Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 1

 

Offentlige embeder 

Birkedommer

Christian Claudi Ravnkilde

Fuldmægtig

Jens Nielsen Svarrer

 

birkedommer-ravnkilde 76

Birkedommer Ravnkilde

 

Nordby

Consul, Avlsbruger

Jens Korsholm Bork

Distriktslæge

Henrik Carl Alexander Lassen

Fattiggaardens Bestyrere

Mathias Bennedsen

Jordemoder

Karen Christensen Nielsen, født Beck

Politibetjent

Hans Terkelsen

Postekspeditør, Dannebrogsmand

Carl Wilhelm Kolvig

Præst

Paul Ludvig Trojel

Sognefoged (1865 – 1889)

W. J. A. Lybecker

Sognefoged

Zilles Lauridsen

Sognerådsformand

N. A. Lauridsen

Tolder

Jørgen Nicolah Scheel

 

 

B1418 postekspediteur CW-Ko      B1363 pastor-Trojel

Postekspeditør C. W. Kolvig                                Pastor Trojel

 

Sønderho

Bestyrerinde for Fattighuset

Lene Poulsen, født Thomsen

Sognefoged

Peder Nielsen Jensen

Sognepræst

Martin Frederik Kristian Carøe

Strandfoged

Hans Nielsen Pedersen

Toldassistent

Jens Jessen Hansen Jensen

Sognerådsformand (1879 – 1883)

J. N. Jensen

Sognerådsformand (1883 – 1885)

J. H. Lydom

Sognerådsformand (1885 – 1888)

B. P. Christensen

Sognerådsformand (1888 – 1894)

N. H. Brinch

Læge

H. C. Møller

 

B00071 pastor-Caroe-og-hustr

Pastor Carø og hustru

 

 

Arbejdsmænd

 

Nordby

 

Mogens Peter Villadsen

Anders Bossen Smith

Jesper Hansen

Peder Mortensen Lauridsen

Anders Morten Lauridsen

Iver Hansen Nielsen, jordbrug

Morten Jensen Sørensen, jordbrug

Peder Hansen Jessen, jordbrug

Søren Chr. Sørensen, jordbrug

Søren Jensen Lauridsen, jordbrug

Anders Hansen Ankersen, saltværket

Esben Zillesen, fiskeri

Niels Andersen, handel

Anders Søren Andersen, havnearbejde

Hans Thygesen Borre, vejvæsen

Niels Lauridsen, badeoppasser

 

Sønderho

 

Johan Heinrich Peter Bløiker, Natvægter

 

 

Bagere og brødudsalg

 

Nordby

 

Niels Frederik Jørgensen

Ole Hendriksen Olesen

Lene Ankersen, født Pedersen

Otto Didrik Thygersen

Kjersten Marie Dahl

 

 

B1687-3-Broed-bagning

 

 

Bagermester Ole Henry Olesen

 

B1637-26 Bagermester-Ole-He

Gamle bager Olesen, som han almindeligvis kaldtes, var født i Hyllerslev i Janderup sogn ved Varde den 15. juni 1844. Hos onkelen, bagermester Hansen, v. Støckens Plads i Ribe, lærte han bageriet og kom i året 1867 til Nordby som bagersvend hos hotelejer Duysen på Hotel ”Nordby”. I 1871 nedsatte han sig som selvstændig bagermester her i byen og drev sin forretning under datidens beskedne forhold, indtil han i 1878 byggede den ejendom ved Nordby havn, hvor sønnen, bagermester M. Olesen, senere drev bagerforretning, konditori og café. Her virkede afdøde så gennem mange år; men da han i 1897 havde den sorg at miste sin hustru – en datter af skræddermester Jacobsen, Nordby – følte han, at han uden hende ikke kunne drive en så omfattende virksomhed, hvorfor han et års tid eller to efter overlod forretningen til sønnen. Helt at være i uvirksomhed kunne gamle bager Olesen dog ikke, og han påbegyndte så i boghandler Hansens store bygningskompleks (Flensborg Lager) en bagerforretning i mindre stil. Efter 5-6 års forløb holdt han dog helt op.

Olsen var al sin tid en såre virksom og dygtig mand, der tog tiden i agt og fik udrettet mere end de fleste. Død april 1929.

 

 

B1521-4

 

Forretningen ses lige til venstre for midten.

 

Blikkenslager

Som blikkenslagere på Fanø i 1800-tallet finder vi Hans Mathiasen og Chr Madsen, der leverede Spygatter, kogekar og lanterner. 

Blikkenslagermester H. M. Mathiasen

 Blikkenslagermester H. M. Mathiasen, d. 13. november 1932, 69 år. Han var født i Nordby den 23. december 1862. Som ganske ung fik han ansættelse som medhjælper på Nordby Toldkontor, men da han havde mere lyst til håndværk end til kontorarbejde, kom han i lære i Højer. Efter endt læretid arbejdede han en tid som svend i Fåborg, men nedsatte sig allerede i 21 års alderen, 1883, som blikkenslagermester i Nordby.  

