Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1860 del 5

 

 

Søfart

 

Nordby

 

Fisker

Hans Lauridsen Mathiasen

Peder Lauridsen jun.

Ditlef Pedersen

Hans Peder Hansen

Hans Hansen Christensen

Niels Mathiasen Brinch

Christian Fr. Brandt

Niels Hansen

Hans Morten Nielsen

Niels Hansen Anckersen

Jørgen Hansen Jessen

Søren Hansen Sørensen

Morten Jessen Lassen

Laurids Sørensen Nørbye

Anders Morten Lauridsen

Hans Clausen

Ane Andersdatter

Jens Morten Lauridsen

Jens Madsen Jensen

Peder Clausen Sørensen

 

Fisker Hans Clausen

Hans Clausen. I det gamle Fanø hed det sig, at når børnene ikke ville adlyde, så kom Hans a Klases, og han var så den bussemand, man nok skulle tage sig i vare for, han kunne så brumme og sige, at han ville komme dem i sækken. I virkeligheden var han et godmodigt menneske med et jernhelbred.

Han hang ud, når skibene skulle drejes ned, stoppede i gangspillet og udførte mange drøje arbejder ved skibene. Han var i sine velmagtsdage fisker. Død november 1901, 69 år gammel.

Fisker Jens Madsen Jensen

Jens Madsen Jensen, Dannebrogsmand, var født i Nordby den 22. marts 1848, d. 31. december 1908. Efter sin konfirmation i 1862 sejlede han til søs i et par år med skibe i Nordsøfart. I året 1863 forulykkede hans far på en øvelsestur med redningsbåden, idet båden kæntrede, hvorved han og en mand mere druknede. Siden 1865 var han fisker og arbejdsmand. I flere år fiskede han fra åben strand, indtil dette fiskeri ophørte. I 1876 giftede han sig med Karen Hansen og bosatte sig i Rindby, Postvejen 23, hvor han købte et lille hus med jord til at holde 2 køer på, og ernærede sig siden som landarbejder. I 1868 fik han ansættelse ved redningsstation Rindby, hvor han deltog i 5 redningsforetagender, hvorved 25 mand blev bjergede. Han arbejdede desuden som tømrer.

Fisker Peder Clausen Sørensen

Peder Clausen Sørensen og Mette Kirstine Mathiasen

Forhenværende båd- og redningsmand ved redningsvæsenet, Dannebrogsmand Peder Clausen Sørensen var født i Rindby den 28. september 1844, d. 13. november 1930, og gik i skole til sit fyldte fjortende år og blev konfirmeret, derefter var han fisker i 16 år og hjalp sine forældre med at passe ejendommen og år 1867 var han til orlogs i marinen i 5 måneder fra 1. april til 1. september. I 1871 blev han antaget i redningsvæsenet og var i tjeneste til 1906, da han tog sin afsked. Han giftede sig i 1871 med Mette Kjerstine Sørensen, f. Mathiasen. I 1872 overtog han forældrenes ejendom, Klingebjergvej 1.Peder-Clausen-Soerensen-og-M

 

 

 

Bådfører

Niels Peder Nielsen

Morten Peder Terkelsen

Niels Peder Jepsen

Hans Andersen Sonnichsen

Jes Jessen Brinch

Hans Christian Gundesen

Niels Nielsen Bork

Andreas Nielsen

Andreas Søren Hansen

 

 

 

