Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1845 del 1

 

Officielle embeder

Birkedommer til Fanøe Birk

Troels Smith

 

Nordby

Dyhredslæge

Frederik Wilhelm Ganiba

Gjordemoder

Karen Christensdatter Beck

Sognefoded

Morten Jensen Nørbye

Sognepræst

Las Nielsen  

Toldassistent 

Hans Hansen Müller  

Toldbetjent

Nicolai Horholdt Blom  

 

Sønderho

Baadfoged, stævningsmand

Niels Jensen Fischer

Sogneforstander

Søren Madsen  

Jordemoder

Johanne Magrethe Født Petersen

Strandfoged, ligsynsmand stævningsmand og skibsfoged  

Jes Jensen Sonnichsen Ældre

Sogneforstander

Lauritz Christian Peter Christensen

Krydsbetjent 

Peter Knudsen Limschou

Ligsynsmand

Søren Thomsen Foged 

Retslægen

Johan Jørgensen 

Sognefoged, sogneforstander, skibsfoged og lagermand

Peder Sonnichsen

Sognepræst

Peter Johan Kliene 

Toldfuldmægtig

Jeppe Thorsen Feerup 

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

Jens Peter Mogensen, saltrafinaderi  

Thomas Chr. Davidsen, saltrafinaderi 

Nis Hansen, saltrafinaderi 

Jens Christiansen, saltrafinaderi 

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

Anne Mortensdatter

Anne Cathrine Christensdatter

Margrethe Nielsdatter

Kirstine Sonnichsdatter

Karens Hansdatter

Verner Jasper Andresen

 

Brodérske

 

Sønderho  

Karen Hansdatter 

Kjersten Jepsdatter  

Maren Hansdatter  

Anne Jepsdatter

Anne Magrethe Pedersdatter

Anne Nisdatter 

Bodil Hansdatter

Johanne Madsdatter  

Maren Jepsdatter

Anne Andersdatter  

Kjersten Madsdatter

Anne Jesdatter

Kjersten Andersdatter 

Kjersten Jensdatter  

Mette Jesdatter Yngre 

 

 

Bødker

 

Nordby      

Peder Johansen

Peder Mathiasen

Jes Abrahamsen

 

 

Bødker Peder Johansen Møller  

Bødker Peder Johansen Møller, f. 21. maj 1780 i Brede, d. 20. august 1846. Arbejdede også som fisker. Havde bopæl Ved Møllebanken 6 & 8.

Bødker Peder Mathiasen Møller  

Bødker Peder Mathiasen Møller, f. 4. april 1816, d. 11. august 1899. Havde bopæl på Kikkebjergvej 8. Var til søs og senere tømrer. Han søger i 1851 bevilling som tømrer og tilladelse til at antage medhjælp; forstanderskabet anbefaler, men amtet siger nej. Da skriver forstanderskabet: ”P. M. Møller er barnefødt her i sognet og har alt i 7 år været gift og bosat her, og i samme tidsrum ernæret to svagelige, gamle folk, og båret alle andre kommunens byrder og i enhver henseende gjort sig værdig i at anbefales. Et sådant hensyn formenes ikke til nogen tid utilbørligt, og det antages i høj grad ubilligt, når denne mands ansøgning ikke understøttes”. Og så får Mathiasen sin bevilling.

 

 

Direktører

Jens Peter Christ. Fischer, Saltrafinadeur

 

 

Færgemænd

 

Nordby

Jacob Hansen  

Niels Peter Nielsen 

Carl Vilhelm Kolvig  

 

 

Husholder, husjomfru, husbestyrerinde

 

Nordby

Karen Sørensdatter  

Maren Sonnicksdatter

 

Håndarbejde

 

Nordby

Ellen Christensdatter

Ingeborg Iversdatter

Mette Cathrine Hansdatter

Maren Hansdatter

Anne Jensdatter

Margrethe Pedersdatter

Mette Hansdatter

Karen Nielsdatter

Barbara Marie Sørensdatter

Karen Hansdatter

Abelone Pedersdatter

Kirsten Pedersdatter

Mette Mortensdatter

Dorthe Marie Sørensdatter

Maren Hansdatter

Bodil Marie Jensdatter

Maren Andersdatter

Mette Jepsdatter

Maren Clausdatter

Anne Kirstine Eriksdatter (syning)

