Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 4

 

Købmand P. Sonnichsen

B00043-20 P-Sonnichsen

Købmand P. Sonnichsen, skibsbygmester LINK og købmand. Sonnichsen blev født i Sønderho den 21. august 1840 som søn af skibsbygmester Søren Jessen Sonnichsen, d. 5. februar 1925. Han var medlem af sognerådet, formand i 1873 – 74, og en årrække været medlem af Sønderhos menighedsråd og Sønderho Huslægeforening. Sønderhos Afholdsforening som han i 1890 var med til at stifte, og som fik sit eget hus "Afholdshuset", der i lang tid var byens eneste større forsamlingslokale, samt af Sønderho Vesterhavsbad ude ved "Hønen".

Sonnichsen havde en enestående interesse i kirkens udsmykning, arbejdede for afholdssagen og arbejdede med opklaringen af de gamle sønderhoslægters oprindelse og deres samhørighed i de sidste 3 - 400 år. Det er lykkedes ham at lede Sonnichsen-slægtens stamtavle tilbage til Frederik den Tredjes tid. I året 1908 udsendte han "Slægtsregistret" med fortegnelse over den store slægts medlemmer ordnet efter de forskellige familier i en udmærket overskuelig form. "Slægtsregistret" findes i en mængde hjem i Sønderho, og det er en bog, man ofte tyer til, når talen drejer sig om gamle dage, eller når det gælder en fødselsdag eller man vil udrede en familieforbindelse. Senere medvirkede Sonnichsen ved udarbejdelsen af et nyt register, der skulle være endnu mere omfattende end det gamle. Fra hans seneste leveår vil man huske hans energiske arbejde for at få rejst Minebøssen på Krobanken i juli 1922 og hans grundige undersøgelser angående optegnelsen af de gamle stednavne i Sønderho Sogn.

Særlig må fremhæves, at Sønderho kirke altid har haft Sonnichsens specielle interesse; og han har ikke ligget på den lade side, når kirkens tarv skulle varetages. Han var en af hovedmændene ved orglets anskaffelse, ligesom han også i sin tid var stærkt medvirkende for at få stolene fra Ribe Domkirke overflyttet til Sønderho kirke; - nu sidst sikrede han kirken en mængde gulvfliser fra St. Catharinæ kirke i Ribe. Endelig skal mindes om, at han for en del år tilbage skænkede kirken en tavle påmalet alle præsternes navne siden reformationen; og over hovedgangen til alteret lod han ophænge et smukt skib, som han egenhændig havde forfærdiget. – Sønderho kirkes historie er han vel bevandret i, og Liber daticus har han studeret igennem fra ende til anden.

Sonnichsen var ikke en der yndede lange diskussioner og brød sig ikke om snak frem og tilbage, han var en handlingens mand. Han var ikke nogen sleben forretningsmand, det lå ikke til hans natur, men han var en bundhæderlig mand der altid optrådte redeligt og retsindigt.

Og så var en udpræget hjemmets mand, som år efter år samlede sin store familie om sig i den gamle købmandsgård, når sommerferien var inde. Der var noget patriarkalsk over hans skikkelse, når han som slægtens ældste færdedes mellem sine børn, svigerbørn og sine mange børnebørn.

 

Den 17. oktober 1972 havde den gamle købmandshandel i Sønderho 100 års fødselsdag, den var på det tidspunkt drevet af S. Rindom.

Forretningen blev grundlagt af købmand Peder Sonnichsen, der var født den 21. april 1840 i Sønderho som søn af skibsbygmester Søren J. Sonnichsen. Han lærte skibsbyggeri hos Chr. Graff i Nordby og fik som den første skibsbygger i Sønderho uddannelse som skibskonstruktør hos skibsbygmester Dahl, senere i Esbjerg. Han blev snart kendt som ualmindelig dygtig i sit fag og begyndte selvstændig virksomhed, da han kun var 23 år og derfor umyndig og uberettiget til at udstede bilbrev (adkomstbevis) på de færdige fartøjer. N. M. Kromann fortæller i ”Fanøs Historie”, at de andre skibsbygmestre så med mindre venlige øjne på ”denne dreng’s” arbejde, hvis fuldkommenhed de dog måtte anerkende og derfor var uvillige til at hjælpe ham. Men til sidst var der dog en, som syntes, at det var synd for ”knægten” og derfor efter udførelsen af enkelte manglende småting gik ind på at udstede det nødvendige bilbrev til ejeren. P. Sonnichsen byggede derefter flere efter datidens forhold større skibe som skonnerter og skonnertbrigger samt lægtere og fiskerbåde. I 1864, da han gjorde tjeneste på kanonbådene ved Fanø, havde han jævnlig orlov for at tilse arbejdet på sit værft. Et par af hans ualmindelig smukke skibsmodeller i fuldt tilrigget tilstand kan ses i St. Catharinæ kirke i Ribe og i Sønderho kirke.

