Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 2

 

Boghandlere, papirhandlere

Martha Johnsen, født Fischer, enke efter Christen Johnsen, ølhandler, gæstgiver, bogholder

Jørgen Peter Andreasen, kommis

Jens Hansen Jessen, lærling

 

 

B5593 Boghandelen 1880

 

Boghandelen i 1880, Hovedgaden 39. 11 fag med sidebygning, alt indrettet til boghandel, bogtrykkeri, bogbinderi og beboelse.

 

Byens budbringere

 

Nordby

Niels Mathisen

Hans Nielsen Andersen

 

Sønderho

Hans Johansen

 

 

Bødker

 

Nordby      

Peder Nielsen Madsen

 

 

Detaillister

Nordby       

 

Mathias Søren Mathiasen

Anders Lauridsen Svendsen

Maren Sørensen

Christian Laurits Jensen, Exam. Pharm

 

Farvere

Hans Puggaard Alber

Erik Christensen

 

Fiskehandlere

Karen Petersen, født Andersen

Ane Elene Andersen

 

Fotografer

I 1880’erne finder vi en Søren Hansen Jensen, der var skipper og fotograf. Han bevilges navneforandring til Søren Hansen Ende ifølge Kgl. Bevilling den 16. Juli 1886.

Enkemadam Karen Fischer  

fischer logo

 

Karen Jensdatter, f. 31. marts 1830 som eneste barn af Karen Hansdatter (1794- 1858) og Jens Pedersen Knudsen (1775-1876, 101 år gammel!) Hun blev konfirmeret 3. marts 1844 og opnåede holdets fineste karakterer. Den 15. januar 1851 copuleredes i Sønderho Kirke styrmand Hans Hansen Jessen, f. 25. november, og Karen Jensdatter. Parret flyttede ind hos Karens forældre i hendes barndomshjem, nuv. matr.nr. 107 a. Den 6. oktober 1860 blev hun enke, da Hans Hansen Jessen forliste totalt med sin skonnert KAREN på rejse fra Riga til Oporto Vraget drev i land ved Vindau med bunden i vejret. 

fischer logo 2

Godt to år senere – 11. november 1862 - giftede hun sig anden gang med enkemand, skipper Mikkel Jensen Fischer, f. 13. december 1822, og de flyttede ind i huset, nuv. matr.nr. 230, som de havde købt måneden forinden. Men allerede efter to års ægteskab blev Karen igen enke, og hun stod nu alene med 4 børn af sit 1. ægteskab, 1 fællesbarn og 6 stedbørn. 

enkemadam-karen-fischer

Hvor, hvordan og hvornår Karen Fischer har lært fotografiets kunst har vi ikke kunnet spore. Men det er en kendsgerning, at hun har virket som fotograf i 1880'erne, formentlig med atelier indrettet i sit eget hus - samme interiør går igen på alle hendes fotografier. Hun forblev enke, og afhændede først sit hus ifølge en købekontrakt dateret 13. marts 1896. De sidste år af sit liv flyttede hun over til datteren Karen Jerne i Islandsgade i Esbjerg, hvor hun døde 2. november 1896.

 

 

Færgemænd

Nordby

Søren Nielsen Mortensen

Hans Nielsen Svarrer,Jun, Færgeriejer

 

Frøhandler                    

Anders Jørgensen Brorsen

 

 

Gartnere, frugt- og blomsterhandlere

Christian Hansen

 

 

Hjulmand

Laurids M. Jepsen

 

 

Husholder, husjomfru, husbestyrerinde

 

Nordby

Ane Marie Mortensen

Karen Pedersen

Lene Nielsen

Anne Sørensdatter

Ane Andersdatter

Mette Kathrine Rødgaard, Husbestyrerinde hos H. N. Rødgaard

Filicia Marie Duysen

Johanne Marie Sørensen

Kathrine Marie Smith

Woldborg Brink

Maren Hansen

Dorthea Frederikike Rasmussen

Karen Nicoline Warrer

Mette Lauridsen

 

Sønderho

Karen Andresen Berg

Anne Nissen

Johanne Hedevig Jensen

Anna Madsdatter

Christine Schmidt

Anne Pedersdatter

 

Håndarbejde

 

Nordby

Lene Nielsine Petersen

Mette Rødgaard, født Jacobsen

Karen Rødgaard, født Svendsen

Ane Kjerstine Jessen

 

Sønderho

Lene Knudsen, født Harreby

Cathrine Anthonisen, født Nielsen

Maren Nielsen

Anne Hansdatter

Lene Mathisdatter

Maren Madsen, født Hansdatter

Maren Anthonisen

Sidsel Callesen, født Sørensdatter

 

Kurvemand

Nordby

Hans Nielsen Svarrer

 

 

Kurvemager H. N. Svarrer  

I mandags, den 19. februar 1917, jordedes på Nordby nordre kirkegård kurvemager H. N. Svarrer, der blev 81 år gl. Som ung var han en meget rask sømand, tog styrmandseksamen (vist i Flensborg) og sejlede i oversøiske farvande. Ved en ulykkelig hændelse fik han øjnene ødelagt, hvilket udartede sig til, at han blev ganske blind. Så lærte han kurvemagerarbejdet og søgte på denne måde at erhverve sit udkomme. Hans tålmodige sind og religionens trøst førte ham i sit lange liv over alle møjsommeligheder.

