Handel og håndværk på Fanø omkring 1850 del 2

 

Rebslager

Nordby

Søren Thomsen Bochius 

 

 

Sønderho

Johan Jørgensen, død 1864, 56 år

 

 

Skomager

Nordby

Niels E. Wormsløv 

Thomas Jørg. Nielsen, skoemagerlærling

Peder Jensen Wildbeck, Skoemagersvend

Hermand N. Bøgh 

Jens Sørensen  

Bøy Rasmus Bøysen

Johan Goldtmann 

Morten H. Lauridsen, Skoemagersvend

 

Sønderho

Michel Grønn 

Niels Hansen Jessen

Skræddere

Nordby

Anne Hansdatter 

Mads Jacobsen 

Peder And. Svarrer  

Mette Pedersdatter

Sidsel Jørgensdatter

Johanne Pedersen

Karen Pedersdatter

Maren Hansdatter

Cathrine Nielsdatter  

Karen Nielsdatter  

Karen Paulsdatter  

Maren Cathr. Nielsdatter  

Maren Jørgensdatter  

Maren Mathiasdatter  

Karen Pedersdatter

 

 

Sønderho

Karen Hansdatter

Anne Nisdatter

Mette Jesdatter yngre

Carsten Peder Pedersen 

 

Spindere

Nordby

Ane Nielsdatter

 

 

Sønderho

Anne Cath. Michelsdatt[er]

Anne Madsdatter ældre

Anne Hansdatter

Karen Sonninchsdatter

Maren Jensdatter

Anne Hansdatter

Anne Jesdatter

Karen Sonnichsdat[ter]

Karen Thomasdatter  

Maren Nielsdatter

 

Slagtere

Nordby

Ingeborg Hansdatter Brinck 

 

 

Slagter Ingeborg Hansdatter  

Ingeborg Hansdatter, f. 15. juli 1789, d. 17. april 1861. Gift med skipper Søren Nielsen Brinck. De havde deres hjem på Kikkebjergvej 6. Ingeborg ernærede sig desuden ved avlsbrug.

 

 

Smede

Nordby

Jørgen Chr. Beck 

Søren Abrahamsen  

Mads Søren Abrahamsen, søn af Søren Abrahamsen

Hans Donat 

Abraham Sørensen, søn af Søren Abrahamsen  

 

 

Smedemester Jørgen Christensen Beck  

Smedemester Jørgen Christensen Beck, f. 3. oktober 1795, d. 2. december 1872. Smedjen lå på Hovedgaden 44.

Jørgen Christensen Beck søgte i 1829 om, at måtte nedsætte sig som smed i Nordby og får følgende erklæring at han: ”er almindelig kendt i Nordby sogn som en dygtig, billig og ædruelig arbejder såvel i grovsmed- som klejnsmedarbejdet.

Han arbejdede hidtil hos sin far Christen Pedersen Beck, der var grovsmed her i sognet, men da hans talrige familie gjorde ham udkommet trangt, har han erhvervet sig en smedje, ved hvilken han, når han nådigst forundes en smed ved grov- og klejnsmedearbejdet, vil kunne finde sit og sines udkomme. I sognet, der er stærkt befolket, er der ingen med klejnsmedbevilling”.

Jørgen Christensen Beck var gift tre gange, og havde i alt 18 børn.

Han var også redningsmand og for hans indsats for bjergning af mandskabet fra den russiske brig ”Port Revil”, der strandede på Nordby strand den 19. september 1845, fik han 50 sølvrubler af den russiske regering. Han kvæstede en hånd under redningsaktionen og det danske kancelli gav ham en årlig understøttelse på 20 Rdl., og en gave på 16 Rdl.

Smed Søren Abrahamsen  

Smed Søren Abrahamsen, f. 28. januar 1798, d. 13. april 1875. Han havde bopæl på Færgegårdsvej 1 & 3. Han ejede desuden en tredjedel af området øst for Ved Skibsværftet, som gik i arv til hans søn, smed og sæbesyder Abraham Sørensen Abrahamsen. I 1852 deltager Søren Abrahamsen i et indvindingsforsøg ved Vigen.

