Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1900 del 7

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Nordby

A.H. Rødgaard, Brugsuddeler

Mathias Nielsen Mortensen, Brugsuddeler

Jens Peter Th. Hansen, Handelskommis

Svend Clausen, Handelslærling

Laurids Svendsen, Handelslærling

Jens Svendsen, Handelslærling

Christian Jørg. Christensen, Handelslærling

Niels Andersen, Handelsmedhjælper

Maren Nørby, Kolonialhandel

Niels Morten Nielsen,  Fanø Materialhandel

Niels Peder Svendsen, købmand

Niels Jensen Andersen, købmand

Peder Jessen Pedersen, købmand

Hans J. Hansen, handelsbestyrer, Lodsvej 4

Søren C. Svarrer, købmand

Johannes C. N. Mathisen

Wilhelm M. Bøttger, købmand

Poul Ulrik Hestbek, købmand

Niels Hansen Kallesen, købmand

C. J. Sørensen, Handelsagent

L. H. Nielsen, Handelskommis

P. Cl. Poulsen, Kommis

Sofus Andersen, Kommis

Søren Cl. Clausen, Kommis

M. J. Lauridsen, Kommis

J. Badstue, Købmand

H. Knudsen, Købmand

A. Riber, Købmand

H. M. Hansen, Købmand

H. Sørensen, Købmand

B. Blumenfeld ( Badet), Købmand

H. N. Svarrer, Købmand

Rødgaard Jessen, Købmand

S. P. Svendsen

Max E. Clausen, kommis

Maren Nørby, kolonialhandel

Hans Nielsen Svarrer

Laurids Marius Hestbek, handelsbetjent

Høker:

Niels Hansen Ende

Mathias Anker Nørby

Thomas Christian Andersen

 

 

Detailhandlere

P. A. Svarrers Enke

Mette K. Poulsen

Hans Morten Nielsen

S. H. Sonnicksen

Cigarhandler H. N. Jessen

N. P. Svendsen

N. J. Andersen

Johannes C. N. Mathisen

Søren Brinck Hansen, handelscommis

 
 
Jens Badstue

 

jens-badstue

 

jens-badstue-1      jens-badstue-28091901       jens-badstue-1898

 

badstue-23111901

23. november 1901.

 

B1646-34

 

Huset i forgrunden tilhørte cand. pharm. Axel Leth Nyholm, som her drev Fanø kolonialhandel. Dette hus måtte senere vige pladsen for det efter Fanø forhold meget større hus, som SPAR senere havde forretning i. Købmand Nyholm efterfulgtes af Jens Badstue. Senere overtog købmand Søren Svarrer forretningen. Herefter Svend Poulsen.

 

forretningsovertagelse-juni

 

B5222 Koebmand-Peder-Brinchs

 

Købmand Peder Brinchs hus, 23041903

 

Det gamle hus syd for Svarrer Hansens forretning, hvor der var isenkram med Jens Sørensen (Jens Kakkelovn), er væk, nu parkeringsplads (i sin tid kaldet ”Enfoldighedens Plads) og købmand Nielsens forretning lige syd for, derefter Isbar, drevet af Olsen, som muligvis kaldtes Gandhi, blev der siden radioforretning, Willys Radio, og så diverse antikvitetsbutikker, nu tøjbutik, Hesdorf. (Hovedgaden 61matr. Nr. 283a)

 

B5223 koebm-N-M-Nielsens-hus

 

Købmand N. M. Nielsens hus, 05121917

 

B5224 Hovedgaden ca 1905

 

Hovedgaden ca. 1905

Hovedgaden 61

 

1887 – 1896?                   H. N. Svarrer

1899 - 1903                      Peder Brinch

1903 – 1940                     Niels Morten Nielsen

1940 – 1947                     Egon Pedersen

1947 – 1960                     Kaj Olsen Boye

1960 – 1980                     Willy Mortensen

1980 -                               Kis Sharasuvana 

                                         Hesdorf??

