Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1950 del 1

 

Offentlige embeder

 

Nordby

Sognefoged (1945 – 1960)

N. Nørby Pedersen

Sognerådsformand (1946 – 1974)

Marius Sørensen

Læge (1937 – 1956)

J. E. Vestergaard

Læge (1956 – 1986)

H. J. Vestergaard

Præst (1936 – 1961)

Knud Voldum

Jordmoder

Thyra Sørensen

 

 

Sognefoged N. Nørby Pedersen

Sognefoged N. Nørby Pedersen, søgte sin afsked på grund af sygdom i december 1960.

Nørby Pedersen har passet sit hverv som sognefoged med stor dygtighed og megen forståelse. De opgaver der tillægges en sognefoged, hører jo ikke alle til de glædeligste begivenheder i menneskers liv, og netop derfor er det af så høj betydning, at sognefogden kan udvise forståelse for de mennesker, som han kommer i berøring med. Men der er jo også grænser for, hvor langt forståelsen kan række, der må også myndighed og bestemthed til for at klare hvervet, og Nørby Pedersen har været i besiddelse af disse evner Tid efter anden har det været svært for ham at tage den strenge maske på, når han kunne se, at et menneske var kommet lidt ved siden af på en eller anden måde, virkelig var ude af stand til at klare problemerne i øjeblikket. Og sådan vil Nørby Pedersen da blive mindet fra sine år som sognefoged: som en mand med en enestående orden i sine tjenstlige sager, med en indsigt i paragraffers og cirkulærers mylder som mangen langt „højere" embedsmand kunne have grund til at misunde ham, men først og fremmest som en mand med det rette hjertelag.

 

 

Sønderho

Strandfoged

Jens Johannes Jensen 

Sognerådsformand indtil 1952

S. M. Pedersen

Sognerådsformand fra 1952

Sigfred Thøgersen

Postekspeditør indtil 1959

Albert Møller

Postekspeditør fra 1959

Hans Jensen

Sognefoged

Niels Fischer Pedersen

Læge (1947 – 1958)

Anton Friis

Læge (1959)

Kirstine Stürup

Præst (1945 – 1952)

Frants Vendelhaven

Præst (1953 – 1958)

S. H. Hedegaard

Præst (1958 – 1992)

Hans Brink Jensen

Klitfoged

J. Anthonisen

Sygeplejerske

Petra Thomsen, Karen Thøgersen

 

 

Læge Schultz

Som bekendt blev lægeembedet i Sønderho ledigt ved læge Anton Friis’ død i januar måned i år. Som ny læge i Sønderho er nu antaget læge Schultz fra Haderslev, der i denne uge har begyndt sin gerning som kommunelæge i Sønderho. Læge Schultz, der er 72 år gammel, har igennem mange år haft en stor praksis i Haderslev, hvor han har været meget afholdt. Schultz bliver i embedet indtil 1965.

 

Strandfoged og bådmand Jens Johannes Jensen

Strandfoged og bådmand Jens Johannes Jensen, d. juni 1960 i en alder af 66 år. J. var født i Sønderho som søn af gårdejer Peder Jensen og hans fødegård var beliggende, hvor nu ”Fanøfarmen” er opført. J. var i sine unge år landmand, men havde også stor lyst til søen, og han brugte flittigt sin båd fra Sønderho havn især til sælhundefangst og fiskeri. I 37 år var han ansat som bådmand ved Sønderho redningsvæsen og præsterede det i den lange årrække ret enestående, at han ikke én eneste gang forsømte sin tjeneste, hverken til vagt, øvelse eller når der skulle ydes nødhjælp. Han blev da også tildelt redningsvæsenet jubilæumsmedalje i sølv for lang og tro tjeneste.

Hans Mejnertz Thomsens efterfølger som sognerådsbud blev Hans Mandø i februar 1952.

 

 

Arbejdsmænd

Nordby

Hans Gregersen

Karl Jensen

Vilh. Lauridsen

Oscar Emil Jensen

Chr. Bager

Chr. A. Sørensen

Søren Jensen

Ejnar Iversen

Jens Nørby Sørensen

Harald Mathiasen

Morten Rødgaard Pedersen

Karl Chr. Sørensen

Anders Kr. Nielsen

Thomas Madsen

P. Chr. Thomsen

Vilh. Lauridsen

Ejnar Iversen

Jørgen Peder Pedersen

Søren Mose Sørensen

N. Svarrer Thomsen

Åge Viktor Jensen

Søren Nielsen

Peder Johs. Jensen

Albert Sørensen

Børge Hj. Nielsen

Anton Pedersen

Henning Svarrer

Jørgen P. Pedersen

Jens Mose Sørensen

E. Sørensen

Åge Viktor Jensen

Chr. Skelmose

Anders Christian Nielsen

Iver Nielsen

Niels Jensen

Hans Berthelsen

Karl Pedersen

Karl A. Chr. Jensen

Søren Chr. Jessen

Karl A. C. Jensen

N. Jensen

Gustav Sørensen

Anton Pedersen

P. Johs. Jensen

Mads Mathiasen

Johs. Larsen

Harald Mathiasen

Iver Nielsen

Anthon Harder

Sylvester Jørgensen

Niels Andreas Jensen

Oscar Emil Jensen

Hans Krogh

Viggo M. Nielsen

Thomas Madsen

Karl Jensen

Bent Vinding

Mads Mathiesen

Sigfred Nielsen

Morten R. Pedersen

Willy Bredahl Nielsen

 

