Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1800 del 3

 

Murer

Sønderho

Niels Hansen Jerne

Hans Hansen Jerne

Peder Lassen Jensen

Jens Lassen

 

Møller

Nordby

Andreas Johansen

Lorentz Christian

Jens Clausen Møller

 

 

Sønderho

Friderich Laurtsen Møller

Hans Madsen, møllersvend

 

Sejlmager

 

I 1760’erne og frem til ca. 1790, arbejder Jes Jessen Nørom, f. 15. juni 1732, d. 29. maj 1794, gift med Anna Sørensdatter yngre, som sejlmager i Nordby. 

Omkring 1777 kommer Peder Pedersen Vind, f. i Tommerup 1741, d. 28. december 1820, gift med Anne Jensdatter Warrer, til Nordby for at ernære sig som fisker og sejlmager.  

En mand kendt under hele tre navne, Hans Nielsen Ellens yngre eller Hans Nielsen Seilmager eller Hans Nielsen Hansen yngre, f. 20. maj 1762, d. 16. september 1839, gift med Maren Jesdatter, arbejdede som fisker, bådfører, sejlmager og skipper. 

Han nævnes lidet flatterende i en klage fra handelsmand Levin Abraham Cohen, der i marts færges fra Nordby til Strandby, men mener at færgefolkene er ”beskænkede” og er i klammeri under overfarten, til stor gene for passagererne. 

Som sejlmagere nævnes skipper og sejlmager Povell Pedersen Poulsen, f. 15. juli 1782,  d. 11. juli 1846, Morten Hansen Lauridsen, skipper på evert ”Mette Maria Cathrine”, f. 2. april 1777, d. 24. marts 1850, og Hans Nissen (Sønderho), d. 1897, 85 år. 

I begyndelsen af 1800-tallet arbejdede Niels Sørensen Stephansen, der havde tre erhverv: søfarende, fisker og sejlmager i Nordby. 

Omkring 1800-tallet finder vi sejlmager og styrmand Hans Nielsen Nørby, f. 5. juli 1789, d. 26. september 1868 og gift med Karen Jensdatter. 

Omkring 1820’erne arbejder Duyes Nielsen, f. 15. juli 1792 i Vilslev, i Nordby som sejlmager.

 

 

Skomager

Nordby

Erik Eriksen

Peder Hansen

Peter Thomsen

Hans Pedersen

 

Sønderho

Jess Clemendsen

Hans Clemendsen

Søren Bossen 

 

 

Skræddere

Nordby

Niels Sørensen Brink

Anna Andeasdatter

Jens Christensen

Maren Jørgensdatter

Kiesten Lauritzdatter  

 

 

Sønderho

Olle Stener Chrestens

Jess Jensen Poulsen 

Kirsten Nielsdtr

Sidsel Thomsdtr

Maren Jesdat 

 

 

Spindere

Nordby

Anna Nielsdatter

Mette Pedersdatter

Anna Mathisdatter

Anna Pedersdatter

Margrethe Nielsdatter

Mette Sørendatter

Karen Hansdatter

Baraba?

Ingeborg Sophie

Mette Hansdatter

Ellen Jensdatter

Mette Jesdatter

Karen Hansdatter

Voelberg Jesdatter

Maren Andersdatter

Dorthe Pedersdatter

Martha Hansdatter

Zidsel Madsdatter

Karen Gregersdatter

Anna Hansdatter

Anna Hansdatter

Karen Sørensdatter

Maren Echildsdatter

Mette Jensdatter

Kirsten Hansdatter

Margrethe Sørensdatter

Maren Sørensdatter

Karen Sørendatter

Lene Sørensdatter

Karen Nielsdatter Varrer

Karen Lauridsdatter

Kirsten Nielsdatter Varrer

Kirsten Lauritzdatter

Maren Nielsdatter

Kiersten Andersdatter

Karen Jesdatter Varrer

Lene Andersdatter

Maren Andersdatter

Karen Nielsdatter

Mette Sørensdatter

Anna Mathisdatter

Kiersten Hansdatter

Mette Hansdatter

Giertrud Andreasdatter

Karen Sørensdatter

Kiersten Hansdatter

Karen Hansdatter

Anna Andersdatter

Karen Nielsdatter

 

 

Sønderho

Anne Hansdatter  

Mette Svendsdtr

Karen Clemetsdtr  

Karen Jensdatter

Anne Ollesdattr

Anne Pedersdtr

Karen Madsdtr Knude

Maren Ollesdtr

Mette Madsdtr Knude

Ellen Pedersdtr  

Johanne Pedersdtr

Karen Anthonisdtr

Karen Nielsdatr

Maren Pedersdtr

Anne Margreth Engelsd

Ellen Jessdatter

Ellen Mortensdatter

Sidsel Anthonisdatr

 