 

Hans Nielsen Svarrer

Købmand Hans Nielsen Svarrer, d. april 1912, var alle dage en driftig mand. I 70'erne var han ansat som dansk korrespondent hos mæglerfirmaet Knöhr og Burchardt i Hamborg og senere startede han en købmandsforretning på Fanø i Hovedgaden 61, hvor han virkede i en årrække. Derefter kom de store grundspekulationer i Esbjerg, som ødelagde så mange, og hvor også Svarrer mistede store værdier. Han blev derefter handelsrejsende.

 

B1323 koebmand H N Svarrer N

 

peter-brinch-05011901       peter-brinch-23011901       koebmand-Peter-Brinch-120719

 

forretningsophoer-18041903

 

 

     18041903

 

Søren M. Harreby, d. maj 1933, 60 år. H. var født i Sønderho. Han lærte købmandshandelen i Nordby og drev gennem mange år selv forretning. I de senere år var han ansat som vejer på havnen

 
Jens Morten Rødgaard Jessen

Købmand Jessen Rødgaard, d. 10. februar 1920

Købmand Jens Morten Rødgaard Jessen er barnedøbt i Nordby og her tilbragte han sin ungdom og manddom. Han drev en ret stor købmandshandel i sin ejendom, som senere blev købt af købmand Hestbek. Herefter flyttede Jessen til Esbjerg og drev bl.a. en kommissionsforretning.

Sidst i november 1898 holdtes der tvangsauktion over købmand Rødgaard Jessens konkursbo. Højestbydende med 13.000 kr. blev skibsfører H. Jessen for hovedbygningen medens sagfører J. Clausen, Esbjerg, fik et ældre hus ved havnen for 1600 kr., og et mindre jordstykke for 25 kr. Jorderne blev tilstået Esbjerg-Fanø Bank for 3.100 kr. 

 

b1188 koebmand jessen J roedg

 

B5262 koebm-Roedgaards-Jessen

 

Købmand Rødgaards Jessens forretning, 13111897

 

roedgaard-jessen-1898

 

Kolonial, Delikatesse og Fedevareforretning

Kul og sodavand fra Fanø Mineralvandsfabrik

Fanøs ældste og største kaffebrænderi

J. Rødgaard Jessen

 

kalender 1

 

roedgaard-jessen-eftf-1899

 

    W. M. Bøttger

 

B5579 koebm-W-M-Boettgers-hus

 

 

Købmand W. M. Bøttgers butik, 1893.

 

Købmand Bøttger, d. august 1916. Overtog forretningen i 1887, efter at have været tilknyttet forretningen i 11 år under Gotfredsen, og med hans bortgang forsvandt en af Fanøs mest kendte og største forretningsdrivende. Skønt selv sønderjyde, havde han i den grad levet sig ind i forholdene på Fanø, at han næsten i alle henseender tilegnede sig dens ejendommeligheder. Derfor bestod der alle dage et sjældent godt forhold mellem ham og øens befolkning. Han var bramfri i sin færd og havde altid et varmt hjerte for trængende og lidende - var altid rede med hjælp, hvor en sådan tiltrængtes. I det offentlige deltog han kun lidt - dog var han indtil sin død medlem af skolekommissionen og havneudvalget i Nordby.

Forretningen omfattede foruden kolonial tillige glas, porcelæn, isenkram, støbegods, cement, bygningsartikler m.m., samt direkte import af trælast og kul.

 

boettger-03011903
boettger-05011901-I
boettger-05011901-III
boettger-05011901-IV
boettger-05101901
boettger-07121901-I
boettger-07121901-II
boettger-14091901
boettger-17011903-2
boettger-19011901
boettger-20041901
boettger-22031902-1-copy
boettger-22031902-2
boettger-26091903
boettger-28061902
boettger-29061901
boettger-30031901
boettger-I_02031901
boettger-I_02111901
boettger-Ia_02031901
boettger-II_02031901
boettger-II_02111901
01/22 
start stop bwd fwd

 

B1520-48 W-M-Boettgers-koebma

 

Bøttger havde varehus, der hvor der nu er parkeringsplads for Fanø Krogaard.

 

 

Niels Jessen

 

Dødsfald. Nytårsmorgen (den 1. januar 1929) er fhv. styrmand Niels Jessen, Nordby, pludselig afgået ved døden i sit hjem i en alder af 78 år.

