Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1910 del 2

 

 

Detaillister

 

Nordby

Detailhandler P. Cl. Paulsen

Detaillist S. H. Sonnichsen

Detaillist P. J. Pedersen

Detaillist H. N. Jensen

Detaillist H. M. Nielsen

Detaillist P. Chr. Pedersen (Sæbehuset)

Axel Riber

S. J. Pedersen

Jørgen Chr. Beck

Peder Jensen Dam

Marie Jørgensen

Andreas Carl Madsen

Maren Madsen

Maren Nørbye

 

hvidtoelsudsalg-1913---15

 

Detaillist Hans M. Nielsen

 

Detaillist Hans M. Nielsen var i mange år skibsbygger og deltog i skibsbygger Chr. Graffs konsortium, og var med til bygningen af et ikke lille antal skibe, i hvilke hver skibstømrer da fik andel. Senere da skibsbyggeriet standsede oparbejdede Nielsen en manufakturforretning, og drev et mindre landbrug. Død januar 1924.

 

 

Sæbehuset – Nordby,

anbefaler sæber, Parfumer samt alt til Vask og Rengøring

henhørende til billigste Dagspriser.

 

 

Direktører

 

Nordby

 

Direktør Carl Beck

Fabrikant C. M. Hefs

Direktør Olaf Lassen

Fabrikant H. Steensen

Direktør H. Rahlef

Fabrikant N. C. Kjær

Forretningsfører Svendsen

Grosserer Franz Beck

 

 

 

Sønderho

 

Agent P. Klemmensen-Pedersen

Fabrikant S. M. Kromann

Fabrikant P. Thøgersen

 

 

 

 

Fiskehandlere

 

Nordby

 

S. Almosetoft

Max Samberg

Hans Nielsen

H. Jacobsen

Vilh. Reinert, Nordby Fiskehandel

M. Christensen

 

 

Fiskehandler Almosetoft  

 

 

Almosetoft flyttede i 1910 til Nordby fra Hjerting, og begyndte straks at drive fiskehandel. Han havde stade under åben himmel ved Søndre Bro. Drev indenskærsfiskeri. Han blev antaget til at tage ekstra ture for Fanø-Esbjerg færgeri med sin egen båd ”Vestjyden”. Turene foregik både dag og nat, så A. skulle være disponibel døgnet rundt. Den 14. september 1935 kunne A. fejre sit 25 års borgerjubilæum. Under krigen med minefaren indstillede færgeriet sine ture kl. 18, men A. foretog mange farlige ture. Intet fyr var tændt, men A. kunne alligevel finde vejen. Ved hjælp af ur og kompas ved beregning af strømforhold og frem for alt ved det nøje kendskab til sejlløbets krinkelkroge kom han sikkert fra havn til havn. Almosetoft hjalp statens minører, der skulle foretage minesprængninger efter 2. verdenskrig. Distriktet gik fra Ringkøbing fjord  til Rømø. Her gjaldt det om at have en pålidelig mand, der var nøje kendt med farvandene. Og her var der ingen bedre til jobbet end lige Almosetoft; han havde arbejdet med at tænde fyrene i Lo-mundningen under tåge. Ellers var der arbejdet med fiskehandelen, og her optog han sønnen og overdrog ham ejendommen ved Hovedgaden, mens han selv opførte et nyt hus ved Navigationsskolen. Som opkræver for elektricitetsværket kommer han jævnligt rundt i hjemmene.

 

Fhv. fiskehandler Søren F. Almosetoft, Krotoften, Nordby, kunne onsdag den 3. juli 1963 fejre sin 80 års fødselsdag. Almosetoft var kendt af enhver her i Nordby, for daglig fartede han byen rundt – ja, hele sognet endda, for at levere varer fra sin søns forretning. Og hver morgen ved 5-tiden tog han sammen med sin søn til Esbjerg for at hente frisk forsyning af fisk.

 

Den gamle Søren Almosetoft er kendt af hvert menneske på Fanø, ja, sikkert også af mange af øens sommergæster for sit virke her på øen. Almosetoft har gennem årene været morgenmand, altid var han blandt de første, der var på færde i de tidlige morgentimer, hvad enten han drog til Esbjerg efter fisk med eget skib, eller når han for år tilbage var fører af færgeriets ekstrabåde og sejlede den første tidlige morgentur og endvidere sejlede mange natteture både sommer og vinter, og det var ofte meget drøje ture, han måtte sejle for en ret beskeden betaling – 2 kr. for en nattur var alt, hvad det gav.