Smede

Nordby

Eskild Nielsen

Jens Bruun, smedesvend

Abraham Lorentzen

Christen Hansen

Mouritz Olufsen, smedesvend

 

 

Sønderho

Cristian Clausen

Niels Christensen, Smedesvend

Jens Carlsen, Smedesvend

 

 

Snedker

Nordby

Jens Christensen Rasch

Lauritz Pedersen

 

Sønderho

Niels Hansen Jerne

Peder Lassen Jensen

 

Syersker

Nordby      

Maren Müllers

Maren Sørendatter

 

Tømrer

Nordby

Jess Nissen

Peder Hansen Clausen

Niels Gregersen

Anders Nielsen Ting

Jørgen Jensen Biegaard

 

 

Sønderho

Niels Hansen Jerne

Hans Ollufsen 

Hans Hansen Jerne

Jens Jensen Sonnichs, lærling

Anthonis Hansen

Jens Lassen

Peder Lassen Jensen

 

 

Skibsbygmestre

Nordby

Hans Nielsen Sejlmager

Hans Hansen Knudsen, ældre

Jens Jensen Brick

Peder Hansen Clausen

N. Gregersen

Jens Jensen Alrøe

Jens Lauridsen Borck

Bertel Frandsen

 

Skibsbygmester Jens Jensen Alrøe  

Jens Jensen Alrøe, født på Alrø i Horsens bugt, kom til Nordby som svend hos Lorentz Holst i 1786, blev siden mestersvend hos H. H. Knudsen, ældre. Han har bygget nogle pramme og mindre everter og både for egen regning. Han døde den 27. december 1823, 71 år.

Skibsbygmester Jens Lauridsen Borck

Jens Lauridsen Borck har bygget nogle få everter og et par jagter. Han døde i 1811.

Skibsbygmester Hans Hansen Knudsen, ældre  

Af andre skibsbyggere i Nordby fra begyndelsen af det 19. århundrede kan også nævnes Hans Hansen Knudsen, ældre, der byggede ca. 20 skibe.

Skibsbygmester Hans Hansen Knudsen, yngre  

Hans Hansen Knudsen, yngre, født 1781 en brorsøn af ovennævnte, byggede ligesom denne skibe i både Nordby og Sønderho.

Skibsbygmester Jens Jensen Brick  

Jens Jensen Brick, født i Brøndum, uddannet hos Lorentz Holst, havde nedsat sig som skibsbygger allerede i 1795 og drev forretning indtil 1820, byggede ligeledes et betydeligt antal skibe, hovedsagelig dog mindre jagter, everter og galeaser, og derfor vakte det opsigt, da han i 1807 påtog sig at bygge briggen "Haabet" på 66 K.L. til M. H. Toft, at man gav ham det lidt ejendommelige tilnavn, som han for øvrigt beholdt, og hans efterkommere døbtes med samme navn.

Brick døde 15. maj 1855, 95 år.

Skibsbygmester Peder Hansen Clausen  

Peder Hansen Clausen har bygget en del småfartøjer. Han døde 15. maj 1855, 95 år.

Skibsbygmester N. Gregersen  

N. Gregersen har bygget et par everter og i 1813 repareret havaristen galeasen "Marie", 11 K. L. for en sum af 2635 Rdl., samt i 1806 nybygget galeasen "Fru Anna", 16 K. L., til L. Svendsen.

 

Skibsbygmester Bertel Frandsen  

Bertel Frandsen har i 1799 bygget jagten "Anne & Cathrine", 9 K.L. til Jes Mathiasen og et par dæksbåde samt repareret et par mindre havarister.

 

Skibsbygmester Hans Nielsen Sejlmager  

Hans Nielsen Sejlmager har i 1799 bygget jagten "Marie Cathrine", 12 K. L., til Morten H. Jessen, nogle dæksbåde og et par everter.

Skibsbygmester Joh. Frederik Schrøder

Joh. Frederik Schrøder kom til Sønderho i 1803 for at søge arbejde på derværende skibsværfter, hvor han også fik arbejde, kom så til Holst i Nordby, og overtager senere værftet. Englandskrigen lammede også skibsbyggeriet på Fanø, men Schrøder nåede alligevel i de 43 år han havde sit virke i Nordby at bygge over 100 skibe:

 

 

 

Skibstømrere

Hans Andersen Madsen

Anders Nielsen

Christen Knudsen

Bertel Frantzen

Hans Hansen Knudsen

Hans Hansen

Jens Lauritz Borch

 

 

Sønderho

Skibsbygmestre

Friderich Madsen  

Hans Andersen

Mads Sonnichsen

 

 

Skibsbygmester Nis Thomsen 

Nis Thomsen lærte skibsbyggeriet i Holland og byggede kun lejlighedsvis skibe, da han var skibsfører. Det var mest dæksbåde, joller og fiskebåde, han byggede og kun om vinteren, når han ikke sejlede. De fartøjer han byggede, var ikke større, end de kunne stå hjemme i hans lille ladehus.

