Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1890 del 2

 

Bødker

 

Nordby       

P. M. Møller

Peder Nielsen Madsen

 

Cykelhandlere

 

Nordby

W. M. Bøttger

 

 

Detaillister

 

Nordby

Christensen, Cand.pharm

Jacobsen, Cand.pharm

A. L. Nyholm, Cand.pharm

Stauz, Cand.pharm

 

Bestyrer af brugsforeningen, N. M. Nielsen købte i april 1899 C. Christensens forretning.

 

Sønderho

Peder Sonnichsen

 

 

Forsikringer

En enkekasse, Postmester H. Schou formand

En Understøttelseskasse, gæstgiver B. P. Christensen, formand

 

Fotografer

 

Nordby

J. N. Kromann

 

 

Sønderho

Sonnich Thomsen

 

 

Fotograf Sonnich Thomsen

I Sønderho støder vi på en der også beskæftiger sig med fotografi, nemlig købmand Sonnich Thomsen, der var søn af gårdmand Jes Hansen og f. 10. januar 1858 i Sønderho og død samme sted i januar 1933.

I sine unge år tog han til Amerika, hvor han deltog i fiskeriet fra Alaska. Omkring 1892, efter at være blevet gift, nedsatte ægteparret sig I Sønderho, hvor Thomsen arbejdede som fotograf. I sin ejendom drev han også en købmandsforretning, som han havde til sin død; fotograferingen har han i en årrække ikke givet sig af med. Endvidere ejede han en lægter, som han brugte til at sejle varer hjem med fra Esbjerg. For et par år siden, da sygdommen begyndte at få tag i ham, lod han den ophugge.

Thomsen var i sin tid ret stærkt fremme i byens offentlige liv. Han var i flere år medlem af sognerådet og skolekommissionen, og han var af den slags mennesker, der både havde en mening og turde vedkende sig den.

 

Her kan du se en samling af Sonnich Thomsens billeder: Sønderho Billeder

 

Fuglekøjer

 

Sønderho

Niels J. Anthonisen

 

 

Husholder, husjomfru, husbestyrerinde

 

Nordby

Cathrine Ingebrog Debel

Mette Maria Sørensen

Anne Jensine Jensen

Ellen Sørensen

 

Sønderho

Anne Outzen

 

 

Håndarbejde

 

Sønderho

Maren Jensen

Anne Hansdatter

Karen Nielsdatter

Ellen Nielsdatter

Karen Sørensdatter

Anne Jensen

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Købmænd i billeder i Nordby i tiden 1857 - 1898

