Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1930 del 3

 

Glarmester

Nordby

Jørgen Madsen

 

 

Glarmester Jørgen Madsen

Jønne, Jørgen Madsen døde i mandags, den 6. november 2000 i en alder af 98 år.. Mærkeligt, at man kan arbejde så hårdt og alligevel opnå at blive så gammel.

Forretningen, der var øens eneste i branchen, blev i foråret 1908 grundlagt af glarmester Jørgen Bech, som indtil 1930, støt og roligt, år for år arbejdede forretningen fremad.

I 1930 overtoges den af Bechs nevø, Jørgen Madsen, som drev den efter Bechs gode forretningsprincipper.

Forretningen førte alt under faget hørende, og udførte på værksted alt glarmesterarbejde, endvidere kom der senere en cigarhandel knyttet til forretningen.

Glarmester Jørgen Madsen beskæftigede i sin forretning 2 personer; han var født den 21. april 1902 på Fanø og har fået sin uddannelse i den forretning, han nu er indehaver af.

Jønnes arbejdsliv begyndte kort efter det fyldte 14. år. Han var nummer et i klassen gennem hele skoleforløbet, men det vægtede ikke for videre studier. SU’en var endnu ikke opfundet. At han senere var nummer et i alt, hvad han beskæftigede sig med, er en anden sag.

Et langt arbejdsliv fulgte. Nævnes skal beskæftigelse inden for landbrug, søfart, gulvbelægning og tømmerhandel. Selvstændigt virke som rutebilejer og som glarmester blev der også tid til. Endelig skal nævnes en lang periode, hvor Jønne var ansat ved Fanø Bad og sammen med sin far og broderen Thomas udgjorde ”dynastiet Madsen”. Stendigerne ved de første villaer på Sønderklit står her som minde om Jønnes virkelyst.

Et 30 år langt otium fulgte. Ikke et øjeblik gik til spilde. Den ene skibsmodel efter den anden kom på bedding i værkstedet, den ene taske efter den anden blev knyttet i hånden, og samtidig blev en i forvejen fornem flisesamling stedse udbygget.

 

glarmester-joergen-madsen-ju

 

Installatører

Nordby        

M. W. Nielsen

Wilh. Jessen

Gustav Nielsen

Jens Mathiasen

 

Installatør Gustav Nielsen, Fregatvej 1

 

installation-august-1930

 

Ny installationsforretning

 

                      Gustav Nielsen

Anders Bertelsens ejendom ved Hovedgaden  

 

gustav-nielsen-julen-1934

 

Ovenstående forretning blev påbegyndt i  1930 som installations- og radioforretning, ligesom der forhandledes automekaniske vandpumper, på hvilket område Nielsen var den eneste på øen. 

Det lykkedes indehaveren ved et dygtigt og energisk arbejde at drive sin forretning frem til at blive en god og sund virksomhed, med en stor, solid kundekreds fra hele øen. 

Ejendommen, hvori forretningen havde til huse, ejedes af Nielsen og bestod foruden beboelseslejlighed og butik af værksted, således at man er i stand til at påtage sig ethvert arbejde under faget henhørende og virksomheden beskæftigelse 2 personer foruden indehaveren. 

Installatør Gustav Nielsen fik sin uddannelse ved faget hos sin forgænger, efter hvem han overtog forretningen, og havde endvidere taget installatøreksamen.

 

jessen-nov-1930

1930

 nielsen-julen-1930 radioeftersyn
   

 

Sønderho  

 

Erik Thøgersen

S. Kr. Thøgersen

Leif Lambertsen

 

 

 

 

Radioforretninger

 

Radioforhandler Jens Jensen

 

 

Kogekoner (Køksen)

 

Karen Lybecker

 

 

Ellen Munch er født i Sønderho 1901, som datter af afdøde sejlskibsfører Hans Jens Thomsen og hustru Anne Jensine. I 1923 blev hun gift med Christian Munch og ægteparret bosatte sig i Sønderho, hvor han ernærede sig som murerarbejdsmand, ølbrygger, toldopsynsmand, bådmand ved Sønderho redningsbåd, spillemand m.m. Ellen Munch virkede i mange år som velkendt ”kjøks” og serverede på Sønderho Kro og senere på Sønderho Badehotel indtil 1966. Fra dette år og indtil 1981 bestred hun den daglige rengøring i Den danske Banks Sønderho afdeling.