Skibsbygmester Søren Hansen Schrøder  

Søren Hansen Schrøder, død 8. oktober 1838, 77 år, har bygget en del fiskebåde, joller og dæksbåde om vinteren når han ikke sejlede.

Skibsbygmester Peder Lassen Jensen  

Peder Lassen Jensen, født i Rørkjær ved Esbjerg, kom til Sønderho som tømrer hos skibsbyggerne og lærte da skibsbyggeriet, så at han selv turde begynde som mester. Han har bygget 80 større og mindre fartøjer, hvad præsten har bemærket ved hans dødsdato i kirkebogen. Han døde 14. juli 1832, 70 år.

Foruden de egentlige skibsbyggere var der i første halvdel af 1800-tallet adskillige skippere, der drev skibsbygningshåndværket ved siden af deres egentlige erhverv, dog hovedsagelig kun om vinteren, når deres egne skibe var lagt op. Det gælder fx Nis Nielsen Nissen, som døde 1830, eller Nis Thomsen, der havde lært skibsbygning i Holland.

Nis Nielsen Nissen byggede i 1798 et skib til sig selv, galeasen "Tiden", 15 ½ K.L. han havde fået tegning og mål opgivet hos en skibsbygningsmester i Holland, og derefter byggede han. Og i 1812 byggede han også et skib til sig selv, jagten "Anne", 11 K.L., og igen i 1814 byggedes galeasen "Freden", 12 ½ K.L., til Niels Jessen Nissen.

Jes Hansen Pedersen, født 1758, nævnes i 1802 som "Skibsbygmester, der har bygget flere skibe".

Jens Hansen Jessen, død 15. december 1838, 78 år.

 

 

Skibstømrere

Jens Hans: Jessen

Niss Thomsen

Jess Hansen Pedersen 

 

 

Tækker

Sønderho

Niels Hansen Jerne

Hans Hansen Jerne

Jens Lassen

Peder Lassen Jensen

 

Urmagere og guldsmede

Urmager = Kloksmed 

 

Skipperne havde let ved at tage timeglas med hjem, og i 1776 forærer skipper Thomas Jensen Clausen et timeglas til Sønderho kirke. Det havde 4 glas i et smukt stativ. 

I 1700-årene forekommer der flere og flere skifter med stueure, som søfolkene bragte med sig hjem fra deres farter til Holland, som N. M. Kromann omtaler som ejendommelige ure, og han tænker nok på de såkaldte friserure, der var meget populære på vestkysten. Friserure har forgyldte, gennembrudte ornamenter, støbt i tin. Urene blev fremstillet i den hollandske provins Friesland, men senere også længere nordpå helt op til Tønder. De kaldtes på hollandsk ”stoolklok” eller ”stoeltjestklok”. 

Urmager Jens Jensen Sonnichsen  

Jens Jensen Sonnichsen, født den 3. september 1783 i Sønderho som søn af skipper og skibsreder Jens Jensen Sonnichsen og Mette Jesdatter. Giftede sig i 1814 med Johanne Jepsdatter. Han var en såkaldt ”tusindkunstner”: skibsbygger, snedker, gørtler, billedhugger, ur-, lompas-, bøsse og instrumentmager. På Sønderho kirkegård ses tre gravsten af hans hånd. I Sønderho kirke en kirkekrone med hans signatur. 

Mens der både i Nordby og Sønderho altid fandtes nogen der kunne reparere stueure, manglede man en "rigtig" urmager til lommeurene der blev købt i opgangstiden inden krigen 1807 - 14 og nu senere trængte til reparationer. 

 

 

 

Urmager Mads Hansen Krogh  

Det lykkedes i 1824, at overtale en ung mand fra Løgumkloster, til at nedsætte sig som urmager i Nordby, hans navn var Mads Hansen Krogh. Han døde imidlertid den 9. februar 1826. Han var født den 7. marts i 1777 i Allerup, Toftlund sogn, som søn af gårdejer Hans Madsen og Bodil Pedersdatter. Giftede sig i Toftlund i 1799 med Kjesten Marie Jensdatter Schmidt. Han var urmager og landeværnsmand i Løgumkloster til 1824, hvor han flyttede til Fanø. 

Nogen velstående mand har han ikke været, at dømme ud fra boopgørelsen: 

T trækasse med små instrumenter, vurderet til 4 Rdl.