Karen Jesdatter

Ellen Jesdatter

Anne Margrethe Hansdatter

Anne Simonsdatter

Ane Hansdatter

Kirsten Jensdatter

Karen Hansdatter

Cathrine Pedersdatter

Marline Marie Mortensdatter

Anne Marie Lauridsdatter

Mette Jensdatter

 

 

Møller

Nordby

Anders Johansen, Mel- og grynmøller

 

 

Anders Johansen der forpagtede Brinchs mølle i 1796 købte den senere og købte også i 1802 rugmøllen. Anders Johansens adoptivsøn Hans Peter Thyssen bliver ved faderens død i 1854 ejer af møllerne.

 

Sønderho

Hans Jørgen Hansen, Dreng på møllen 

Lauritz Frederichsen 

Hans Jensen Clausen, Svend på møllen

 

 

Rebslager

 

Sønderho

Carl Jensen Tangschou

 

 

Sejlmager

 

Nordby

Niels Søren Stephansen

Morten Hansen Lauridsen

Poul Pedersen

 

 

Sejlmager Morten Hansen Lauridsen

Sejlmager Morten Hansen Lauridsen, f. 2. april 1777, d. 24. marts 1850. Havde bopæl på Kikkebjergvej 2. Sejlede som skipper.

 

Sønderho

Jørgen Hansen Knudsen 

 

 

Skomager

Nordby

Jens Sørensen

Niels Didriksen Duus, skomagersvend

Boy Rasmus Boysen

Herman Nielsen Bøgh

Jacob Brandt

Peder Mathisen

 

Skomagermester Jens Sørensen  

Skomagermester Jens Sørensen, f. 1812 i Randers, d. 24. februar 1871. Han drev ved siden af skomageriet fiskeri. Bopælen lå på Dagmarsvej 2, og fra 1862 i Hovedgaden 21.

Skomager Herman Nielsen Bøgh  

Skomager Herman Nielsen Bøgh, f. 7. marts 1815 i Aarre, d. 25. februar 1854. Han drev lidt fiskeri og havde et husmandssted i Byen, Rindbyvej 1.

Skomagermester Boy Rasmus Boysen  

Skomagermester Boy Rasmus Boysen, f. 19. januar 1810, d. 7. april 1875. Han kom til Nordby i 1843 fra Sønderho, og havde bopæl på Hovedgaden 58.

 

 

Sønderho

Michael Grön 

Niels Peter Andersen

 

Skræddere

 

Nordby

Karen Nielsdatter

Maren Cathr. Nielsdatter

Cathrine Nielsdatter

Maren Hansdatter

Jeppe Lauridsen Husted

Karen Pedersdatter

Johanne Pedersdatter

Mads Jacobsen

Mathias Lauridsen, lærling

Mette Hansdatter

 

Sønderho

Peter Westphal

 

 

Spindere

 

Nordby

Mette Mortensdatter

Niels Liisberg

 

Væver Niels Nielsen Liisberg  

Væver Niels Nielsen Liisberg, f. 1811, d. 4. december 1883. Han kom til Fanø fra Jellinge i maj 1838. Han var desuden ringer og bælgtræder.

 

Sønderho

Maren Frederichsdatter

Maren Jensdatter 

Anne Hansdatter

Karen Sonnichsdatter

Maren Nielsdatter 

Anne Hansdatter

Karen Mikkelsdatter

Karen Sonnichsdatter

Maren Nielsdatter

 

 

Smede

Nordby

Jørgen Christensen Beck

Mikkel Nielsen, smedesvend

Søren Abrahamsen

Mads Sørensen, smedesvend

Abraham Sørensen, smedesvend

Jens Andersen Smed

 

Sønderho

Søren Esben Nielsen, Smedelærling

Christian Gottlieb Westphal

 

Snedker

Nordby

Søren Hansen

Niels Rasmussen

Jens Ussing

Theodor Ussing, lærling

Anders Peder Jacobsen

Hans Peder Clausen, lærling

Iver Hansen Franck

Marcus Pedersen

Andreas Larsen Berg, svend

Jens Hansen Ende

Laurids H. Clausen, lærling

Laurids Hansen Clausen

Ziller Lauridsen

Niels Thomsen Christensen

Mathias Søren Mathiasen, lærling

Hans Hansen Pedersen

 

