Handel og håndværk på Fanø omkring 1910 del 3

 

 

 

Murer

 

Nordby

P. H. M. Iversen

N. P. Frandsen

N. Chr. Sørensen

Chr. L. Svarrer

P. O. H. Ende

H J. Thomsen

H. P. Thomsen

Chr. Knudsen

Søren Jensen

H. P. Krogh

Jørgen M. Iversen

Lars A. Hansen

H. J. Sørensen

H. B. Sørensen

Lars M. J. Jepsen

And. Egetoft

Peter Pauli Berg

Andreas Christensen

 

1910

Chr. Knudsen nedsætter sig som murer med bopæl i murermester Th. B. Thomsens ejendom.

 

Murermester Andreas Christensen

 

Lørdag den 30. september 1967 kan fhv. murermester Andreas Christensen og hustru fru Sidsel Christensen, Fregatvej, Nordby, fejre deres guldbryllup.


Murermester Christensen og hustru er et kendt og agtet ægtepar, der gennem årene har udført et godt og dygtigt arbejde hver på sit område.

Guldbruden, fru Sidsel Christensen, er født i Nordby som datter af afd. blikkenslagermester H. M. Mathiasen, og hun har på mønsterværdig måde passet hjemmet og gjort det til et hyggeligt og godt fristed for dem, der hørte til der. Nu er en datter hjemme og giver sine forældre en god hjælp på deres gamle dage. Guldbrudgommen stammer fra Århus, men han kom allerede som ung murersvend til Fanø, hvor han fandt sin kone og i det hele taget befandt sig så vel, at han blev der og oprettede sin egen forretning. Han har al sin tid været en såre flittig og arbejdsom mand, og han kan se tilbage på en lang og godt udnyttet arbejdsdag.

Guldbrudeparret har ikke ført nogen særlig udadvendt tilværelse, de har stilfærdigt passet deres hjem og forretning. Christensen har dog været i bestyrelsen for Håndværkerforeningen og en tid formand for denne forening, af hvilken han nu er æresmedlem. Nu er han formand for Nordby pensionistforening.

 

 

Christensen Andreas Murerme

 

cementarbejde

 

 

Murermester Peter Pauli Berg

 

 

født i Esbjerg den 11. december 1889. lærte 1903 – 07 hos murermester P. Tranholm, Esbjerg, frekventerede Teknisk Skole i Esbjerg. Svendestykke 1907 i Esbjerg, antaget med ros. Arbejdede som svend hos forskellige mestre og drev 1912 – 16 selvstændig forretning i Esbjerg i kompagni med faderen, murermester C. O. Berg. Etablerede sig i Nordby den 4. maj 1918. Har haft murerarbejde ved opførelse af flere af øens landbrugs- og beboelsesejendomme, villaer m.m., samt i samarbejde med murermester Chr. Jensen, Esbjerg, Hotel Kongen af Danmark. Berg var siden 1925 næstformand for Nordby Jagtforening.

Murermester Peder P. Berg var født i Esbjerg, og har gennem en lang årrække drevet forretning som murermester i Nordby, og har her forestået bygningen af adskillelige huse, navnlig har han ved Fanø Bad bygget en lang række smukke boliger i den gamle Fanøstil. Han var selv en meget dygtig håndværker, der kendte sit fag til bunds.

Berg var en hjemmets mand, der ikke søgte offentlige hverv, kun når jagttiden var inde, forsvandt han fra hjemmet, og man kunne da træffe ham i mark og plantage med bøsse og hund. Han holdt meget af at færdes i naturen og kendte Fanøs fugle- og dyreliv som få. Død marts 1959.

 

 

Peter-Pauli-Berg

 

 

Møller

 

Nordby       

Møllebygger C. Christensen

Møllersvend Marius Pedersen

Møller D. B. Thyssen

Møller N. M. Callesen

Møller J. Mortensen

Møllersvend Niels Thomsen

 

B5253 Thyssens-moelle ca 190

 

B1553-2 Thyssens-Moelle

 

 

   Thyssens mølle i 1906 (øverst) og nedenunder møllen efter branden i 1917.