 

Jessen var født her i byen d. 23. sept. 1850. Han kom i sine ganske unge år til søs og gjorde mange og lange rejser, bl.a. sejlede han med barken ”Fanø”, der førtes af kapt. L. N. Nørby. 1872 tog han så sin styrmandseksamen fra den herværende navigationsskole, og derefter gik han igen på farten. Af skibe han var om bord i som styrmand, anfører vi skonnerten ”Dorthea”, kapt. H. N. Madsen. Dette skib forliste på Brasiliens kyst i en mægtig storm; alt ombordværende mandskab reddedes, men ”Dorthea” blev total vrag. Endvidere sejlede han med Sønderhokaptajnerne Mikkel Brinch og Th. Øhle og gjorde med deres skibe mange ture over verdenshavene. Senere sejlede han med skonnerten ”Marie”, kapt. J. H. Mejnertz. Det sidste skib, han gjorde tjeneste på, var skonnertbriggen ”Anna Cathrine”, der førtes af hans svoger J. V. Mejnertz.

 

I en alder af 40 år trak han sig ud af koffardifarten og lod sig på Abrahamsens værft i Nordby bygge fiskekutteren ”Merkur”. Med denne båd drev han så fiskeriet i nogle år, indtil han fik plads på købmand W. M. Bøttgers lager, hvor han virkede til forretningens ophør ved Bøttgers død.

 

Johannes Mathisen

 Købmand Johannes Mathisen, d. oktober 1928, f. 17. oktober 1843. Han var af gammel sømandsslægt og kom derfor i sine ganske unge dage til søs. Men sølivet tiltalte ham ikke. Han fik ansættelse som elev på Toldkontoret, forflyttedes senere til Holstebro tolddistrikt, og herfra til Frederikshavn, hvor han gjorde tjeneste som toldfuldmægtig. 1869 opgav han Toldvæsenet og trådte ind i stedfaderens, Mathias A. Nørbys forretning, grundlagt i 1855, der oprindelig dreves i snedker P. Sv. Svarrers nuværende ejendom. I 1870 - 71 byggede han en ejendom ved Hovedgaden og her flyttede han Kolonial- og isenkramforretning hen, og samtidig drev Mathisen tømmerhandel sammen med svigerfaderen, kapt. Søren Brinch Hansen. Denne flyttede til Sneumgaard i 1888, hvorefter Mathisen alene overtog tømmerhandelen. I 1895 solgte han sin købmandsforretning til en af sine gamle lærlinge N. B. Svendsen, og samme år byggede M. villaen ved havnen og drev fra nu af kun tømmerhandelen til 1908, hvor han overlod forretningen til sin plejesøn S. Brinch Hansen. Han var i sognerådet i 12 år og i samme tidsrum var han desuden skolepatron. I godt samarbejde med rådets formand S. Abrahamsen var han med til at gennemføre mange gennemgribende reformer og forskellige foranstaltninger til gavn for vor by. Herunder brolægning af Hovedgaden, den smukke promenade ved Havnen, Langelinie. Han var stiftende medlem af Nordby Understøttelsesforening. "Formue forpligter", han skænkede kirken de smukke vinduer med duen og vindruen, der symboliserer dåben og nadveren, ligesom han også skænkede foden til døbefonten.

Omkring 1918 tilbød hr. og fru M. 3000 kr. til et alderdomshjem i Nordby, hvilket vel nok kan siges for en stor del var årsag til, at dette hjem blev en kendsgerning.

Men har Nordbys beboere lagt beslag på Mathisens arbejdskraft og dygtighed, så har fru Mathiasen også udfyldt en så smuk plads i samfundet, at det fortjener at fremhæves. Hun har således i en årrække været formand for Foreningen for Enker og enligstillede Kvinder, været medlem af Værgerådet og af Kvindernes Forsvarsforening, hvorfor hun har modtaget hædersdiplom.