Sønderho

Hans Hansen

Niels Jensen Clausen

Jens Hansen Jerne 

Niels Hansen Nielsen, snedkerlærling

Andreas Sørensen

 

 

Syersker

 

Sønderho

Karen Thomasdatter

 

 

Tømrer

 

Nordby

Ziller Lauridsen

Niels Thomsen Christensen

Hans Hansen Pedersen

Søren Lauritsen Pedersen

 

Tømrer Hans Hansen Pedersen  

Tømrer Hans Hansen Pedersen, f. 17. januar 1811, d. 27. januar 1886. Arbejdede også som skibstømrer og havde et husmandssted i Byen på Kirkevejen 13.

Tømrer Niels Thomsen Christensen  

Tømrer Niels Thomsen Christensen, f. 2. januar 1804, d. 27. juli 1865, arbejdede også som snedker og skibsbygger, hvilket sidste han lærte hos onkelen Nis Thomsen i Sønderho. Han havde en gård i Byen på Engvejen 1.

 

 

Sønderho

Hans Forpagter Jensen 

Niels Christian Hansen

Niels Madsen Thomsen

Sonnich Nielsen Jerne

 

Skibsbygmestre

Nordby

Johan Frederik Schrøder

 

 

Skibstømrere

Niels Gundesen

Niels Hansen Lauridsen

Niels Andersen Fanninger

Laurids Hansen Lauridsen

Jens Jensen Brick

Hans H. Knudsen

Søren Sørensen

Andreas Søren Hansen

Jacob Henrik Holst

 

 

Skibstømrer Andreas Søren Hansen 

Skibstømrer Andreas Søren Hansen, f. 7. august 1806, d. 15. august 1866, var søfarende. Han havde bopæl på Svenskervej 4. Han døde ved en ulykke på skibsværftet, da han faldt ned fra dæksbjælkerne i lasten.

Skibstømrer Niels Hansen Lauridsen  

Skibstømrer Niels Hansen Lauridsen, f. 12. november 1802, d. 1. december 1880 som fattiglem. Han havde været skipper og fisker, og havde bopæl på Willemoesvej 12.

Skibstømrer Jacob Henrik Holst  

Skibstømrer Jacob Henrik Holst, f. 16. februar 1793, d. 2. april 1847, boede på Barkvej 11.

 

 

Sønderho

Skibsbygmestre

Christian Jensen 

Niels Jensen Sonnichsen 

Søren Jessen Sonnichsen

 

 

Skibsbygmester Christian Jensen

b327chrjensen

Christian Jensen (Ludvig), byggede i perioden 1835 - 1862 skibe der hverken kunne "forgaa eller slides op". Jensen var født i Nordby 19. august 1802 og havde skibsværfter både i Ribe og Sønderho. Christian Jensen var især ekspert i ombygning og forlængning af skibe og som et rent kunstværk, betragtedes det, da han i 1855 forstørrede skonnerten "Valdemar" ved først at gennemsave skibet vandret og derefter forhøje og sammenbygge de to halvdele. Han virkede indtil 1862 og havde da foretaget ca. 40 nybygninger. Man sagde om ham, at et vragskib kunne være så simpelt, det være kunne, han skulle nok få et stærkt skib deraf alligevel.

 

Skibsbygmester Niels Jensen Sonnichsen

b325njsonnichsen

En af de mere fremtrædende skibsbyggere fra perioden, Niels Jensen Sonnichsen, havde også sejlet som skibsfører, men opgav dette, da han i 1825 for alvor slog sig på skibsbyggeriet. Da han ikke selv var uddannet skibsbygger, måtte han i begyndelsen i væsentlig grad støtte sig til sin mestersvend Jørgen Nielsen fra Helsinghof, men efterhånden blev han så erfaren i kunsten, at han som en af de første mestre på Fanø gik over til, at bygge efter tegning.

