Handel og håndværk på Fanø omkring 1840 del 1

 

Officielle embeder

Birkedommer til Fanøe Birk

Hans Chr. Carl Thellemann

 

Nordby

Districtchirurg 

Fr. Wilh. Greibe

Gjordemoder

Karen Christensdatter Bech  

Sognefoged

Morten Jensen Nørbye 

Toldcontrolleur

Johannes Borckhenius Rautter

Sognepræst

Lass Nielsen

 

Sønderho

Jordemoder

Andrea Christiane Rasmine Westphal  

Jordemoder

Johanne Margrethe født Petersen 

Sognefoged 

Jes Jensen Sonnichsen

Sognepræst

Peder Johan Kleine

Strandtoldbetjent

Hans Hansen Müller

Toldfuldmægtig 

Jeppe Thorsen Feerup

 

Arbejdsmænd

Ingvard Jacob Harder, Arbeider i Saltrafinaderiet  

 

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

Magrethe Pedersdatter  

Anne Cathr. Christensdatter  

 

Sønderho

Niels Jensen Fischer

 

 

Bødker

 

Nordby      

Peder Johansen  

Jes Abrahamsen  

 

Færgemænd

 

Nordby

Jeppe Hansen Lauridsen 

Carl Wilhelm Kolvig

 

Kalkbrænder

 

Sønderho

Niels Jepsen Pedersen

 

 

Kroer, hoteller og pensioner

Nordby

Fredrik Kolvig, Handelsbetjent

Simon Johnsen

 

Sønderho

Lauritz Christian Peter Christensen  

Thomas Meinert

 

Husholder, husjomfru, husbestyrerinde

 

Nordby

Margrethe Christensdatter 

Ane Christine Bennedsen  

Chermine M. D. Christensen  

 

 

Håndarbejde

 

Nordby      

Anne Jepsdatter  

Karen Anckersdatter  

Karen Pedersdatter

Anne Marie Lauridsdatter  

Anne Mortensdatter  

Anne Simonsdatter

Baraba Marie Sørensdatter  

Cathrine Magrethe Nielsdatter  

Cathrine Pedersdatter 

Dorthe Mathiasdatter

Dorthe Pedersdatter

Ellen Christensdatter Bech 

Ingeborg Iversdatter

Johanne Hansdatter 

Johanne Simonsdatter

Karen Hansdatter

Karen Hansdatter  

Kirsten Hansdatter  

Kirsten Jensdatter  

Kirsten Sonnicksdatter  

Maren Christensdatter  

Maren Christensdatter  

Maren Clausdatter

Maren Hansdatter  

Marthe Pedersdatter  

Mette Mortensdatter

 

Sønderho

Karen Sonnichsdatter

Karen Thomasdatter

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

Købmand Simon Johnsen

I 1838 bliver Simon Johnsen ejer af Krogården. Han havde forpagtet den siden 18. marts 1833 og samtidig fået bevilling til at drive høkerhandel mod en årlig afgift på 50 Rdl. til den kongelige kasse. I 1840 får han en udvidet bevilling til "at drive handel med Købmandsvarer til Øens eget Forbrug med Undtagelse af stempelpligtige Manufakturvarer".

Et par år senere anlægger han et brændevinsbrænderi, og da det er i gang, bekendtgør han - som skik og brug var dengang - dette på kirkestævne i Nordby, Sønderho, Jerne og Guldager m.fl. steder. Det er måske lidt usædvanligt, at der bekendtgøres om udsalg af brændevin på den måde. Bekendtgørelsen lød:

"At jeg dags Dato sælger god og velsmagende Brændevin for 1 Mk. og 4 Sk. Pr. kande (2 l.), naar i det mindste et halvt Anker eller 9 Kander tages ad Gangen, bekendtgør herved for dem, som vilde forunde mig deres Søgning,

Nordby Krogaard, den 29. april 1841, S. Johnsen. 

1 potte = 0.97 l

Tidens aviser skriver om brændevinsdrift: I 1847 var mæskekarrenes størrelse 26 5/8 Td., brændedage 249. Der er anvendt 315 Td. Korn, og i afgift svaret 649 Rdl. Produktionen har været 13.794 Potter, der er solgt til øens beboere.

Den 22. oktober indberettes det om konsul Johnsens brændevinsbrænderi:

1 mæskekar nr. 1          stort 8 ¾ Td.

1 do nr. 2                      stort 8 ¾ Td.

1 do nr. 3                      stort 9 1/8 Td.

1 kobberbrændekeddel med fastnittet dæksel, stor 4 Td. 26 Pt.

1 kobberbrændevinshat, stor 112 potter.

Men brænderiet er for tiden under udvidelse til fremstilling af brændevin efter større målestok.

