Mitfanoe
Handel og håndværk omkring 1787 på Fanø

 

Officielle embeder

Birkedommer til Fanøe Birk

Christian Engelstoft

 

Nordby

Sognefoged

Jens Sørensen, Hans Lauridsen

Jordemoder

Karen Jensdatter

Pastor emeritus

Niels Friis

SogneDegn

Laurids Fischer

Told Controleur

Thobias Nascou

 

Sønderho

Sogne Degn

Lauritz Christian Foss

Sognefoged

Jens Nielsen Nissen

Sognepræst

Hr Ove Foss

Jordemoder

Ellen Cathrine Kolberg

Sognefoged, strandfoged

Søren Pedersen Brinch

 

Blokkedrejer

Sønderho

Søren Nielsen Lassen

 

 

Byens budbringere

 

Nordby

Bodil Jensdatter

 

 

Sønderho

Sonnich Jensen Mandøe

 

 

Færgemænd

Nordby

Hans Pedersen Terchildsen

Niels Jensen Varrer

Gregers Pedersen

Søren Madsen

 

Kroer, hoteller og pensioner

 

Nordby

Niels Jacobsen

 

 

Håndarbejde

 

Nordby

Johanne Ollesdatter??

 

                 

Kurvemand

Nordby

Niels Nielsen

Hans Nielsen Regitz

 

Møller

 

Nordby

Lorentz Christian, mester, Grube Møller

Jens Nissen, møllesvend

Jens Schultz, mølledreng

Claus Møller

Jens Clausen, møllesvend

 

 

Sønderho

Hans Hansen Friderichsen

Thomas Hansen, møllersvend

Hans Claussen

 

 

Rebslager

Nordby

Morten Hansen

 

 

Sejlmager

 

Nordby

Jess Jessen

 

 

Skomager

 

Nordby

Erich Erichsen               

Hans Pedersen

Morten Hansen

Gregers Sørensen

Skræddere

 

Nordby

Jeppe Hansen               

Jens Christensen

Niels Christensen (dreng)

Morten Ibsens Karen

Ane Andersdatter

Karen Morten Ibsens

 

Spindere

 

Nordby

Ane Jensdatter

Maren Jensdatter

Kiesten Nielsdatter

Karen Jensdatter

Ane Jensdatter

Ane Pedersdatter

Maren Pedersdatter

Mette Pedersdatter

Ablone Pedersdatter

Ane Jens Eschesen

Mette Jeppesdatter

Karen Hansdatter

Barbara Hansdatter

Ane Hans Hollænder

Kiesten Eschilds

Ane Hansdatter

Ane Marie Nielsdatter

Ane Gregersdatter

Ane Pedersdatter

Karen Sørensdatter

Karen Jensdatter

Kiesten Hansdatter

Karen Sørensdatter

Johanne Lauritzdatter

Ane Sørensdatter

Karen Hansdatter Dall

Karen Jesdatter

Maren Terchildsdatter

Maren Jørgensdatter

Ane Hansdatter

Leene Nielsdatter

Kiesten Hansdatter

Ane Søren Jepsens

Johanne Sørensdatter

Ane Hansdatter

Maren Nielsdatter

Ane Magrethe Andersdatter

Karen Sørensdatter

Karen Nielsdatter

Ane Pedersdatter

Karen Sørensdatter

Voldborg Sørensdatter

Maren Sørensdatter

Zidsel Lasdatter

Mette Nielsdatter

Ellen Nielsdatter

Ane Pedersdatter

Magrethe Nielsdatter

Kiesten

Mette

Ane Andersdatter

Ane Andersdatter

Karen Simonsdatter

Maren Hansdatter

 

Slagtere

 

Nordby

Mette Hansdatter

 

 

Smede

 

Nordby

 

I 1764 nævnes en smed Erich Christensen.

