Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1880 del 11

 

Landbrug

 

Nordby

 

Avlskarl/Markmand/hyrde

Ib Jessen Nielsen

Søren Hansen Sørensen

Bonde og gårdmand

Jens Nørby

Morten Hansen Jensen

Claus Mathiesen Pedersen

Hans Nielsen Sørensen

Jens Madsen Sørensen

Mathias G. Hansen

Mathias Jensen

Peder Klausen Sørensen

Jens Jensen

Jens Madsen Jensen

Jens Sørensen Nørby

Iver Hansen Lassen

Jens Sørensen

Niels Jensen Lauridsen

Søren Anders Sørensen

Ane Pedersdatter

Christian Andersen Hansen

Mathias Peder Clausen

Morten Sørensen Rødgaard

Niels Iversen

Morten Mortensen Rødgaard

Johanne Nielsdatter

Peder H. Mortensen

Hans Pedersen Sørensen

Jens Hansen Iversen

Søren Lauridsen Nørby

Jens Hansen Sørensen

 

 

Gårdmand M. H. Jensen

Den 10. januar 1915 døde i Rindby, forhenv. gårdmand M. H. Jensen i sit 62. år. Morten Hansen, som han i daglig tale kaldtes, var egentlig mere end almindelig landmand, han havde således været med redningsbåden og havde været kusk for forskellige af vore præster, som han med sin vogn befordrede, når der skulle rejses, og af hvilke han var meget skattet. Han havde gjort turen til Amerika for at se til sin syge søn, og ikke mange ville have haft mod til at foretage en sådan rejse. Han købte i sine sidste år Fattiggården til sin søn, hvilken han fik sat i stand til en vistnok god gård, når den bliver godt dreven. Han var meget interesseret i landvæsenet, og havde han haft helbred og evner som vilje, var han bleven een af de dygtigste.

 

 

morten-hansen-jensen

 

B7299 Postvejen-26

 

Postvejen 26

 

Daglejere

Ane Jensen Rødgaard

Ane Lauridsdater

Mette Maria Nørby

Jens Madsen Jensen

Hans Nielsen Petersen

Hans Andersen

Jes Østen

Mads Nielsen Rødgaard

Ane Hansdatter

Dorthea Sørensdatter

Hans Jensen Kallesen

Jens Lauridsen Mandø

Søren Sørensen

Maren Nielsen

Maren Thomsen

Maren Svendsen

Mette Nørholm, født Olesdatter

Petrine Marie Pedersen

Karen Jensen, født Nielsdater

Karen Knudsen

Karen Sørensdatter

Kjersten Nielsdatter

Mette Cathrine Nielsdatter

Karen Nielsen

Jordbruger

Ane Berg, født Marqusdatter

Johanne Sørensdatter

Ane Cathrine Lauridsdatter

Mette Pedersdatter

Thomas Nielsen Jessen

Karen Pedersdatter

Mette Clausen, født Svendsen

Ane Cathrine Jessen, født Hansen

Sidsel Vinther, født Jensdatter

Ane Madsen, født Jesdatter

Mette Hansine Vinther, født Sørensen

Ane Hansen Nielsen, født Vinther

Hans Peter Mortensen

Lars Ankersen

Jens Morten Rødgaard

Morten J. Lassen

Søren Mathiasen Iversen

Jes Mathiesen Jessen

Morten Nielsen

Dorthea Hansen, født Mortensdatter

Mette Svarrer, født Nielsdatter

 

 

Liden landbrug

Jens Hansen

Ellen Ankersen

Sidsel Nielsen, født Ankersen

Ane Brik

Ane Hansen

Anna Pedersen

Mette Clausen

Dorthea Andersdater

Dorthea Andersdatter

Martha Hansdatter

Mette Kathrine Pedersdatter

Mette Mathiasdatter

Ane Andersdatter

Hans Hansen Pedersen

Karen Mathiasdatter

Karen Nielsdatter

Mathias Peder Hansen

Ane Clausen, født Sørensen

Anna Jepsen

 

 

Landbruger Jens Hansen

Jens Hansen, f. 24. april 1843 d. 10. marts 1931, 88 år. H. var født i Rindby, hvor faderen havde en ejendom til en 3 – 4 køer. Han kom som ung til søs, og det var meningen, at han ville have fortsat ad denne vej. En stærk tunghørighed lagde sig imidlertid hindrende i vejen, og han overtog da ved giftermål med Maren Pedersen, der nedstammede fra en Sønderhoslægt, svigerfaderens ejendom i Rindby. Den drev han gennem mange år, fra 1869 til 1910. Da den ikke var ret stor, måtte han for at skaffe sig nogen ekstra fortjeneste slå sig på kreaturhandelen. Han slagtede de indkøbte kreaturer og solgte kødet på Fanø. Mange – også folk i Sønderho – vil endnu kunne huske ham som handelsmand. Omkring 1915 solgte han ejendommen, hvis bygninger nu er revet ned og jorden underlagt andre ejendomme.

