Handel og håndværk på Fanø omkring 1840 del 2

 

 

Landbrug

 

Nordby

 

Bonde og gårdmand

Ane Nielsdatter

Karen Sørensdatter

Anders Hansen Rødgaard  

Anders Nielsen Lauridsen

Claus Mathiasen Pedersen 

Hans Hansen  

Hans Jensen Iversen 

Hans Mathiasen Pedersen  

Hans Morten Lauridsen

Jens Lassen

Jens Madsen

Jens Madsen Sørensen 

Jens Nielsen Lauridsen 

Las Morten Rødgaard 

Mathias Nielsen Jensen  

Mathias Nielsen Lauridsen  

Mathias Peder Iversen 

Morten Jensen Hansen  

Morten Jensen Lauridsen

Morten Jensen Sørensen 

Morten Peder Jacobsen 

Niels Iversen

Niels Nielsen Pedersen  

Peder Andersen Clausen

Peder Hansen Christensen

Peder Hansen Clausen

Søren Pedersen  

Morten Jensen Nørbye 

 

Daglejere

Jørgen Jørgensen

Anders Lauridsen Svendsen  

Anders P. Andersen  

Gunde Hansen

Hans Lauridsen Mathiasen

Mads Rasmussen  

Mathias Nielsen Nørbye  

Mathias Nielsen Ting  

Mathias Pedersen  

Niels Andersen Rindbye  

Niels Hansen Madsen  

Niels Jessen  

Niels Madsen

Jeppe Pedersen  

Søren Jensen Iversen

 

 

Jordbruger

Anne Jepsdatter  

Karen Anckersdatter  

Karen Pedersdatter

Hans P. Mortensen 

Laurids N. Nørbye  

Niels Iversen Mathiasen  

Søren Bakkesen  

Jens H. Andersen  

Laurids H. Nørbye  

Morten J. Iversen

Søren Callesen  

Søren L. Wognsbøl  

Søren M. Rødgaard  

Anders Jensen Nørbye  

Margrethe Nielsdatter  

Hans J. Brick  

 

Husmand

Jeppe Pedersen  

Søren Jensen Iversen

Jacob Brandt  

Jens Christensen Ludvig

Niels Thomsen Christiansen

Søren Lauridsen Pedersen  

Hans Hansen Nielsen  

 

 

Sønderho

 

Daglejere

Peder Mathiasen Pedersen  

Anne Madsdatter

Mette Hansdatter

Anne Jesdatter

Johanne Jesdatter  

Maren Madsdatter

Dorthe Madsdatter

Ellen Jensdatter

Johanne Nielsdatter

Maren Christiansdatter

Anne Hansdatter

Anne Jensdatter

Anne Jesdatter

Edel Nielsdatter

Edel Nielsdatter

Ellen Hansdatter

Maren Nielsdatter

Mette Madsdatter  

Bonde

Søren Larsen 

Claus Jensen

Søren Madsen 

Lars Madsen 

Søren Nielsen Jerne

Thomas Jensen Sonnichsen

Hans Hansen Fredrichsen

 

 

 

Søfart

 

Nordby

 

Fisker

Jens H. Andersen  

Laurids H. Nørbye  

Morten J. Iversen

Søren Callesen  

Søren L. Wognsbøl  

Søren M. Rødgaard  

Peder Johansen  

Anders Andersen 

Anders Madsen  

Anders S. Andersen

Christian Sugelt 

Claus N. Tømmermand

Hans L. Svendsen  

Hans N. Jensen  

Hans Nielsen Jessen 

Hans Nielsen Svarrer

Hans S. Spilmann

Hans Søren Ende

Jens Frandsen Mathiasen 

Jens Hansen Pedersen  

Jens Jørg. Jensen Ellens

Jens Morten Lauridsen

Jens Søren Daumand  

Jes Nielsen Brinck 

Jes Nielsen Regits

Laurids Jepsen Gregersen  

Mathias S. Møller  

Morten H. Toft  

Morten Hansen Jessen 

Niels Søren Lauridsen 

Peder Hansen Ende

Peder Math. Frandsen  

Peder Søren Madsen

Svend Sivertsen

Søren Hansen Sørensen

Vinther Hansen

Anders Lauridsen Svendsen  

Anders P. Andersen  

Gunde Hansen

Hans Lauridsen Mathiasen

Mads Rasmussen  

Mathias Nielsen Nørbye  

Mathias Nielsen Ting  

Mathias Pedersen  

Niels Andersen Rindbye  

Niels Hansen Madsen  

Niels Jessen  

Niels Madsen

Mathias Hansen Clausen  

Jørgen Jørgensen

Jens Lauridsen Wraa  

 