 

Gårdejer Niels Thomsen

 

Fhv. gårdejer Niels Thomsen, Nordby, er i onsdags, den 6. december 1961, afgået ved døden i sit hjem 86 år gammel efter længere tids tiltagende svagelighed. Niels Thomsen var født på Mandø og kom som ung møllersvend til Fanø, hvor han var beskæftiget hos møller Mortensen, med hvis datter han siden blev gift. Han fik så sin egen landejendom, som han drev, så længe kræfterne slog til. For mange år siden mistede han sin hustru, og han har gennem de senere år haft en datter i huset, som har passet ham omhyggeligt. Han overleves af en søn samt førnævnte datter.

 

 

Sønderho

Møller N. Sørensen

 

 

Parfume og sæbehuse

Johanne Møller, sæbeforretning i Hovedgaden

Fru Thisen, i Mellemgaden ?

 

1910

Fred Lund varehuset flytter til det lille hus ved siden af postbud Andersen ved hotel Nordby (Trappen).

1913:

I juni 1913 er Sæbehuset flyttet til A. A. Møllers enke.

 

Saebehuset-1

 

saebehuset-1917

 

På Galeasevej 2, finder vi Andreas Møllers enke, Johanne der solgte kaffe og havde sæbehus.

 

 

Ravdrejer

 

Nordby

Peter Poulsen Nielsen

P. Sørensen

Hansine Jessen

 

 

Ravsliberske, frk. Hansine Jessen

 

 

Frk. Hansine Jessen, d. den 24. juli 1965, der blev 79 år gammel, var født i Nordby, 1885, hvor hun tilbragte sin barndom og første ungdom. Hun fik ret snart interesse for Fanøs ”guld”, det gyldne rav, og de muligheder der var for at lave smukke ting af det, og hun blev en meget dygtig ravsliberske. På mange store udstillinger kunne man finde frk. Jessen i sin smukke Fanødragt præsenterende de mange smukke ting, som hun fremtryllede af ravet. Hun havde gennem mange år sit hjem i København, men de sidste år flyttedes hun til Nordby, hvor hun således også kom til at leve sine sidste år.

Hansine Jessen var også med til et restaureringsarbejde på Rosenborg Slot.

 

Hun begyndte som ung pige at dreje Fanø-knapper, efter at en gammel ravdrejer, formentlig P. P. Nielsen, var død ca. 1903. men Rav-Sine havde ambitioner om at drive ravarbejdet til noget mere og gik derfor et år i lære hos den kendte kunstdrejer Schwartz i København.

 

 

P26A       P26B        P26C

 

 

   Kanin udskåret af Hansigne Jessen, 1950'erne

Ravskrin udført af Hansigne Jessen i 1930'ene efter tysk inspiration

 

 

Fra slutningen af 20'erne til sin død i 1965 optrådte Rav-Sine med sin kunst overalt i landet. Hun samarbejdede med Teknologisk Institut, med Den Permanente og med Håndarbejdets fremme og søgte bestandig at fremme en dansk ravkunstindustri med forbillede i de tyske værksteder. I 1933 udstillede hun ved den socialdemokratiske kvindeforenings udstilling i Arbejdernes Forsamlingsbygning i København, i 1934 fik hun eget varemærke, i 1937 fik hun Tuborgfondets støtte, og i 1939 fik hun af Dansk Kvindesamfund tildelt Marie Illums studielegat. Den største ære overgik hende dog, da hun i 1939 blev indbudt til at deltage i verdensudstillingen i New York. For en hel generation blev, altid klædt i sin Fanødragt, til billedet på den ravslibende Fanøpige. Samtidig ydede hun et bidrag til respekt om kvinder i kunst og håndværk, som man nok kan mindes i dag.

I sommeren 1953 fungerede Hansigne Jessen - også kaldet Rav-Sine - som "forbindelses- officer" mellem nogle Nordbyborgere, som indkaldte til det første møde vedrørende »Fannikerdagen«.

I Nordby finder vi urmager Peter Poulsen Nielsen og senere P. Sørensen der fremstiller nydelige smykker og brugsgenstande i rav.

 

 

B1687--Rav-Signe

 

 

Sadelmager

Johs. Møller

Chr. Petersen

 

 

Sadelmager-moeller 1      barnevogne-sadelmager-moelle

 

 

Sagfører

Chr. Christensen

C. Verner-Lassen

 

 

Sagfoerer-Verner-Lassen

 

 

Sagfører Verner-Lassen

 

 

Dødsfald og begravelse. Som kort meddelt i sidste nr. afgik direktør i Fanø Sparekasse, sagfører Verner-Lassen i lørdags (den 13. februar 1926) om formiddagen ved døden på St. Josefs Hospital i Esbjerg efter en operation.