 

B1301 koebmand Johannes Math

 

B8510-koebmand-Mathiesens-ha       Den-game-toemmergaard---Brinc

Før og nu

 

B1062 24 Kbm Nielsen

 

Købmand N. M. Nielsen drev sin købmandsforretning i forbindelse med cykelreparationer. Købmanden gik som regel ofte på det smalle fortov udenfor butikken og uddelte visdomsord. Han sagde engang: "Bro vil folk ha', nej idiotanstalter skulle de ha"'. Det var også ham, der sagde: "Hvis man ikke er socialist som ung, da har man intet hjerte, men hvis man bliver ved at være det, har man ingen hjerne". - På venstre side ligger det hus, hvor bogbinder Jørgen Andersen boede, og fru Elisabeth Andersen havde viktualieforretning og et større pensionat. I huset på den anden side boede Fanny Lauridsen. Derefter følger det store hus, hvor Flensborg Lager havde til huse med Evald Hansen som chef i over 50 år.

 

koebmand-nm-nielsen-02051903

2. maj 1903

 

nm-nielsen       cykler-fanoe-materialhandel-       fanoe-materialhandel-0202190

 

fanoe-materialhandel-0203190      fanoe-materialhandel-3003190       fanoe-materialhandel-0501190

 

fanoe-materialhandel-II        fanoe-materialhandel-2203190

 

Torsdag den 3. marts 1960 kan fru Elisabeth Andersen, Hovedgaden, Nordby, fejre sin 80 års fødselsdag.

Fru Andersen, der er sjællænder af fødsel, kom som ganske ung pige til Fanø, hvor hun blev gift med nu afdøde bogbinder Jørgen Andersen. Hun har gennem årene været en overordentlig dygtig og flittig kvinde, som helt fra sin ungdom har udført et stort arbejde for det lille hjems opretholdelse og frem til trygge og gode kår. Gennem et halvt hundrede år fra 1905 drev hun en viktualieforretning og ved siden heraf et anerkendt pensionat, så der var nok at gøre dagen lang. Fru Andersen havde en sjælden evne til at få arbejdet fra hånden, uden at hun tilsyneladende havde travlt. Altid syntes hun at være i godt humør og ligeledes at have tid til at tage sig af hjemmets indre problemer. Det var et godt hjem at komme i, først og fremmest for familien, men også for hendes mange pensionærer, og hun har da også stadig forbindelse med flere af disse, som nu har deres hjem ude omkring i landet.

Selv om fru Andersen nu fylder 80 år, er hun stadig rask og fuld af godt humør, gæstfri og hyggelig at besøge

.

 

Andersen Joergen Bogbinder H

 

Poul U. Hestbek

Købmand Hestbek kom her til Nordby i 1897 som kommis hos købmand Rødgaard Jessen, der drev forretning, hvor Nordby brugsforening nu har til huse. Denne forretning overtog Hestbek selv, da han blev gift her i Nordby. Efter ca. 25 års forløb solgte han forretningen med de dertil hørende bygninger til brugsforeningen. Herefter var Hestbek gennem en årrække beskæftiget ved Esbjerg oliemølle, indtil han helt lagde op. Tiden er dog ikke faldet den raske og virkelystne mand lang i de år, der nu fulgte. På forskellige måder har han kunnet være sin søn, tømrermester Poul Hestbek til megen hjælp i hans forretning.

 

Hestbek Poul E. Koebmand 56-

 

B1693 014 Poul-U-Hestbek-17

 

B1693 015 Poul-U-Hestbek-fo

Interiør fra købmand Hestbeks forretning, Hovedgaden 73.

 

B1693 006 Poul-Hestbek-uden

 

B1693 013 Hestbeks-forretni

 

B1693 016 Poul-U-Hestbek-fo

 

20.02.1970, Hestbek, 91 ½ år gammel, død. 

 

Hestbek var født i Nørre Rind pr. Viborg, hvor hans far var lærer. Han kom i lære hos en onkel i Skive. Efter udstået læretid kom han til Hobro, og derfra gik rejsen til Fanø som kommis hos daværende købmand Rødgaard Jessen, der havde forretning, hvor Nordby Brugs i dag ligger. I året 1900 købte han denne forretning og fire år efter lærte han sin kone Anna, at kende.