Søfarende

Hans Lauridsen Manøe

Morten Lauridsen Svendsen

Laurids Madsen Nielsen

Jens Lauridsen Manø

Søren Mathias Oldefar

Søren Mathias Oldefar

Morten Hansen Toft

Søren Madsen Hansen

Svend Nielsen Svarrer

Laurids Hansen Toft

Jens Hansen Toft

Hans Christian Jensen

Hans Nielsen Svarrer Sonnichsen

Anders Bertelsen Clausen

Jens Pedersen Clausen

Laurids Jepsen Pedersen

Peder Hansen Jepsen

Jens Peder Bech

Hans Jensen Nielsen

Jes Lauridsen

Hans Peder Nielsen

Peder Christian Poulsen

Peder Jessen Andersen

Niels Morten Nørby

Niels Nielsen

Søren Jensen Sørensen

Hans Jensen Mathiasen

Lass Peder Mathiasen

Hans Jensen Jessen Varrer

Morten Andersen Varrer

Peder Hansen Jessen

Peder Nielsen Vinther

Morten Nielsen Vinther

Laurids Hansen Jessen

Jeppe Hansen Jørgensen

Hans Iversen

Sonich Hansen Sonichsen

Niels Pedersen

Anders Lauridsen Jepsen

Jeppe Hansen Jepsen

Laurids Hansen Jepsen

Søren Jepsen Pedersen

Jørgen Christensen Bech

Hans Jørgensen Bech

Christian Sugelt

Søren Andersen Spelman

Hans Lauridsen

Hans Peder Pedersen

Jens Jensen Mortensen

Jonas Olesen

Jens Jessen Nielsen

Niels Hansen Lauridsen

Hans Jessen Lauridsen

Mathias Nielsen Mathiasen

Morten Hansen Ankersen

Peder Hansen Ankersen

Søren Pedersen Nielsen

Hans Nielsen Mathiasen

Hans Nielsen Mortensen

Niels Andersen

Hans Andreasen

Hans Nielsen Svarrer

Jens Hansen Svarrer

Anders Sørensen Andersen

Peder Mathias Jensen

Hans Jensen Christensen Stöyerholm

Vinther Jensen Rødgaard

Søren Jensen Esbjerg

Peder Nielsen Madsen

Mathis Nielsen Clausen

Jørgen N. Hansen

Simon Vinthersen

Jens Peder Clausen

Anker Ankersen

Niels Hansen

Peder Mortensen Hansen

Laurids Zilles Lauridsen

Hans Christensen Nielsen

Hans Nielsen

Simon Peder Mortensen

Hans Nielsen Jessen

Hans Nielsen Sørensen

Søren Andersen Dam

Niels Morten Mathiesen

Anders Mathiesen Nørby

Jens Sørensen Pedersen Beck

Peder Clausen Svarrer

Jens Nielsen Mortensen

Sonnich Hansen Anckersen

Hans Peder Anckersen

Sonich Hansen Andersen

Søren Winthersen

Peder Knudsen Limskou

Peter Boiesen

Anton Boiesen

Jes Madsen Pedersen

Jens Hansen Madsen Toft

Mathias Morten Toft

Jens Madsen Jensen

Mathis Pedersen

Hans Hansen

Mads Søren Jensen

Anders Jensen

Lars Hansen Lassen

Andreas Nielsen

Hans Morten Rødgaard

Jens Morten Rødgaard

 

 

Skibskok

 

Nordby

Søren Andersen Hansen

Morten Jensen Jessen

Lorentz Holst

 

 