Mathiasen havde navn som en dygtig håndværker. Han har lagt skifer på de fleste større bygninger i Nordby og ved Badet, ligesom han også var meget dygtig til forfærdigelsen af almindelige butiksvarer inden for faget. Han har været autoriseret som vand- og gasmester. 

Ved siden af sit håndværk havde han også andre interesser. Gennem 25 år har han således drevet biavl. I den for længst nedlagte Terndal fuglekøje havde han anlagt en stor frugthave og en bigård på 40 stader. Han var da også formand for biavlerforeningen på Fanø. I ca. 35 - 40 år har han været i bestyrelsen for F. H. & I. En tid var han foreningens formand, ved sin død var han foreningens kasserer. 

 

 

B1200 blikkenslager H M Mat

 

 

Blikkenslager H. M. Mathiasen, Sønder Banksti 3.

 

Niels Madsen

Christian Nielsen Madsen

H. M. Mathiasen

 

 

Blikkenslager Christian Nielsen Madsen

 

Christian Nielsen Madsen

 

, f. 15. maj 1832, d. 31. august 1919, var tømrer, blikkenslager, snedker, fisker og jæger. Han var i 1850 snedkerlærling hos Jens Ussing. Mellemgaden 18.

 

christiannielsenmadsen

 

 

Christian Nielsen Madsen med hustru Maren Lorenzdatter med datteren Mette Louise, sønnerne Christian, Niels og Andreas Carl. Faderen lavede lanterner og kogekar til de nybyggede skibe på værftet.

 

 

Blikkenslager Niels Madsen

Niels Madsen, f. 30. marts 1857, d. 6. november 1903, søn af Christian Nielsen Madsen.

 

Sønderho

Niels Jessen Anthonisen

Jens Thomsen Dækker

 

Blikkenslager Niels J. Anthonisen

 

B1625-8 Niels-J-Anthonisen

Blikkenslager Niels J. Anthonisen, f. 30. oktober 1852, d. i august 1940. I sine ganske unge dage for han til søs ca. 3 år, hvorefter han gav sig i blikkenslagerlære i Ribe. A. er søn af Th. Anthonisen, den mand, der på Fanø tog initiativet til at anlægge en fuglekøje i ”Albue” Tidlig mistede han sin far på søen og derfor – skønt han et par år pløjede søen – fik hans mor ham til at vælge et håndværk på landjorden. Han valgte blikkenslagerhåndværket, kom i lære i 4 år i Ribe og blev i en ung alder mester og fangemester i fuglekøjen i 32 år.

Dette håndværk har han drevet i sin fødeby gennem alle de svundne år. Da Sønderho fik sin redningsstation, blev han ansat ved redningsbåden, beholdt denne stilling i 29 år og var i den tid med til at redde 82 mennesker. For sin medvirken ved redningen af mandskabet fra den tyske cementdamper ”Schlei” fik han den tyske Kroneorden i guld. Endvidere har han været fangemester i Sønderho gamle fuglekøje, som hans fader havde anlagt; og i de 31 år, han havde bestillingen, drejede han halsen om på ca. 110.000 vildænder. A. har været en flittig og dygtig mand; thi foruden nævnte håndværk og bestillinger har han været en fin ravsliber, ligesom han også til en tid drev en omfattende biavl.

I 10 år var han medlem af sognerådet, og vurderingsmand for husmandskreditforeningen m.m.

Ved siden af har han drevet et mindre landbrug, som overgik til hans svigersøn.

 

 

B1626-6 Niels-J-Anthonisen

 

N. J. Anthonisen malede også, og her kan du se tre eksempler på hans kunst:

 

Antonisen-NJ-001       Antonisen-NJ-002        Antonisen-NJ-003

 

Blokkedrejer

 

Nordby

Jes Søren Jensen

Hans Ende

 

 

Blokkedrejer Hans Ende

b1163 blokkedrejer ende han

Blokkedrejer Hans Ende var født i Nordby den 10. marts 1850, d. 1932. Han kom i sine unge år til søs, tog senere styrmandseksamen, hvorefter han fik ansættelse i lodsvæsenet. Efter nogle års forløb måtte han imidlertid pga. sygdom fratræde sin stilling og han vendte hjem til Nordby, hvor han arbejdede i faderens blokkedrejerværksted.

Da der på den tid byggedes mange skibe her på værfterne var der nok at bestille. Efter faderens død købte han ejendommen, Veservej 8, og her lod han indrette et drejeværksted, ligesom han også lod bygge et stort røgeri.

Men da sejlskibstiden var forbi var det samtidig forbi med hans arbejde på værkstedet.

Ende har alle dage været en stille og rolig mand, agtet og æret blandt byens borgere for sin hæderlighed og pålidelighed, ligesom hans hustru i alle de mange år har været ham en trofast støtte.

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box