Jens Rasmussen

Christian Hansen

Christian Boes

Peder Christensen

Eskild Nielsen

Christen P. Beck, Hovedgaden 46

Abraham Lorentzen, Færgegårdvej 1

 

Snedker

 

Nordby

Jens Jensen

 

 

Spillemænd

 

Nordby

Mathias Gregersen

 

 

Tømrer

 

Nordby

Jan Holst

Niels Christensen

Jens Rasch

Jens Peder Jensen

 

Sønderho

Hans Nielsen Jerne

Soren Jessen Skipper

 

Skibsbygmestre

Nordby

Lorentz Holst

 

 

 

J. R. Rahr drev hvalfangst ved Grønland. I 1764 købte han på Mandø et dér strandet brigantiner skib, 19 læster drægtig, og i 1766 ligeledes på Mandø et strandet galeaseskib på 24 læster. Begge disse skibe fik han med megen møje og besvær indslæbt til Ribe, for at blive repareret der. Jens Rasmussen Rahr havde i 1767 med henblik på robbefangsten i Ishavet købt et på Rømø strandet skib, og dette skib var for stort til at kunne indslæbes til Ribe og i stedet for at lade dette reparere i Altona, hvor de nærmest liggende værfter fandtes, besluttede han at tilkalde en skibsbygger og valgte så Nordby som det bedst egnede sted for anlæg af et skibsbyggeri.

Den skibsbygger han kom i kontakt med, var Ærøboen Lorentz Holst, der hidtil havde virket i Altona. I forening anlagde de nu et værft, der bl.a. omfattede to beddinger, og som ved Rahrs død i 1787 blev overtaget af Holst som eneejer.

Nordby kommune overdrog ham vederlagsfrit benyttelsen af en plads på havnen til anlæg af beddinger.

Når skibsbyggeriet kom så hurtigt i vækst på Fanø, var det ikke alene det betydelige antal store skibe, som rådmand Rahr og købmand og kroejer Niels Jacobsen, Nordby, lod bygge der, men den betydelige udvikling, som Fanøs skibsfart havde taget efter beboernes køb af øen i 1741. Den beskyttelse skibsbyggeriet fik ved forordningen af 20. april 1796, hvorefter der fremtidigt skulle betales 10 Rdl.s afgift for kommercelæst af indkøbte skibe i udlandet., hjalp også det hjemlige skibsbyggeris rentabilitet. Denne afgift svarede 10 - 12 procent af skibenes værdi, da et godt egetræsskib kostede omkring 80 - 100 Rdl. pr. kommercelæst.

Lorentz Holst fik bygget i alt 48 skibe, hvoraf adskillelige var så store at de sejlede på Grønland, Island og Middelhavet. Desuden reparerede han en mængde skibe såvel af øens egne som fremmede, både inden- og udenlandske.

Lorentz Holst dør 2. maj 1814 og blev stamfar til slægten Holst i Nordby.

Værftet blev i 1806 overtaget af den 24-årige Joh. Fr. Schrøder, der stammede fra Kerteminde, men en tid havde arbejdet som skibsbygger i Sønderho. Joh. Frederik Schrøder kom til Sønderho i 1803 for at søge arbejde på derværende skibsværfter, hvor han også fik arbejde, kom så til Holst i Nordby, og overtager senere værftet. Englandskrigen lammede også skibsbyggeriet på Fanø, men Schrøder nåede alligevel i de 43 år han havde sit virke i Nordby at bygge over 100 skibe.

 

 

Skibstømrere

Bertel Frandsen

Jens Jensen Alrøe

Mathias Herman

Jens Lauridsen Borch

Hans Knudsen

Christen Knudsen

Jess Hansen

 

 

Sønderho

Skibsbygmestre

Mads Sonnichsen

Niels Nielsen Degn

Hans Andersen

 

 

 

For Sønderhos vedkommende synes skibsbyggeriet at være startet i 1769, hvor den ældst kendte skibsbygger Mads Sonnichsen byggede everten "Mette". Sonnichsen der var født i 1746 og udøvede håndværket til 1805, byggede i alt 68 fartøjer: Jagter, everter, kuffer, tjalker og smakker samt enkelte galeaser. Mads Sonnichsen døde den 12. oktober 1828, 82 år.

Andre mestre fra det 18. århundrede, der byggede et større antal skibe, var Hans Andersen, Niels Nielsen Degn og Peder Lassen Jensen. Mens de to førstnævnte byggede henholdsvis 46 og 40 fartøjer, var Jensen ved sin død i 1832 nået op på det anselige antal af 80. De største var galeaserne "Anne og "Fortuna", hver på 85 K.L.