Verner-Lassen var født i København den 5. oktober. 1873, d. 13 februar 1926. Han tog juridisk eksamen i året 1905 og kom samme år til Esbjerg som fuldmægtig hos sagfører Hvedstrup. I marts 1908 fik han bestalling som sagfører, og 1. oktober 1912 overtog han stillingen direktør i Fanø Sparekasse i Nordby.

Med Verner-Lassen er en overordentlig sympatisk og retsindet mand gået bort.

Uagtet han var indfødt Københavner, befandt han sig udmærket under de forhold, som en lille by i provinsens fjerneste periferi kunne byde ham. Verner-Lassen var ikke af dem, der var meget fremme i det offentlige liv; det tragtede han heller ikke efter. Hans et og alt var hans hyggelige hjem, hvor han levede det lykkeligste familieliv sammen med sin hustru og sine fire drenge. Arbejdet i Sparekassen passede han med samvittighedsfuld dygtighed, og kom man på kontoret, blev man altid behandlet med elskværdighed og velvilje. Byen selskabelige liv tog han ikke ret megen del i; hans sind og tanke var mere vendt indad mod det, der giver livet fylde og indhold.

 

 

 

Skomager

 

Nordby

H. S. Hansen i ejendommen (pr. november 1914), hvor Hornum Hansen senere havde frisørsalon

M. J. Nielsen

S. Math. Jessen

A. Nyhuus

Carl Sørensen

Chr. Gundesen

J. Møller Winther

Laurids Hansen

S. M. Jessen

P. H. Winther

A. J. Andersen

M. J. Nielsen

Jens M. Sørensen

 

 

Skomager Laurids Hansen

 

Laurids Hansen født 10. april 1863 i Frisvad ved Varde i Sørig Mark i Janderup sogn. Som ganske ung kom han i skomagerlære i Janderup. Senere arbejdede han i Nørre Nebel og forskellige andre steder indtil han i 1914 flyttede til Nordby. I sine yngre år var Hansen en meget virksom mand. Han syede bistået af sin hustru kludesko til mange her i byen og blev produktionen større end efterspørgslen, tog han til Torvet i Esbjerg med sine varer og traf købere der. Ofte udførte han lugearbejde og gjorde sig på forskellig måde nyttig. Død januar 1946. Boede på Willemoesvej.

 

 

skomager-a-j-andersen

 

 

1911

Træskomageriet er flyttet til kaptajn H M. Jepsens enkes ejendom ved Sprøjtehuset

1912

A. J. Andersen, skomager, flytter sin forretning til Jg. N. Hansens enkes ejendom.

 

skomagere-1913      skotoejsforretning-h-s-hanse       toejsko

 

 

  1. Nyhuus’s Enke – Skotøjsforretning

 

Nordby,

Anbefaler et smukt lager af Herre-, Dame- og Børnefodtøj

Samt Galoscher i prima Kvalitet.

Reparationsværksted for alt Fodtøj.

 

 

 

Sønderho

Jes Thomsen

Jes Meinertz

 

 

Træskomagere

H. Marzen

 

 

 

Traesko

 

 

Skræddere

 

Nordby

Dahl Larsen

Anton Lybecker, svend

Joh. Johansen

Elvinus Jensen

Morten Jensen

H. M. Lauridsen

 

 

M. Jensen, Skrædderforretning

Nordby

anbefaler sig med alt til Faget henhørende.

Stort Prøveudvalg forefindes. Bestillinger modtages.

For god Pasning garanteres.

 

 

 

R. Kolster skriver om sine erindringer fra barndommen omkring 1920 i Fanø Ugeblad i 1977 følgende:

Jeg er i besiddelse af en regning fra M. Jensen, og det er en meget fin regningsblanket med billede af to herrer - den ene i kjole og hvidt, og den anden i jakkesæt og med bowler-hat. Regningen er dateret 2. 12. 1914 og lyder på: Benklæder - 2 alen cheviot 10,30, syløn samt tillæg 4,00, Vest renset, repareret og presset 0,70, ialt kr. 15,00.