Gårdmand Søren Hansen

Den 1. april 1898 døde gårdmand Søren Hansen i Byen, 88 år gammel. Han var født i Skads og kom tidlig her til Fanø, hvor han i sin tid gik i skole; hans skrivebog fra den tid opbevares endnu hos familien. Senere rejste eller kørte han omkring på fastlandet fra by til by som handelsmand, og gjorde mange gange gode forretninger. Endelig giftede han sig her på Fanø og fik en lille gård, Klingebjergvej 1, ved hvilken han viste sig, at være en god landmand og da på den tid skibsfarten begyndte at blomstre, var han altid villig til at tage aktier, som stedse gav et godt udbytte. Han nærede til det sidste en levende interesse for skibsfarten.

 

 

soeren-hansen

Søren Hansen

 

Husmand

Niels Hansen Pedersen

Peder Jensen

Søren Mathiesen

Jens Morten Rødgaard

Hans Morten Jepsen

Hans Søren Lauridsen

Klaus Nielsen Pedersen

 

 

Sønderho

 

Markmand

Hans Madsen Knude, Lever af Faareavl

Jes Nielsen Kromann, Markvogter

 

faar-i-klitten

 

Daglejere

Bertel Ditlev Hansen

Hans Hansen Lydum

Hans Nielsen

Jens Nielsen Fischer

Peder Jensen

Karen Meinertz

Karen Nielsen

Mette Meinertz

Sidsel Nielsen

Jes Lauridsen Brinch

 

B00157 036 Johan-Rohde 1910

 

Johan Rohde, 1910.

 

 Bonde/Gårdmand 

         

Mads Larsen

Anders Hansen

Hans Niels Pedersen

Peder Brinch

Jens Hansen Thomsen

Mads Sørensen

Christian Nielsen

Jacob Christensen

Niels Kristensen

Jes Sonnichsen Brinch

 

 

Gårdejer P. Brinch

P. Brinch var født i Sønderho den 29. maj 1848, d. lørdag den 17. november 1928. I sine unge år gik han, som skik og brug jo den gang var, til søs; men senere slog han sig på landvæsenet og fik den vestlige af de yderste gårde i Sønderho. Her levede han så livet sammen med sin hustru, som gennem årene altid var ham en god støtte. For en del år siden, da det strenge landarbejde var ved at overstige hans kræfter, afstod han ejendommen til en af sønnerne, som endnu driver den. Brinch flyttede så ned til Sønderho by, hvor han fik sig et hus. Men han satte sig derfor ikke hen med hænderne i skødet. Om sommerdagen tog han sig ofte tækkearbejde på, og han drev det i dette fag til en sjælden færdighed, som kun få er i besiddelse af. Om vinteren spillede han i ”æ daansstow”. Han var meget musikalsk, og det var en fornøjelse at høre ham spille alle de gamle kendte Sønderho melodier på sin violin. I mange år spillede han sammen med P. C. Larsen (Pejr Cal-lassen), og når de to fra en forhøjning i salens hjørne eller fra det øverste af en stabel bænke strøg fiolerne og spillede op til en rigtig sønderhoning, varede det ikke længe, inden dansen gik lystig. Nu har de begge for sidste gang spillet ”æ sowspil” og for stedse lagt violin og bue til ro. Men Brinchs søn og sønnesøn, hos hvem faderens og bedstefaderens musikalske anlæg også giver sig til kende, fortsætter, hvor den gamle slap.

 

 

 

B00144 007 violin-Peder-Bri

 

 

   Violin Peder Brinch 1848 – 1928 

 

Jordbruger

 

Peder Hansen Gammelby

Hans Nielsen Pedersen

Jens Jessen Sonnichsen

 

 


Gå til top

End Of Slide Box