Hestbek havde gennem mange år leverancen til Fanø Bad, og man kunne hver dag sommeren igennem se den sorte hest foran fladvognen fyldt med varer til badegæsterne og hotellerne. Han var gennem mange år forhandler af justervæsenets vægte. Hestbek tog ellers ikke del i det offentlige liv på Fanø, men var dog en periode medlem af havnerådet, og han var med til at stifte Nordby borgerforening. I 1928 afhændede han sin forretning og var derefter ansat nogle år hos de danske oliemøller i Esbjerg.

Hestbek var en ualmindelig rask mand, der gennem sit lange liv ikke har kendt til sygdom, og når man så ham på gaden, kunne det ikke ses, at han var kommet så højt op i årene. Han var i mange år en udmærket hjælp for sin søn tømmermester Poul Hestbek med udskrivning af regninger og andet. Efter at have afstået sin forretning, havde han sit hjem i det hus, hvor hans kone var født.

 

poul-hestbek-1900

 

1900

 

hestbek

Omkring 1910

 

hestbek-07121901

1901

 

Købmand Søren Svarrer

Søren Svarrers kolonialforretning i Nordby på Fanø er grundlagt i året 1885 af cand. Pharm Nyholm, der drev den indtil J. Badestue senere overtog virksomheden.

Den nuværende indehaver, under hvis navn forretningen drives, overtog den i året 1902 og fortsætter efter samme gode principper som sine forgængere, ligeledes med handel af kolonialvarer, og det er lykkedes ham ved et energisk og målbevidst arbejde at drive forretningen frem til den nuværende gode position, ligeledes som der i årenes løb er erhvervet en stor kundekreds.

Bygningen, hvori forretningen har til huse er opført i 1895 og består foruden beboelseslejlighed af en stor butik med tilstødende kontor- og lagerlokale, og der føres altid et stort velassorteret lager af alle under branchen henhørende artikler.

Købmand Søren Svarrer, der i sin forretning beskæftiger 3 personer, er født den 15. juli 1870 i Nordby som søn af nu afdøde ølhandler S. Som ung kom han i boghandlerlære i Herning og oprettede i året 1895 en boghandlerforretning i den ejendom, han nu bebor. Denne boghandel drev han i 7 år, indtil han i 1902 solgte den til frk. M. Bentzen samtidig med at han d. 1. april overtog købmand Badstues kolonialforetning, som han endnu driver. 

 

B1324 koebmand Soeren C Svarr

 

 

 soeren-svarrer-19041902

 

Søren Svarrer var endvidere formand for Turistforeningen i Nordby.

Sønnen, Hugo Svarrer, der bl.a. har fået sin uddannelse i Amerika efter at have frekventeret Købmandsskolen i København.

Mandag den 9. maj 1949 kan fru Dorthea M. Svarrer, Lindevej, fejre sin 70 års fødselsdag. Fru Svarrer er født her i byen som datter af den i sin tid så kendte skibsfører Peter Kolster, hendes barndomshjem var det hus på Rolighedsvej, der nu bebos af overlærer Karl Jensen.

I 1899 blev hun gift med købmand Søren Svarrer, der også stammede her fra byen. Svarrer, der var boghandleruddannet, drev i de første år en papirvareforretning i den samme ejendom, hvor han senere etablerede sig som købmand. Og her, i forretning og hjem, kom fru Svarrers hele livsgerning til at falde, der var nok at tage vare på i en købmandsforretning i hine dage, begrebet varemangel kendtes ikke, og lukketiderne var ikke af det omfang, som forretningerne nu har indført. Som tiden gik oparbejdede ægteparret i fællesskab en af byens bedste og mest velassorterede forretninger. At fru Svarrer så udover sit arbejde bag disken måtte passe hjem og børn nævnes for fuldstændighedens skyld. Mange mennesker med en lignende arbejdsbyrde ville vel let have fået noget fortravlet over sig, men det var ikke tilfældet med fru Svarrer, forretningens kunder vil huske hende som en altid mild og venlig kvinde, der trods alt havde tid til en lille passiar, og mange mennesker i Nordby vil mindes hende som en kvinde, hvis hjerte også bankede for andre. Ofte var hun sjælen i foretagendet, når det drejede sig om at samle sammen for at vise en af kvarterets beboere en opmærksomhed i anledning af en fødselsdag ell. lign. Denne side af sin karakter fandt hun også udtryk for gennem sit mangeårige medlemskab af Dansk Kvindesamfund, hvorfra man aldrig forgæves appellerede til hendes hjælpsomhed.