 

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

Nordby      

Christian Imanuel Tingberg, Handelsbetjent

Erik Petersen Fischer, Handelsbetjent

Vilhelm Magnus Bøttger, Handelselev

Hans Morten Hansen, Handelskommis

Hans Jensen Hansen, Handelskommis

Hans Søren Hansen, Handelslærling

Hans Nielsen Svarrer

Christen Christian Gotfredsen

Laust Thomsen, Høker og Arbejdsmand

Niels Jensen Andersen

Johannes Carl Vilhelm Mathisen

Niels Nielsen Svarrer

Niels Hansen Ende

Mathias Ankersen Nørby

Peder Jessen Pedersen

Niels Hansen Kallesen

 
Købmand C. Gotfredsen

 

 

Bork bortforpagtede i 1867 handelen til C. Gotfredsen fra Varde for en årlig leje på 600 Rdl., heri var inkluderet kost og logi for Gotfredsen og en lærling. Gotfredsen byggede senere en 2 etages ejendom ved siden af Krogåden og flyttede købmandsforretningen dertil. Han udvidede forretningen til også at omfatte isenkram, tømmer og bygningsartikler. Gotfredsen solgte på grund af et svækket helbred i 1887 forretningen til W. M. Bøttger, der drev den til sin død i 1916, hvor forretningen da blev nedlagt. Gotfredsen overtog posten som kasserer i Fanø Sparekasse, og trods sit skrøbelige helbred tilførte han med sin indsigt og sin energiske natur Sparekassen en kraft, som sikkert ved hans død i maj 1899 vil blive savnet. Ved siden af denne virksomhed ledede han endnu en betydelig forretning i Esbjerg, ligesom det også skal anføres, at han en tid har haft sæde i Nordby Sogneråd.

b1168 koebmand sparekassekas

 

B5579 koebm-W-M-Boettgers-hus

 

   Købmand W. M. Bøttgers hus og familie 19.10.1893

 
Købmand H. N. Svarrer

 

Købmand H. N. Svarrer, 1887 – 189?

Købmand Hans Nielsen Svarrer, d. april 1912, var alle dage en driftig mand. I 1870'erne var han ansat som dansk korrespondent hos mæglerfirmaet Knöhr og Burchardt i Hamborg og senere startede han en købmandsforretning på Fanø i Hovedgaden 61, hvor han virkede i en årrække. Derefter kom de store grundspekulationer i Esbjerg, som ødelagde så mange, og hvor også Svarrer mistede store værdier. Han blev derefter handelsrejsende.

B1323 koebmand H N Svarrer N

 

 

B5349 Hovedgaden ca 1880 th

 

Svarrer’s forretning ses til højre for midten. Hovedgaden ca. 1880.

 
Købmand Peder Jessen Pedersen

 

Købmand P. Pedersen, f. 10 november 1850

Peder Jessen Pedersen var født i Nordby. I en alder af kun 13 år tog han til Nykøbing på Mors, hvor han kom i købmandslære hos faderens reder, købmand Trap, der drev en omfattende forretning i kolonial, korn og foderstoffer. Efter endt læretid blev han i firmaet og hans chef satte så megen pris på ham, at han i 1871 optog ham som kompagnon, og således gik tiden, indtil Pedersen selv i 1877 begyndte med sin egen forretning i Thy i Krik på Mors.

Men længslen efter Fanø trak ham hjemover og den 17. juli 1880 åbnede han sin egen forretning i Nordby. Han kunne den 17.juli 1930 fejre sit 50 års forretningsjubilæum. Pedersens forretning omfattede både kolonial, korn og foderstoffer, men ved 1. verdenskrigs slutning, holdt han op med kolonialhandelen. Han drev herefter stadig med korn og foderstofhandel, helt op til 80 års alderen, hvor han stadig sås i bybilledet med en trillebør fyldt med varer til en kunde. Han havde forretning i Mellemgaden 7.

B1143 koebmand p pedersen 10

 

Mellemgaden-7

 

 

Købmand Niels Hansen Kallesen

 

Købmand N. Kallesen er en af de skibsførere, som i sin tid tjente mange penge til øen, først med en lille skonnert kaldet ”Cito”, 37 læster, siden med en større også kaldet ”Cito”, hvormed han sejlede på Vestindien og Sydamerika. Han gjorde selv sit regnskab op for hver rejse, fordelte overskuddet til aktionærerne, der var ingen diverse udgifter, landgangspengene var små, kort sagt rederiet var for ham det væsentligste, intet under at han var vellidt.

I 1872 oprettede konsul Borck og Kallesen dampskibsselskabet ”Esbjerg”, damperen byggedes i England og fik navnet ”Esbjerg”; det var det første dampskib, som sejlede in i den nye dok, med Kallesen som kaptajn. Han opgav imidlertid søen i 1873, da skibsreder C. H. Nielsen overtog ”Esbjerg” som fører, og åbnede en købmandsforretning i Rindby på Kapelvej 2, som han har drevet indtil Brugsforeningen tog det meste af handelen. Træplantningen interesserede Kallesen sig ligeledes for, og en lille plantage begynder at skyde op under hans pleje.

koebmand-niels-hansen-kalles

 

 

 


Gå til top