 

I de senere år har han været en god hjælp for sin søn, fiskehandler J. Almosetoft, som nu har overtaget forretningen. Helbredet er jo ikke helt så godt som tidligere, det kniber både med syn og hørelse.

 

 

Almosetoft Soeren Senior 5-9

 

Torsk er godt!. Herved vil vi gerne henlede vore læseres opmærksomhed på hr. M. Christensens fiskeforretning.

 

saltede-og-toerrede-roedspaett

 

Fotografer

Nordby

J. N. Kromann

 

Omkring 1912 da Kromann’s sidste barn fødes, er den ældste 13 og forretningen skulle nu brødføde 10 mennesker samt aflønning af medhjælp, så det bliver småt med penge og Kromann’s hustru starter nu et brødudsalg i gavlen af huset.

Sønderho

S. Thomsen

 

 

Gartnere, frugt- og blomsterhandlere

Nordby

P. Willumsen

Frugt & grøntsager, Mads Christensen

P. Toft

Gartner Bugge

L. M. Thomsen

Mogens Peter Villadsen

Grønthandler H. C. Madsen, Der hvor der nu er Drageland

Thomas Christensen

 

 

Gartner Mogens Peter Villadsen

 

 

Villadsen var født i Holsted sogn den 20. oktober 1846 og døde den 4. maj 1915, 68 år gammel Han kom til Fanø i 1875. Først arbejdede han som skibstømrer i et par år, var herefter en tid i Sønderho fuglekøje, og arbejdede senere 10 år som savskærer på Abrahamsens værft. Herefter blev han gartner og holdt mange haver i flotteste stand. 

Hans eftermæle fortæller at Villadsen stedse havde været en tro og samvittighedsfuld arbejder, og samme eftermæle vil han sikkert få af alle de mange, hvis haver han holdt i stand, eller som på anden måde var behjælpelig med forefaldende arbejde. 

Villadsen var gift med Gunder Marie Hansen Vind, og en overgang boede de til leje på Valdemarsvej 12, og havde senere en ejendom på Kallesbjerg 1.

 

 

B5393 Kallesbjergvej-1 1928

 

Kallesbjergvej 1

 

B1436 Martine-Noerby

 

Anne Marine Nørby,  f. 6. msj 2874, d. 23. januar 1960

Anne Martine Nørby arver gartneriet efter sin far, Jens Nørby, og får sammen med manden Søren Christian Iversen

skifteudskrift  tinglæst den 6. juni 1912. Den 3. december 1915 tinglæses skilsmissebevilling og hun sælger gården den 6. marts 1918.

 

 

Groentsager        gartner-willumsen       frugt-og-groentsager-1918

 

roesalg 1918        gartner-bugge-1918

                                                                                                  1918

 

Grønthandler Thomas Christensen  

 

Thomas Christensen, var født i Vandborg sogn, kom som ung i smedelære. Efter endt læretid arbejdede han 4 år som svend for en løn af 3 kr. om ugen. 1881 nedsatte han sig som smed i Dybe, hvor han boede i 12 år. Så kom han til Esbjerg, hvor han efterhånden havde arbejde ved Møllers Teglværk, fabrikant Sørensen, entreprenør Hoffmann og D.F.D.S. 1915 kom han til Nordby, hvor han har haft forskelligt arbejde som hans helbred tillod ham. Gennem flere år har han således drevet grønthandel.

 

 

B8515

 

Glarmester, Frugt & Grønthandel, Hovedgaden 36

 

 

Træskohandel og glarmester Jørgen Beck. Grønthandel drevet af fru Madsen (Carl Madsen), ophørt ca. 1920, den vestre ende nedrevet 1923, og et nyt nord/syd vendt hus opført. Nybygning med glarmester og tobak, Jørgen Madsen. Grønthandel, Hoffman Pedersen. Senere ombygget til Handelsbank.

 

 

b7439

 

b7440

 

Efter nedrivningen blev resten af det gamle længehus indrettet til glarmesterværksted, og fik tegltag i lighed

med nybygningen. Værkstedet blev i 1966 indrettet til beboelse, da nybygningen blev skilt fra.

