Mitfanoe

Skipper S

Sonnichsen, Niels Jensen, skibsfører og Lloyds agent mm.

Sonnichsen.nielsjNiels Jensen Sonnichsen var een af Jens Jensen Sonnichsen's (skibsfører og sognefoged) sønner. Niels var også skibsbygmester, Lloyd's agent og meget mere

Læs mere: Sonnichsen, Niels Jensen, skibsfører og Lloyds agent mm.
 
Sonnichsen, Niels Jessen, skibsfører

sonnichsen. nielsNiels Jessen Sonnichsen fra Sønderho var fører af en mindre skonnert

Læs mere: Sonnichsen, Niels Jessen, skibsfører
 
Sonnichsen, Peder, skipper og sognefoged

sonnichsen.pederPeder Sonnichsen var sognefoged i Sønderho i ca. 25 år, dannebrogsmand mm.

Læs mere: Sonnichsen, Peder, skipper og sognefoged
 
Sonnichsen, Peder Thomsen, skipper og medreder

Af Peder Thomsen Sonnichsen's sønner blev 4 af dem skibsførere, 2 sønner omkom sammen med Peder ved totalforliset i 1835 udfor Oksby

Læs mere: Sonnichsen, Peder Thomsen, skipper og medreder
 
Sonnichsen, Sonnich Hansen, skibsfører

sonnichsen.sonnichhSonnich Hansen Sonnichsen var fører af barken "Casma", senere blev han ansat i Fanø - Esbjerg færgeri som billettør og chef for godsekspeditionen

Læs mere: Sonnichsen, Sonnich Hansen, skibsfører
 

End Of Slide Box