 

 

 

Købmænd, høkere og viktualie handlende

 

Nordby

 

Henry Christensen, Kommis

Meinertz, Kommis

H. Svarrer, Kommis

J. W. Hansen, Kommis

Krogh Jensen, Kommis

Madsen, Kommis

Werner Lassen, Kommis

R. Jensen, Kommis

Joh. B. Hansen, Kommis

A. J. Wolte, Kommis

Viktualie, K. M. Jensen

J. Iversen

Chr. Hansen (Manø)

Harald Svarrer

K. M. Jensen, viktualie

H. Svarrer Hansen

Poulsen

S. V. Hansen

S. K. Svarrer

P. J. Pedersen, kornhandler

Hugo Svarrer

Kragelund Hansen

Nondal

N. M. Nielsen, Nordby Materialhandel

J. Fr. Poulsen & Co. Nordby Varehandel

Jørgen Andersen, Fedevareforretning

Mortensen, Viktualie

 

 

Købmand Chr. Hansen

 

Søndag den 3. september 1944 fylder købmand Chr. Hansen, Nordby Varehandel, 70 år. 

Hansen er født på Mandø som søn af landpostbud H. C. Hansen. Straks efter konfirmationen kom han til søs i forskellige skibe, der gik i fart på Island. 1897 - 98 tog han sine Nautiske eksaminer på Fanø Navigationsskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt ombord i korvetten "Fyn" der i hans tjenestetid var på togt til Grækenland. Efter endt militærtjeneste var Hansen 2. styrmand i skibe på langfart. Kort efter århundredskiftet gik han ind i konsul Lauritzens rederi som styrmand, hvilken stilling han beklædte til han i 1909 overtog en ejendom på Mandø med tilhørende købmandshandel samt postkørsel til Ribe. 

I 1919 solgte Hansen forretningen på Mandø og flyttede til Nordby, hvor han købte Bertel Jensens ejendom i "æ Stortoft". Her drev han et omfattende hønseri, indtil han i 1930 overtog sin nuværende købmandshandel inde i Nordby efter købmand Kragelund. Hansen drev forretningen til 1959. 

Mens Chr. Hansen sejlede i konsul Lauritzens dampere, har han et par gange været med til at indbjerge havarister fra søen. Den første var et til dels afmastet tysk sejlskib, der blev bjerget fra Biscayen til Plymouth, den anden var en norsk sejler fra den engelske kanal til Southampton. I begge tilfælde blev der betalt en god bjergeløn til den danske dampers besætning. 

Købmand Hansen er kendt af alle her i byen. Som oftest har han gerne tid til at slå en lille passiar af om dagens begivenheder, mens han fyldte poserne op, og her åbenbarer han sig som en mand med et godt lune. 

Theodor Beck fortæller i en artikel i Fanø Ugeblad, år 2000 følgende: 

”Manø-Hansen, som var sømanden, der var gået i land, havde købmandsforretning for enden af Mellemgaden mod syd, hvor nu Steffen Lassen bor. 

Manø-Hansen stod en vinterdag bag sin disk i hyggelig samtale med sine to brødre kapt. Hansen og Sparekassebestyrer Hansen. 

En lille dreng kommer ind i butikken og satte en krukke på disken. Manø-Hansen, som den venlige mand han var, spurgte drengen, hvad han skulle have. 

”Sippe”, lød det fra den lille dreng. Lettere irriteret over at skulle afbryde sin konversation med sine brødre gik butiksindehaveren ud i det vinterkolde lagerrum  og åbnede for hanen på tønden med den langsomt løbende sirup. 

Krukken blev omsider fyldt og ManøHansen returnerede til den lille dreng, satte krukken på disen og sagde ”25 øre”! 

”den ligger ned i æ kruk”, lød det fra den lille. 

Det skal tilføjes, at de tre mænd bagefter morede sig hjerteligt.

