauridsen, Nordby. Han døde i 1873, kun 35 år gammel. En søn af Mathias P. Cl. Andersen var cigarhandler M.M. Andersen i Esbjerg. Hans hustru var datter af ovennævnte J.M. Lauridsen.

Datteren af den myrdede skipper blev senere gift med kaptajn Søren Brinck Hansen i Nordby.

Den myrdede styrmand Mathias Clausen efterlod sig enke og 4 børn, én af sønnerne var kaptajn Hans M. Clausen, der døde i 1885, 63 år gammel og som altså kun har været et år gammel, da faderen blev myrdet.

Således ser denne tragedie i korte træk ud, hvis enkeltheder fremdrages i ”Den almindelige danske skibsførerforening”. Det kan tilføjes, at det svenske folk for 100 år siden ikke mindre end det danske var dybt rystet over denne begivenhed og udtalte sig offentligt med afsky om gerningen og dennes udøvere samt bevidnede de dræbtes efterladte al mulig sympati og deltagelse.

 

 

Efter artikel angående sørøveri af N.M. Kromann, Fanø Ugeblad 2.6 1923

 

Læs også: Fanøjagten "Fru Mette" angribes af sørøvere"

 

Kilde: Morten Clausen og Søren Clausen

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box