Da det gik tilbage med skibsbyggeriet i Sønderho, etablerede Sonnichsen den 17. oktober 1872 en købmandsforretning i sin ejendom i Sønderho, først i sin dagligstue, et par år senere i en tilbygget butik, hvor forretningen endnu har til huse.

 Senere udvidedes forretningen til også at omfatte bogsalg, og alle de bøger, som bogforlagene mellem år og dag udsender, kan fås hos ham. Da han 85 år gammel afgik ved døden fortsatte hans to yngre døtre med at drive forretningen videre, og her var det i første række, Anna P. Sonnichsen, der var den førende. Hun havde gennem 15 år været sin faders medhjælper, og hun forstod at føre butikken videre i sin fars ånd.

 

B00151 017 koebmand-Sonnichs

 

Købmand, frøken Anne Petrea Sonnichsen

B00051-08 Anna-Petrea-Sonni

Frk. Sonnichsen er født i Sønderho 9. oktober 1875, d. 22. november 1957, og hendes far var den kendte købmand P. Sonnichsen, hvis forretning hun nu er medindehaver og bestyrer af. Hun begyndte allerede i sin tidligste ungdom at hjælpe til i forretningen, men følte efter nogle års forløb udlængsel og kom så i året 1894 til Askov Højskole som elev. Tog derefter plads ved husvæsenet, men blev snart klar over, at det ikke var det, hendes hu stod til og gik så tilbage i forretningsbranchen, tog handelseksamen og havde så plads i København nogle år som bogholderske. I året 1910 kom hun tilbage til Sønderho, da hendes far trængte til hendes hjælp i forretningen. Ved hendes fars død i 1925 overtog frk. Sonnichsen så selv styrelsen og har ført forretningen frem med samme dygtighed og i samme spor som hendes far. Frk. Sonnichsen er meget afholdt af sine medhjælpere, der ser op til hende som den gode læremester og deres gode ven, og af sine kunder, der respekterer og agter hende.

Men også for hende kom den dag, hvor hun ikke mere havde kræfter til at føre forretningen videre, og den kom så på "fremmede" hænder, idet den blev solgt til købmand Henrik Gade, der senere afhændede forretningen til S. Rindom, der nu er den eneste udover brugsen købmand i Sønderho.

I en alder af 82 år (Fanø Ugeblad 30/11 1957) er fhv. købmand Anne Petrea Sonnichsen, Sønderho, afgået ved døden hos sin søster og svoger, direktør Mads Kromann og hustru, Sønderho.

  

I 1881 drev der en mængde hermetisk lukkede dåser i land på Fanø. Dåserne indeholdt smør – et pund i hver – og på strandauktionen solgtes dåserne for 1 – 1.20 kr. pr. stk. Købmand P. Sonnichsen i Sønderho var blandt de mange der købte af smørret og i 30 år har 2 dåser stået i kælderen og da han forleden åbnede den ene viste det sig at smørret endnu var på højde med det fineste mejerismør, både hvad aroma og velsmag angik.

 

B00117 010 koebmand-Sonnichs

P. Sonnichsens købmandsgård ca. 1905. Datteren Anne Petrea anes i døren med et hvidt forklæde på.

 

p-sonnichsen-1899

 

Annonce fra 1899

 

Klodsmager

Nordby      

Christian Hartvig Christiansen

 

 

Maler

Nordby

Søren Mortensen

Niels Peter Svarrer

Martin Madsen Petersen

 

 

B5328 Malerm fotograf-N-P-S

 

b289npsvarrer

 

N. P. Svarrer

 

Sønderho

Theodor Wilhelm Wystenberg

 

 

Manufakturhandler

Peder Svendsen Svarrer

Anton Bendiks Johnsen

Niels Spelmann

 

 

 

Manufakturhandler Peder Svendsen Svarrer

Bogholder P. S. Svarrer i Søassuranceforeningen, d. oktober 1902, 73 år gammel. I sin ungdom sejlede S. som sømand og skibsfører på de forskellige verdenshave, indtil en svaghed i benene tvang ham til at opgive søen. I 1871 eller 72 startede han en manufakturforretning, som han drev i mange år, indtil forholdene ikke mere tillod det. I over 30 år, har S. virket i Søassuranceforeningens tjeneste, altid som en venlig og meget imødekommende mand. S. var våbenbroder fra 1848.

 


Gå til top

End Of Slide Box