 

B1633-19 Nordby-Hovedgade-1

 

B8526

 

   Jørgens Madsens mor, bagved  Andreas ”Mandø” Hansens skure til skaller (blåmuslinger til hønsefodertilskud)

 

B8532

 

 

Handelsbanken (Hovedgaden 34 matr. Nr. 448e) havde til huse fra 1966, men som nu er legetøjsforretning. Huset er bygget i 1926. Tidligere i 30’erne var der glarmesterforretning og tobakshandel, drevet af Jønne Madsen. Ved siden af denne butik, dør om dør, var der en overgang grøntforretning drevet af Konrad Pedersens søn, Hoffman Pedersen., som senere blev til Asgar Brincks frisørsalon.

 

 

scan0005-(2)

 

 

Glarmester

 

Nordby

 

J. Chr. Beck og træskohandel

 

 

 

 

J. C. Beck, Glarmesterforretning,

 

Nordby,

 

anbefaler et smukt Udvalg af indrammede Billeder samt

 

Rammelister. Lager af Træsko, Cigarer, Cigaretter,

 

Tobakker m.m.

 

Alt Bygningsarbejde udføres.

 

Hjulmager – karetmager

 

1911

 

hjul- og Karethmagerforretning den 1. april ved Vestervejen overfor snedker V. Madsens ejendom.

 

                                            S. H. Pedersen

 

 

 

Kogekoner (Køksen)

 

A. Lübecker

 

 

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Nordby

 

Niels Andersen

Kommis  Hans Knudsen

Bd. Blumenfeld

Kommis  Chr. Hansen

N. P. Svendsen

Kommis  Elkjær Nielsen

N. H. Kallesen

N. J. Andersen

Poul U. Hestbek

W. M. Bøttger, kolonial, skibsproviantering, brændsel og støbegods, ophørt i 1915

P. J. Pedersen

S. Svarrer

A. Riber

H. Sv. Hansen

N. Chr. Kragelund Hansen

N. M. Nielsen

Mathias Nielsen Mathiasen

P. H. Mathiasen

M. Vadt Møller

 

 

 

 

Høker

 

Carl Vilhelm Hansen

Jacob Nielsen Jacobsen

N. C. C. Spangsbergs enke

Chr. Nielsens enke

M. A. Pedersens enke

 

 

paalaeg-s-svarrer-1914

 

 

Købmand Niels Andersen

 

 

N. J. Andersen overdrager sin købmandsforretning til sønnen til Niels Andersen. 

Niels Andersen var født i Nordby som søn af Niels Jensen Andersen, der ejede og drev forretning i den ejendom, hvor senere Nordby Varehandel fik til huse. Niels Andersen overtog ved faderens død i 1910 den gamle forretning, der således gik over til 3. generation. 

Få år efter solgte han imidlertid både forretning og ejendom til musikdirektør Poulsen og forlod derefter øen. Efter i nogen tid, at have en stilling i postvæsenet, kom Andersen på ny ind i handelen.

 

 

Købmand M. V. Møller

 

M. V. Møller åbner kontantforretning mandag den 14. november 1910, en Kolonial-, Delikatesse- & Fedevareforretning i hr. C. C. Møllers ejendom (Toftehuset).

 

Moellers-kontantvareforretni

 

MVadtMoeller

 

VadtMoeller

 

B1530-4

 

C.C. Møller drev kaperkørsel, vognmandsforretning

 

B1530-5

 

Året 1911, Bedste i forretningen og Helga

 

B1530-6

Carl Chr. Møller til venstre sammen med venner

 

B1530-10

Toftehuset + stald (i det lille hus)

 

c-kragelund-hansen-1914

 

kolonialvareprisliste

 

nordby-smoerforsyning

 

Forretningsoverdragelse

 

 

    Købmand H. Svarrer Hansen

 

 

En af de ældste og mest ansete forretninger i Nordby på Fanø er ovennævnte, der er grundlagt i året 1853 af daværende købmand Mathias Ankersen. Ved grundlæggelsen havde forretningen til huse i lokaler, beliggende andetsteds i byen, men flyttedes i 1871 til den nuværende beliggenhed. Samtidig hermed fik grundlæggerens søn Johs. Mathiasen aktiv del i forretningens ledelse. I året 1895 blev forretningen imidlertid afhændet til købmand N. P. Svendsen, som drev den til sin død i 1911, hvorefter den nuværende indehaver, H. Svarrer Hansen købte den og siden har drevet den efter de samme gode principper som sine forgængere.