 

 

Skibstømrere

Calle Nielsen Berg

Johannes Michelsen

 

Tjenestefolk

Nordby

Hans Pedersen

Ane Andersdatter

Lisbeth Christensdatter

Else Jacobsdatter

Lisbeth Jensdatter

Ane Jensdatter

Birthe Bennedsdatter

Maren Christensdatter

Søren Svendsen

Maleene Jensdatter

Mette Sørensdatter

Maren Andersdatter

Mette Sørensdatter

Mette Hansdatter

Pernille Nielsdatter

Mette Jeppesdatter

Maren Lasdatter

Kiesten Sørensdatter

Mette Kirstine

Maren Jacobsdatter

Ane Nielsdatter

Ane Pedersdatter

Ane Madsdatter

Johanne Jensdatter

Grethe Hansdatter

Else Andersdatter

Mette Jensdatter

Else Pedersdatter

Lisbeth Nielsdatter

Maren Lauritzdatter

Hans Svendsen

 

 

Sønderho

Kiersten Pedersdatter

Maren Sonnichsdatter

Abbelone Nielsdatter

Ane Cathrine Thomsdatter

Ane Niels Datter

Ane Sonnichsdatter

Karen Sonnichsdatter

Karen Sorensdatter

Mette Jensdatter

Zidsel Hansdatter

Kiesten Nielsdatter

Magrethe Clausdatter

Mette Nielsdatter

Ane Pedersdatter

Soren Nielsen

 

 

Vævere

Nordby

Gotlieb Hendrichsen

Mette Jensdatter

Dorthe Nielsdatter

Lisbeth Nielsdatter

Maren Mathisdatter

Karen Mathisdatter

Karen Sørensdatter

Johanne Sørensdatter

Mette Nielsdatter

Ane Hansdatter

Maren Sørensdatter

Voldborg Hansdatter

Ane Jensdatter

Karen Rascher

Johanne Pedersdatter

Voldborg Jesdatter

Mette Pedersdatter

Mette Jensdatter

 

Sønderho

 

 

 

Landbrug

Nordby

Avlskarl/Markmand

Søren Nielsen

Søren Jensen

Mads Hansen

 

Bonde og gårdmand

Calle Lauridsen

Hans Mortensen Jessen

Hans Pedersen

Søren Andersen

Jens Andersen Den Yngre

Hans Iversen

Søren Jensen

Hans Mathisen

Niels Pedersen

Søren Pedersen

Mathias Frandsen

Hans Nielsen Clausen

Peder Pedersen

Jens Sørensen

Morten Hansen

Anders Andersen

Simon Vinthersen

Lass Hansen

Peder Andersen

Hans Mathiesen

Hans Mortensen

Anders Hansen

Hans Mortensen Røgaard

Jens Sørensen Sognefoged

Niels Mathisen

Søren Nielsen

Jess Jensen

Niels Iversen

Morten Pedersen

Niels Christensen

Søren Hansen

Jens Pedersen Clausen

Hans Lauridsen

Jess Mortensen

Morten Mortensen

Niels Lauridsen

Hans Hansen

Niels Vintersen

Peder Iversen

Niels Lassen

Mathias Pedersen

Jens Lauritzen

Jes Mathisen

Hans Sørensen

Jeppe Jensen

Mathias Pedersen

Daglejere

Ane Hansdatter

 

Sønderho

Markmand

Las Pedersen

 

Bonde

Søren Nielsen Jerne

Johannes Niels Mathisen

Jens Sonnichsen

Jens Mortensen

Peder Larsen

Michel Larsen

Thomas Nielsen Jerne

Hans Hansen Friederichsen

Jeppe Pedersen Brinch

Calle Nielsen Tækker

Niels Hansen D??

Jens Nielsen Nissen

 

Søfart

Nordby

Fisker

Peder Pedersen Brinch

Lauridz

Søren Mathiesen

Peder

Søren Lauridsen

Tonnis Nielsen

Jens Hansen

Peder Pedersen

Peder

Hans Hansen Ældre

Mette Iversdatter

Peder Jacobsen

Hans Hansen Andersen

Christen Jepsen

Niels Hansen Farrup

Søren Jensen Esberg

Hans Sørensen

Claus Jessen

Niels Sørensen Ell

Anders Rasmussen

Jeppe Jensen

Jens Callesen

Hans Nielsen TømerMand

Lass Sørensen

Søren Lassen

Lene Gregersdatter

Hans Nielsen Ell

Niels Hansen Nielsen

Peder Rasmussen

Hans Rasmussen

Peder Hansen Iversen

Jens Didrichsen

Peder Hansen Ell

Peder Povelsen

Peder Hansen Clausen

Gregers Sørensen

Lass Jensen

Hans Pedersen

Jens

Jeppe Hansen Gregers

Søren Anders Spillemand

Lauritz Jensen

Mathis Nielsen

Hans Jessen Yngre

Søren Andersen

Peder Jørgensen

Hans Nielsen

Gregers Hansen

Jørgen Jørgensen

Hans Lauridsen

Hans Pedersen Terchildsen

Niels Jensen Varrer

Søren Mathisen

Iver Mathiesen

Hans Nielsen

Mathis Nielsen

 