Den 22. marts 1850 meddeles det:

"Det eneste Brænderi, som er her paa Øen, Konsul Johnsen tilhørende, har siden Slutningen af December f. A., efter en derved foretaget Udvidelse fundet Sted, været drevet med 3 Mæskekar, hver af 14 ½  Td. Størrelse, og en kort Tid tillige med en Mæskevarmer som Hjælperedskab, men som Ejeren ikke fandt svarede Regning, og blev derpaa paa hans Begæring sat under Toldforsegling 16. Januar og har senere ikke været afbenyttet.

Driften i dette Brænderi foregaar saaledes f. Eks.: Den 22. mæskes i Karret Nr. 1, i Morgen i Nr. 2 og den følgende Dag i Nr. 3. Den 25. derefter afbrændes Kedel Nr. 1, den 26. Nr. 2 og den 27. Nr. 3. Til hvert Kar indmæskes 2 Td. Rug, 1112 Td. Malt. Kartofler afbenyttes ikke. Udbyttet deraf har hidtil foranlediget af idelig stedfundne Ulæmper med Vandet været meget ringe, nemlig 35 Potter 8° Brændevin pr. Td. Korn elier 122 ½  Pot af en Brænding, hvilket Produkt saaledes uagtet den kortere Tid, at en Brænding udføres, rammes af en Afgift af over 5 ½  Sk. pr. Pot. Brænderiet har atter siden 13. dennes været standset paa Grund af flere foretagne Forandringer, dels ved Skorstenen og Ildstederne under Kedlerne m. m., men attraas nu snarest sat i Gang igen."

Samtidig oplyses det, at der ikke er kendskab til smugbrænding på Fanø, og heller ikke på den nærmeste del af fastlandet, hvor Johnsen har en stor kundekreds.

Simon Johnsen var en rettænkende og godhjertet mand. I 1847, da der var mangel på korn i Danmark, standsede han sit brænderi og overlod sin beholdning af korn til trængende i Nordby.

I 1848 anlagde han et saltværk.

 

Maler

 

Nordby

Peder L. Petersen

Jens Ussing  

Niels Rasmussen  

 

 

Møller

 

Nordby

Anders Johansen  

 

 

Sønderho

Jens Jensen, Mølledreng

Lauritz Frederichsen

Hans Jensen Clausen, Møllesvend 

 

 

Ravdrejer

 

Sønderho

Niels Jørgensen Møller

 

 

Rebslager

 

Nordby

Søren Th. Bochius  

 

 

Skomager

 

Nordby

Jacob Brandt  

Jens Lauridsen Wraa  

Peder Math. Jensen  

Jens Sørensen  

Niels E. Wormsløv  

 

 

Skomager Jens Lauridsen Vraae  

Skomager Jens Lauridsen Vraae, f. 1766, d. 6. oktober 1848, var i Fattighuset fra 1845. Han havde også været søfarende og fisker. Bopæl, Hovedgaden 38.

Skomager Jacob Brandt  

Skomager Jacob Brandt, f. 1. januar 1806, d. 19. maj 1865. Han var udover skomager, husmand, gårdmand og avlsbruger. Havde hus i Byen fra 1830 til 1843 på Rindbyvej 3, og en gård fra 1844 på Rindbyvej 12.

 

 

Sønderho

Niels Peder Andersen

Boy Rasmus Boysen

Anthoni Madsen 

Jørgen Hansen Knudsen

 

Skræddere

 

Nordby

Jeppe Lauridsen Husted

Johanne Pedersdatter  

Maren Hansdatter

Søren Pedersen  

Karen Pedersdatter 

Mette Hansdatter 

Anne Marie Hansdatter  

Mette Hansdatter  

 

Sønderho

Peder Westphal

Maren Jeppesdatter

Abelone Sonnichsdatter

Anne Andersdatter

Karen Nielsdatter

Kjersten Jensdatter

Kjersten Andersdatter  

Kjersten Madsdatter  

Anne Magrethe Poulsdatter  

Anne Jesdatter

Mette Jesdatter

Anne Jesdatter

 

Spindere

Nordby

Ane Nielsdatter  

Beite Marie Jensdatter  

Abelone Pedersdatter  

Ane Mathiasdatter  

Maren Lauridsdatter  

Maren Mortensdatter

Mette Jepsdatter

Mette Lauridsdatter

 

Sønderho

Abelone Anthonisdatter  

Karen Frederichsdatter  

Karen Jensdatter

Karen Nisdatter  

Maren Frederichsdatter

Maren Hansdatter  

Anne Jesdatter

Karen Hansdatter

Maren Jensdatter

Sidsel Jesdatter

Bodil Marie Hansdatter 

Anne Nielsdatter  

Karen Sørensdatter  

Maren Nielsdatter

Sidsel Jensdatter 

Anne Sonnichsdatter

Bodil Thomasdatter 

 

