Mitfanoe
Fanø Bad 1940 - 1949 - del 2
 

Hotel Sønderho Strand

B00001-2 Hotel-Soenderho-str

I februar 1937 forlød det, at der var et nyt hotel på vej i Sønderho. Hovmester P. With Thygesen, Esbjerg, tidligere bosat i Sønderho, agtede at opføre et hotel ved Strandvejen i Sønderho, og han agter at søge tilladelse til beværtning og gæstgiveri i sommersæsonen. Hotellet, der skal være færdigt til 1. maj, får en glimrende beliggenhed ved den i sæsonen så stærkt befærdede Vesterstrand, hvor badelivet florerer.

Soenderho-Strand-Hotel 1

Soenderho-Strand-Hotel 2

B00093 014 Hotel-Soenderho-S                        B00093 015 Hotel-Soenderho-S

Hovmester With Thøgersen solgte i juni 1946 hotel ”Sønderho Strand” til fhv. styrmand P. A. Olsen, Nordby og gårdejer Harry Nielsen, Sønderho. Købesum 50.000 kr.

Odense Kommune køber i november 1947 hotel ”Sønderho Strand” af Harry Nielsen for 62.000 kr. Hotellet blev ombygget til en feriekoloni, og med en udvidelse kunne kolonien rumme 120 børn. Der hørte 3 td. land til hotellet og grunden til udbygningen blev allerede anlagt mens With Thøgersen havde hotellet, idet han ville bygge et anneks til hotellet.

B1727 20 Fanoe-Bad postkort

Kongen af Danmark


Portier Anders M. Nørby Hansen

Anders Hansen var født den 4. februar 1894 i Nordby, død 13. maj 1967, og blev således 73 år gammel. Han blev i sin tid uddannet ved handelen og drog som ung mand til Amerika, hvor han havde forskelligt arbejde, bl.a. indenfor restaurationsbranchen i San Francisco. Han deltog på amerikansk side i den første verdenskrig. I begyndelsen af trediverne, da forholdene i Amerika var ret vanskelige, vendte han atter tilbage til Fanø, hvor han boede sammen med sin mor, fru Karen Hansen, så længe hun levede, og han lod opføre et nyt hus ved Strandvejen, som han for få år siden solgte og købte et lille Fanøhus på Skolevej.

Også herhjemme fik han forskelligt arbejde. Gennem flere sæsoner var han portier på Missionskurstedet ved Fanøbad, og var endvidere nogle år pantefoged i Nordby. I 1945 fik han ansættelse ved flygtningelejrene på Fanø, og da dette arbejde var afsluttet, deltog han i oprydningsarbejdet efter krigen. Herunder kom han ud for en eksplosionsulykke som mærkede ham for resten af hans levetid.

I julen 1966 mistede han sit hjem, da de gamle Fanøhuse på Skolevej nedbrændte, og han fik derefter ophold på de gamles hjem i Nordby.Forvalter Carl Madsen

 

Forvalter ved Fanø Bad, C.M., 70 år. Madsen var født i Nordby i 1872 som søn af blikkenslagermester Chr. N. Madsen. På sin 14 års fødselsdag fik han tilbud om hyre på en sydamerikansk 3M skonnert, ”Zeelia”, der lå i London. Han tog hyren, og kom til et skib med en så forskelligartet besætning, at han var den eneste hvide ombord. Han var her i 1 ½ år, så tog han hyre på andre sejlere, der alle gik på langfart.

I 1890 tog han 1. del af eksamen ved Fanø Navigationsskole, og efter en tur ude, tog han 2. del i 1893. Som ung styrmand sejlede han først med 3M skonnert ”Maracaibo” og senere med barken ”Valparaiso”, til han i 1897 gik i land for at overtage sin stilling ved Fanø Bad.

Madsens A Carl Forvalter 34

Direktør Lassen udtaler ”Carl Madsen er Fanø Bads veteran”. Madsen var med til at bygge den første golfbane og var i mange år strandmester og har i de senere år fungeret som forvalter. Han besidder den særlige egenskab, aldrig at glemme, og han har forståelsen af, at også småtingenes rigtige udførelse har betydning. Mellem badegæsterne og i særdeleshed mellem villaejerne har Madsen gennem årene gjort sig meget afholdt. Han er for dem en del af det Fanø de kender og alle glæder sig til mødet med ham og at høre hans velkomstord. 

Madsen er sig selv, han tager situationen med jævn ro, hvad enten det er en komtesse eller en husassistent, en greve eller en jævn borger, han har for sig. D. den 5. februar 1957.