Udover priserne fra dengang er det morsomt at se, at der på bagsiden af regningen findes re­klame for andre forretninger i Nordby og deriblandt en reklame for skrædder Dahl Larsen. Der er dog også en for skrædder Jensen selv, men det ville da vist være utænkeligt i vore dage, at man ville reklamere for en konkurrent på bagsiden af sine regninger. Det er vel nok i sin tid lavet for at være sparsommelig.

Blandt de andre reklamer er der også en for det Sæbehus, der er omtalt i min første artikel, samt for malermester H. C. Andersen og skomager A. J. Andersen. Sidstnævnte havde jeg ikke med i første omgang, men han havde værksted i hus­rækken syd for Handelsbanken, og det kan tilføjes, at i samme husrække var der en overgang telefoncentral. De to Andersen­virksomheder findes heller ikke mere.”

 

 

B41

 

 

 

Med dette billede er vi egentlig nået til Hovedgadens "ende" efter datidens forhold. Her til venstre ligger tidligere skræddermester Morten Jensens hus (1931 – 1959). På den anden side ses i forgrunden tidligere snedkermester Niels Things hus, hvor senere urmager Mogens Mortensen boede og havde forretning. Lidt længere tilbage på samme side ligger det tidligere "Sæbehus". Sidst i billedet ligger et hus, hvor Cecilie Eriksen havde sin lille papir- og tobaksforretning. Dette hus er nu bygget om og elinstallatør Kaj W. Jessen havde sin butik der.

”Lille skrædder” Hans Mathias Laursen i Mellemgaden lige efter Barkvej.

 

 

Sønderho

Andreasen

 

 

Slagtere

 

Nordby

Joh. G. Alber

H. Th. Fischer

Sofus Sonnichsen

H. O. Alber

 

nordby-koedforsyning

 

 

Slagtermester Sophus Sonnichsen

 

 

Han var søn af den kendte slagterslægt i Sønderho, Sonnich Sonnichsen og Bothilde. Moderen var den respekterede og dygtige handelskvinde. Danmarks eneste kvindelige kreaturhandler i en menneskehandler.

Sophus Sonnichsen var sådan vokset op i slagterkredse, men som alle andre raske Fanødrenge skulle han også ud at sejle. Sin kokkeuddannelse fik han på det kendte "Hotel Dagmar" på rådhuspladsen i København.

Landjorden trak dog mest, og han blev så bestyrer af Arbejdernes Kødforsyning i Kirkegade i Esbjerg. Har var han et par år indtil han i marts 1909 startede sin slagterforretning i købmand Svarrers ejendom i Nordby Hovedgade. Han overtog lokalerne efter papirhandler Marie Bentzen, der flyttede til havnen. I 1914 blev Sofus indkaldt som soldat, og måtte sælge sin slagterforretning til Fischer, men efter 10 år tilbagekøbte han forretningen sammen med slagtermester Skelmose.

Dengang var det noget helt andet at være slagter. Dyrene måtte købes levende på selvrisiko om de var sunde eller syge. Vægten måtte man også overveje på slump og sejladsen til Fanø med levende dyr en vinterdag, kan der fortælles meget ubehageligt om. Slagterhuset måtte han indrette i loen hos Marensine Fach i det gamle Fanøhus, senere fik han dog bygget et bedre, men primitivt var det efter vore dages forhold.

Kødet skulle også dengang dyrlægekontrolleres, men ellers forlangte myndighederne ikke ret meget. Nu ringer man pr. telefon og en stab af dygtige kødgrosserere står parat med leveringer lige til døren. Hjemmeslagtning var almindelig dengang, hver hus sin gris, næsten da. Der måtte den flinke slagter også holde for og være parat for nogle få kroner.

I 1954 købte han bagerm. Pedersens store villa lige overfor på Hovedgaden og indrettede der en særdeles god butik. Senere er den moderniseret to gange til en fuldt moderne slagterbutik. Samtidig overtog sønnen Sunny forretningen og ejendommen. Den efterhånden gamle slagter, fortsatte dog stadig med hjælp i baglokalet i mange år. Det er adskillige tusinde meter medisterpølse der er gået gennem hans hånd.

I 1954 flyttede de ned i forældrenes dejlige Fanøhus, hvor de havde boet på deres gamle dage. De blev begge 90 år. Huset er vel nok et af de smukkeste beliggende huse i Nordby, ud til hav og trafik.

