Mitfanoe

Folkedigtning

Det var ved Helgoland

Søtræfningen ved Helgoland den 9. maj 1864.

 

Melodi: E. Horneman.

 

Det var ved Helgoland, at sidst vi fjenden så,

vi satte dampen op og brased' på,

vi gjorde klar til slag,

vi hejsed højt vort flag,

og derpå gav vi ham det glatte lag.

 

Der var en karl iblandt, og »Schwarzenberg« han hed,

han fik af danske gutter god besked;

han kan ha' længe godt

af det, som han har få't;

thi vi skød ild i fyren nok så flot.

 

Og den gang ilden slog omkring hans fokkemast,

han vendte agterspejlet til i hast;

men også der han fik

i samme øjeblik

en salve, så han ud af legen gik.

»Radetzky« var den anden skudes navn,

den sejled samme vej og søgte havn.

Den tro'de vist, at vi

var bleven altfor fri,

vi skød med skarpt, det kunne den ej li'e.

 

Nu tror jeg, Tysken har fået nok af den slags spøg,

endskønt han siger, at vi flaget strøg;

Nej hør, min kære bro'r

og husk nu ret mit ord;

Vi stryger ej, når Suenson er om bord.

 

Hurra for Kongen og Hurra for alle mand,

som jager Tysken bort fra Danmarks land!

For Tysklands flakte fugl

vi krybe ej i skjul, Hurra for »Hejmdal«, »Jylland« og »Niels Juel«!

 

A. Recke 

 
Det blæser i Biscayen

Melodi: Niels Clemmensen.

 

Det blæser i Biscayen,

bag skuden lusker hajen.

men blå delfiner springer om vor bov,

Lars Kofoed klared fokken,

mens skipperen og kokken

stod nedenfor og gabed som kabliau.

 

For femte gang går Hera

med kliptorsk til Madeira

og dypper snuden i den spanske sø.

Stik rolig, gamle steward

din røde tud til luvard

og sig, om du kan lugte vores ø.

 

Gik Heras storsejl fløjten,

og sku' det ske, at skøjten

i mellemgulvet får en lille læk,

da vil vi alle fjorten

med glæde ofre skjorten

og pumpe en tre vagter ud i træk.

 

Og skønt de fjorten skjorter

ser ud som engelsk porter,

de bærer dog så lempeligt mod land,

og skønt vi stopper sprækken,

der gav den gamle lækken,

med kokkens bukser, holder hun dog stand

 

Thi intet standser Hera

på vejen til Madeira,

Madeira, det er Heras bedste tjans,

og snart skal der i strømme

af vin vor klipfisk svømme,

belyst af fjorten næsers fagre glans.

 

H. H. Seedorf - P

 
Den sømand er så lidet estimeret

Melodi: Hvor sejleren på lette bølger gynger

 

Den sømand er så lidet estimeret,

fordi han er ud af så ringe stand,

han må sit brød på søen surt fortjene

og døje ondt så mangen, mangen gang.

 

Den sømand han må havets bølger pløje

og tumle om på fremmed kyst og strand -

han ser så mangen pige for sit øje,

men aldrig han sin ven forglemme kan.

 

Hvor skal man troskab hos de piger finde,

mens man på havets bølger tumler sig?

Det stadigvæk den sømand er i sinde:

Min ven, sig, vil du være tro mod mig.

 

Her er min hånd, her er mit unge hjerte,

her er den blomst, jeg plukket har til dig,

tænk du på mig, når stormen heftig raser,

tænk du på mig, jeg glemmer aldrig dig.

 

Og tænk på mig i Danmarks skønne sommer,

når livet blomstrer i sin rosenmaj,

sørg ej for mig, du vide skal, jeg kommer,

hvis himlen vil, snart hjem og gifter dig.

 

Pigens svar:

Nu vel, min kære sømand, du skal være

min tanke og mit hjertes bedste skat,

jeg venter dig, med troskab skal jeg bære

dit billed i mit bryst ved dag og nat. 

 
Der er ingenting, der maner

Der er ingenting, der maner,

som et flag, der går til top,

mens det drager vore hjerter

og vort sind mod himlen op, -

og det vajer under saling

som en flammende befaling,

åh, men også som en hvisken

om det største, som vi ved:

Ikke din og ikke min,

men hele folkets evighed.

 

Det har vajet for de slægter,

hvorved vi og vort blev til,

over fredens milde toner,

over kampens vilde spil.

Det var forrest, når de sejred,

det var med dem, når de fejred

langt fra hjemmet - hjemmets fester,

det var råbet, når de stred,

og det sidste suk i bølgen,

når det stolte skib gik ned.

 

Derfor blotter vi vort hoved,

hver gang flaget går til top,

mens det drager vore hjerter

og vort sind mod himlen op.

Det er vore drømmes tolk,

det er både land og folk. -

Lad dit hvide kors forkynde

for hver fremmed havn og red

- omend hele verden strides

jeg er Danmark, jer er fred!  

Axel Juel 

 
Den norske bondes sang

Den norske bondes sang

 

Egen melodi.

 

Jeg er så fro, jeg er så glad,

jeg er min egen herre,

jeg fogden ej skal spørge ad,

om jeg tilfreds må være:

Jeg stræbe kan og vil, og held

skal møde mig fra dal og fjæld;

jeg gi'er min skat, gjør ret og skjæl

og er min egen herre.

 

Mit hus er lavt, men mit det er,

min egen tomt det bærer,

og åbent står det for enhver,

der Gud og kongen ærer;

kom bonde, bød jeg ham min hånd,

kom ridder, bød jeg ham min hånd;

jeg frygter Gud, men ingen mand,

jeg er min egen herre.

 

Min kost er simpel, og min drik

ned over klippen flyder;

men mon han mere styrke fik,

som snese retter nyder?

Mon den er niere glad end jeg,

som henter på en farlig vej

sin rare vin? jeg mener nej;

vand læsker, styrker, fryder.

 

Mit leje ingen spotte må,

jeg holder det i ære;

jeg ved, at søvn på bare strå

kan tryg og kvægsom være.

Når sol forgylder bjergetop,

jeg med fornyet sjæl og krop

til dagens arbejd stiger op,

og sådan bør det være.

 

Af klæder andre bryste sig

Med meget mindre føje.

Den hjord, jeg føder, skjænkte mig

Den simpe vadmels trøje,

Og den er varm og hel og ren

Og spundet af min datters ten,

Min kones finre sømmed den,

Kjær er mig denne trøje.

 

Min hustru er mig evig kjær,

Skjønt ingen skønhed mere;

For husets dont hun omsorg bær,

Og det er koners ære.

Ja, jeg var utaknemmelig,

Om kone jeg ej elskte dig.

Du raske sønner skjænke mig

Og døtre, egnens ære.

 

Min datter træd i moders spor!

Da kan det aldrig fejle,

At når du bliver rigtig stor,

Vil snese til dig bejle;

Og giv dig i en mages arm.

Ved elskov lindres livets harm,

Det kan umuligt fejle.

 

Min søn, vær fro som jeg og glad,

Som jeg din egen herre.

Som jeg nu ingen spørge ad,

Om du tilfreds må være.

Stræb, som din fa’r har stræbt, og held

Skla møde dig fra dal og fjæld:

Betal din skat, gjør ret og skjæl,

Og vær din egen herre.

 

Underkategorier

End Of Slide Box