 

 

Overlærer N. A. Lauridsen,f. 22. juli 1832, d. 11. februar 1901 var født i Nordby, og som de fleste drenge på den tid, måtte han i 12 – 14 års alderen deltage i fiskeriet. Han nedskrev det han oplevede som fiskerdreng og her følger hans beretning:

”Bådens art. Den rigtige gamle bådtype var af temmelig klodset og tung bygning med én mast, gaffelsejl, fok, klyver. Forenden fra mast til stævn havde dæk (æ pleit), derefter kom et lille åbent rum (æ dyrk), derpå et større rum (æ dænd) bestemt til modtagelsen af fangsten og til sidst agterrummet.

Det var altså en sejlbåd, men til sine tider kunne det ske, at den skulle roes, hvorfor der til dens inventar hørte seks årer, der var lige så klodsede som båden, og nogle slemme kammerater at håndtere, især i søgang. Ofte måtte der derfor også to mand til hver åre.

Som følge heraf og hele den måde, hvorpå fiskeriet dengang dreves, måtte en sådan båd have en 7 – 8 mands besætning, hvoraf flere benævntes ”embedsmænd”: der var skipperen, præsten, skolemesteren, stævnmanden og klokkemanden.

Skipperen var selvfølgelig den, der under almindelige forhold styrede. ”Præsten” og ”skolemesteren” havde deres plads agter i båden. ”Præsten” førte kommandoen, når linen haledes ind. Ved dette arbejde måtte han ofte bruge munden, deraf navnet præst. ”Skolemesteren” hjalp ham. Stævnsmanden (æ stæhnmand) havde særlige forretninger at varetage på ”æ pleit”, hvorfor han på hver tur fik 1 – 2 ”stæhnhvidling” (den største hvidling).

Klokkemanden var den, der holdt ur (kun en af besætningen havde ur, for i tilfælde af forlis  at gøre tabet af dette da vigtige og kostbare instrument mindst muligt), hans honorar var af samme størrelse som stæhnmanden, men hans hvidling hed ”klokhvidling”.

Til ”embedsmændene” om bord kunne jeg også fristes at henregne drengen, thi han havde også sine bestemte stillinger at varetage. Han styrede i reglen, når fiskelinen blev halet ind, hvilket ofte skete ved roning, han skulle også hale ”æ daver” ind, ofte ligge med ”æ liv” (opfange de fisk der muligt faldt af krogene og ellers ville gå tabt), - blive siddende ved årerne i timevis, mens de voksne fik afløsning, og så ret ofte være besætningens syndebuk, - alt uden ekstrahonorar.

Det var et strengt liv for en 12 – 14 års purk – et slaveliv. Havfiskeriet indlededes i reglen, når der begyndte at komme lidt forår i luften, og sæsonen varede fra april til ind i juni. Den 15. Juni plejede man at sætte som slutningsdagen.

Allerede i begyndelsen af året plejede hver bådfører gerne at se sig om efter mandskab, og når dette var fuldstændigt, blev der i februar hos bådens ejer holdt et fæstegilde (æ fæhsteri), hvor hver mand fik sine fæstepenge som bevis for, at en fast overenskomst var indgået. Det drejede sig ikke om store penge. Drengen fik således en Lybskilling, ca 6 ører. – men jeg var stolt i bevidstheden om, at jeg kunne putte denne lille tyndslidte skidne mønt i ”Fekken” (vestlommen) som min retmæssige ejendom, med hvilken jeg kunne gøre lige hvad jeg fandt for godt”, skriver Lauridsen.