Arbm. Mads Mathiasen, Rindby

B1355 badevogn Mads Mathias

Mads Mathiasen, der er født i Rindby, blev allerede i en ung alder ansat ved Fanø Bad, hvor han i mange år passede de berømte badevogne. Gennem mere end 25 år var han endvidere ansat ved Rindby redningsvæsen. 1966 havde han den store sorg at miste sin hustru, og kort tid derefter trak han sig tilbage og får nu dagene til at gå med pasning af hus og have og en daglig tur på stranden. Præmiewhist og fodbold har også hans store interesse. 


Hotelejer Jacob Warrer Thygesen

Jacob Warrer Thygesen, død september 1940. Sønderho Badehotel. Afdøde var søn af kaptajn Thomas Hansen Thygesen og født i Sønderho den 4. december 1896. han prøvede en overgang livet til søs, men besluttede sig for at gå kontorvejen. Omkring 1922 blev han ansat på DFDS’ kontor i Esbjerg. 

For få år siden da postmesterembedet i Sønderho blev nedlagt i 1935, overtog Thygesen postkontorets bygninger, der var bygget af hans svigerfar, købmand Joh. F. Lorenzen. Han lod den store bygning indrette til hotel, byggede en stor sal i tilknytning til hovedbygningen. 

På grund af den ringe bilforbindelse mellem Nordby og Sønderho, tog han sammen med sønnen, der var elev på Esbjerg Statsskole, turen til Nordby Færgehavn om morgenen og hjem igen om aftenen på cykel. 

I juni 1946 skiftede ”Sønderho Badehotel” hænder, idet Elna Warrer Thygesen solgte hotellet til restauratør Vium, Esbjerg. I 1947 overtog Brandenhoff hotellet. 


Restauratør Marius H. Brandenhoff

En blandt Fanøboere velkendt mand, restauratør Marius H. Brandenhoff, restaurant ”Langli”, Sædding, er fredag den 23. august 1957 pludselig afgået ved døden 65 år gammel som følge af en hjertelammelse.

Brandenhoff var født i Skodborg, hvor hans forældre havde en landejendom. Han fik sin uddannelse i handelsbranchen, blev kommis og senere handelsrejsende. Ved sit giftermål med fru Mary Brandenhoff, der er datter af afd. kroejer Andersen, Vejrup, kom han ind i restaurationsfaget. Han og hans hustru var en tid i Vejrup kro, fik senere hotel ”Hvide hest” i Kolding og købte i 1946 Sønderho badehotel, som de i maj 1955 byttede med restaurant ”Langli”, hvis vært, Sigvald Sonnichsen og hustru Sinne Sonnichsen, så overtog badehotellet. Brandenhoff var meget afholdt af sit personale, og de, der var hans gæster, satte stor pris på ham. Med stor dygtighed drev han sammen med sin hustru både badehotellet og ”Langli”; men hans helbred var i de sidste år svagt, og han var sikkert forberedt på, at døden kunne komme pludseligt.Strandhotellet

       

Sander Larsen og hustru

Larsens Sander Strandhotell       Larsen Sander Strandhotelle

Stranden-er-en-helig-cykelsti


Stranden brugtes flittigt til en cykeltur

Sommerhotel ved Kirkevejen i 1935

Mælkehandler Krabbenhøft, Esbjerg, omdannede i 1935 sin sommerrestaurant til hotel. Det var derfor nødvendigt med en større udvidelse, bl.a., at forhøje med en etage, og her skal der indrettes værelser med palds til 22 liggende gæster. Samtidig skal restaurationslokalernes udvides med indrettelse af spisesal m.m. Bygningen opføres i træ, og er tegnet af arkitekt H. Peters.

 

Krabbenhoeft Georg Hotelejer

 

 

 

B1360 Rindby-Badehotel post


Rindby Badehotel 1951. Hotellet der var det eneste hotel i Rindby og startede i 1935 med Georg Ankersen Krabbenhøft som ejer, lå med en fin beliggenhed ud til stranden – og anbefaler sig med hyggelig restaurant, solrige og gode værelser og et 1. Klasses køkken – alt sammen til rimelige priser. ”Fra øst til vest”, 1953.

Natten mellem den 26. og 27. juni 1951 nedbrændte Rindby Badehotel til grunden og alt indbo, service etc. var fortæret af ilden.

Ejeren direktør L. Vindeløv, Esbjerg, regner med et driftstab på 30.000 kr. Han var netop ved at lægge sidste hånd på en Fanø-stue, som i sæsonen skulle være hotellets turistattraktion. Til denne stue havde man ugen forinden overført en samling kostbare malerier, som også blev flammernes bytte.

Undersøgelse viste, at det mest sandsynligt var en kortslutning, der startede branden.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles