Mitfanoe
Studentersangerne på Fanø

Stem i, Studenter, en Sang i Kor

ved denne Sommerdags Fest!

Med Sang og Ungdom I frejdigt foer

her hid til Danmarks ”far West”.

Se - det er saa vide bekendt,

fra Skagen til Gedser, fra Klinten til Klitten:

 Den danske Sang

 en egen Klang

har faaet af den danske Student.

 

Nu Tak for Stævnet, der her er sat

paa denne sandede Jord!

Det dølges ej, at kun bleg og mat

Smaablomster i Klitterne gror,

at alt, hvad af dejligt vi ved,

er knyttet til Klitter, af Vinden hærget,

til sollys Strand

og vidtstrakt Vand,

hvor Solen dukker sig ned.

 

Hvad fandt du saa her, min kære Student,

sig, var det dog ej lidt tyndt?

Her Lærken besørger al Sang omtrent,

og Stedmoderblomsten vor Pynt.

Nu vel! - jeg vil tro, at du saa,

at Lærken og Klitten med nejende Helme,

det hvide Sand,

det dybblaa Vand

tilsammen kan dejligt staa.

 

Det Hav, der favner den lave Kyst,

kan stemme op til en Sang.

Se  blot, hvor det hæver sit Kæmpebryst,

og lyt til dets rytmiske Gang!

Og bør det med Stemmerne spændt

fra fuldest fortissimo ned til piano! –

Dets Hilsen tag,

vel mødt i Dag,

du danske Sanger-Student!


Gå til top

End Of Slide Box