Jens Morten Rødgaard Jessen

Hans Jens Hansen

Ditlef Nielsen, handelslærling           

W. M. Bøttger

Niels Jensen Andersen

Chresten Christian Gotfredsen

C. N. Svane

M. N. Nørby

Johannes Carl Vilhelm Mathiasen

Niels Peter Svendsen, handelslærling

N. N. Larsen

Peder Jensen Pedersen

N. J. Andersen

N. H. Kallesen

Johs. Mathiesen

N. N. Svarrer

P. Vaupell

Detaillist A. B. Johnsen

Høker: N. I. Mathiasen

Detaillist  Nielsen

Niels Nielsen                  

Hans Morten Nielsen

Jes Nielsen

A. H. Kallesen

B33JBORK b197sjohnsen b381ggotfredsen
Konsul J. K. Bork, død 1890, 64 år Konsul Simon Johnsen, død 9. sept. 1855, 50 år C. Gotfredsen, død 25. maj 1899, 57 år. Købmand og sparekassekasserer.
b382mathanoerby b382thchrandersen b382pvaupell
Math. A. Nørby, d. 24 januar 1897, 79 år  Th. Chr. Andersen, f. 17 september 1822, d. 14. januar 1887, 64 år. Skipper, sparekassekasserer, købmand, bådfører, skibsreder, kirkeværge, høker Manufakturhandler P. Vaupell, d. 1. november 1900, 72 år
b382johmathisen b382nielsjandersen b382pjpedersen
     Joh. Mathisen, d. 5. oktober 1928, 85 år      Niels J. Andersen, d. 14. april 1910, 57 år      P. J. Pedersen, f. 10. november 1850
b382wmboettger b382iroedgaardjessen b382hnsvarrer
     W. M. Bøttger, d. 15. august 1916, 57 år      I. Rødgaard Jessen, d. 10. februar 1920, 62 år      H. N. Svarrer, d. 9. april 1912
b383nmnielsen---Kopi b383npsvensen---Kopi b383soerensvarrer
     N. M. Nielsen, f. 11 juli 1866      N. P. Svendsen, d. 8 oktober 1911, 43 år      Søren Svarrer, f. 15. juli 1870
b383sbrinchhansen b383nhkallesen b383johevhansen
     Tømmerhandler S. Brinch Hansen, f. 4. februar 1881      N. H. Kallesen, d. 4. februar 1911, 76 år      Manufakturhandler Joh. Ev. Hansen, f. 28. juni 1884
b383sjpedersen---Kopi b383nielsmathiasen---Kopi b383hsvarrerhansen
     Manufakturhandler S. J. Pedersen, f. 28. juli 1855      Klokkemand Niels Mathiasen, d. 19. februar 1912, 59 år. Besørgede i over 25 år købmændenes og andres bekendtgørelser ved udringning H. Svarrer Hansen, f. 26. september 1876.

 

Omtale i Fanø Ugeblad i juni 1899: "Sidste nyt er noget der nu er kommen i handelen hos købmand Badstue her i byen. Det er nogle fortrinlige små kiks fra Karen Wulffs hjemmebageri i Hellerup, som vi på det bedste kan anbefale; desuden forefindes der sammensteds en ganske fortrinlig druelikør og kirsebærvin, som anbefales ikke-spiritus nydende".

Kolonialforretning: Abelone Svarrer

Høkerhandel: Ingeborg Nielsen

 

B1314 koebm Math Ankersen Noe

Købmand Mathias Ankersen Nørby

 
Købmand Niels Jensen Andersen

B1149

Købmand Niels Jensen Andersen, sognerådsformand, i bestyrelsen for Sparekassen

Niels Jensen Andersen der døde i april 1910, gik til søs, og i en meget ung alder tog han styrmandseksamen og gjorde derefter tjeneste som styrmand. Da hans far Th. Chr. Andersen der var bleven sparekassekasserer ønskede at afstå sin forretning i Nordby, sagde Niels Jensen Andersen farvel til søen og overtog denne forretning, som han drev i ca. 35 år, og som siden blev overdraget til hans søn, Niels Andersen. Niels Jensen Andersen var en sjælden akkurat reel og påpasselige købmand, der også i så henseende fulgte i sin fars fodspor, - var aktionær i mange af vores skibe, da Fanø sejlskibsrederi betød noget. A. var i mange år medlem af styrelsen for Fanø Spare- og Laanekasse, og i et tidsrum af seks år formand for Nordby sogneråd, i denne egenskab blev han dekoreret med fortjenstmedaljen.

N. J. Andersen var altid parat med en hjælpende hånd, havde et stort hjerte og var en kærlig mand der satte familien højt.

 

B8783 -NLA-Andersen

 

Købmand Niels Peder Svendsen

Købmand Niels Peder Svendsen, d. oktober 1911, kom i handelslære i Varde 1882, var herefter kommis flere steder og etablerede sig i Nordby i 1894. Han var forretningsmand til fingerspidserne, påpasselig og økonomisk, elskværdig i al sin optræden og en behagelig selskabsmand.

 

B5349 Hovedgaden ca 1880 th

 

Dette er et meget gammelt billede fra Hovedgaden. Det Fanøhus med udbvgning, som ses til venstre i billedet, måtte vige pladsen, da fotograf Kromann byggede sit nye hus. Det næste Fanøhus fik nedrevet det yderste fag for at give mere plads til gaden, senere faldt det helt for at give plads til det hus, hvor senere »Centrum« lå; bagved dette finder vi det hus hvor tidligere skræddermester Johansen boede og senere igen urmager Niels Pedersen boede, og hvor senere Nordby Farvehandel havde til huse med Morten Andreas Beck bag roret fra 1952 til 1963 og fra 1970 – 1980 Kjeld Pedersen i forretningen. - Bagved dette byggede murermester Ende senere et hus til skomager H. S. Hansen, og her fik slagtermester Alber senere sin forretning. Det blev bygget af materialer, der blev tilovers ved Kurhotellets byggeri. Det følgende hvide hus, kaldtes »Kikkenborg«, fordi der var så god udsigt ned ad gaden, (nu huset »Arv«). - Sidste hus i rækken tilhørte gennem mange år Elisabeth og Jørgen Andersen, hvor der var pensionat og viktualieforretning.