”Disse fæstegilder havde i reglen ikke noget godt ry på sig, da det ofte gik ret lystig til med drikkeri.

Min første sæson begyndte med, at vi fik en skomager til at sy mig et par ”havstøvler”, selvfølgelig ikke nye, men reparation af en voksen mands aflagte. – Da de var lavet til, skulle jeg jo prøve, om de passede, og i den henseende var der ikke noget i vejen; der var rigelig plads i dem, men de faldt dog heller ikke af benene, thi der kom næsten en halv ”skump” halm i dem. De beredte mig dog den sorg, at jeg ikke kunne trække dem helt op, - thi ak! Benene var for korte – men det var alligevel et stort øjeblik, at gå og vise sig for kammeraterne og naboerne i denne fodbeklædning. I lykkelig uvidenhed om at den alvor, som støvlerne dannede indledningen til.

 

 

 

Båden, jeg kom med, havde det smukke navn ”Den gode Hensigt”, men dette navn beholdt den ikke ret længe, idet den snart erhvervede sig det mindre pænt lydende ”æ døe” (djævel), som hidrørte fra, at den var ”så’en døe te o Fæhst”.

Så kom da den dag, da jeg første gang i selskab med flere af mine kammerater drog ned ad havnen til, med de store støvler på ryggen og fastgjort til en ”melmadask” og en ”skæggemand”, der hang som modvægt fortil.

Mandskabet kom ombord, sejlene hejstes, og farten gik ud gennem havnen. Flere både fulgtes ad gennem Grådyb, ud på det store rullende hav, hvor jeg aldrig før havde været.

Det var magsvejr, men der var en del dønning. Jeg begyndte at føle mig ile tilpas, og måtte snart hen til rælingen og ofre, ikke karrigt, men alt hvad jeg ejede af mavens indhold. Der lå hele herligheden, det forventede eventyr var bleven til en såre trist virkelighed.

Hajerne indfandt sig gerne i juni måned og bebudede, at nu var fiskeriet snart hørt op for dette år, hvorfor jeg betragtede disse dyr som mine venner og længtes meget efter deres fremkomst. Der var jo rigtignok en lille ”aber dabei”, thi før man opgav fiskeriet, skulle man én eller flere ture uden for revet, ca. 3 mil fra kysten. Det gav en lang lidelsestur for en stakkels søsyg dreng, hvortil kom, at man undertiden måtte ro op mod en stiv østenvind. Jeg sad naturligvis som anden mand ved årerne, fik skænd når jeg ikke rigtig tog fat, derfor ofte den straf ikke at blive afløst, det var jo frygteligt. Flov og træt var jeg af dem tomme mave og mangel på søvn. Jeg mindes, at når jeg kom fra åren, smed jeg mig på ”æ pleit” så lang jeg var, og sov øjeblikkeligt ind som en sten, når da ellers søsygen ville lade mig i fred.

Når der var skudt (fiskelinerne sat ud) blev der sunget en salme, der indeholdt en bøn om god fangst, hvorpå madæskerne kom frem, og af bådens brændevinsdunk, hvis vogter skipperen var, fik hver mand en snaps til at skylle smørrebrødet ned med. I hårdt vejr kunne der vanke to snapse. I reglen var jeg ude af stand til at røre min mad, og kun én gang lod jeg mig overtale til at nyde en snaps, men den gjorde mig helt dårlig og smagte mig gyselig, jeg gav afkald på denne drik, der som datidens brændevin var stærk fuselholdig,

Når alle mænd havde spist sig mætte, gik de til køjs nede under ”æ pleit”, hvor der kun var snævert med plads til hele besætningen. Hvordan atmosfæren måtte blive i det lille rum, når otte mætte, kraftige mænd i nogle timer, mens fisken ”bed”, sov deres søvn på forskellig dybttonende melodier, kan man nok forestille sig. Men har man ikke selv været med, tror jeg, det overgår enhver forestilling, hvordan tilværelsen var under ”æ pleit” hen i sæsonen, når det halvt eller helrådne bundvand i båden ved besætningens vægt i forenden af den kom under ”æ pleit” og opsendte sine dunster i det lille rum. Uha! Jeg kan endnu få kvalme ved at tænke derpå. Ved en lejlighed blev jeg kommanderet derned, fordi man var bange for, at jeg skulle fryse fordærvet oppe i den åbne båd. – Jeg bad dog for mig og fik lov at blive oppe, hvor jeg for at beskytte mig lidt mod kulden løsnede storsejlet og lagde mig ind i det, men var nær gået over bord, da et vindpust tog fat i det ikke sammenbundne sejl.