 

 

Sønderho

Hans Jensen Clausen, Smed paa Møllen

Andreas Sørensen

Jørgen Pedersen

Wensel Grønn

 

Snedker

Nordby

Jens Hansen Ende  

Jens Ussing  

Anders P. Jacobsen

Marcus Pedersen  

Niels Rasmussen

Hans Peter Svarrer 

Søren Hansen Kroer  

Christian N. Madsen

Peter Michael Vedsted  

Bakken Lauridsen 

Andreas Jochumsen  

Søren N. Madsen  

Søren Pedersen  

 

 

Snedkermester og blokkedrejer Jens Hansen Ende  

b1164 blokkedrejer ende jen

Snedkermester og blokkedrejer Jens Hansen Ende, f. 24. januar 1819, d. 21. juni 1898. Han havde bopæl på Valdemarsvej 14, hvor Nordby Brugsforening senere etablerede sig. Han lærte samtidig med multigeniet Jens Ussing hos snedkermester Peter Ussing i Ribe. Da skibsbyggeriet var godt i gang på Fanø, slog han sig ned som blokkedrejer, med et meget fint ry. Hans sønner Jes, Hans og Emil fulgte i hans fodspor. Jens Hansen Ende deltog i et landindvindingsprojekt af Vigen i 1852.

Snedker Niels Rasmussen  

Snedker Niels Rasmussen, f. 31. december 1781 i Guldager, d. 3. februar 1863. Han havde bopæl på Skolevej 10.

Snedker og hustømrer, Søren Hansen Kroer  

Snedker og hustømrer, Søren Hansen Kroer, f. 15. marts 1821 i Hostrup, d. 8. april 1875. Han havde bopæl på Suensonsvej/Willemoesvej, hvor der tidligere havde været smedje.

Snedker og tømmermand Marcus Pedersen  

Snedker og tømmermand Marcus Pedersen, f. 22. november 1784 i Hjerpsted, d. 16 marts 1858. Han havde sejlet til søs, og lærte snedkerfaget i Hjerpsted og kom til Fanø i 1816. I 1842 blev han indvalgt som sogneforstander. Han havde bopæl på Veservej 6.

Snedker, hustømrer, sømand og murer Bakken Lauridsen  

Snedker, hustømrer, sømand og murer Bakken Lauridsen, f. 1818 i Billum, d. 27. januar 1883. Han var snedkersvend fra 25. november 1838 og arbejdede i 1850 som svend hos Marcus Pedersen.

 

 

Sønderho

Niels Jensen Clausen

Hans Forpagter Jensen

Hans Hansen 

Niels Christian Hansen

Jens Hansen Jerne

Hans Nielsen Dækker  

Niels Chr. Tjellesen

Peder Chr. Martensen

 

Syersker

Nordby      

Ane Sørensdatter  

 

Tømrer

Nordby

Hans Peter Svarrer 

Søren Hansen Kroer  

Hans Nielsen Christensen  

Jes Nielsen Christensen  

Hans Peder Sørensen  

Carl Chr. Lønborg

Peder Math. Møller  

Hans Hansen Pedersen  

Iver Hansen Franck 

Niels Thomsen 

Hans Peder Clausen  

Laurids Morten Jepsen  

Mathias Søren Mathiasen  

Niels Nicolaisen  

Jens Sørensen  

 

 

Tømrer Mathias Søren Mathiasen  

Mathias Søren Mathiasen, f. 31. januar 1822, d. 4. november 1902. Snedkerlærling fra 1845, arbejdede som tømrer, var købmand, detaillist og manufakturhandler. Bopæl: Hovedgaden 33.

Tømrer Jes Nielsen Christensen

b313jesnchristensen

Jes Nielsen Christensen, f. 9. februar 1833, d. 15. juli 1921. Han var tømrersvend fra Guldager og kom til Fanø i 1852. Han dannede i 1868 sammen med broderen Hans N. Christensen og smedemester Mads Søren Abrahamsen et selskab, Abrahamsen & Co., med det formål at bygge skibe. 

Tømrer Micael Carl Christensen Lønborg  

Micael Carl Christensen Lønborg, f. 9. april 1818 i Varde. Han var tømrer og hjulmand. Han kom til Fanø i april 1847 og rejste til Janderup i 1852.

Tømrer Hans Hansen Pedersen  

Hans Hansen Pedersen, f. 17. januar 1811, d. 27. januar 1886. Han arbejdede som tømrer, skibstømrer og havde et husmandssted i Byen, Kirkevejen 13.

 

 

Sønderho

Niels M. Thomsen

Sonnich N. Jerne 

 

Skibsbygmestre

Nordby

Johan Fr. Schrøder

Christian R. Mechlenburg  

 

Skibsbygmester Christian Riise Marstrand Mechlenburg  

Christian Riise Marstrand Mechlenburg, søn af sognepræst L. F. Mechlenburg i Amrum, kom til Sønderho som skibstømrer under krigen i 1848 og arbejdede en kort tid hos skibsbygmester Søren J. Sonnichsen, der også havde værft i Nordby; her arbejdede han også en tid, men overtog 1849 ved skøde af 22. september Johan Frederik Schrøders værft i Nordby, fremhæves kan den meget smukke og velsejlende skonnert "Acme".