 

Lindevej 6:

 

1910 – 1916                     Niels Andersen

 

1916 – 1931                     Chr. Niels Peder Kragelund Hansen

 

1931 – 1959                     Chr. Hansen

 

Hansen Chr koebmand 60-16

 

Viktualiehandler (Afløser for det ældre spækhøker. Udover det brede udbud af fedevarer såsom flæsk, smør, talg osv. der blev forhandlet hos spækhøkerne førte / fører en viktualie handel også æg, ost og pålægsvarer fremstillet af kød. )

 

Viktualiehandler Theodor Mortensen  

Viktualiehandler Theodor Mortensen var født i Nordby den 9. december 1891, blev oprindelig uddannet ved landbruget og drev også i nogle år sin egen gård, men det blev som viktualiehandler, han sammen med sin hustru kom til at virke det meste af sin tid. Han var en mand, der på en stilfærdig og rolig måde passede sin gerning og han var en udpræget hjemmets mand.

 

 

 materialhandel-januar-1930  varehandel-julen-1930 soeren-svarrer-julen-1930
 nordby-varehandel-19-03-193  iversen-havnen-julen-1934 Nordby-varehandel
 hovmester-jensen  kolinialforretning-chr-hans koebmand-harald-svarrer-jule

 

Viktualieforretning-1902193 

19021938

 

1932

Min konfektureforretning

Er til afstaaelse

I. Hansen

 

 

 

Købmand Jens Iversen, Havnen

 

Forretningsovertagelse. Styrmand J. Iversen overtager den 29. september 1931, frk. Bentzens forretning ved Nordby havn. 

Enhver, der har tilbragt sin ferie på Fanø og som til venner og bekendte vil bringe et minde fra den herlige ø, har aflagt Jens Iversens forretning et besøg. Forretningen, der har til huse i lejede lokaler, er smukt beliggende ved Havnen, og der føres alt i souvenirs, rav, kolonial og isenkram, samt yderligere en afdeling for papir og bøger. 

Den egentlige forretningsgrundlæggelse skete i 1907 da Marie Bentzens flyttede fra købmand Svarrers ejendom, men nuværende indehaver overtog den i september 1931 og har siden forstået ikke alene at arbejde forretningen fremad, men også yderligere at befæste det gode ry, den allerede længe har haft. 

Købmand Jens Iversen er født i Herning den 3. august 1898, han er oprindelig sømand og har bl.a. i 8 år sejlet som styrmand.

 

Nordby-varehandel 1

 

koebmand-harald-svarrer

 

Købmand  P. J. Pedersen

 

Søndag den 5. marts 1939 kan købmand P. J. Pedersen fejre et sjældent jubilæum, idet han 5. marts 1864 begyndte som lærling hos købmand Trap i Nykøbing Mors. Det var i en af de gamle købmandsgårde, der havde sine kunder både i byen og på landet og Pedersen fik her én meget alsidig uddannelse. I 1877 startede Pedersen en forretning i Krik på Mors. I 1880 vendte Pedersen tilbage til Fanø, hvor han begyndte den korn- og melhandel som han endnu driver, om end i mindre omfang. Forretningen lå i Mellemgaden 7. 

Peder Jessen Pedersen og hustruen Marie Hoffmann Pedersen, der var syerske. Marie var født på Lolland, og kom til Fanø i 1894, hvor hun blev gift med Peder. Hun syede både for private og forretninger, og var kendt for sin flid og dygtighed. 

Peder Jessen Pedersen var født i Nordby. I en alder af kun 13 år tog han til Nykøbing på Mors, hvor han kom i købmandslære hos faderens reder, der drev en omfattende forretning i kolonial, korn og foderstoffer. Efter endt læretid blev han i firmaet og hans chef satte så megen pris på ham, at han i 1871 optog ham som kompagnon, og således gik tiden, indtil Pedersen selv i 1877 begyndte med sin egen forretning i Thy. 

Men længslen efter Fanø trak ham hjemover og den 17. juli 1880 åbnede han sin egen forretning i Nordby. Han kunne den 17.juli 1930 fejre sit 50 års forretningsjubilæum. Pedersens forretning omfattede både kolonial, korn og foderstoffer, men ved 1. verdenskrigs slutning, holdt han op med kolonialhandelen. Han drev herefter stadig med korn og foderstofhandel, helt op til 80 års alderen, hvor han stadig sås i bybilledet med en trillebør fyldt med varer til en kunde.

 

PJ-pedersen-og-marie-hoffma

 

Købmand Christensen

 

Christensen var købmand i Esbjerg, og havde sommerhus på Fanø. Hans naboer bad ham om at tage varer med til Fanø, og dette satte gang i ideen med at åbne en købmandsforretning ved Rindby Strand.