Jeg var ofte ”glivmand” og var ofte genstand for spot og uheld, thi det var ikke nemt for en dreng, at ligge halvt hængende over rælingen, søvnig og med en tom mave, og dog holde livsånderne friske. Undertiden slumrede jeg ind, hvorved mange hvidling slap ned i sit element igen, ja, engang gik gliven den samme vej, hvilket var en værre forseelse. Det kan nok være, jeg blev lysvågen. Jeg fik naturligvis de fortjente skænd. Én foreslog, at jeg skulle smides overbord for at finde gliven, men dette vanskelige arbejde slap jeg dog for. Skamfuld var jeg, da jeg også vidste, at denne begivenhed ville blive rapporteret, når jeg kom hjem.

 

 

 

Når fangsten var endt, blev sejlene hejst, kursen sat efter Grådyb, og madæskerne kom frem. Var vinden imod, måtte årerne frem, og det var drøjt arbejde, at hale i dem i flere timer – men hjem skulle man jo, så hurtigt som muligt.

Var man så kommet hjem, havde fået lidt varm mad og et par timers søvn, madkassen fornyet, var man klar til en ny tur.

Jeg mindes med vemod min moders sorg, når hun så, at min madæske enten var i samme stand, som da jeg gik hjemmefra, eller at der på grund af søsygen næsten intet var fortæret af dens indhold. – Så græd vi tit i forening vore modige tårer.

Vi havde ofte i hine dage stadigt forårsvejr, så vi undertiden havde ”havvejr” 14 dage i træk, altså ud og hjem – ud og hjem, uden rast eller ro. Dette er noget der har præget sig dybt i min erindring, og det vil let kunne forstås, at jeg gik og længtes efter, ja ligefrem sukkede efter, at der dog ville komme en storm, vel at mærke, mens vi var ved land. Så det lidt stormfuldt ud, når vi skulle af sted, samledes vi gerne hos bådens fører for at holde råd om, hvad der var det klogeste. Jeg var naturligvis spændt på udfaldet, og man vil næppe være i tvivl om, til hvilken side mit votum ville være faldet, dersom det var sket, hvilket imidlertid ikke skete. Jeg mindes, at vi engang ved en sådan lejlighed stod ude ved skipperens gavl og så på vejret, og til min store sorg blev man enig om, at vi måtte gå til havs. Så gik jeg stille hen og trak skipperen i trøjen og viste ham en takket sky, der stod ude i sydvest, idet jeg spagfærdigt antydede, at det så ud til, vi kunne få et slemt uvejr. Man svarede mig ved en latter.

I en så godt som åben båd var det ikke spøg at være ude på Vesterhavet i stormvejr. Jeg husker, at engang var bølgerne så høje, at når båden var nede i bølgedalen, hang sejlene og daskede, fordi der var nærmest læ dernede, medens stormen bruste, når vi var oppe på bølgekammen. Den dag kuldsejlede også en fiskerbåd i Grådyb, hvorved flere fiskere omkom.

Endelig oprandt den længselsfuldt ventede dag, da det blev bestemt, at vi skulle lægge op. Så blev båden gjort ren i alle ender og kanter, hvad den også trængte til. Sæsonen var sluttet, og man takkede Gud, at man nu hver nat kunne ligge i sin seng og få sig en sund søvn, stå fornøjet op uden søsyge med god appetit og udsigt til den fornøjelige tid, der nu forestod.