Gennem Sonnichsens endnu opbevarede regnskabsbog får man et lille indtryk af Fanø skibsbyggeriet på denne tid, hvor skibe så godt som ikke byggedes på spekulation på øen - noget der også kun undtagelsesvis forekom senere - og hvor der heller ikke på forhånd akkorderedes om en fast byggesum. Bygherren indkøbte selv alle materialer til skibet, og skibsbygmesteren og hans folk fik foruden en beskeden dagløn kosten hos bygherren, mens arbejdet stod på. Af den nævnte regnskabsbog fremgår det, at Sonnichsen den 22. januar 1828 påbegyndte bygningen af galeasen "Anne Dorthea Otilia" til S. H. Ibsen og havde skibet færdigt den 12. maj. For selv at have medvirket ved arbejdet i 72 ¾ dag fik han udbetalt 30 Rdl. 3 Mk. 13 Sk.

Allerede en uge efter lægges kølen til galeasen "Minerva" på 25 K.L. til Laurids Frederiksen, og i løbet af 120 dage er dette skib færdigbygget. Omtrent samtidig tager han fat på bygningen af galeasen "Anne Marie" på 27 ½ K.L., der er klar til søsætning den 7. december. Galeasen "Erindring" på 33 K.L. bygges til N. Nielsen i tidsrummet fra 23. april 1830 til 13. september s.å., hvorefter Sonnichsen den 5. oktober går i gang med at bygge everten "Louise Nicoline" på 8 K.L. og har denne sejlklar 15. marts 1831, mens bygningen af galeasen "Abelone" på 33 K.L. varer fra 8. maj 1833 til 7. oktober.

I året 1841 var der beskæftiget 43 tømrere, 42 lærlinge foruden daglejere i Skibsbygningshåndværket. Skonnerten "Sophie", var det første kobberfaste skib I Sønderho. Det løb af stabelen 15. marts 1841 under store festligheder.

I 1850 bliver han agent og besigtigelsesmand for Veritas og Lloyd og opgiver da skibsbyggeriet.

 

Skibsbygmester Søren Jessen Sonnichsen

Stærkt repræsenteret blandt Sønderho skibsbyggerne var fra første færd slægten Sonnichsen. Foruden den ovenfor omtalte Niels Jensen Sonnichsen virkede i 1840'erne Søren Jessen Sonnichsen, der oprindelig havde været skibsfører og en tid krydstoldbetjent ved stationen Sønderho, men derefter ved selvstudium havde sat sig ind i skibskonstruktion og bl.a. i 1847 byggede skonnerterne "Johanne" og "Anne" på henholdsvis 52 og 48 K.L.

Han havde værfter i både Sønderho og Nordby og har også bygget et enkelt skib i Ribe. Han byggede flere toldkrydsere til stationerne ved Fanø og langs den Slesvig-Holstenske kyst.

I 1854 påtog han sig i samarbejde med skibsbygmestrene Jes Th. Hansen og Chr. Graff i Nordby, at udsætte et ved Blåvand strandet bark "Courier de Marseille". Dette gjorde han på den ejendommelige måde, efter at skibet var losset, at han satte det på ruller og førte det over Skallingen til Ho bugt og derfra slæbte det til Nordby, hvor han reparerede og gjorde det sejlklart. Ved denne lejlighed lærte han at tale fransk, da kaptajnen og den meste del af besætningen blev i Nordby under reparationen.

 

Skibstømrere

Jørgen Nielsen

Mikkel Christensen

Sonnich Jessen Sonnichsen

Søren Jessen Sonnichsen Jun 

Jens Nielsen Jessen

Jens Thomsen Sonnichsen  

Sonnich Madsen

Christen Christensen

 

Vognmænd

 

Sønderho

Hans Madsen Knude

Niels Jensen

Jens Nielsen Fischer

 

                     

Tjenestefolk

 