Til højre ligger huset, der i to omgange rummede apoteket, og så kommer huset, hvor Svendsen havde sin forretning.

 

B1521-27

 

Efter boghandelen, havde urmager Niels Pedersen i sin tid forretning (Hovedgaden 58 matr. Nr. 426), senere kom der en farvehandel. For tiden findes der et sommerhus udlejningsbureau. Overfor kommer huset, hvori købmand Svarrer Hansen havde butik fra 1923 til 1950 (han blev kaldt ”Revolver Hansen”, idet han i sin tid som sejlskibsfører altid bar revolver), Meinertz overtog i 1950 købmandsbutikken, og efter hans død i 1959 drev enken der giftede sig med smed Valdemar Jensen,butikken til 1972. I en periode havde Jane Jensen fra 1972 - 1979, Janes Café her. ”Pille Ville”. ”Madcafeen”(Hovedgaden 57 & 59 matr. Nr. 281) - nu en restauration, Ambassaden - og vi krydser over til den anden side igen, der lå engang slagter Albers forretning, oprindelig Johannes Alber, og derefter sønnen Carl Alber sammen med hustruen Bodil, nu også en restauration, Café Else. (Hovedgaden 60 matr. Nr. 425a)

 

Fanø materialhandel

 

forretning-til-salg-1899

 

Butikken lå i Hovedgaden 55.

Fanø's ældste og mest kendte forretning indenfor købmands- og materialhandelen er ovennævnte, der er grundlagt omkring 1894 af cand. Pharm C. Christensen, som drev forretningen indtil den nuværende indehaver, N. M. Nielsen, i året 1899 den 6. juni overtog den og fortsætter efter de samme gode principper som sin forgænger

.

 

N. M. Nielsen

B1312

Forretningen fører et meget stort og velassorteret lager af alle under branchen hørende artikler, og der er i årenes løb erhvervet en meget betydelig kundekreds.

Grundlæggelsen fandt oprindelig sted i det gamle apoteks forretning (Hovedgaden 55), men senere blev denne slået sammen med en tidligere kolonialforretning i de nuværende lokaler.

Bygningen, hvori virksomheden har til huse, ejes af Nielsen og består foruden beboelseslejlighed af en stor flot butik med tilstødende kontor og lagerlokaler. Forretningen giver nu beskæftigelse til 1 person foruden indehaveren. Hovedgaden 61. 1917 – 1940.

Materialist N. M. Nielsen, der er født den 11. juli 1866 i Nordby, d. 2. januar 1940, har oprindelig fået sin uddannelse som sømand og tog eksamen i 1885 og gik så ud med engelske dampere og som sådan sejlet i 15 år, og gik i en periode over til tyske sejlskibe, men gik senere over til sin nuværende virksomhed. Han var førstestyrmand i Fanøskibet ”Ameta”, en 3m skonnert der førtes af kaptajn S. A. Winther. Har var han i 2 år. De næste 2 år var han styrmand med barken ”Wilhelmine" (kapt. Oldefar), og senere med fregatskibet ”Tercera”, kapt. P. Holm. I 1896 forlod han søen, og overtog posten som bestyrer for den nyoprettede Nordby Brugsforening. Gagen var dengang 800 kr. om året. Og efter 3 år, syntes N. at det var på tide med en forandring og overtog materialhandelen

At N. M. Nielsen er en dygtig og energisk mand, har man for længst opdaget, og fra mange sider har man haft bud efter hans rige evner, således har han været medlem af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i 12 år, ligesom Nielsen i lige så lang en årrække har været medlem af Nordby Sogneråd indvalgt for de Konservative. Han var medstifter af og formand for Nordby Fodboldklub.

 

forretningsovertagelse-juni

Forretningsovertagelse 6. juni 1899

 

fanoe-materialhandel-1899

 

fanoe-materialhandel-1900

 

koebmand-niels-hansen-kalles

Købmand Niels Hansen Kallesen, købmandsforretning på Kapelvej 2.