 

­­­

 

Bådfører

Hans H. Christensen

Johan Conrad Kolster  

 

Søfarende

Abraham Jensen

Anders Clausen Sørensen  

Anders Jepsen 

Andreas Jensen Rask

Andreas S. Hansen  

Christian H. Jessen  

Gregers Nielsen

Gregers Sonnicksen 

Hans Hansen Jessen  

Hans Iversen

Hans J. Toft

Hans Jensen Callesen  

Hans Jessen Madsen 

Hans Jørgen Hansen

Hans Jørgensen 

Hans L. Petersen 

Hans Madsen J. Toft 

Hans Math. Sørensen  

Hans Mathiasen Nørbye

Hans Morten Hansen

Hans Morten Jessen 

Hans Morten Winther

Hans Nielsen Madsen  

Hans Nielsen Mathiasen

Hans Nielsen Sørensen  

Hans Peder Hansen

Hans Peder Winther 

Jens Hansen

Jens Jensen Ellens 

Jens Jessen Møller 

Jens Jørgen Callesen

Jens Morten Hansen 

Jens N. J. Warrer

Jens Peder Clausen

Jens Peder Winther

Jens Søren Pedersen

Jeppe Christensen Knudsen  

Jes Hansen Seilmager 

Jes Madsen Nielsen

Jørgen H. Jessen  

Laurids Hansen Jepsen  

Laurids L. Svendsen  

Laurids Svendsen  

Lorens Abrahamsen 

Math. Mortensen Toft  

Mathias Hansen 

Mathias Søren Ting

Morten Hansen Jessen

Morten L. Svendsen 

Morten Nielsen

Morten Nielsen Mortensen  

Niels Hansen 

Niels J. Toft 

Niels Madsen  

Niels Math. Andersen 

Niels Mathiasen Nielsen 

Niels Morten Winther

Niels Mortensen Nørbye  

Niels Nielsen Bern 

Niels Søren Madsen 

Niels Søren Ting  

Peder H. Clausen 

Peder Hansen Jensen

Peder Jensen Hansen

Peder Jensen Oldefar

Peder Jesen Pedersen  

Peder Lauridsen junior  

Peder Lauridsen Svendsen

Peder Math. Oldefar 

Peder Nielsen Madsen 

Peder Rasmus Andersen

Peter J. Toft 

Sonnick Hansen

Svend Nielsen Svarrer

Søren Gregersen 

Søren Jensen Edsberg 

Søren Jensen Oldefar 

Søren Lauridsen Svensen

Søren Nielsen Dyrebye

Søren Sørensen Ting

Thomas Nielsen Hansen 

Morten Hansen Lauridsen og Seilmager  

Poul Pedersen  og Seilmager  

Christen Chr. Lund  

Gregers Peder Gregersen

Hans Jessen Tømmermand  

Hans Mathiasen Clausen  

Jens Hansen Christiansen  

Jens N. Hansen  

Mathias H. Jessen  

Morten Hansen Ellens 

Niels Peter Winther

Simon Winthersen

Søren P. Andersen  

 

Styrmand

Claus Clausen

Dithlef Pedersen 

Hans Jensen Pedersen 

Hans M. Sørensen

Hans Morten Jessen 

Hans Søren Jensen

Jens Pedersen Nørbye 

Jørgen Andersen

Mathias Pedersen

Morten Jensen Dam

Niels Hansen Svarrer  

Peder Jensen Therkilsen 

Svend Lauridsen Svendsen

Søren Andersen Spelmann

 

Skippere

Anders Jensen  

Anders Jensen Pedersen

Anders Jørgensen 

Calle Sørensen

Christian Husted  

Claus Peder Clausen

Claus Pedersen

Hans Chr. Schmidt 

Hans H. Andersen ...??  