 

 

ACME-FOS-4743-2 Web

 

 

Mechlenburg havde lært skibsbyggeriet i Åbenrå, hvor han også lærte at bygge efter tegning; noget der på denne tid ikke var almindeligt på Fanø. Bygningen af det første skib "Karen & Louise" faldt økonomisk uheldigt ud for ham, hvorfor han opgav og rejste til Hamborg, for at søge arbejde der; her traf han skibsfører H. M. Jessen, der var på indkøb af materialer til et skib han agtede at bygge i Nordby. Han tilbød Mechlenburg bygningen af sit skib, og han slog til. Han rejste straks tilbage til Nordby og påbegyndte arbejdet. Han blev i Nordby til 1860, hvor han rejste til Kina, og byggede der en havn ved Amoy. Her døde han 16. april 1864. han havde to sønner: kaptajnerne F. M. Mechlenburg og L. A. Mechlenburg.

 

 

Skibstømrere

 

Jes Thomsen Hansen

Laurids H. Clausen  

Andreas S. Hansen

Niels H. Lauridsen 

Niels Gundesen  

Søren Lauridsen Pedersen

Søren Sørensen

Laurids H. Lauridsen

Niels And. Fanninger 

Nichlas Lassen  

 

Skibstømrer Jes Thomsen Hansen  

 

b307jesthhansen

Jes Thomsen Hansen, f. 24. februar 1820 i Ribe, d. 29. januar 1873. Snedkersvend fra Sønderho 2. januar 1843. Sejlede til søs. Han boede fra 1848 til 1861 på Dagmarsvej 3 og fra 1861 på Østervej 2. Blev i 1854 skibsbygmester og byggede i alt 24 skibe. Det første han byggede var en pram til Roborghus, og dernæst skonnerten, Apis, som fik dette navn, fordi en bisvæm byggede bo i skibet under bygningen. Jes var kendt som ”River Jes”.

 

 

 

 

Sønderho

 

Skibsbygmestre

 

Sonnich Jessen Sonnichsen 

Søren Jessen Sonnichsen 

Niels Jensen Sonnichsen

 

 

 

 

Skibsbygmester Sonnich Jessen Sonnichsen   

Sonnich Jessen Sonnichsen, født 1. maj 1812, lærte skibsbyggeriet hjemme i Sønderho 

Stærkt repræsenteret blandt Sønderho skibsbyggerne var fra første færd slægten Sonnichsen. Foruden den ovenfor omtalte Niels Jensen Sonnichsen virkede i 1840'erne Søren Jessen Sonnichsen, der oprindelig havde været skibsfører og en tid krydstoldbetjent ved stationen Sønderho, men derefter ved selvstudium havde sat sig ind i skibskonstruktion og bl.a. i 1847 byggede skonnerterne "Johanne" og "Anne" på henholdsvis 52 og 48 K.L. 

Han havde værfter i både Sønderho og Nordby og har også bygget et enkelt skib i Ribe. Han byggede flere toldkrydsere til stationerne ved Fanø og langs den Slesvig-Holstenske kyst. 

I 1854 påtog han sig i samarbejde med skibsbygmestrene Jes Th. Hansen og Chr. Graff i Nordby, at udsætte et ved Blåvand strandet bark "Courier de Marseille". Dette gjorde han på den ejendommelige måde, efter at skibet var losset, at han satte det på ruller og førte det over Skallingen til Ho bugt og derfra slæbte det til Nordby, hvor han reparerede og gjorde det sejlklart. Ved denne lejlighed lærte han at tale fransk, da kaptajnen og den meste del af besætningen blev i Nordby under reparationen. 

En af de mere fremtrædende skibsbyggere fra perioden, Niels Jensen Sonnichsen, havde også sejlet som skibsfører, men opgav dette, da han i 1825 for alvor slog sig på skibsbyggeriet. Da han ikke selv var uddannet skibsbygger, måtte han i begyndelsen i væsentlig grad støtte sig til sin mestersvend Jørgen Nielsen fra Helsinghof, men efterhånden blev han så erfaren i kunsten, at han som en af de første mestre på Fanø gik over til, at bygge efter tegning. 