Bådfører

Jens Hansen Mannøe

Hans Hansen Oldefader

Jørgen Hansen Andersen

Jørgen Hansen Callesen

Anders Mortensen

Lauritz Hansen

Hans Niels Laursen

Niels Hansen Toph??

Svend Pedersen

Mathis Jessen

Hans Hansen Madsen??

Anders Jensen

Søren Hansen Fardrup

Søren Nielsen Regitz

Niels Hansen

Jens Sørensen Borch

Niels Hansen Jessen

Morten Ollefader

Lauritz Nielsen

 

 

Enroul Matros

Hans

Anders

Peder

Hans

Jens

Morten Pedersen

Iver Pedersen

Lass

Jørgen Mathisen

Mathis Mathisen

Hans

Hans

Christen

Mads

Morten

Iver

Jens

Peter Hansen

Anders Lauridsen

Peder

Hans Lauridsen

 

 

Søfarende

Mathis Sørensen

Hans Jensen Manøe

Hans

Søren

Hans

Peder

Jes Hansen

Jess

Søren

Hans

Anders Jørgensen

Jens Hansen

Mads Hansen

Jens Jessen

Niels

Hans Hansen Mannøe

Søren Hansen

Mathis Sørensen

Jens

Søren

Morten Hansen

Søren

Anders Andersen

Søren Nielsen

Anders

Mathis

Hans

Jens

Ancher Pedersen

Hans Pedersen

Mathis Lauritzen

Peder

Niels Andersen

Christen Christensen

 

Styrmand

Morten Jensen

Hans Nielsen Anthon

Mathias Varrer

Niels Fogt??

Jens Hansen

 

 

Skippere

 

Jens Pedersen Clausen

Peder Hansen

Jens Jensen

Ancher Sørensen

Peder Andersen Yngre

Gregers Frandsen

Mads Andersen

Søren Gregersen

Soren le Nielles??

Hans Hansen

Niels Hansen Grethes??

Jens Mortensen

Niels Lauridsen

Niels Nielsen Grethes??

Jens Mathisen

Anders Sørensen

Hans Til Voldborg

Jens Pedersen Rødhus

Hans Nielsen Ehlers

Peder Nielsen Bring

Friderich Madsen

Hans Jensen Jørgensen

Niels Sørensen Regit

Hans Andersen

Jens Pedersen Spillemand

Niels Hansen Peders

Hans Hansen Ellens

Søren Terchildsen

Peder Nielsen

Calle Nielsen

Hans Lauritsen

Niels Pedersen Den Ældre

Mads Jensen

Jeppe Pedersen

Jens Nielsen Poulsen

Søren Mathisen

Jens Sørensen Andersen

Lauritz Nielsen

Niels Hansen Svarre

Claus Nielsen

Claus Jensen

Jeppe Hansen

Niels Sørensen Call

Peder Sørensen Lauritz

Søren Sørensen

Mads Lauritzen

Lauritz Jepsen

Jens Clausen Yngre

Niels Mathisen

Hans Hansen Jessen

Peder Sørensen

Niels Mortensen

Niels Pedersen Yngre

Jørgen Andersen

Peder Jensen

Søren Andersen

Peder Andersen Yngre

Jess Madsen

Peder Jensen

 

 

Skibsreder

Jens Clausen Ældre

Peder Lauridsen

Niels Tonnissen

Jens Andersen Den Yngre

Søren Nielsen Lauridsen

Hans Andresen

Las Anchersen

Claus Hansen

Jess Andersen

Claus Andersen

Niels TømerMand

Claus Pedersen

Niels Hansen Farrup

Ancher Pedersen

Karen Jensdatter

Karen Lauritzdatter

 

Sønderho

Fisker

Jens Mortensen

Peder Larsen

Michel Larsen

Thomas Nielsen Jerne

Hans Hansen Friederichsen

Jeppe Pedersen Brinch

Calle Nielsen Tækker

Niels Hansen D??