Hans Hansen Andersen

Hans Hansen Nørbye  

Hans Jens Brock

Hans Jensen  

Hans Jensen Clausen 

Hans Morten Lauridsen  

Hans P. Clausen

Hans Peder Anckersen

Jens Clausen

Jens H. Jessen  

Jens Jacobsen Warrer

Jens Mathiasen Pedersen

Jens Morten Rødgaard  

Jens Mortensen  

Jens Nielsen Brinck  

Jens Peder Callesen 

Jens Peder Svendsen 

Jens Poulsen

Jes Clausen  

Jes Hans Jessen  

Jes Hansen Spelmann 

Jes Nielsen Jessen

Jørgen H. Jepsen  

Laurids A. Spilmann  

Laurids Hansen Lauridsen 

Laurids Jensen Manøe  

Math. Hansen Nørbye  

Mathias Math. Andersen

Mathias Mathiasen

Morten Peder Terkelsen 

Morten Peder Winther  

Morten Winther  

Niels Anckersen

Niels Anckersen

Niels Andersen Fanniger  

Niels Anthonisen  

Niels H. Anckersen

Niels Hansen  

Niels Hansen Jessen  

Niels Jacobsen Warrer

Niels L. Hansen

Niels Lauritsen Engers

Niels M. Jessen ??  

Niels Mathiasen

Niels Nielsen Gregersen 

Niels Nielsen Svarrer 

Niels Peder Madsen 

Niels Søren Mathiasen 

Peder Anckersen 

Peder Chr. Pedersen 

Peder Hansen Mathiasen 

Peder Jensen Pedersen

Peder Lauridsen Jepsen  

Peder Madsen Pedersen 

Peder Nielsen Svarrer  

Peder Pedersen Madsen

Svend Peder Svendsen  

Søren Anckersen  

Søren Andersen Fanniger

Søren Hansen Farup

Søren Jacobsen Warrer 

Søren Jensen Mortensen 

Søren Mathiasen

Søren Nielsen Brinck  

Søren Nielsen Toft  

Søren Peder Clausen

Hans Hansen Nielsen  

Hans J. Brick  

Mathias P. Clausen

 

Skibsreder

Mathias P. Clausen

 

 

Skibsparter

Johanne Engers  

Karen Gregersdatter  

Dothe Sørensdatter 

Maren Andersdatter

 

Sønderho

 

Fisker

Jens Jessen Clausen

Jes Jessen Anthonisen

Niels Thomsen Jerne

Hans Søren Jessen 

Jens Nielsen Thomsen

 

                 

Bådfører    

Mikkel Jensen

Anders Simon Jensen  

Jeppe Olesen

Niels Mikkelsen

Hans Jepsen Thomsen

Mikkel Johansen Jessen

Niels Hansen Fischer  

Niels Madsen Uldal

Hans Sørensen Thomsen

Niels Madsen Lassen

Niels Nielsen Thøgersen

Thomas Mathiesen 

Hans Anthoni Hansen

 

 

Skibsdreng

Carl Christian Jensen

Hans Jensen Thomsen 

Henrich Salomon Westphal

Jens Jensen Brinch

Jens Jensen Thomsen

Jens Nielsen Pedersen

Jes Nielsen Nissen

Jes Thøgersen Jensen

Johannes Anthonisen

Mads Nielsen Lassen

Mikkel Johannsen Ibsen

Niels Jensen Jepsen 

Niels Nielsen Fischer  

Peder Christian Sørensen

Peder Hansen Pedersen 

Peder Mathiesen

Peder Poulsen Jørgensen 

Sonnich Jepsen

Sonnich Mathiesen

Andreas Jensen Binch

 

 

Matros

Jes Frederichsen

Jes Hansen Schmidz  

Mads Sørensen

Hans Callesen Berg

Hans Hansen Thomsen

Hans Jensen Thomsen

Hans Johansen

Hans Madsen Knude 

Jens Jepsen Callesen

Jens Jessen Anthonisen

Jens Mathiesen

Jens Nielsen Fischer

Jeppe Nielsen

Jes Jensen Fischer

Jes Nielsen Kromann 

Jes Pedersen Brinch 

Jes Poulsen 

Jørgen Hansen Schmidz

Niels Hansen Nielsen  

Niels Jessen Mikkelsen

Niels Johnsen 

Niels Nielsen Lassen

Niels Nielsen Wormsløv

Peder Jepsen Aarre

Peder Nielsen Nissen

Peder Nielsen Poulsen

Peder Westphal

Sonnich Nielsen Jessen

Søren Brinch 

Søren Jessen Sonnichsen 

Søren Nielsen Thøgersen

Terman Jensen Brinch 

Thomas Nielsen Jessen

Frederik Bekker Sørensen  

Hans Peter Ibsen

Jens Jensen Mikkelsen

Jes Hansen Jessen 

Jes Jensen Anthonisen

Niels Hansen Mortensen

Peder Jensen Olesen

Hans Hansen Anthonisen 

Jens Hansen Fischer

Søren Nielsen Møller  

 