Gennem Sonnichsens endnu opbevarede regnskabsbog får man et lille indtryk af Fanø skibsbyggeriet på denne tid, hvor skibe så godt som ikke byggedes på spekulation på øen - noget der også kun undtagelsesvis forekom senere - og hvor der heller ikke på forhånd akkorderedes om en fast byggesum. Bygherren indkøbte selv alle materialer til skibet, og skibsbygmesteren og hans folk fik foruden en beskeden dagløn kosten hos bygherren, mens arbejdet stod på. Af den nævnte regnskabsbog fremgår det, at Sonnichsen den 22. januar 1828 påbegyndte bygningen af galeasen "Anne Dorthea Otilia" til S. H. Ibsen og havde skibet færdigt den 12. maj. For selv at have medvirket ved arbejdet i 72 ¾ dag fik han udbetalt 30 Rdl. 3 Mk. 13 Sk. 

Allerede en uge efter lægges kølen til galeasen "Minerva" på 25 K.L. til Laurids Frederiksen, og i løbet af 120 dage er dette skib færdigbygget. Omtrent samtidig tager han fat på bygningen af galeasen "Anne Marie" på 27 ½ K.L., der er klar til søsætning den 7. december. Galeasen "Erindring" på 33 K.L. bygges til N. Nielsen i tidsrummet fra 23. april 1830 til 13. september s.å., hvorefter Sonnichsen den 5. oktober går i gang med at bygge everten "Louise Nicoline" på 8 K.L. og har denne sejlklar 15. marts 1831, mens bygningen af galeasen "Abelone" på 33 K.L. varer fra 8. maj 1833 til 7. oktober. 

I året 1841 var der beskæftiget 43 tømrere, 42 lærlinge foruden daglejere i Skibsbygningshåndværket. Skonnerten "Sophie", var det første kobberfaste skib I Sønderho. Det løb af stabelen 15. marts 1841 under store festligheder. 

I 1850 bliver han agent og besigtigelsesmand for Veritas og Lloyd og opgiver da skibsbyggeriet.

 

 

Skibstømrere

 

Frederik Fer. Holte

Jens Christian Clausen

Jens Abrah. Abrahamsen

Laust Andreas Olesen

Søren Jes Sonnichsen jun[ior] 

Anders Simon Jensen

Christen Christensen

Christian Jensen

Jens Thomsen Sonnichsen  

Jørgen Nielsen  

Michel Christensen

Jens N. Jessen

Sonnich Madsen 

 

 

 

Vask og strygning

 

Sønderho

 

Mette Jepsdatter

 

 

Vognmænd

 

Nordby

 

Niels Knudsen Nielsen  

 

 

Tjenestefolk

 

Nordby

 

Andreas Chr. Iversen  

Ane Nielsen  

Anne Cath. Harder  

Anne Lauridsen  

Christen Lauridsen  

Dorthe Cathr. Sørensdatter  

Dorthe Hansen  

Ingeborg Pedersdatter  

Jessine Knudsdatter

Karen Andersen  

Karen Hansdatter

Kirsten Olesdatter 

Lene Sørensdatter  

Maren Andreasdatter

Mette Jacobsdatter

Morten Jensen Jessen 

Søren Christensen  

Ane Clausdatter  

Ane Hansdatter  

Ane Jensdatter  

Ane Pedersdatter  

Ane Pedersdatter  

Ane Sørensdatter  

Anne Cathr. Hansdatter  

Anne Cathr. Nielsdatter

Anne Hansine Hansdatter

Anne Kirst. Nielsdatter  

Anne Marie Jensdatter  

Anne Mathiasdatter 

Anne Svendsdatter

Anne Sørensdatter 

Christen Mortensen 

Christiane Pedersen 

Edel Katrine Nielsdatter  

Ellen Clausdatter  

Ellen Nielsdatter  

Johan Zillassen  

Karen Andersdatter  

Karen Andreasdatter  

Karen Mathiasdatter  

Karen Paulsdatter  

Karen Pedersdatter

Karen Sørensdatter  

Karl Pedersen  

Kirsten Jepsdatter  

Kirsten Marie Hansdatter

Maren Lorensdatter

Maren Mathiasdatter 

Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter

Mariane Hansen 

Mette Jesdatter

Mette Katrine Clausdatter 

Mette Katrine Pedersdatter

Mette Knudsdatter  

Mette Larsdatter

Mette Marie Sørensdatter

Mette Nielsdatter

Niels Nielsen 

Peder Frederik Mohr  

Sidsel Cathr. Lauridsdatter

Sidsel Jensdatter  

Sidsel Lauridsdatter  

Sidsel Mortensdatter 

Søren Lauridsen Nørby  

Ane Katrine Clausdatter

Ane Katrine Mathiasdatter

Ane Lauridsdatter

Ane Marie Christensdatter

Anne Hansdatter

Anne Nielsdatter 

Ib Nielsen

Johanne Pedersdatter

Karen Iversdatter

Karen Jesdatter

Karen Lauridsdatter

Karen Mathiasdatter  

Kirsten Nielsdatter

Kirsten Nielsdatter 

Kirsten Nielsdatter  

Lene Sørensdatter 

Maren Hansdatter 

Maren Jensdatter

Maren Pedersdatter 

Mette Mathiasdatter 

Morten M. Ting 

Søren Madsen 

Ane Dorthea Hansdatter

Christen Jepsen  

Dorthe Hansdatter 

Else Villadsdatter

Kirsten Hansdatter 

Kirsten Lauridsen 

Maren Andersdatter

Maren Pedersdatter

Søren Pedersen 

 