 

Ejendommen, hvori virksomheden drives, tilhører indehaveren og består foruden beboelseslejlighed af en stor flot butik med tilstødende lagerlokaler. Det skal endvidere nævnes, at i sin tid hørte Brinck Hansens tømmerhandel under forretningen, men udskiltes i 1895 som selvstændig.

 

 

B5310 hovedgaden 1916

 

   1916

 

 

H. Svarrer Hansens forretning, soldater i baggrunden. Jens M. Jensen med studevogn og Anders Jensen med Fanøs første automobil. 1915.

Forretningen der til stadighed beskæftiger 1 person foruden indehaveren, fører lager af kolonial, korn og foderstoffer, isenkram og malervarer, og det er lykkedes Svarrer Hansen ved et energisk og målbevidst arbejde at drive virksomheden frem til den nuværende gode position, ligesom der er erhvervet en meget omfattende kundekreds, der må søges ikke alene i selve byen, men på hele øen, og der er ingen tvivl om, at det vil lykkes ham også i fremtiden at bevare det gode ry, forretningen efterhånden har vundet sig.

Købmand H. Svarrer Hansen, der er født den 26. september 1876 i Nordby, har oprindelig fået sin uddannelse som sømand, og som sådan i 20 år sejlet med sejlskibe jorden rundt adskillelige gange.

Svarrer Hansen, der er født i Nordby kom efter konfirmationen til søs med skonnertbriggen "Røhl", der førtes af kapt. P. M. Nørby, og den første rejse gik fra Hamborg over Cadix til Maracaibo. Senere sejlede han som ungmand med briggen "Cathrine", kapt. H. L. Hansen som letmatros med briggen "Cito", kapt. H. P. Lassen, og som matros med barkskibet "Prinsesse Marie", der førtes af kapt. P. L. Winther, og med dette skib gik rejsen fra London til Port Elisabeth, rangoon, Rio Janairo og Middelbro. 1897 tog Svarrer sine nautiske eksaminationer fra Fanø Navigationsskole, hvorefter han tog ud som kvartermester med ØK's dampskib "Malaya", ført af kapt. Bærentsen, og var med på rejse til Ostindien og Kina. Orlogstiden blev aftjent i korvetten "Dagmar", Svarrer Hansen var derefter med briggen "Medor", kapt. L. M. Nielsen, som var 1. styrmand på en rejse til Norge og England. Derefter blev han 2. styrmand i barkskibet "Prins Valdemar", der førtes af kapt. H. M. Beck, på rejse til Australien og Chile, hvorefter han blev 1. styrmand og senere fører af samme stolte skib, hvormed han foretog i alt 7 jordomsejlinger, inden skibet i 1911 blev solgt til Grimstad i Norge.

 

 

B5371 koebm-H-Svarrer-Hansen

 

 

Svarrer Hansen gik nu i land i 1912. Den 1. januar 1950 overdrog Svarrer sin købmandsforretning til sin kommis, købmand Adolf Mejnertz for 35.000 + 5.000 i afståelse. Forretningen overtages til 1. januar 1950. H. S. Hansen døde den 15. juni 1952.

Den nye købmand er søn af afd. overmatros Jeppe Meinertz, Vestervejen, Nordby.

 

 

Reb---H.-Svarrer-Hansen

 

Købmand P. Chr. Pedersen

 

P. Chr. Pedersen, 70 år 12. marts 1938. Er født i Nordby 1868 som søn af skibstømrer Peder Nielsen Berg og hustru. Tidligt måtte han begynde at arbejde for føden, idet han allerede som 9-årig måtte hjælpe sin mor med ormegravningen, det gav 2 kr. pr. ”bakke”, en bakke bestod af 600 kroge, og inden esingen skulle linen klares op, men 2 kr. var mange penge dengang. Straks efter konfirmationen kom han ud som kok med kapt. J. Nordbye. Senere kom han på kogeskole i Hamborg og sejlede derefter med tyske skibe i 15 år. Som hovmester har han sejlet med fuldriggeren ”Gladstone” (kapt. Chr. Sørensen) og ”Tercera” (kapt. Holm) samt i forskellige af Lauritzens dampere. Den 1. oktober 1908 tog han afsked med søen og drev så til 1912 et ølbryggeri i kaptajn J. Warrers nuværende ejendom. Så overtog han P. H. Mathiasens kolonialforretning, som han efter et halvt års forløb flyttede til sin nuværende ejendom i Mellemgaden, der hu huser Unika Cykler, hvor han drev den til 1. august 1937. ved siden af sit arbejde i forretningen, har P. også haft andre interesser. Gennem mange år har han været en ivrig afholdsmand, var i en del år i bestyrelsen for I.O.G.T, og han var desuden formand for Fanø Boldklub, hvor han udførte et stort og uegennyttigt arbejde. Han var æresmedlem af klubben. Formand i Aldersrenteforeningen. Død den 10. juli 1948.