 

Rindby Strand

 

rindby-strands-koebmandsforr

 

B1630-11 Rindby-Strand Koebm

 

B1628-304 Rindby-strand

 

B1628-307 Rindby-strand

 

Sønderho

 

Svend Lorentzen

P. Sonnichsen

Anne P. Sonnichsen

T. H. Lorentzen

 

 Chokolade-09071938  koebmand-lorenzen

 

Svend Lorenzen foran forretningen, ca. 1935, forretningen er startet i 1882 af Joan Frederik Lorenzen, han havde den til han døde i 1920, så overtog sønnen Theodor Johannes Lorenzen den. Han døde i 1933, fru Elna Lorenzen fortsatte forretningen til hun døde i 1952 – 63 år. Derefter førte Svend Lorenzen forretningen videre til han solgte den i 1956 til Anthonis Øhle Sonnichsen.

 

B00002-6 Svend-Lorenzen

 

B00090-003 Svend-Lorenzen

 

B00150 007 208

 

Lorenzens butik til venstre.

 

B00151 050 koebmand-P-Sonnic

 

Købmand Sonnichsens forretning omkring 1930.

 

Maler

Nordby

P. M. Christensen, Maler

A. Møller, Malersvend

K. C. Andersen, Malersvend

M. Christensen, Maler

M. A. Beck, Malermester

H. C. Andersen, Malermester

H. M. Jepsen, Maler

Ries, Malermester

Lorenc Feddersen, Maler

Jens Jensen, Maler

Henningsen, Maler

S. M. Clausen, Maler

Dam Madsen, Maler

Marius Sørensen, Malermester

 

Malermester Morten Andreas Beck

Født i Nordby den 24. maj 1894. lærte 1910 – 1914 hos malermester Ries. Lavede sit svendestykke i Esbjerg 1914 med ros. Fulgte undervisningen på Teknisk Skole i Nordby og to vintre på malerskolen i Esbjerg. Etablerede sig som mester i Nordby den 15. april 1921. Havde malerarbejde ved hotel Kongen af Danmark, Nordby skibsværft, Nordby kommuneskole samt mange af øens større og mindre nybygninger og havde værksted for møbellakering. Beck var medlem af bestyrelsen for Fanø Håndværker- og Industriforening.

 

Beck Morten A malermeste 2-

 
 
Malermester Peter Marinus Christensen

Født i Nordby den 4. marts 1885. Lærte 1899 – 1903 hos malermester Mecklenborg, Varde. Svendestykke i Varde 1903. Fulgte undervisningen på Teknisk skole i Varde. Arbejdede som svend hos forskellige mestre i Tyskland og Schweiz og herhjemme. Etablerede sig i Nordby i 1917. Christensen var medlem af bestyrelsen for Fanø Håndværker- og Industriforening og formand for Sygekassen.

Malermester Hans Martin Jepsen

Født i Nordby den 7. marts 1900. Lærte 1915 – 1919 hos malermester Thing, Nordby. Fulgte undervisningen på Teknisk skole i Nordby og en vinter malerskolen i Esbjerg, senere 2 vintre på Haslev Håndværkerskole. Tog også et fagkursus på Teknologisk Institut. Arbejdede som svend hos forskellige mestre i Danmark og etablerede sig i marts 1934 i Nordby som mester. Havde malerarbejde ved Fanø Bad, hotel Kongen af Danmark, Fanø Navigationsskole, Crome & Goldschmidts bygninger samt flere nybygninger på Fanø. Jepsen var medlem af bestyrelsen og kasserer for KFUM i Nordby.

Malermester Marius Sørensen

Født i Nordby den 29. december 1904, d. 1993. Lærte 1919 – 1923 hos malermester H. C. Hansen, Nordby. Fulgte undervisningen på Teknisk Skole, Nordby og senere Håndværkerskolen i Haslev. Arbejdede som svend hos forskellige mestre og etablerede sig som mester i Nordby den 1. maj 1934. Udførte alt forefaldende malerarbejde, hovedsagelig ved Fanø Bad, et arbejde han havde overtaget fra sin mester F. Ries.. Havde værksted og møbellakering. Sørensen var medlem af bestyrelsen for KFUM på Fanø og Kredsbestyrelsen for Esbjerg Kreds. Marius Sørensen var med til at starte spejdergruppen "Fenja". Var senere i mange år sognerådsformand, fra 1946 og den første borgmester i Fanø kommune fra 1970 - 1974. Marius Sørensen var meget lokalhistorisk interesseret og samlede en ganske stor samling dokumenter relateret til Fanøs historie. Han var desuden en flittig skribent i Fanø Ugeblad om lokalhistoriske emner.