Nordby

Søren Christensen

Hans Peter Thyesen  

Jacob Holm  

Jens Christian Jørgensen  

Jens Morelsen  

Johan Lars Carlsen  

Laust Pedersen

Niels Jepsen  

Niels Pedersen  

Peder Hansen  

Peder Nielsen  

Peder Nielsen

?? Nielsdatter  

Ane Andersdatter  

Ane Hansen Hansdatter  

Ane Jensdatter  

Ane Jensdatter  

Ane Katrine Hansdatter  

Ane katrine Hansdatter  

Ane Lauridsdatter  

Ane Marie Jensdatter  

Ane Marie Mathiasdatter

Ane Pedersdatter

Anne Hansdatter  

Anne Nielsdatter  

Christine Marie Aronths  

Dorthe Marie Pedersdatter

Ellen Andersdatter  

Ellen Clausdatter  

Ingeborg Pedersdatter  

Johanne Nielsdatter 

Johanne Pedersdatter  

Karen Andersdatter

Karen Andersdatter Maidalh  

Karen Hansdatter

Karen Jesdatter  

Karen Mathiasdatter  

Karen Pedersdatter  

Karen Sørensdatter

Kirsten Nielsdatter

Lisbeth Jørgensdatter

Maren Hansdatter

Martha Hansen 

Mette Hansdater

Mette Laurietsdatter  

Mette Sørensdatter  

Sidsel Andersdatter

Sidsel Hansdatter

Sidsel Hansdatter  

Sidsel Jepsdatter

Sidsel Lauridsdatter

Laur Hansen 

Laurids Andersen  

Christian Hansen 

Jørgen Christensen  

Søren Pedersen  

Ane Cathrine Svendsen  

Ane Marie Mortensdatter

Ane Mathiasdatter  

Anne Pedersdatter  

Annernea Weis

Dorthe Nielsdatter  

Dorthe Sørensdatter  

Edel Catterine Nielsdatter  

Karen Jensdatter

Karen Nielsdatter  

Karen Pedersdatter

Karen Pedersdatter  

Kirsten Christensdatter

Kirsten Hansdatter 

Kirsten Marie Hansdatter  

Maren Nielsdatter

Sidsel Svendsdatter

Ane Marie Christensdatter  

Anne Cathrine Sørensdatter 

Dorthe Hansdatter  

Dorthe Marie Sørensdatter

Ellen Mathiasdatter  

Johanne Jensdatter  

Karen Andersdatter

Karen Lauridsdatter

Karen Mathiasdatter

Kirsten Lauridsdatter  

Kirsten Lauridsdatter  

Kirsten Nielsdatter  

Kirsten Nielsdatter  

Lene Sørensdatter

Maren Andersdatter

Maren Jensdatter

Maren Kirstine Lauridsdatter  

Maren Lauridsdatter  

Maren Pedersdatter  

Maren Sonnicksdatter  

Mette Clausdatter

Mette Hansdatter 

Kirsten Hansdatter  

Mette Sørensdatter  

 

 

Sønderho

Hans Peter Hansen

Hans Christian Pedersen

Peder Jensen

Poul Hansen

Karen Nielsdatter  

Maren Hansdatter

Maren Jesdatter  

Maren Pedersdatter

Maren Sophie Mortensdatter  

Mette Callesdatter

Abelone Nielsdatter

Anne Hansdatter

Anne Hansdatter

Anne Madsdatter yngre

Anne Nielsdatter

Dorthe Johannesdatter

Ingeborg Marie Jepsdatter 

Karen Hansdatter

Karen Hansdatter

Karen Johnsdatter

Karen Nielsdatter

Karen Nielsdatter

Karen Nielsdatter

Maren Gundersdatter

Maren Jensdatter

Maren Jesdatter

Maren Jørgensdatter

Maren Lauritzdatter

Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter

Mette Jensdatter  

Mette Jesdatter

Mette Nielsdatter

Sidsel Nielsdatter

Anne Cathrine Lauritzdatter

Anne Johnsdatter  

Anne Madsdatter

Anne Pedersdatter

Anne Thomasdatter

Dorthe Sørensdatter

Karen Hansdatter

Karen Nisdatter

Maren Anthonisdatter

Maren Frederichsdatter 

Maren Madsdatter  

Maren Nielsdatter

Maren Sørensdatter

Mette Cathrine Mathiasen

Maren Nielsdatter

Termine Jensdatter  

Anne Johannesdatter

Karen Nielsdatter

Karen Sørensdatter

Kjersten Hansdatter

Lene Pedersdatter

Mette Olesdatter

 

Vævere

 

Nordby

Andreas Chr. Nyegaard

Maren Nielsdatter

Ellen Pedersdatter

Anne Jensdatter

Johanne Jensdatter

Mette Marie Nielsdatter

Anne Anchersdatter

Anne Cathr. Sørensdatter

Sidsel Hansdatter

Karen Clausdatter

Christiane Jacobsen

Ane Cathr. Jensdatter

Kirsten Jensdatter

Johanne Mortensdatter

Hans N. Farup

 


Gå til top

End Of Slide Box