 

Smede

Nordby

Jens A. Smed

Jørgen Chr. Bech

Søren Abrahamsen  

 

 

Sønderho

Christian Gothlieb Westphal

Hans Johansen, Smededreng

Andreas Sørensen

Jacob Wilhelm Waaden, Smedesvend

 

Snedker

Nordby

Jens Ussing  

Niels Rasmussen  

Anders Peter Jacobsen

Marcus Pedersen  

Laurids H. Clausen, Snedkerlærling

Tjellef Christensen, Snedkersvend

 

 

Snedker Laust Hansen Clausen  

Snedker Laust Hansen Clausen, f. 18. maj 1816, d. 4. juni 1891, havde desuden været skibstømrer og skipper. I 1885 blev han medlem af ”Vaabenbrødreselskabet”.

Snedker og husbygmester Anders Peder Jacobsen  

Snedker og husbygmester Anders Peder Jacobsen, f. 10. december 1799, d. 21. april 1866, boede på Færgegårdsvej 4.

 

 

 

Sønderho

Niels Christian Hansen 

Niels Madsen Thomsen

Jens Hansen Jerne

 

 

Syersker

Nordby       

Margrethe Pedersdatter

 

 

Tømrer

Nordby

Jens Christensen Ludvig

Niels Thomsen Christiansen

Søren Lauridsen Pedersen  

Anders Peter Jacobsen

Marcus Pedersen  

Hans Hansen Pedersen  

Hans Peder Svarrer  

 

 

Tømrer Jens Christensen Ludvig  

Tømrer Jens Christensen Ludvig, f. 16. oktober 1769 i Jerne, d. 5. december 1843, boede på Rindbyvej 5.

 

Sønderho

Hans Hansen Jerne  

Jørgen Nielsen

 

Skibsbygmestre

Nordby

Johan Fr. Schrøder  

 

 

Skibstømrere

Hans H. Knudsen 

Hans H. Knudsen ældre  

Jacob H. Holst 

Jens Jensen Brinck  

Jørgen Nielsen Poulsen  

Laurids Hansen Lauridsen  

Niels Andersen Fanniger

Niels Gundesen  

Niels Hansen Lauridsen

Niels Søren Dyrebye 

Søren Sørensen Oxby 

 

 

Sønderho

Skibsbygmestre

Niels Jensen Sonnichsen

Jens Jensen Sonnichsen

 

Skibstømrere

Sonnich Jessen Sonnichsen

Christen Christensen

Christian Jensen 

Jens Thomsen Sonnichsen

Jens Hansen Thomsen  

Jens Jessen Møller  

Sonnich Madsen

 

 

Tækker

Nordby

Claus Hansen

Mathias Hansen Clausen

 

Tækker Claus Hansen Clausen  

Tækker Claus Hansen Clausen, f. 28. juni 1791, d. 13. maj 1846, arbejdede også som fisker.

 

Urmagere og guldsmede

 

Nordby

Søren Pedersen  

 

 

Urmager Søren Pedersen  

Ved folketællingen i 1840 ses Søren Pedersen som urmager i Odden, Nordby. Han var født den 28. juli 1807 i Hjerting som søn af Peder Christiansen og Marie Christensdatter. Gift med Dorthea Margrethe Thyssen

 

Vognmænd

 

Nordby

Niels Knudsen Nielsen

 

                     

Tjenestefolk

 