 

Søfarende

Mikkel Jørgensen Sørensen

Niels Nielsen Madsen

Niels Sonnichsen Degn

Thomas Sonnichsen

Christian Clausen

Hans Nielsen Pedersen

Jørgen Thomsen Sonnichsen

Peder Poulsen Jensen

 

Navigationselev

Jens Iversen

 

 

Styrmand

Anthoni Jepsen Klemensen

Hans Nielsen Fischer

Hans Thøgersen 

Jens Hansen Mandøe

Jens Jessen Sonnichsen

Niels Nielsen Dækker

Niels Sørensen

Peder Pedersen Brinch

Poul Pedersen Harbye

Sonnich Pedersen Thomsen

Søren Pedersen Brinch

Thomas Foged Brinch

Thomas Hansen Ibsen

Thomas Nielsen Tækker  

Christian Clausen Christiansen

Hans Andersen

Hans Johansen

Hans Nielsen Olsen

Hans Nielsen Pedersen

Hans Pedersen Harbye

Jens Jensen Berg

Mathis Mortensen

Mathis Pedersen Brinch

Morten Hansen 

Niels Thøgersen Nielsen

Peder Christensen Lund

Thomas Hansen Thygesen

Thomas Nielsen Jerne

Anthoni Nielsen

Calle Nielsen Fischer

Jens Mikkelsen yngre 

Jens Nielsen Jessen

Jens Sørensen Møller

Niels Madsen Frandsen

Hans Hansen Thomsen 

Niels Hansen Pedersen  

 

Skipper

Hans Nissen

Jens Nielsen Callesen

Jes Jørgensen Knudsen

Jes Nielsen Jesen

Jes Nielsen Thøgersen

Anthoni Peter Sørensen

Anthoni Sørensen Schrøder

Hans Hansen Lydom

Hans Hansen Pedersen

Hans Jensen Fredrichsen

Hans Madsen Ibsen

Hans Nielsen Thøgersen

Hans Thomsen Meinert

Jes Nissen Sonnichsen 

Jes Peder Andersen

Mathis Jensen Knudsen

Niels Nielsen Jepsen

Peder Carstensen

Peder Gregersen Carstensen 

Søren Mikkelsen

Søren Thomsen Meinert

Anthoni Hansen Jessen 

Hans Hansen Jessen  

Hans Hansen Olesen

Hans Pedersen Brinch

Mathis Jensen

Niels Hansen Anthonisen

Niels Nielsen junior

Niels Peder Harbye

Niels Poulsen

Niels Thøgersen

Poul Peder Jørgensen

Søren Jessen Meinert

Søren Lauritzen Brinch

Thomas Lauritzen Brinch

Thomas Sonnichsen

Anthoni Mathiesen

Hans Jessen

Jens Jensen Fischer

Jens Peter Fischer  

Jep Jessen Klemensen

Jeppe Hansen Aarre 

Jes Jensen Sonnichsen jun.

Jes Nielsen Jessen

Niels Hansen Mandøe  

Niels Jensen Tækker

Niels Jessen Kromann

Niels Jessen Nissen  

Niels Jessen Thøgersen  

Peder Hansen Klemensen  

Søren Hansen Knudsen

Søren Jessen Kromann 

Thomas Poulsen 

Hans Hansen Lydom 

Jens Peter Knudsen 

 

 

Skibsreder

Peder Sonnichsen

Hans Peter Madsen  

Jacob Nielsen Warrer 

Nis Thomsen  

Lauristz Hansen Brinch

Jens Nielsen Fischer


Gå til top