 

 

Arbejdsmand Hans Bertelsen

Tirsdag den 21. marts 1967 kan fhv. matros og arbm. Hans Bertelsen, Østervej, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Hans Bertelsen, der gennem mange år sejlede som matros, kom som ung mand til Nordby, hvor han blev gift og bosatte sig. Han har gennem hele sit liv været en rask og uforfærdet mand, der ikke gik af vejen for arbejdets besværligheder. Han har flere gange reddet et menneske fra druknedøden og er herfor belønnet af Carnegiefonden.

 

Vejmand Peter Svendsen  

Tirsdag den 1. april 1969 kan vejmand Peter Svendsen, Nordby, fejre sit 25 års jubilæum som kommunal vejmand i Nordby.

 

Arbejdsmand Anton Harder  

Fhv. arbejdsmand Anton Harder, Rindby, er uden egentlig forudgående sygdom afgået ved døden i sit hjem, 68 år gammel. (Fanø Ugeblad 15/3 1974).

Anton Harder kom som ung mand til Fanø, hvor han lærte sin hustru, fru Ketty Harder, f. Lauridsen, at kende, og her fik han så sit fremtidige hjem. Han kom til at arbejde i Statsplantagen gennem en lang årrække, og her udførte han et omhyggeligt arbejde og var afholdt af alle sine arbejdskammerater og af sin overordnede. Som påskønnelse for sit dygtige arbejde fik han ved sit 25 års jubilæum overrakt et diplom. Harder var afholdt af alle han kom i berøring med på grund af sin rolige og besindige væremåde.

 

 

 

Arbejdsmand Bent Vinding

Onsdag den 12. juni 1974 er arbejdsmand Bent Vinding, Stadionvej, Nordby, afgået ved døden 59 år gammel.

Bent Vinding var oprindelig landmand, men da han som ung mand kom til Nordby tog han del i forskelligt arbejdsmandsarbejde, og det viste sig hurtigt, at han var en både dygtig og såre flittig mand, der var værd at have på en arbejdsplads. Dette bevises også af, at han forblev i sit arbejde i lange perioder, det lå ikke for ham at flytte fra sted til sted. Han hørte til de mennesker, der forstod, at der var to ting, der skulle gå op for at få et godt forhold til sit arbejde, at gøre sin pligt og kræve sin ret.

Bent Vinding var en mand for hvem hjemmet og familien betød meget, han nød at holde sit hus og sin have i mønsterværdig orden, og han kunne lide at se det gro omkring sig, hvad enten det var planter eller de dyr, han havde. Han var tillige en trofast ven for dem, der havde lært ham rigtig at kende.

 

Arbejdsmand Søren Mose Sørensen

Fhv. arbejdsmand Søren Mose Sørensen, Labyrinten, Nordby, kan søndag den 14. september 1975 fejre sin 70 års fødselsdag.

Søren Huus, som alle jo kalder ham, stammer fra Ringkjøbing, men kom som dreng til Fanø, og her har han boet siden. Han var gennem mange år en særdeles dygtig arbejdsmand, som folk kunne være tjent med at have som medhjælper. Hænderne sidder rigtig på ham, og han var ikke bange for at bruge dem. Nu er han gået over i pensionisternes rækker, men som det friluftsmenneske, han er, finder han meget glæde ved fortsat at drive lidt fiskeri og køre sine ture på stranden. Det skal også siges om ham, at han ikke er bange for at give en hjælpende hånd med, når det tiltrænges hos venner og naboer.

 

 

Sønderho

Hartvig Østergård

Bent Hansen

J. J. Pedersen

Hans M. Hansen

Otto Hansen

Jens Øhle

Hans Sørensen

Martin Sørensen

Anfred Harreby

Poul Andersen

Chr. Lauridsen

 

 

Antikvitetsforretninger

 

antikvitetsforretning-26071

 

”Kunstboden”

Foruden Bock’s nye antikvitetsforretning finder vi stadig P. Lund’s ”Kunstboden”, hvor hun i mere end 25 år har solgt kunstgenstande, malerier og ravsmykker.

 

B00069-92 frk-P-Lund

 

 

”Dukkehuset”

I juni måned 1958 åbnede en ny forretning ved Badet, ”Dukkehuset”, i et smukt lille Fanøhus lige ved siden af Kellers Hotel. Blandt meget andet forhandledes Fanødukker, og ikke alene de almindelige, men en samling af forskellige typer lige fra brudedragter til fiskerkonen og markdragter, ja, endog hyrdedrengen og mandsdragten er med. Alle forarbejdet meget smukt.