 

 

Sønderho

 

Gunde Laursen

Frans Hansen 

Hans Jørgen Hansen  

Hans Peder Thomsen

Abelone Jensdatter  

Anne Jensdatter

Anne Sonnichsdatter

Ellen Jensdatter

Jessine Marie Svendsen

Karen Jesdatter  

Lene Nielsdatter

Maren Mortensdatter

Maren Nielsdatter

Mette Cath. Jensdatter

Abelone Nielsdatter

Abelone Nielsdatter

Anne Hansdatter

Anne Kirstine Hansen

Anne Nielsdatter

Bodil Jensdatter

Ellen Sørensdatter

Karen Andersdatter

Karen Johansdatter

Karen Sørensdatter

Kirsten Poulsdatter

Maren Hansdatter

Maren Lauritsdat[ter] 

Maren Nielsdatter

Mette Callesdatter 

Mette Jesdatter

Anne Nielsdatter

Dorthea Sørensdatter

Karen Hansdatter

Karen Nielsdatter

Maren Hansdatter

Maren Hansdatter

Maren Jensdatter

Maren Sørensdatter

Mette Hansdatter

Sidsel Nielsdatter

Anne Pedersdatter

Karen Nielsdatter

Lene Pedersdatter  

Maren Hansdatter

Maren Sørensdat[ter] 

Anne Poulsdatter

 

 

 

Vævere

 

Nordby

 

Jens Pedersen

Niels Liisborg 

Hans Nielsen Farup

Andreas Chr. Nyegaard  

Anne Marg. Hansdatter 

Mette Cathr. Hansdatter 

Mette Cathr. Nielsdatter 

Mette Cathr. Pedersdatter

Sidsel Hansdatter

Johanne Mortensdatter 

Maren Sørensdatter

 

 

 

 

Sønderho

 

Anne Kirstine Jensd[atter]  

Anne Madsdatter yngre 

Dorthe Johansdatter

Maren Pedersdatter

Abelone Nielsdatter  

Anne Marie Sørensdatter

Karen Hansdatter

Karen Nielsdatter

Maren Jepsdatter

Mette Nielsdatter

Anne Jensdatter

Ellen Nielsdatter

Johanne Johnsdatter  

Karen Carstensdatter  

Kirsten Anthonisd[atter] 

Kirsten Hansdatter  

Kirsten Nielsdatter 

Marie Gregersdatter 

Mette Jesdatter  

Johanne Hansdatter

Johanne Nielsdatter  

Anne Jesdatter

Karen Jesdatter yngre

Kirsten Nielsdatter

 

 

 

Øvrige handlende

 

 

I 1902 skrev en mand under mærket ”c” (skibsfører P. H. Clausen) i Fanø Ugeblad om livet omkring 1850: ”Der klages nu så ofte fra vore handlende over den store konkurrence fra Esbjerg og andre steder, det har dog altid været sådan, også før Esbjerg kom op. Dengang havde vi bissekræmmerne; ham jeg bedst husker, var Laust Jerk. Vi børn morede os altid, når han kom i huset, det var morsomt at høre ham remse op, hvad han havde i sin kramkiste. Han begyndte gerne, når han kom ind: »Go' daw, ka' vi slå en lille hindel a' i da', lille mutter?

 

»Ja, la' vos hør', hvad do har i de kas’ i daw?«

 

Og så remsede han op: »A har al' slav' synål, knappenål, stålpen, fingerring, o ringe te finger, sytråd, nelliker, alhånd, ingefær og manne ander ting, og til slut hed det: o så svovlstikker te o tænd uden ild«, det var jo dengang en mærkværdighed. En anden handlende, som kom regelmæssigt hvert år, var Vester Vedsted skomager. Endskønt skotøj dengang ikke netop var kostbart her, kunne vore skomagere dog ikke konkurrere med ham. Hans priser var fabelagtigt billige, men skoene var vel derefter. Det var i det hele taget en luksus med sko. Træsko om vinteren og bare ben om sommeren var regelen.

 


Gå til top