 

Far

 

MSSoerensen

Marius Sørensen får overbragt borgmesterkæden af formanden for Fannikerdagen, Svend Kallesen

1934

 

 

Sønderho

S. Brinch Nielsen

 

 

Manufakturhandler

Nordby

Evald Hansen

Frk. Jepsen, Trikotageforretningen

Leo Møller

Th. W. Beck

Marius A. Lauridsen

Konfekture Marie Iversen

 
 malermester-h-m-jepsen-24-0           Maler-04021939
1934
 
c-og-g-1930           thwbeck           leo-moeller-17-08-1935
 
leo-moeller 2           th-w-bevk-julen-1934    spirella-02-02-1935
 
kontantforretning-05-12-193         Kontantforretningen-2702193      flensborg-lager-1
 
Manufakturhandler Thomas W. Beck

Den 1. maj 1933 åbner Th. W. Beck manufakturhandel på Konsul Lauritzens Plads

Manufakturhandler Thomas W. Beck, var søn af den i sin tid så kendte hotelejer Beck, der ejede "Krogården" i Nordby. Han fik som ung sin uddannelse i manufakturbranchen og efter en kort periode som repræsentant indenfor branchen, startede Beck selv forretning på Sjælland, indtil han vendte tilbage til Nordby, hvor han begyndte sin egen forretning under ret beskedne forhold.

Men sammen med sin hustru lykkedes det ham at oparbejde en god og solid forretning, der gennem årene blev udvidet betydeligt med hensyn til varer og lokaliteter. Thomas Beck var meget dygtig indenfor sit fag og var en reel og afholdt forretningsmand.

Beck var udadtil en mand med mange interesser og har gennem årene taget del i byens foreningsliv, og han var i en årrække medlem af bestyrelsen for F. H. & I. samt revisor i flere foreninger. Hans venlige sind, hans hjælpsomhed og hans humor gjorde, at det var en mand, man kom til at sætte pris på både som menneske og forretningsmand.

Død oktober 1964.

 

Beck Thomas W Koebmand 31-9

 

15. august 1931

Crome & Goldschmidt ophører.

Frk. Jepsen, Trikotageforretningen.

 

manufakturforretning-20-10-

1934

 

Flensborg-Lager-21081937

 

Konfekture Marie Iversen

 

b7420

 

 

Overfor Skipperhuset (Hovedgaden 18, matr 1), nu Fanø Skibsfarts- og Dragtmuseum, lå der en konfektureforretning i Baggers hus, og den blev drevet af en frk. Iversen. Der var i 30’erne en forretning med toiletartikler med trappe og indgang i den østlige gavl. Huset har også rummet en frisørsalon, frk. Nielsen. Senere var huset anvendt til beboelse og skomagerværksted, drevet af Erik Jensen. I dag huset det Fanø Lysstøberi.(Hovedgaden 29, matr. Nr. 180). Hvor der nu er ravslliberi (fra 1978 - ), var der tidligere kontor for Chr. Berg, som var kommunens konstruktør i bygningsanliggender. Senere blev det sygekassekontor (1964 – 1973), ledet af Mary Pedersen. Dette job blev overtaget af Carl Johan Poulsen, efter han havde afhændet hotel ”Nordby”. Fanø kommune havde lokaler her i perioden 1973 – 1978.

Ved siden af sygekassen havde bager Pedersen butik med bageri i kælderen, drevet af familien i 2 generationer, der hvor der i dag er ”Fanø Blomster”

 

 

B7161

 

 

Hovedgaden 27 i årstal:

Ann a ”Per Timmermans” (An Bedste), strikkeri, lidt konfektion, tråd og garn, senere Karen Jepsen.

1964 – 1973                     Nordby sogns Sygekasse

1973 – 1978                     Fanø kommune

1978 -                                Rita og Uwe Apel, ravsliberi.

I bygningen ved siden af, Brigvej 2, havde bagermester Christen Pedersen forretning, senere overtaget af sønnen Marius Pedersen.

Omkring 1777 kommer Peder Pedersen Vind, *. i Tommerup 1741, † 28. december 1820, gift med Anne Jensdatter Warrer, til Nordby for at ernære sig som fisker og sejlmager. Han boede i Brigvej 4 fra 1777.