 

Købmand Sonnich Thomsen  

B00141 066 fotograf-Sonnich

Købmand Sonnich Thomsen var søn af gårdmand Jes Hansen Thomsen og blev født i Sønderho den 10. januar 1858, d. 5. januar 1933. I sine unge år tog han til Amerika, hvor han deltog i fiskeriet fra Alaska. Omkring 1892 efter at være blevet gift nedsatte ægteparret sig i Sønderho, hvor Thomsen arbejdede som fotograf. I sin ejendom drev han også en købmandsforretning, som han havde til sin død i 1933. Fotograferingen har han i en årrække ikke givet sig af med. Endvidere ejede han en lægter, som han brugte til at sejle varer hjem med fra Esbjerg. For et par år siden, da sygdommen begyndte at få tag i ham, lod han den ophugge.

Thomsen var i sin tid ret stærkt fremme i byens offentlige liv. Han var i flere år medlem af sognerådet og skolekommissionen, og han var af den slags mennesker, der både havde en mening og turde vedkende sig den.

 

B00005 Fotografens-hus

Fotografens hus, fotograf og købmand Sonnich Thomsen

 

Almindelig styrmandseksamen

26. februar 1880

Styrmandsbevis

21. december 1880

Styrmandseksamen anden afdeling

23. november 1882

Styrmand i dansk dampskib

11. december 1886

Amerikansk statsborger i Astoria, Oregon. Laksefisker, guldgraver, lærte fotografi.

11. oktober 1887

Næringsbrev som skipper fra Sønderho

16. januar 1891

I kongebrev er han omtalt som fotograf i Sønderho

21. september 1892

Beskikket som brandinspektør i Sønderho

10. juni 1902

Medlem af sogneråd og skolekommission. Blev købmand, fa fotograferingen ikke kunne brødføde familien

 

 

Boede som barn i Sønderho.

Byggede omkring 1892 hus med fotoatelier, matr.nr. 137a.

Ejede omkring 1910 matr.nr. 122.

Købte 1911 matr.nr. 137b.

Børsen: matr.nr. 308a. i 1909 eller 1911 under stormfloden strandede hans lægter ”Arken” på ”Ararats bjerg”, der lå syd for vejen der går ned til havnens kloakudløb. Efter strandingen fik han en god idé. Han fik nogle mænd til at hjælpe med at skille båden og træet blev brugt til Børsen, der dog senere er blevet moderniseret. Den er gennem tiden blevet brugt af søfolk, der ”gik i land”. På Børsen kunne de sidde og berette om oplevelser fra deres sejltid, fortælle historier, samt ordne verdenssituationen.

 

B00135 006 Boersen

Købmænd i billeder i Sønderho

 

b392lchristensen b392psonnichsen b392bpchristensen
     L. Christensen, d. 2. august 1868, 58 år.       P. Sonnichsen, d. 5. februar 1925, 85 år       B. P. Christensen, d. 28. april 1898, 64 år
b392sonnichthomsen
 b392apsonnichsen  b392thedorlorenzen
      Sonnich Thomsen, d. 1933, 75 år       Frk. A. P. Sonnichsen, f. 9 oktober 1875       Theodor Lorenzen, d. 18. oktober 1933, 50 år.
b392jfrlorenzen    
     J. Fr. Lorenzen, d. 10. september 1930, 76 år.    

 

B00090-004 Lorenzens--butik

 

I 1882 købte J. Fr. Lorenzen forretningen af Kromann og flyttede den hen i dette hus. Billedet viser ham selv stående i midten udenfor butikken ca. 1895.

 

B00148 017

 

P. Sonnichsens butik.

Købmand P. Sonnichsen, der først var skibsbygmester i Sønderho, etablerede den 17 oktober 1872 en forretning, der omfattede handel med kolonial, isenkram, tømmer m.m., i sit fædrene 12-fags hus. I 1876 ombyggedes de 3 østre fag og 2 nye tilbyggedes – alt i tidens nymodens byggemåde med høje facader, tegltag, og en svungen ”hollandsk” gavl mod gaden.

Efter 120 år med købmandshandel, blev der senere iscafé i huset, og nu ligger restaurant ”Fajancen” der.

Nederste foto er fra slutningen af 1930’erne.

 

B1370 Soenderho-centrum post

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box