Da kbm. Svarrer for alvor begyndte at mærke alderen, afstod han forretningen, men blev boende i lejligheden på 1. sal indtil han for få år siden afgik ved døden. Fru Svarrer tog så bopæl i Esbjerg; men livet i byen tiltalte hende ikke, så hun flyttede tilbage til fødeøen og her lever hun nu i sit hyggelige hjem på Lindevej stilfærdigt og tilbagetrukket, som det nu passer hendes natur bedst. Den store afveksling i hendes tilværelse nu er besøgene af børn og børnebørn.

 

soeren-svarrer-cykel       svarrers-juleudstilling       kaffebraenderi-soeren-svarrer

 

B8371

 

Syd for Færgegården lå en stor ejendom, hvor der nu er slagter (Hovedgaden 17, matr. Nr. 102; Lodsvej 1).Bygningen opførtes i 1895.I 30’erne købmand Søren Svarrer, som senere overdrog forretningen til sin søn, Hugo Svarrer; der havde meget lidt til overs for de tyske soldater, han ligefrem jog dem ud af forretningen. Hugo Svarrer byggede i 1935 et Fanø hus ved Badet og drev herfra købmandsforretning. Han boede selv på Navigationsvej 19, villa ”Bretagne” Fra ham gik butikken over til Svend Poulsen i 1943, som igen gik til sønnen Svend Erik Poulsen, for senere at være ejet af ægteparret Betina H. T. Andersen. SPAR butikken indeholdt en periode en post-butik.

Før slagter Sonnichsen havde Marie Bentzen butik her, før hun flyttede til havnen. Hun havde legetøj, galanteri og papirvarer.

I husets sydlige ende havde slagtermester Sonnichsen til huse. Han solgte til sønnen, Sunny, som flyttede til den anden side af gaden til et hus, som indtil da havde tilhørt den pensionerede bagermester Marius Pedersen (ældre). Huset hed ”Petrasminde”, og var opført i 1923 af bagermester Ole H. Olesen. Sunny Sonnichsen solgte til slagtermester Christiansen. Sofus og Sunny Sonnichsen havde butikken fra 1952 og sønnen Sunny overtager i 1965. I butikken som Sonnichsen flyttede fra, kom senere elinstallatør Søren Sørensen til.

 

Gas NJ Andersen

 

Niels Andersen

Niels Andersen var født i Nordby som søn af Niels Jensen Andersen, der ejede og drev forretning i den ejendom, hvor senere Nordby Varehandel fik til huse, Lindevej 4 - 6. Niels Andersen overtog ved faderens død i 1910 den gamle forretning, der således gik over til 3. generation.

Få år efter solgte han imidlertid både forretning og ejendom til musikdirektør Poulsen og forlod derefter øen. Efter i nogen tid, at have en stilling i postvæsenet, kom Andersen på ny ind i handelen.

Købmand Riber

Riber var lærersøn fra Samsø, født 21. februar 1847, d. 1928, 81 år. Som ganske ung sejlede han i mange år med engelske og amerikanske sejlskibe. Ham kom på den måde så godt ind i det engelske sprog, at han både i skrift og tale mestrede det lige så godt som hans eget modersmål. I 1876 kom han til Fanø for at gå på navigationsskole. Han var en flink og dygtig elev og så velbegavet, at han efter endt eksamen blev antaget som vikar ved skolen og lærer for de andre. I mange år derefter var han på langfart. Han sejlede de sidste tyve år af sin sømandstid som skibsfører, og vi nævner her de skibe han førte: Briggen "Clara Andrea" og skonnertbriggen "Clare", der begge var hjemmehørende på Fanø, jernbarken "Julie" af København, barken "Bandur" af Skelskør og endelig 3m. skonnert "Agnes" af Varde. Med den forliste han i 1899 på Amerikaruten, og derefter holdt Riber op med at sejle. Så drog han tilbage til Nordby, hvor han oprettede en købmandshandel på Fregatvej 4, som han drev indtil sin død.

