Mitfanoe

Skipper S

Sonnichsen, Sonnich Jessen, skibsfører, senere cigarhandler

sonnichjsonnichsen 171Sonnich Jessen Sonnichsen, Sønderho, var fører af skonnerten "Freja". Da han gik i land, blev han bl.a. cigarhandler og forhyringsagent i København

Læs mere: Sonnichsen, Sonnich Jessen, skibsfører, senere cigarhandler
 
Sonnichsen, Søren Jessen, skibsfører og skibsbygmester

b330sjsonnichsenSøren Jessen Sonnichsen, Sønderho, skipper, krydstoldbetjent og kendt skibsbygmester.

Læs mere:Sonnichsen, Søren Jessen, skibsfører og skibsbygmester
 
Sonnichsen, Thomas, skipper

Thomas Sonnichsen var uheldig i sine ægteskaber mht. til dødfødte børn og tidligt døde børn

Læs mere: Sonnichsen, Thomas, skipper
 
Sonnichsen, Thomas, skibsejer og skipper

Thomas Sonnichsen købte skib i Højer, hvortil han flyttede efter 1854

Læs mere: Sonnichsen, Thomas, skibsejer og skipper
 
Spangsberg, Niels Christen, skibsfører

spangsberg. nielschrNiels Christen Christensen Spangsberg blev gift i Randers - med en Fanøpige...

Læs mere: Spangsberg, Niels Christen, skibsfører
 

End Of Slide Box