 

Sophus Sonnichsen var ikke foreningsmand og deltog ikke i det offentlige. Han var født med en retlinet, hjælpsom og venlig karakter, der gjorde at hans omgivelser værdsatte ham. Han har vist aldrig været på kant med nogen, og han gik aldrig på akkord med det, han følte der ikke var helt rigtigt, det bundede i en stærk og levende kristentro.

Hans hobby var jagt, som han praktiserede så længe han kunne løfte en arm. I de yngre år var det særlig sælhundejagten, der var det mest spændende. Det var næsten en almindelig fornøjelse i familiekredsen, at høre ham fortælle jagthistorier, som han kunne det, på en speciel levende måde. Han var æresmedlem af jagtforeningen. Død januar 1970, 84 år.

 

 

Sønderho

S. J. Sonnichsen

 

 

B00090-045 Slagter-Sonnichs

 

Slagter Sonnichsen m personale og familie

 

B00090-046 Slagter-Sonnichs

 

Slagter Sonnichsens hus 27071910

 

 

 

Smede

Nordby

S. Th. Beck

H. P. Jørgensen

Martin Peter Hansen Jørgensen, Færgegårdsvej 5.

P. C. Andrup

H. Hjorth, 1913 – 1927, efterfulgtes af Mikkelsen.

 

 

S. Th. Beck, Vogn-, skibs- & Beslagsmed

Nordby,

anbefaler sig med alt til Faget henhørende – Bestilling paa

nye Vogne og Avlsredskaber modtages. – Reparationer af

enhver Art udføres. Smedede Gravgelændere leveres.

 

 

 

1912

Ny smedeforretning        Hans M. Hjort

 

smed-hjort-1918

 

 

   1918

Smed Hjort i Rindby, Postvejen 9, efterfølges af smed Mikkelsen der stammede fra Mandø. Hans datter Karen valgte også smedefaget.

 

Sønderho

Hans Rasmussen

S. M. Pedersen

Vejleborg

 

 

Maskinmester Søren M. Pedersen

 

S. M. Pedersen blev i sin ungdom uddannet som maskinarbejder og tog derefter maskinisteksamen og sejlede derpå en årrække som maskinmester i rederiet J. Lauritzens både, og kom senere ombord i ”Knud Willemoes” som 1. mester. Dette skib gik han i land fra i 1941, kort tid før det forliste i Nordsøen. I 1941 flyttede Pedersen sammen med sin familie til Sønderho, hvor han overtog smedemester Vejleborgs forretning, som han udvidede til også at omfatte vand- og sanitetsarbejde. Denne forretning drev han med stor dygtighed i 15 år, hvorefter han overlod den til sin søn, Henning Pedersen, som siden har ført den videre.

S. M. Pedersen var en meget afholdt mand, der hurtigt vandt sig mange venner, da han vendte tilbage til sin fødeby som håndværksmester. Han blev også betroet flere betydningsfulde tillidsposter, såsom medlem af Sønderhos sogneråd og formand for denne og som medlem af menighedsrådet.

Efter at have afstået sin forretning sejlede han nogle somre som maskinmester ved Fanø-Esbjerg færgeri.

De sidste år var helbredet ikke så godt, men han bevarede gennem sygdomsperioderne stadig et lyst og optimistisk syn på fremtiden og havde evnen til at glæde sig over livet og alt, hvad det bragte ham af lyse dage. Død den 14. december 1971.

 

 

 

Neg0288

 

 

TV.: smedens hus. I midten: Niels Nissen Nielsen’s gård (nedbrudt). TH.: kirken og præstegården

 

 

 

Snedker

Nordby

N. S. Thing

Therkildsen

Jes Jessen

P. A. Andresen

N. Gr. Jepsen

S. Spelmann

O. A. Olsen

Niels F. Jensen

Chr. Thomsen

Hans Nielsen

Hans Nielsen

Jens M. Svendsen

P. A. Andreasen

C. A. Møller

P. Sv. Svarrer

Niels T. Jensen

W. Madsen

P. Frank

N. P. Jepsen

Simon Johnsen

Jonas M. Olsen

Chr. Christiansen

N. J. Rødgaard

Ludvig Alber

C. A. Møller

Laurids Svendsen

Claus J. Olsen

P. Chr. Andersen

N. P. Jensen

P. Frank

D. B. Madsen

P. Chr. Madsen

Jens Math. Svendsen

Jonas M. Olsen

 

Snedker Niels Jensen Rødgaard

 

Snedker Rødgaard var født her i byen og lærte faget hos afd. snedker Andreasen. Efter endt læretid arbejdede han nogle år herhjemme. I 1897 blev han gift med en datter af afd. murermester P. H. Iversen og flyttede derefter til København, hvor han arbejdede gennem den følgende halve snes år. I 1909 flyttede han sammen med sin hustru tilbage til fødebyen, hvor han købte det hus ved Hovedgaden, han siden har beboet.

