Mitfanoe
Set og sket på Fanø omkring 1860 del 3

 

Indsættelse af en færgedamper

Under et besøg på sin føde ø indkaldte den danske konsul og skibsmægler Chr. Nielsen, Lordmayor i Hartlepool den 18. maj 1872 til møde på Krogården (Fanø og Esbjerg Skibsfartstidende 22. maj 1872). Emnet var anskaffelse af en færgedamper og der var mødt ca. 50 mennesker. Der blev fra alle sider givet tilslutning til Nielsens tanker og man konstituerede sig "som et Dampfærgeselskab", og de forsamlede tegnede sig for 100 aktier á 25 Rdl. Nielsen lovede at skaffe det manglende beløb, - lille eller stort -, for at planen kunne gennemføres. Til at arbejde videre med sagen nedsattes et udvalg bestående af skibsførerne H.M. Clausen, S. Brink Hansen og A.S. Ankersen, overlærer N.A. Lauridsen og konsul J.K. Bork.

Ønsket om at færgebåden skulle lægge til i den nye havn ved Esbjerg Klev, blev først en realitet, da det den 1. december 1874 pålagdes færgemanden at forlægge anløbsstedet til Esbjerg Havn. Dette skete dog først i januar 1875, da færgebåden for sidste gang går ind til Strandby.

Der opføres i 1876 ting og arresthus i Nordby.

 

 

B6210 Nordby Arresten

 

   

Det nye Tinghus- og arresthus opførtes af bygmester Hans Nielsen. I 1897, da det også skulle fungere som tvangsarbejderanstalt for Ribe amt, blev det betydeligt udvidet efter tegning af arkitekt Jensen, Ribe. Samtidig med, at det nye tinghus blev taget i brug, og arrestforvareren, der også skulle være politibetjent, blev han forsynet med uniform.

Fra det nyopførte tinghus spejdede rettens håndhævere i tre år forgæves efter en synder, der kunne indvie arresten. Endelig fandt man en matros, der var deserteret fra et Fanøskib på vestkysten af Afrika. Han blev næsten i triumf båret til tinghuset, og efter udstået straf fejret ved et punchegilde på Fanø Krogård.

 

 

Sidste nybygning fra Sønderho bliver Skonnerten ”Vennerne” i 1877

 

B00125 005 Vennerne-af-Soend

 

 

Færgeriet

Ved et nye ejerskifte 26. maj 1878 overvejes atter ideen med at få en damper indsat i farten. Anlægget af Esbjerg Havn, gav den fornødne kajplads og efter at Svarrer fik tilsagn om et lån på 20.000 kr. af statskassen til anskaffelse af en damper og fik forsikring om at modtage en sum af 1250 kr. årligt for postens besørgelse (lige nok til at forrente lånet), lykkedes det den 26. maj 1878 at indsætte en damper der tog 4 ture daglig i begge retninger.

Den 26. maj 1878 indsættes damperen ”Fanø”, der tog 4 ture daglig i begge retninger.

 

 

Fanoe faergedamper KN13521

 

 

I 1878 anlægger man Færgebroen, efter indsættelse af den første færgedamper. Det var kammerråd, havneingeniør Reimers der stod for arbejdet som kostede kommunen 6145 kr. Broen udvidedes i 90’erne af Byberg i Esbjerg.

 

 

B1350 faergeankomst

 

b1056 den-foerste-faerge

 

Købmand S. M. Kromann begynder i 1878 produktionen af en ”Fanø-Bitter”.

 

B00160 087

 

 

Fiskeriet i 1870erne

Søfarten oplevede i midten af 1870erne en relativ nedgang og mange af søfolkene på Fanø slog sig på fiskeriet. Man fiskede igen med bakker og liner, byggede større fiskebåde efter norsk lodsbådstype som kun behøvede en besætning på 3 – 4 mand og alle håbede på et indbringende erhverv. Fangsten var også stor, så stor at hjemmemarkedet ikke kunne aftage fangsten. Banen var i 1874 kommet til Esbjerg og man havde held med at sende fisken sydpå til Hamborg. Der var travlhed på havnen og travlhed med at grave orm, hvilket var et kvindejob, som også esede bakkerne.

Man drømte om opgangstider men så skete pludselig et omslag, fisken trak længere til havs og udbyttet blev ringere for hvert år.

Først i 80erne blev der igen gjort et alvorligt forsøg på at bringe fiskeriet i vejret. 

 


Gå til top

End Of Slide Box