Ved siden af sin egentlige livsgerning  har Riber haft forskellige private interesser. Han dyrkede således musikken en del, og hans gamle violin, var ham en kær ven, i vis selskab han fik mangen en ledig stund forkortet. Ved samtaler med ham, fik vi det indtryk, at han var en retsindet mand og et menneske hvis følelser ikke var afstumpede.

Han var Good Templar (loge for afholdsbevægelse) i ca. 40 år.

 

riber-kolinialforretning-19

 

Kapt. Riber havde købmandsforretning på Fregatvej 4 fra 1882 – 1928.

 

 

M. N. Mathiasen

Kaptajn M. N. Mathiasen fejrede den 11. oktober 1923 sin 80årige fødselsdag.

Mathiasen, der fødtes i 1843, kan se tilbage på et virksomt og indholdsrigt liv. Som det dengang var almindeligt her på øen, har Mathiasen tidligt måttet begynde at arbejde og hjælpe til med fiskeriet. Skolegangen måtte indrettes derefter, men selv om den ikke i strengeste forstand blev passet regelmæssigt, så lærte man dog godt, efter den tids krav. Mange af eleverne fra den tid mindes sikkert af og til den gamle kirkesanger Tingberg med en venlig tanke.

Mathiasen kom som 14årig til søs, kom til Amerika og sejlede på California-kysten, hvor han også, når lejlighed gaves og tiden tillod det, arbejdede i guldminerne.

Han tog hjem, i 1868 vistnok, og fik sin styrmandseksamen. Kom ud igen med briggen ”Anne Jørgiane”, som tilhørte hans svigerfader, kaptajn M. M. Andersen, og blev senere fører af skibet. Dette blev solgt til Sønderho og der byggedes en ny, briggen ”Anne Jørgiane 2”, som han førte indtil han forlod søen.

Mathiasen var en dygtig og heldig skibsfører og en ivrig handelsmand. Fra Vestindien medførte han så mange papegøjer, aber og dovendyr, som chefskahytten kunne rumme og dyrehandler Hagenbeck i Hamburg glædede sig altid, når Mathiasen var i vente.

Herhjemme drev han imedens et kaffebrænderi med vindmotor.

 

 

M-N-Mathiasen

 

MN-Mathiasen 1890

 

 

Da Mathiasen forlod søen, blev han reder for flere større skibe og også interesseret i forskellige af de foretagender, som den gang startedes.

I den ugunstige tid, som herefter indtraf, særlig for skibsfarten, led Mathiasen, som så mange andre herovre store tab.

 

 

Sønderho

Købmand  Th. Brinch

Grosserer  S. M. Kromann

Købmand  J. F. Lorentzen

Købmand  P. Sonnichsen

Anthonis Jensen, Brugsuddeler

Sonnich Thomsen

Søren P. Brinch

Theodor Johannes Lorenzen, Handelsbetjent

Jens S. Harreby, Handelsbetjent

Maren Kromann, høker

Thomas Knudsen, kommis

August Pedersen, kommis

Jens P. Knudsen, kommis

 

Fhv. skibsfører og tidligere købmand i Sønderho, Sonnich Thomsen er i tirsdags, den 27. oktober 1914 død.

 

 

S. P. Brinch

Fødselsdag. Mandag d. 12. august 1929 fylder kapt. S. P. Brinch, Tordenskjoldsgade 3, Esbjerg, 70 år.

Fødselsdagsbarnet er født i Sønderho og kendt af alle mennesker der i byen.

Efter konfirmationen kom han til søs, men gik senere i skibstømrerlære på Abrahamsens Værft i Nordby. Med engelske og tyske skibe sejlede han så som tømmermand, indtil han besluttede sig til at tage styrmandseksamen, som han bestod ved navigationsskolen i Sønderho i årene 1883. Så sejlede han igen med engelske fartøjer, men denne gang som befalingsmand. Af danske skibe, som han har sejlet med, kan vi nævne ”Nielsine”, ”Henny” og barken ”Killeena”, alle af Sønderho. Sidstnævnte skib fik han at føre, men måtte på grund af sygdom forlade det i Marseille 1896. Da han igen blev rask, blev han kapt. på damperen ”Elisa”, der tilhørte entreprenørfirmaet Hofmann i Esbjerg. Med den sejlede han et par år sten fra de svenske skærgårde til Anholt havn, som blev anlagt på den tid. Senere kom han igen om bord i ”Killeena”, og det var som fører af denne båd, han på rejse fra Cardiff til Chittagong i Ostindien under en storm ved Kap ”Det gode Haab” fik den benskade, som for bestandig gjorde ham uskikket til søen midt i hans bedste alder.