 

Udover arbejdet ved håndværket påtog Rødgaard sig fra 1910 arbejdet som graver og bælgtræder ved Nordby Kirke. De betydelige fysiske krav, som graverarbejdet og arbejdet ved kirkens orgel stillede til ham, formåede han at honorere helt til 1934, da han trak sig tilbage.

Rødgaard måtte gennem mange år drages med en øjenlidelse, der desværre som årene gik, blev stadig mere ondartet. Men den energi, der var i den gamle håndværker lod sig dog ikke kue. Ufortrødent gik han sine ture ned i byen og ordnede sine forskellige ærinder der, når man så ham komme gående, gerne i et særdeles hurtigt tempo, skulle ingen tro at stå overfor en mand i så fremrykket en alder.

Sorgerne gik heller ikke på anden måde Rødgaard forbi, i 1942 mistede han således sin hustru, og samme år blev en søn, der var gårdejer på Sjælland, dræbt ved et lynnedslag. Død den 6. februar 1948.

 

 

 

 

Snedkermester-Svarrer 15031       Ligkistemagasin Thing       Snedkerarbejde

    15031919

 

Ligkistemagasin

 

b1444 snedkermester ditlev

 

 

   Snedkermester Ditlev Madsen med familie

 

Snedkermester Jens Morten Terkelsen

 

T. er født i Nordby 1851 som søn af bådfører M. B. Terkelsen. Han kom selvfølgelig som skik var i den tid ud at sejle, så snart han var færdig med skolen. Hans første rejse var med galeasen "Patrioten" af Sønderho, kapt. S. Brinch. Dette skib sejlede mest på Norge og England.

Senere kom han ombord i skonnerten "Dorthea".

Værnepligt ombord i fregatten Jylland.

Han gik senere i snedkerlære hos Niels Andersen Madsen her i byen.

Arbejdede som svend hos sin mester. Nedsatte sig som selvstændig mester med bopæl og værksted i sine forældres ejendom, Hovedgaden 1a og 1b.

Han kunne både snedkerere, mure, male og meget andet, som de gamle håndværkere alle kunne det.

 

 

Sønderho

Morten Poulsen

Hans Hansen

A. Holdt

Hans Poulsen

 

Snedker Hans P. Hansen

 

Dødsfald. Kapt. Hans P. Hansen, er i søndags (den 18. december 1927) afgået ved døden i Sønderho.

Afdøde, der blev 65 år gammel, sejlede i mange år som styrmand med Fanø-sejlskibe, indtil han blev fører af barken ”Union”. Senere førte han ”Embla”. Da sejlskibsfarten gik tilbage, gik han over i dampskibsfart. Han blev under krigen udsat for mange farer. Blandt andet var han med sit skib ude både for minesprængning og torpedering; men han slap begge gange lykkelig fra det. I 1918 opgav han sølivet og arbejdede så i sin hjemby som snedker.

 

 

 

 

Snedkermester Andreas Jørgen Holdt

 

Mandag den 10. maj 1948 fylder snedkermester Andreas Jørgen Holdt, Sønderho, 80 år. Holdt, der er en af de gamle stoute danske sønderjyder, er født i Skærbæk 1868. Han blev i sine unge år uddannet til møbelsnedker ligesom sin fader, og selv om han efterhånden har arbejdet med al slags snedkerarbejde, er det dog møbelsnedkeriet, der altid har haft hans særlige interesse, og især de gamle, antikke møbler. Holdt arbejder endnu i sit værksted, men arbejdet går jo ikke så rask fra hånden som i de yngre år, dog er det ligeså smukt og akkurat udført. Ikke så få fliseborde med de gamle, ægte Fanø- og Sønderjyllandsfliser, der er meget eftertragtede af sommergæsterne, har han fremstillet så fint og kunstnerisk, så vel ingen i den alder kan gøre ham det efter.