Styrmand

Jens Svendsen

Mathias Lauridsen Svendsen

Mathias Nielsen Ting

Andreas Ole Pedersen

Mathias Søren Jepsen

Peder Hansen Brinck

Jens Nielsen Jessen

Hans Andersen Jørgensen

Jens Søren Terkelsen

Søren Svendsen Jensen

Niels Iversen Mathiasen

Peder Hjort Hansen

Carl Christian Nielsen

Hans Peder Jepsen

Peder Poulsen

Christen Jensen

Anders Nielsen Madsen

Hans Hansen Andersen

Søren Nielsen Mortensen

Mads Nielsen Madsen

Anders Søren Spelman

Ole Andersen Hansen

Jens Jørgen Jessen

Peder Hansen Pedersen

Iver Pedersen Nørby

Mathias Nielsen Jessen

Anker Peder Ankersen

Hans Morten Hansen Svarrer

Jeppe Pedersen Mathiasen

Mathias Pedersen Dahl

Jens Nielsen Jessen

Hans Hansen

Christian Gundesen

Laurids Andreasen Mathisen

Anders Nielsen Gundesen

Peder Jensen Rødgaard

Niels Svarrer Svendsen

Søren Jensen Sørensen

Hans Nielsen Svarrer

Mathis Peder Clausen Andersen

Claus Pedersen Madsen

Niels Mathiesen Jessen

Hans Peder Mortensen

Hans Jepsen

Hans Nielsen Svarrer

Peder Hansen Winther

Hans Andersen

Carl Peder Knudsen Liimskou

Peder Nielsen Pedersen

Peder Madsen Pedersen

Jes Nielsen

Hans Jensen Jessen

Mathis Nørby

Mads Hansen Iversen

Jens Madsen Sørensen

Niels Hansen Callesen

Jens Madsen Jensen

Jes Mathisen Lauridsen

Morten Mortensen Rødgaard

Hans Søren Lauridsen

 

Skippere

 

Christian Hansen Jessen

Hans Andersen Svarrer

Hans Jensen

Anker Jensen

Mathias Sørensen

Claus Clausen

Peder Lauridsen Svendsen

Niels Mathiasen Clausen

Jens Hansen Christiansen

Søren Mathiasen

Jes Mathiasen Jessen

Jacob Hansen

Jørgen Sørensen Nørbye

Niels Nielsen Gregersen

Søren Peder Clausen

Hans Jørgen Ankersen

Hans Jørgensen Ende

Niels Søren Toft

Mathias Johansen Kolster

Peder Hansen Mathiasen

Jens Jacobsen Varrer

Niels Morten Vinther

Hans Hansen Jessen

Gregers Mathiasen Møller

Gregers Peder Gregersen

Jens Jørgensen Bech

Niels Nielsen Gregersen

Jens Nielsen Hansen

Vilhelm Martin Caspersen Holm

Hans Jepsen Jessen

Jes Hansen Sejlmager

Hans Morten Lauridsen

Peder Jessen Pedersen

Peder Svendsen Svarrer

Niels Math. Nørby

Mads Jensen Brinch

Anders Mathiasen Clausen

Niels Ankersen yngre

Jens Hansen Borch

Jens Morten Hansen

Niels Hansen Svarrer

Peder Jensen Svendsen

Anker Søren Ankersen

Jørgen Svendsen

Peder Mortensen Lauridsen

Peder Clausen

Jens Hansen Jessen

Niels Peder Madsen

Niels Sørensen Lauridsen

Martin Winckler Ankersen

Mathias Mathias Andersen

Claus Jessen Clausen

Mathias J. Mortensen

Jens Peder Vinther

Mads Nielsen Poulsen

Hans Peder Svarrer

Niels Søren Madsen

Johannes Sørensen

Laust Nielsen Lauridsen

Jens Pedersen Nørby

Hans Morten Jessen

Peder Jensen Jacobsen

Hans Nielsen Madsen

Anders Jessen Beck

Hans Jepsen Jørgensen

Niels Nielsen Svarrer

Peder Anker Jepsen

Søren Hansen Farup

Niels Hansen Jessen

Peder Svendsen Svarrer

Lars Anckersen

Søren Pedersen Madsen

Niels Peder Vinthersen

Laurids Jepsen Pedersen

Niels Nielsen Svarrer

Jens Peder Oldefar

Hans Mathiasen Clausen

Niels Madsen Lybecker

Niels Pedersen Svarrer

Søren Jensen Mortensen

Niels Morten Jessen

Laurids Svendsen

Hans Morten Vintjer

Søren Jensen Hansen

Hans Madsen Jensen Toft

Hans Jørgen Hansen

Hans Jensen Callesen

Jens Nielsen Varrer

Niels Sørensen Brinck

Søren Pedersen Oldefar

Søren Brinck Hansen

Niels Hansen Brick

Niels Lauridsen Nørby

Jens Hansen Jessen

Laurids Jepsen Hansen

Jørgen Hansen Jessen

Peder Hansen Mathiasen

Christian Hansen Nielsen

Hans Peder Winther

Søren Jessen Mathisen

 

Skibsreder

Jens Mortensen

Jes Clausen

Peder Ankersen

Maren Hansdatter

Hans Hansen Nielsen

 

Gå til top

End Of Slide Box