I Mellemgaden 7, havde P. Jessen Pedersen sin kornforretning, og hvor P. Chr. Pedersen drev købmandsforretning, Mellemgaden 12, solgtes huset til Hans Beck, som solgte det videre til Ole Gregersen som indrettede en blomsterbutik og også indrettede grøntbutik (Mellemgade 12 matr. Nr. 228), der hvor frk. Alber havde rulle stue, huset blev senere indrettet som legetøjsmuseum. 

 

 

nj-andersen       NJ-Andersen---Margarine        vareknaphed-1918

 

melsorter-nj-andersen        

 

B1023 Konsul-Lauritzens-Pla

 

 

Købmandsgården fra 1876. huset er opført af købmand Christian Chr. Gotfredsen, der residerede der til 1890, senere kom købmand W. Bøttger indtil 1926, derpå A/S Crome & Goldschmidt indtil 1935, og derefter bl.a. købmændene Leo Møller, Harald Svarrer og Morten Devantier.

Hvor der nu er indrettet revisionskontor og grillforretning, havde købmand W. M. Bøttger vel nok øens største forretning med kolonial, foderstof og brændsel. Senere flyttede Crome & Goldschmidt ind, drevet af Andersen, som overdrog den til Leo Møller, en cykelhandel i den ene ende, drevet af to brødre, købmand Harald Svarrer indrettede købmandsforretning her, som blev solgt til Devantier i 1955. Der hvor Krogården nu har parkeringsplads lå dengang nogle store pakhuse. (Hovedgaden 22, matr. Nr. 3a)

 

Ejendomsforholdene for Hovedgaden 22 ser sådan ud:

1876 – 1890                     Christian Chr. Gotfredsen

1890 – 1926                     W. M. Bøttger

1926 – 1935                     Crome & Goldschmidt

1935 – 1958                     Harald Svarrer

1958 - ????                      Morten Devantier

 

 

B1520-48 W-M-Boettgers-koebma

 

Det store pakhus er forlængst nedbrudt, og på grunden har Krogaarden nu sin parkeringsplads. Til højre ses et

enkelt butiksvindue, hvor der i sin tid var det man kaldte "Tugthus-Udsalg".

 

B1630-269 Nordby

 

 

Til venstre havde købmand W. M. Bøttger sin forretning med store pakhuse til det righoldige varelager. I denne ejendom og på denne plads har der gennem årene været forretning af forskellig art. Her var i sin tid manufakturhandel ved J. P. List og Niels Bentzon, der var apotek, mælkeudsalg, frisør og meget andet og senere manufaktur ved Inga Brinck.

 

 

B1630-271 Nordby

 

Billede ca.1906.

 

 

Dette er igen et parti fra Torvet, hvor man også ser Fanø Skibsrederforenings og tømmerhandler S. Brinch Hansens bygninger. Det var egentlig store monumentale bygninger, som satte deres præg på denne centrale plads. I huset til højre havde en tid frøknerne Iversen en forretning med hjemmelavet konfekt. Midt i billedet står købmand Bøttger.

Hovedgaden 24 & 26, matr. Nr. 2. Bygget til brænderi, senere saltværk. Apoteket havde en overgang tilholdssted her, og skiltet ses på dette billede. Manufakturhandler List havde butik her, derefter Karen Jepsen med trikotageforretning, så fru Herman Jørgensen, som senere blev drevet videre af Th. W. og Laura Beck, og senere igen blev til den nuværende Butik 24. Karen Jepsen flyttede over i huset, hvor der nu er ravsliberi, hvor hun drev en lille forretning med stoffer og sysager. Samme lokale husede senere sygekassen. ”Nybolig” har nu også kontor her. Huset har også rummet et mejeriudsalg ved kroejer Nis Beck. Ved siden af tøjforretningen havde frisørmester Emil Kromann (”Lille Spjæt”) , sin lille salon, som senere overtoges af Anker Sørensen. Her har også været apotek fra 1892 til 1910.