Snedkermester Holdt har ikke deltaget meget i byens offentlige liv, men stilfærdigt viet sine kræfter til sin livsgerning. Dog var han i 44 år vurderingsmand i Den alm. Brandforsikring for landbygninger, og i året 1934 modtog han for lang og tro tjeneste selskabets sølvbæger med inskription. Desuden var han i over 25 år medlem af bestyrelsen for Sønderho Turistforening. Holdt følger stedse med stor interesse Sydslesvigernes kamp, og det er en hjertesag for ham, at de må få lov at blive knyttet til deres moderland. Det var en af hans største glædelige oplevelser den dag, han i Skærbæk i 1920 var med til at stemme Sønderjylland hjem til Danmark. Af hans slægtninge dernede skulle 5 unge mænd have deltaget i den sidste verdenskrig, dersom de endnu havde været tyske borgere.

Snedkermester Holdt kom som ganske ung til Sønderho, hvor han fandt sin hustru, fru Maren Holdt, der var en datter af mølleejer Peder Thomsen Jessen, og den gamle Møllegaard i Sønderho er hendes barndomshjem. De blev viet i Løgumkloster den 7. april 1893 og fejrede i året 1943 deres guldbryllup.

 

 

p21

 

 

 

Hans Poulsen

 

Syersker

 

Nordby

Jensine K. Lauridsen

Dorthea Rødgaard

Ane K. Hansen

Andrea Jepsen

Mette Jensen

Caroline Limschou

Karen Jensen

Cath. Svarrer

Maren K. Hansen

Rebekka Beck

Kirsten Fogtmann Nielsen

Marie Nielsen

Ann a Per Timmaermands, havde garnforretning, hvor Sygekassen senere havde til huse.

 

 

 

Marie Nielsen havde en forretning med garn, tråd og sysager i ejendommen i Hovedgaden, hvor elektriker W. M. Nielsen senere nedsatte sig og endnu senere var der en herrefrisør, Ejvind Petersen.

Dorthea Pedersen (Søren Pedersen) havde forretningen ved siden af boghandelen kaldet Magasin du Nord.

 

 

 

Syerske frk. Rebekka Beck  

Dødsfald. I torsdag morges (den 26. april 1928) er syerske frk. Rebekka Beck, datter af smedemester Beck, Nordby, afgået ved døden i sit hjem efter kun få dages sygdom.

Afdøde var født her i byen den 26. maj 1887 og blev således kun 40 år gammel. Alle, der kendte hende, har kun godt at sige om hende. Hun var en dygtig syerske, der gjorde sit arbejde grundigt og godt.

I K. F. U. K. og i søndagsskolen gjorde hun også et stort arbejde. Her havde hun en gerning, som hun omfattede med hele sin sjæls kærlighed og sit hjertes varme. Den venlige og stille kvinde vil ikke alene savnes dybt af dem, der stod hende allernærmest, men også blandt søndagsskolens børn og K. F.’s unge kvinder vil det føles stærkt, at hun ikke er mere.

Syerske frk. Kirsten Fogtmann Nielsen

Onsdag den 21. oktober 1953 kan syerske frk. Kirsten Fogtmann Nielsen, Kikkebjergvej, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Frk. Kirsten Nielsen, der er født her i Nordby, blev i de unge år uddannet som syerske, og ved dette erhverv har hun ernæret sig gennem de mange år. Frk. Nielsen har som syerske haft sin gang i mange hjem, hvor hun var en meget skattet medhjælp både for sit solide og pæne arbejde og for sin beskedne og stilfærdige væremåde. Nu sidder frk. Nielsen ene tilbage i det gamle hjem, hvor hun efter forældrenes død i mange år boede sammen med to søstre.

 

 

kunstbroderi-1914

 

 

 

 

April 1919

Fra Dags Dato

Modtages ikke mere privat syning, da jeg i

Fremtiden kun syer for Flensborg Lager

                      Marie Petersen

 

 

Sønderho

Valborg Lydom

 

 

 

 

 

Parfume og sæbehuse
Johanne Møller, sæbeforretning i Hovedgaden
Fru Thisen, i Mellemgaden ?
 
1910
Fred Lund varehuset flytter til det lille hus ved siden af postbud Andersen ved hotel Nordby (Trappen).
1913:
I juni 1913 er Sæbehuset flyttet til A. A. Møllers enke.
 

Gå til top