Per Hansen Pedersen

Niels Hansen Pedersen

Hans Jensen Jepsen

Antonnis Jessen

Niels Nielsen Andersen

Niels Nielsen Poulsen

Peder Pedersen Knudsen

Antonis Madsen

Clemens Jepsen

Hans Nielsen

Jens Jensen Lauridsen

Peder Nielsen Knudsen

Thomas Jessen ??

Anders Hansen Olfesen

Hans Jørgensen

Hans Clemmendsen

                 

Bådfører    

Hans Thomsen ??

Jens Hansen Jessen

Jes Hansen Jørgensen

Hans Andersen

Hans Jensen Skipper

Jes Antonnissen

Madsen

Jes Hansen Pedersen

Jes Nielsen Thøgersen

Jes Zonnichsen

Mads Zonnicsen

Sonnich Mortensen

Antonis Nielsen

Antonnis Pedersen

Hans Pedersen Nielsen

Jens Nielsen Callesen

Jes Antonissen Jessen

Mathis Antonnissen

Peder Hansen

Peder Nielsen Povelsen

Thomas Jensen Clausen

Antonis Hansen den ældre

Hans Brinch ??

Hans Madsen

Mads Antonisen ??

Niels Jensen Skipper

Thomas Antonisen

Calle Pedersen

Jørgen Hansen Fisker

Niels Hansen Thomsen

Niels Madsen Trondsen

Niels Nielsen Harreby

Peder Jessen

Per Hansen Pedersen

Niels Hansen Pedersen

Hans Jensen Jepsen

Antonnis Jessen

 

 

Søfarende

Niels Sørensen

Jens Hansen ældre

Morten Jensen

Thomas  

Hans

Hans

Hans Jensen

Hans Nielsen

Hans Sorensen

J?? Jessen

Jens Michelsen

Jens ældst

Jes

Jes Nielsen

Mads

Michel

Niels

Peder Hansen

Soren

Thomas Jenssen

Hans

Hans

Jens

Jens

Jens Hansen Brinch

Jens Nielsen

Jes Mortensen

Jes Svendsen

Laust Hansen Brinch

Michel

Niels

Niels

Niels Nielsen Jepsen

Niels Thomsen

Nis

Olluf

Peder Hansen Ibsen

Peder Jessen Fisker

Peder Tygesen

Per Jørgensen ??

Soren

Soren Pedersen

Thomas

Thomas Hansen  

Thyge Sørensen  

Zonnich Nielsen Thomsen

Hans Antonisen

Jeppe Nielsen Thomsen

Jes Jensen Povelsen

Mads Johansen

 

Styrmand

Morten Mathisen

Niels

Niels Nielsen Andersen

Niels Jepsen Degn

 

Medreder i fartøj

Michel Jorgensen

Niels Michelsen

Niels Nielsen Trondsen

Sonnich Jensen Molln

Thøger Hansen  

Anders Hansen

Antonis Hansen ??

Hans Hansen Fisker

Hans Jørgen Fisker

Hans Nielsen Olesen

Jes Jensen Sonnichsen

Mads Antonnisen

Mads Hansen Uldahl

Hans Nielsen Fisker

Jeppe Ollesen

Jes Clemendsen

Mathis Antonnisen Jessen

Soren Thomsen

Hans Knudsen

Antonnis Hansen Ibsen

 

Skipper

Jens Mathisen Nielsen

Jes Nielsen Nissen

Michel Johansen

Niels Callesen ??

Søren Hansen

Terchild Hansen  

Hans Hansen

Hans Hansen Munch

Hans Je??sen

Hans Jensen Møller

Hans Thomsen ??

Jens Jessen Sonnichsen

Jens Mathisen F??

Jørgen Andersen

Jørgen Thomsen

Mads Hansen Jessen

Mads Nielsen Trondsen

Niels Anthonisen

Niels Hansen Uldahl

Hans Madsen Ibsen

Hans Thomsen ældre

Johannes Nielsen

Johansen

Morten Jensen

Niels Andersen Pedersen

Niels Hansen Antonis

Niels Hansen Jessen

Peder Jensen Knudsen

Povel Thomsen

Thomas Nielsen So??

Jens Jensen Fisker

Jens Michelsen

Niels Nissen

Peder Andersen

Jes Callesen

Zonnich Pedersen

 


Gå til top

End Of Slide Box