1 hjulskøremaskine til 2 Rdl.

Hans garderobe

1 par støvler

1 kasket

1 gammel hat

1 blå klædesfrakke

1 vest

1 halstørklæde

1 par bukser ”var saa ringe og ej værd at registrere 

Af ure han har modtaget til reparation fandtes 9, som ejermændene gjorde krav på at få udleveret: 

”Gaardmand Math. P. Iversen, 1 Sølvur i tvende beskadigede Sølvkasser uden Glas med dobbelt messing Yderkasse med vedhængende Sølvkæde, Messing-signet og Urnøgle

Skippe Jens Jensen Engers, 1 Sølvur i tvende Kasser, Skiven mærket: London, med Sølvkæde og Messingnøgle. Den yderste Kasse har en Bule.

Gaardmand Hans Nielsen Jensen af Rindby, 1 Sølvur i to Kasser, Sølvkæde og Urnøgle dannet af en Otteskilling.

Skipper Peder Svendsen, 1 søkvur i tvende Sølvkasser uden Kæde.

Skipper Peder Clausen, 1 Ur i to Sølvkasser med et langt blaat Baand til, at tage om Halsen og messingnøgle med rød Sten.

Niels Nielsen Pedersen, 1 Sølvur i to Kasser med et flettet Baand og Messing Urnøgle. Stilken af det Øje, hvori Kæden hænger, er af Messing.

Skipper Laurids Svendsen, 1 Tombaksur i tvende Kasser, hvoraf den yderste har været forgyldt.

Hans Pedersen æskede en Sølværmeknap, som han foreviste Magen til.

Skipper Søren Pedersen Hansen, 1 Tombaksur i to Kasser med et stribet Baand og en Messingnøgle

 

 

 

Vognmænd

Lorentz Christian, opsynsmand

 

 

Tjenestefolk

Nordby

Jens Nielsen

Christen Andersen

Christen Nielsen

Christian Friderich

Hans Mortensen

Anna Hansdatter

Anna Kierstine

Anne Madsdatter

Christiana Lausdatter

Christiane Pedersdatter

Dorthe Sørensdatter

Ellen Christensdatter

Karen Knudsdatter

Kiesten Maria Larsdatter

Maren Christensdatter

Marie Christensdatter

Anna Christensdatter

Anna Hansdatter

Anna Jensd: Riis

Anna Magrethe Jensdatter

Anna Maria Lausdatter

Anna Nielsdatter

Anna Pedersdatter

Cathrine Nielsdatter

Dorthe Hansdatter  

Eddel Jensdatter

Ellen Nielsdatter

Giertrud Kristensdatter

Inger Thomasdatter

Johana Jensdatter

Johanna Nielsdatter

Johanne Jensdatter

Karen Hansdatter

Karen Nielsdatter

Kiesten Jensdatter

Magrethe Madsdatter

Maren Andersdatter

Maren Hansdatter

Martha Pedersdatter

Mette Christensd

Mette Hansdatter

Mette Jensdatter

Lene Johansdatter

Magrete Hansdatter  

Maren Jesdatter

Maren Sørensdatter

Mette Hansdatter

Mette Nielsdatter

Pernille Nielsdatter

Karen Jensdatter

Karen Sørensdatter

Maren Sørensdatter

Peter Christian Lorentzen

Susanna Sorensdatter

Zidsel Maria Carlsdatter

Anna Lauritzdatter

Anna Sørensdatter

Christen Christensen

Dorthe Mathisdatter  

Søren Frantsen

 

Sønderho

Mette Nielsdtr  

Karen Nielsdtr

Mette Sørensdatr

Anne Rasmusdatter

Karen Sørensdattrt

Mette Hansdat

Anne Jensdatter

Anne Thomsdatr

 

Vævere

Nordby

Karen Nielsdatter

Anna Andersdatter

Mette Hansdatter

Mette Jesdatter

Voelborg Jesdatter

Karen Pederdatter

Gotlieb Knopchen

Karen Sørensdatter

Maren Hansdatter

Dorthe Hansdatter

Karen Jensdatter

Anna Andersdatter

Dorthe Andersdatter

Dorthe Andersdatter, yngre

Maren Sørensdatter

Maren Hansdatter

Maren Mathisdatter

Ingeborg Sørensdatter

Maren Mortensdatter

 

 

Sønderho

Margrete Sørensdtr

Mette Anthonisdtr

Mette Friderichsdatter  

Karen Sørensdtr

Anne Andersdatr

Ingeborg Thomsdtr

Maren Jensdatter Clausen 

Johanne Nielsdatter

Karen Hansdatter  

Anne Anthonisdtr


Gå til top

End Of Slide Box