Til venstre i billedet har Niels Benzon sin butik med udsalg fra Crome & Goldschmidt’s fabrikker.

 

 

B8508

 

Konsul Lauritzens Plads, tidligere brænderi ombygget til beboelse og forretninger: Apotek, manufaktur, J. P. List, mælkehandel + høker.

 

Fabrikant P. Thøgersen

 

S. M. Kromann overdrager sin forretning til svigersønnen, fabrikant P. Thøgersen, der foruden at fortsætte den gamle virksomhed har anlagt et elektricitetsværk og mølleri.

Fabrikanten har i 20 år været medlem af sognerådet, 8 år i menighedsrådet, deraf 4 som formand, og er endvidere formand for Sønderho "Blå Kors" afholdsforening.

 

 

Neg0063

 

1915. Bagest fra v.:

Anthonis Peder Sonnichsen (1864 – 1943)

Johanne Hansine Hedvig Sonnichsen, f. Madsen, g. m. 1, (1871 – 1945)

Anne Petrea Sonnichsen (købmand) (1875 – 1957)

Forrest fra v.: Cathrine Cristine Berg, f. Sonnichsen (1878 – 1970)

 

 

 

Maler

 

Nordby

 

Chr. F. B. Ries

M. N. Thing

S. Mortensen

Morten Beck

Peder Christensen

Claus A. Jensen

A. Mathiasen

H. C. Andersen

S. M. Clausen, Malersvend

Morten Beck, Malersvend

Chr. Jacobsen, Malersvend

Carl Alber, Malersvend

H. Christensen, Malersvend

Niels J. Brodersen

 

 

 

Malermester Peter M. Christensen

 

 

Malermester Christensen, død den 14. april 1964, var født i Nordby den 4. marts 1885 og blev således 79 år gammel. Han kom som ung mand i malerlære i Varde og kom efter læretiden til at arbejde nogle år i Hamborg som svend, inden han vendte hjem til Nordby, hvor han blev gift og oprettede sin egen forretning, som han med stor dygtighed drev gennem mange år. 

Christensen fandt sig bedst tilpas med i stilfærdighed at passe sin forretning og sit hjem, men var tillige glad ved at færdes i Fanøs frie natur, hvor han havde oprettet en bihave, og arbejdet med bierne gav ham megen glæde og interesserede ham meget. Han deltog således meget i biavlerforeningens arbejde både herhjemme og i amtet og var også på dette område en kendt og anset mand. Gennem nogle år var Christensen medlem af håndværkerforeningens bestyrelse og et par år formand for foreningen.

 

 

Christensen Peter Malermest

 

 

Sønderho

 

S. Thomsen

 

 

 

 

Manufakturhandler

 

Nordby

 

Evald Hansen, Flensborglageret

P. C. Paulsen

M. Hermann Jørgensen

Emilie Høgsted

Jens Sørensen

Crome & Goldschmidt, ophørt ca. 1930

P. H. Therkelsen

 

 

 

 

Handelsophævelse

 

p. gr. A overtagelse af anden virksomhed skal hele lageret af manufakturvarer, trikotage og broderiartikler udsælges.

 

                                            P. C. Paulsen

 

Marie Hermann Jørgensen, ny forretning i 1910 i Hovedgaden 24, hvor der før havde været apotek.

 

kontantforretning-m-hermann

 

 

Kaj Beck, søn af gasværksbestyrer Theodor Beck, skriver i sine erindringer fra barndomstiden følgende om fru Jørgensen:

” I 1910 flyttede en familie til Nordby. Konen var enke. Hendes mand havde sejlet som maskinmester i »J. Lauritsen«. Hun havde købt manufakturforretningen på torvet overfor købmand Bøttger. Der var 5 børn, Hedvig, Karl, tvillingerne Ida og Georg samt Anker. Tvillingerne var de sidste i rækken. Anker og jeg var uadskillige kammerater hele skoletiden igennem. - Ida blev senere min kone.