Nordby

Anders Hansen Lassen  

Anders Lauridsen  

Anders Madsen  

Ane Catr. Clausdatter

Ane Catr. Hansdatter  

Ane Catr. Lauridsdatter  

Ane Hansdatter  

Ane Jensdatter  

Ane Kathrine Hansdatter

Ane Kathrine Sørensdatter

Ane Kirst. Hansdatter  

Ane Lauridsdatter

Ane Maria Mathiasdatter

Ane Marie Christensdatter

Ane Marie Jensdatter  

Ane Mathiasdatter

Ane Nielsdatter  

Ane Pedersdatter  

Ane Pedersdatter  

Anne Andersdatter

Anne Cathr. Lauridsdatter 

Anne Cathrine Mortensdatter

Anne Hansdatter

Anne Hansdatter

Anne Hanssine Hansdatter  

Anne Jensdatter  

Anne Madsdatter 

Anne Marie Mortensdatter

Anne Nielsdatter 

Christine Hansdatter

Dine Holm

Dorthe Andersdatter  

Dorthe Jensdatter

Dorthe M. Pedersdatter

Dorthe Pedersdatter  

Dorthe Sørensdatter

Elisabeth Jørgensdatter  

Ellen Andersdatter

Ellen Hansdatter  

Ellen Mathiasdatter

Else Willadsdatter

Gunder Kirstine Andersdatter  

Hans Christensen

Hans Hansen

Hans Morten Mathiasen  

Hans Peder Jørgensen 

Ib Jessen Nielsen  

Ingeborg Pedersdatter  

Jacob Hansen

Jens Lassen Jepsen  

Jens Søren Callesen

Jens Søren Tholkelsen  

Jes Lassen  

Johanne Jensdatter

Johanne Nielsdatter  

Johanne Nielsdatter

Johanne Nielsdatter  

Jørgen Jensen Nørbye 

Karen Andersdatter

Karen Andersdatter  

Karen Hansdatter

Karen Hansdatter

Karen Jensdatter

Karen Lauridsdatter 

Karen Lauridsdatter

Karen Mathiasdatter

Karen Nielsdatter

Karen Poulsdatter

Karen Sørensdatter

Karen Sørensdatter  

Kirsten Hansdatter

Kirsten Hansdatter

Kirsten Hansdatter

Kirsten Jesdatter

Kirsten Nielsdatter

Kirsten Nielsdatter

Kirsten Nielsdatter

Kirsten Pedersdatter 

Laust Andersen

Lene Sørensdatter

Maren Andersdatter

Maren Cathr. Nielsdatter

Maren Hansdatter  

Maren Jensdatter

Maren Jesdatter 

Maren Jesdatter

Maren Kirstine Lauridsdatter

Maren Lauridsdatter

Maren Pedersdatter

Maren Pedersdatter

Maren Sonnicksdatter 

Maren Sørensdatter

Margrethe Hansdatter

Marthe Hansdatter

Martine Marie Mortensdatter

Mathias Søren Mathiasen

Mette Catr. Pedersdatter

Mette Clausdatter

Mette Hansdatter

Mette Jensdatter  

Mette Jensdatter  

Mette Kathrine Mathiasdatter 

Mette Kirst. Nielsdatter 

Mette Mathiasdatter

Mette Nielsdatter

Mette Sørensdatter

Mette Sørensdatter

Mette Sørensdatter

Niels Morten Jepsen 

Niels Peder Nielsen 

Peder Math. Müller

Regine Jacobsen 

Sidsel Hansdatter 

Sidsel Hansdatter  

Sidsel Lauridsdatter 

Søren Jensen 

Søren Pedersen 

Henrik Christensen

Mette Olesdatter

Mette Sørensdatter  

 

Sønderho

Thomas Jessen Anthonisen 

Hans Carl Nielsen

Niels Jensen

Søren Andersen

Jens Christian Nielsen 

Anne Hansdatter

Anne Madsdatter  

Ellen Thomasdatter

Karen Callesdatter

Mette Jensdatter

Mette Jesdatter

Stine Marie Sørensdatter

Anne Hansdatter

Anne Johnsdatter

Anne Nisdatter

Anne Pedersdatter

Bodil Nielsdatter

Dorthe Sørensdatter

Karen Hansdatter

Karen Nielsdatter

Karen Nielsdatter

Kjersten Anthonisdatter

Maren Jensdatter

Maren Jesdatter

Maren Jesdatter  

Maren Jørgensdatter

Mette Jensdatter

Anne Nielsdatter

Anne Pedersdatter  

Karen Nielsdatter

Karen Sørensdatter

Kjersten Hansdatter

Kjersten Hansdatter

Kjersten Nielsdatter

Anne Madsdatter

 

 

B7065

 

Vævere

Nordby

Ane Kathrine Jensdatter  

Anne Margrethe Hansdatter  

Hans H. Farup

Jens Pedersen

Mette Catr. Nielsdatter

Niels Liisberg 

Sidsel Gregersdatter  

Sidsle Hansdatter

Anne Cathr. Sørensdatter 

Johanne Mortensdatter

Mette Marie Nielsdatter 

Maren Sørensdatter  

 

Sønderho

Karen Hansdatter  

Karen Hansdatter

Karen Sørensdatter

Mette Jensdatter

Johanne Johnsdatter

Kjersten Anrhonisdatter

Kjersten Nielsdatter

Maren Gregersdatter

Mette Jesdatter

Mette Sørensdatter

Karen Carstensdatter

Anne Hansdatter

Magrethe Sørensdatter  

Maren Hansdatter  

Mette Frederichsdatter

Anne Cathrine Johannesdatter

Anne Johannsedatter

Ellen Nielsdatter  

Mette Nielsdatter  

Karen Jesdatter yngre

Karen Jesdatter ældre  

Kjersten Nielsdatter  

Anne Anthonisdatter

Mette Jesdatter

Anne Jesdatter

 


Gå til top