I nogle år drev han så købmandshandel i Sønderho, ligesom han beklædte stillingen som kirkeværge. Men da han ikke på den måde kunne tjene til udkommet for sig og sin familie, drog han til Esbjerg, hvor det er lykkedes ham at bryde sig en ny bane. Han er nu ansat som vejer ved den såkaldte offentlige vejerbod vis a vis Sømandshjemmet. 

 

Købmand Joh. F. Lorenzen

Købmand Joh. F. Lorenzen, Sønderho, f. 6. februar 1854, d. 16. september 1930. I 1870 kom han til Sønderho som lærling hos købmand, senere fabrikant S. M. Kromann. Efter endt læretid, arbejdede han i 2 år som kommis hos Kromann. Så drog han ud for at se andre egne og lære noget andre steder.

Derpå nedsatte han sig som købmand i Ølgod, hvor han dog ikke blev ret længe, inden han lejede Kromanns forretning i Sønderho for 3 år. Da lejemålet var udløbet købte Lorenzen ejendommen og forretningen, hvilken sidste han ved overtagelsen udvidede betydelig. Med energisk dygtighed arbejdede han sin forretning frem til at blive en af de største - om ikke den største - i byen. Folk kom gerne i hans butik, da han var en venlig og elskværdig købmand, der selv stod bag sin disk og betjente rig og fattig, den stadige og den tilfældige kunde uden forskel.

I 1910 lod Lorenzen opføre den ejendom, som siden er benyttet til posthus.

Den gamle købmand var også interesseret i byens forskellige forhold og han var i to omgange medlem af Sønder Sogneråd - sidste gang som formand. I flere år var han medlem af menighedsrådet. I sin fritid yndede han at arbejde i sin have.

 

 

p85 1

 

 

Klemmensen Pedersen

Klemmensen Pedersen f. 8. oktober1858 var i sin tid købmand i Holsted, men har levet 25 år i sin fødeby, Sønderho, hvor han har haft en mængde tillidshverv at varetage gennem årene. I mange år var han således medlem af sognerådet og dettes formand i tiden 1898 – 1901. Han spillede en fremtrædende rolle i det offentlige liv i Sønderho. Han var medlem af sognerådet og turistsagen havde hans største interesse. Han mente at det bedste for Sønderho var at have en talrig sømandsbestand boende i byen, men når man ikke kan det, må vi gå efter det næstbedste, turisterne og feriegæsterne.

I politisk henseende har han spillet en ikke ringe rolle i de kredse, hvor han færdedes, og han stod i et både venskabeligt og fortroligt forhold til adskillelige af vore førende politikere, særlig indenfor partiet Venstre. Han var en kundskabsrig mand, der ved megen læsning stadig udvidede sin horisont, og mange er de, der gennem årene er kommet til ham og er blevet hjulpet med råd og dåd. Klemmensen Pedersen hører til dem, der endnu holder idealets fane højt i Sønderho, han kan både se fremad og opad. Så længe han kunne, forsømte han ikke en gudstjeneste i Sønderho kirke, og sangen har en stor plads både i hans hjerte og i hans hjem. Fri for livets sorger og bekymringer har han ikke været, men det synes som om han har mere kraft til at bære disse, end de fleste andre. Fanø Ugeblad har altid i ham haft en god ven og trofast støtte. Under mærket ”Petrus” eller ”P. K. P.” skrev han af og til artikler af oplysende eller religiøs art. Død april 1937.

 

 

B00090-057 koebmand-P-Sonnic

Købmand P Sonnichsens forretning 1904

 

B00151 047

 

B00141 071 koebmand-Thomas-H

Købmand Thomas Hansen Brinch

 

 


Gå til top

End Of Slide Box