Fru Jørgensen (senere »Mormor«) var ikke nogen helt almindelig kvinde. Hun stammede fra Mandø, datter af Niels Herman, der var sønderjyde, han skrev sig som Hermansen, han kunne ikke lide navnet Herman, der var for tysk. Moderen Ane, syerske var fra Skærbæk.

Som sagt var fru Jørgensen en kvinde, man lagde mærke til. Hun prægede familien, og hun prægede det samfund hun levede i, startede en afdeling af »Dansk Kvindesamfund« og var drivkraften i en samling af beboere, der krævede et vandværk. Dette var en kendsgerning i 1915. Jeg kom meget i dette hjem og kunne lide det. Der var hygge, sammenhold, man kom hinanden ved og så sang man, mange gange flerstemmig.

Havde vi knægte sexproblemer, blev de klaret ved at Anker spurgte sin mor. Det forstod vi andre ikke. Så­dan noget kunne vi i vores vildeste fantasi da ikke tænke at snakke med vore forældre om. Men her var en kilde, der kunne øses af. Og der blev øst.”

 

 

lukketider-1914

 

Kontantforretningen 3      marie-hermann-joergensen       kontantforretningen

 

junchers-klaedefabrik        Kontantforretningen 4         udsalg-1918

 

forretningen-lukkes-m-h-joer        Klaedevarer---Jens-Soerensen          Uldspinderi

 

flensborg-lager        Kjole--og-herrestoffer---Em        junckers-klaedefabrik-1913--

 

April 1919

Crome & Goldschmidt åbner

 

B5582 Hovedgaden-22 Crome-&

 

Crome og Goldschmidt

 

B5583 Hovedgaden-22 Crome-&

 

 

Crome & Goldschmidt var en filial af et fabriksudsalg på Kongensgade i Esbjerg. Til denne forretning hørte et herreskrædderi og en systue for damespadseredragter. Fabrikkerne der leverede til butikkerne hørte til de største indenfor tekstilindustrien i Danmark, måske i hele Skandinavien. Udvalget lå indenfor kjoletøjer, klædevarer, bomuldstrøjer, tvistlærred, Dowlas, dækketøjer, håndklædedrejler, sengeudstyr o.m.a.

 

 

Manufakturhandler Evald Hansen 

 

B1173 manufakturhdl Evald H

 

Flensborg Lager v. Evald Hansen

 

 

Oprindelig var ovennævnte forretning en filial af den i Esbjerg kendte forretning Blichfeldt, som i 1910 lagde et mindre varelager på samme plads, hvor forretningen endnu har til huse.

I juli 1911 udvidedes Flensborg Lager med de lokaler, der tidligere husede Smørforsyningen, og derved blev butikken dobbelt så stor.

 

 

B8892 Flensborg-Lager

 

 

Flensborglager (Hovedgaden 63 matr. Nr. 304b), der i kælderen havde skotøjsforretning (Nyhuus), og i stuen kom der efter Flensborglager  en skotøjsbutik og nu ligger ”Musikhjørnnet der. Evald Hansen solgte halvdelen af huset, Hovedgaden 65 (1950 – 1962), til slagtermester Karl Sørensen, som drev slagterbutik sammen med sin hustru Agnes i en række år. En svend købte forretningen, som så blev solgt til en anden svend (Salmon). Før det havde M. Olesen sit bageri i kælderen, førend han flyttede til Hovedgaden 12. Her har også været barber-frisør, Arthur Sørensen. Sidenhen skomagerforretning ved A. Nyhuus.

Johs. Evald Hansen blev samme år som filialen åbnede, 1909, ansat som bestyrer og ledede den som sådan, indtil han i 1919 købte den, og siden har drevet den som eneindehaver.

Købmand Evald Hansen er født i Ringe på Fyn den 28. juni 1884, og han fik sin uddannelse i Ejby og var derefter ekspedient i Ringkøbing, Assens og Kolding, hvorfra han kom til Esbjerg, hvor han fik ansættelse som dekoratør i firmaet H. Blichfeldt, hvor man hurtigt lagde mærke til den dygtige unge fynbo og hans sjældne evner i kundebetjening, det var derfor ikke underligt, at chefen valgte netop ham til at lede den afdeling, som firmaet ønskede at oprette på Fanø. Her overtog man da en af P. Poulsen hidtil drevet forretning.

