Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 7

 

møller fortsat

 

Møller Morten Jensen Mortensen

Skibsfører Morten Jensen Mortensen, f. 3. november 1819, d. 19. juni 1880, opførte i 1858 en mølle der nedbrændte i 1865. I dens sted opførtes året efter en ny, der blev nedbrudt i 1923, og solgt til Ringe på Fyn. Sønnen Jens Mortensen, overtog Møllen i 1882.

 

 

B1304 moeller Morten Jensen        B1333 gamle-moeller H P Thys

Møller Morten Jensen Mortensen                                                       Møller H. P. Thyssen

 

Møller H. P. Thyssen

Hans Peter Thyssen var født i Skærbæk ved Tønder d. 16. oktober 1822; han var søn af boelsmand og hustru Maren Jørgensdatter. Da moderen døde den 4. maj 1824 kom Hans Peter Thyssen i huset hos møller i Nordby, Anders Johansen, der var født i Brede d. 13. maj 1773 og gift med hans moster Anne Marie Jørgensdatter.

Ved Anders Johansens død i 1854, arver Hans Peter Thyssen af den tidligere Brinchs mølle og rugmøllen. Den 28. april 1863 holder han auktion på den østre og mindste af møllerne til nedbrydning og bortflytning. Møllen blev solgt til en mand fra Horne, hvortil den blev flyttet. Den store blev nedbrudt en tid efter. Thyssen opførte da en mere moderne (hollandsk) vejrmølle.

Hans Thyssen giftede sig d. 28. maj 1845 med Mathilde Rosine Pontoppidan. I Thyssens ægteskab var der 4 sønner og 1 datter:

1.       Anders Ditlev Thyssen, født 1849, realskolebestyrer i Lyngby, siden overlærer ved Nordby skole.

2.       Ditlev Blangsted Thyssen, født 1851, overtog møllen efter faderen, - han var et par år sognerådsformand.

3.       Niels M. Thyssen, født 1854, landmand.

4.       Emil Kristian Thyssen, født 1857, provst.

5.       datteren Anne Marie, f. 1853, d. 1916, 14.11.1875 gift med skibsbyggermester S. Abrahamsen.

Hans Peter Thyssen deltog med interesse og iver i sognets offentlige anliggender og hædredes med mange offentlige tillidshverv, var sogneforstanderskabsformand i 1856 – 58. Han døde d. 21. juni 1891.

Den i 1863 opførte mølle, nedbrændte 16. september 1886 ved højlys dag, formodentlig ramt af en ildkugle.

 

 

Sønderho

Peder Thomsen Jessen, møller og gårdejer

Niels Kristian Jensen, møllersvend

 

Møller Peder Thomsen Jessen

Laurids Frederiksen døde i 1886, men havde i 1871 afstået møllen og møllegården til sin svigersøn, Peder Thomsen Jessen. Efter hans død i 1888 solgtes møllen til skibsfører Anders M. Knudsen. Han solgte den i 1891 til møllerne D. B. Thyssen og J. Mortensen i Nordby for 4725 Kr. De solgte den efter kort tid til styrmand Julius Svarrer og mens han ejede møllen brændte den.

Dette skete 30. september 1894, det var da den næstsidste stubmølle i Ribe amt. Han opførte året efter en ny, som kort efter solgtes til Niels Sørensen for 7600 kr.

 

 

B00152 003 Soenderho-Moelle-1

 

 

Pumpemager

 

Carl Frederik Ludolph Siedling

 

 

Ravdrejer

 

Sønderho

 

?Sine Caroline Marie Børgesen

Niels Callesen Clausen

 

Rebslager

 

Nordby

 

Søren Thomsen Bokjers

 

 

Sadelmager

 

Tobias Edvard Olsen, lærling

 

 

 

Sejlmager

 

Nordby

 

Hans Mathias Mathiasen

 

 

 

I 1875 anlagde sejlmager Niels Chr. Feddersen i Horsens en filial i Nordby, hvor der fremstilledes sejl, flag og kompasser. Den bestyredes af H. M. Mathiasen, han flyttede i 1885 virksomheden til Esbjerg.

 

 

Sejlmager H. M. Mathiasen

 

f. 1. september 1851, d. 8. februar 1903 i Esbjerg, var fra et sømandshjem i Nordby, sejlede til søs i sine yngre år, tog styrmandseksamen, inden han slog sig ned i Nordby og kom ind i sejlmager Feddersens forretning på Tinghustorvet, Hovedgaden 52, han havde senere værksted på Hovedgaden 61. Han blev senere bestyrer af en filial i Esbjerg og byggede der en ejendom i Havnegade, hvorfra han også drev kulforretning. Med fiskeriet voksede M's forretning meget betydeligt. Han var en meget driftig mand, som gerne støttede uformuende fiskere med at få kuttere at føre.

 

 

 

B8668

 

Hovedgaden 61, hjørnet af Hovedgaden og Skolevej. Man kan lige skimte skiltet med ”Sejlmager”.

 

Sønderho

Peder Brinch Ibsen

Hans Nissen

 

Skomager

 

Nordby

Peder Hansen Winther

Niels Christoffer Sørensen

Søren Madsen Hansen

Carl Lauridsen

Peder Mathisen Jensen

Andreas Ole Pedersen

Niels Grethenius Black

Christiam Michael Rasmussen

Søren Mathiesen Jessen

Jens Clausen Eriksen

Hendrik Frederik Theeden

Jens Chr. Bech

 

Sønderho

Sonich Sonichsen

Jes Jensen Thomsen

Niels Rasmussen

 

 

 

Træskomagere

 

Jørgen Hansen Jessen

 

 

Skræddere

 

Nordby

 

Ivar Nielsen

Mathias Lauridsen

Hans Jørgen Nielsen

Mads Jessen

Johannes Johansen

Peder Andersen Svarrer

Niels Christensen

Cornelius Fach

 

 

 

Sønderho

 

August Lorentsen Petersen

Christian Peder Jessen

Ole Hansen Frandsen, Skrædderlærling

Mads Jessen, Skrædderlærling

Carsten Peter Petersen, Skrædermester

 

 

 

 

Spindere

 

Nordby

 

Grethe Marie Danielsen, født Sørensen

Ane Marie Jensdatter

Ane Marie Jensdatter

Dorthea Fanø, født Nielsdatter

Johanne Sørensdatter

Kathrine Marie Boysen, født Lauridsen

Karen Kuhl, født Sørensdatter

Kirstine Iversen

Kjersten Jesdatter

Kjersten Nielsdatter

Else Villadsdatter

Karen Dyrebye, født Hansdatter

 

 

Sønderho

 

Anna Hansen, født Jessen

Ellen Nielsdatter

Karen Madsen, født Sørensdatter

Karen Nielsdatter

Mette Nielsdatter

Anne Sonnichsen, født Thøgersen

Karen Ibsen, født Mikkelsen

Maren Mikkelsdatter

Maren Hansdatter

 

 

B00157 054 Julius-Exner

 

 


Gå til top

End Of Slide Box