 

 

scan0004-(2)

 

 

I huset nord for boghandlen, Hovedgaden 33,  var der en lille butik, Magasin du Nord, der solgte tråd, knappper o.m.a. (Hovedgaden 33 matr. 189; Hovedgaden 35 matr. Nr. 190). .1902 – 1967 Karl Pedersen og enke Mette. Huset lige indtil boghandleren, Hovedgaden 35, husede fra 1936 til 1967 Valborg D. Pedersen, der havde overtaget forretningen fra sin fader, Søren Jessen Pedersen.

 

 

Sønderho

Manufakturforhandler Carl Berg

M. C. Andresen

 

andresens-manufaktur-og-tel

 

Murer

 

Nordby

Berg

S. O. Svarrer

Villadsen

A. Christensen

C. Jensen

Heinrich P. Schmidt

A. Egetoft

Knud Kallesen

H. J. Sørensen

Søren Hansen

H. G. Møller

Svarrer

Iversen

 

 

murerarbejde-januar-1930

 

 

Murermester Heinrich P. Schmidt

Heinrich P. Schmidt, d. 17. oktober 1955, der kun blev 53 år gammel, var født i Sydslesvig; men gennem mange år har han haft sit hjem på Fanø, først boede han i Nordby og i de senere år i Rindby. Han var udlært i murerfaget, og her på Fanø arbejdede han mest som mester, og det var så tydeligt, at han var en overmåde dygtig og hurtig håndværker, som kunne lide at lave godt og solidt arbejde. Han var meget interesseret i biavl og holdt af at færdes ude i den fri natur.

Murer Villadsen havde et røgeri på Vinkelvej. I det hvide hus på hjørnet af Sprøjtehuspladsen og Vinkelvej.

Krogvej 15 og Vinkelvej 10

 

1925 – 1935                     Hans Chr. Jensen Villadsen

1935 – 1954                     Villads Marius Villadsen

1965 – 1976                     Gerda G. Christensen (Baun), rulleforretning

 

 

Sønderho

Bygmester Aug. L. Pedersen

Bygmester Jens O. Mortensen

 

Parfume og sæbehuse

Sæbehuset Nielsine Pedersen

Sigrid L. Dyrehøj

 

Parfumeri-09071938

 

Ravdrejer

 

P27A-2

 

Tegninger til ravsmykker udført af Kristen Helle i 1930'erne

 

 

Ravdrejer Kristian Helle

En fin ravkunstner var Kristian Helle (1902 - 61) i Sønderho. Han var født i Darum, hvor han først var landmand, derefter lægteskipper og til sidst murer. Helle, der var udlært ved landbruget, havde omkring 1922 købt gamle Jes Sonnichsen Brinchs slægtsgård der var beliggende, hvor senere Fanø-farmen blev opført, og her fik ægteparret der var blevet gift i Sønderho kirke den 15. oktober 1922, deres første hjem. Men efter nogle år solgte Helle gården og slog sig på ravslibning tillige med andet arbejde. Han var således i en lang årrække opkræver for Sønderho sygekasse. I 1930 begyndte han ganske selvlært at lave kunstfærdige ting i rav og satsede hele sit levebrød på det. I København var der i 1930'erne skudt flere ravfirmaer op, bl.a. Nordisk Rav- og Sølvsliberi, P. O. Pedersen og Almborg & Co. Sidstnævnte firma annoncerede i 1935 efter en ravdrejer. Helle flyttede til København og kom til at lave armbånd og halsbånd af tysk presset rav. Det tilfredsstillede ham ikke, og han syntes, at forretningen solgte "for meget bras". I 1938 flyttede han derfor tilbage til Sønderho og indrettede værksted og butik. Butikken blev efter hans død drevet videre af hans hustru til 1969 og huskes endnu af mange, bl.a. på grund af de to mannequiner, en Fanø-kone og en Grønlænderpige, som stod i butikken.

Død april 1961.

 

 

P27B-2

 

Detalje af Kristen Helles ravdrejebænk i Sønderho

 

En anden ravsliber i Sønderho er murer Peter Mortensen  (f. 1905) Mortensen og Helle kendte hinanden godt, idet Helle arbejdede som murer hos Mortensens fader.

 


Gå til top

End Of Slide Box