Evald Hansen viste sig denne tillid værdig, og han faldt godt til på Fanø, hvor han startede sin forretning under meget beskedne former. Butikken var da kun et hjørne af den nuværende forretning, og det blev da snart nødvendigt med udvidelser for at skaffe plads til varerne og for at skaffe den rette baggrund for betjening af kunderne. Forretningen har jo et meget omfattende varelager, lige fra de mindste småting til de større varer indenfor branchen, og det har stedse været Evald Hansens mål at have de varer på lager, som hans kunder ønskede at købe.

Den 1. september 1919 overtog fhv. bestyrer af Flensborg Lager, Evald Hansen, selv nævnte forretning, som dermed ophørte med at være filial af Esbjerg Flensborg Lager.

Hansen var en kendt forretningsmand i Nordby og i de 10 år han har ledet udsalget for Esbjergfirmaet, har han ved sin dygtighed drevet forretningen betydelig i vejret og ved sin sjældne naturlige elskværdighed vundet sig en stor og fast kundekreds.

Forretningen gennemgik i 1919 en omfattende udvidelse af lokalerne.

 

 

 

Forretningen, der hører til en af byens største, fører alt indenfor manufaktur og trikotage. Der er beskæftiget til 3 personer foruden indehaveren.

Butikslokalerne, der gentagne gange grundet på den voksende omsætning, er blevet ombygget og udvidet, fremtræder nu som nogle af byens smukkeste, og der er ingen tvivl om, at kundekredsen, som år for år er søgt til Flensborg lager, også fremdeles vil gøre sine indkøb her.

Forretningen vedblev at gå godt, og Hansen måtte skride til en ny udvidelse. Kælderen blev taget i brug, ligesom alt der i begyndelsen hørte til baglokalet også blev inddraget som butikslokale og ”Flensborg Lager”, fremtrådte nu som et for tiden meget stort butikslokale med 3 ekspedienter – foruden chefen selv – samt en mand i baglokalet.

”Flensborg Lager” havde nu et meget omfattende varesortiment, og både salget af manufakturvarer og de aller mindste ting var vigtige; butikken skulle fremtræde med det seneste skrig af en silkekjole og støvfrakke, hatte og slips, men lageret af skosværte og tandpasta skulle også være på plads.

Hansen har nu en meget bred kundekreds, og det glæder ham, at der også er mange kunder der var med fra starten i 1910, og dette er vel i sig selv et udtryk for den store tillid der er til Hansen for forretningsmand. Hans elskværdighed og venlige optræden er egenskaber, som kunderne værdsætter.

Hansen lægger ikke skjul på, at han trives på Fanø, og er rigtig i sit es, når der er travlt i butikken. Hansen arbejder stadig sammen med firmaet Blichfeldt i Esbjerg og samarbejder om indkøb med dette firma.

En forretnings beståen er betinget af to ting: Gode varer og tillid til dens indehaver. Vi tror endda, at det sidste er det allervigtigste. Og det har da netop været det allervigtigste for Evald Hansen at opnå sine kunders tillid og så  bevare denne gennem årene, og det synes vi i meget høj grad er lykkedes for ham. Daglig finder vi chefen selv bag sin disk fra 8 morgen til kl. 18 om aftenen, når dørene lukkes. En sjælden elskværdig og imødekommende mand er han, lige omhyggelig med sin kundebetjening hvad enten det er en ”god” kunde, eller det er et barn, der skal ekspederes, og det er vel netop disse egenskaber, som har gjort det muligt for ham at drive sin forretning fremad gennem det nu svundne halve århundrede, og han har haft den glæde at kunne ekspedere ikke mindre en 5 – fem! – generationer indenfor den samme familie i sin forretning, Det er en rekord, som sikkert bliver vanskelig at overgå.

Johs. Evald Hansen er kasserer i Fanø Turistforening. Uden for sin forretning har Hansen ofret meget af sin tid på turistsagen, der i ham har en utrættelig forkæmper.

Han har ligeledes været formand for Nordby handelsstandsforening.

Hansen har ikke haft megen tid til at optræde i det offentlige liv, dog var han kasserer i Turistforeningen og Tennisklubben

 

 

B1660 Evald-Hansen

 

Sønderho

Carl Berg

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box