 

 

Autoværksteder

Fanø Autoværksted, J. C. Christiansen og Leo Madsen

 

 

fanoe-autovaerksted 1

 

autovaerksted-14031953

14.03.1953

 

bp-service-04071959

04.07.1959 

 

 

Mekaniker

Chr. Christiansen

Laurids Lunding, Autolakerer

Villy Christensen

Gunnar Olsen

Henning Jensen

Harry E. Pedersen

Henry Skelmose

Svend Pedersen

Viggo Nielsen

Leo Madsen

 

Skelmose Henry 31-8

Henry Skelmose

Arkitekt

 

Munch Pedersen

Christian Berg, Konstruktør

Torben Lorentsen, Tegner

Måns Larsen

Chr. Holm Andersen, Konstruktør

H. Eriksen

H. Nielsen

Børge Sørensen, Konstruktør

Inger Hinnerup Nielsen, Navigationsvej

 

 

Inger Nielsen flyttede i december 1954 sammen med sin mand Helge, der også var arkitekt til Nordby og bosatte sig på Navigationsvej.

 

Bagere og brødudsalg

Nordby

Asger Nielsen

M. Pedersen

Egon Hansen

Victor Hansen

Svend Engsted

H. Olesen

Egon Hansen, Hjemmebageriet fra 1958

Hans Beck

Jacob Warrer

Frk. A. Brinch

Karen Rødgaard samt konfekture

 

 

 

Bagermester Svend Engsted  

Svend Engsted var født i Sønderho som søn af N. S. A. Engsted, hos hvem han arbejdede som ung mand, indtil han startede i 1938 sin egen forretning "Fortuna" bageriet i Hovedgaden i Nordby. Denne drev han i ca 35 år. D. januar 1976. Forholdene blev hurtigt for trange på grund af en stadig stigende omsætning og i 1942 udvidede og moderniserede Engsted sin forretning og bageri. I sæsonen havde Engsted også et brødudsalg ved Rindby Strand.

 

Bagermester Hans Beck  

Tirsdag den 1. april 1952 kan bagermester Hans Beck, Mellemgade, Nordby, fejre 25 års jubilæum som bagermester i Nordby.

 

Bagermester Beck og hustru overtog den 1. april 1927 som nygifte den af nu afdøde bagermester A. Hansen gennem mange år drevne forretning, og ved flid og dygtighed oparbejdede de gennem årene en solid og god forretning. I bageriet passede Hans Beck det faglige, mens fruen klarede den salgsmæssige del af forretningen, og begge forstod de at vinde kundernes tillid.

 

Torsdag den 30 marts 1967 kan fhv. bagermester, sognefoged M. Pedersens hustru, fru Camilla Pedersen, Konsul Lauritzens plads, Nordby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Fru Pedersen vil være kendt af mange her i Nordby fra den årrække, hvori hendes mand drev bagerforretning, og hvor hun med stor dygtighed passede forretningen. Hun var en usædvanlig venlig og imødekommende dame i butikken, og de mange kunder satte meget stor pris på hende.

 

 

hjemmebageriet-02081953

02.08.1953 

 

Karen Rødgaard's Brødudsalg

 

B8901 matr-nr-396a

 

 

Overfor slagteren i hovedgaden 65, havde frk. Rødgaard, Hovedgaden 64 (1947 – 1980) et brødudsalg (med brød fra bager Hans Beck). Inden da var huset ejet af brugsforeningen, der anvendte det til lager. Så købte styrmand Pedersen ejendommen og indrettede cykelforretning, indtil Karen Rødgaard fik brødudsalg her.

Skomager Mathiesen havde værksted i østenden af bygningen, som husede Karen Rødgaards brødudsalg, nu Fanø Apotek.

 

 

Sønderho

Arnold Jensen

Robert Engsted

Knud Engsted

 

 

bager-knud-engsted

Bager Knud Engsteds bageri.

 

Barberer og frisører

 

Nordby

Frk. Elna Larsen, Damefrisør, Salon ”Fanø”

Fru Astrid Larsen, Damefrisørinde

Frk. Evelyn Sørensen, Damefrisørinde

Sv. Åge Hornum Hansen, Frisør

Asger Brinch, Frisørmester

E. Kromann, Frisørmester

Hornum Hansen, Frisørmester

Anker Frank Sørensen Frisørmester

Frisørsalon i Vandrehjemmet, Leif Schmidt, flytter til Esbjerg i november 1959.

Benny Engsted

Ragnhild Luud

 

 

Pr. 15. juni 1954 overtager Anker Frank Sørensen Emil Kromanns frisørsalon

 

herrefrisoer-12061954

12.06.1954

frisoersalan-02021952

02.02.1952

frisoer-21111953

21.11.1953

ffrisoersalon-28081954

28.08.1954

frisoersalon-27111954

27.11.1954

frisoer-23051959

23.05.1959

 

Blikkenslager

Nordby

Ejnar Christensen

Leo Gundestrup

J. Mathiasen

N. Skelmose

Richardt Skelmose

 

 

Boghandlere, papirhandlere

Chr. Pedersen

Henry Christensen

Børge Hansen

 

 

B5769 Fanoe-Turistbureau-Hov

J. N. Hansens Boghandel og Fanø Turistbureau dør om dør.

 

Bogholdere

Nordby

Bogholder Lenthe

Bogholder Chr. Pedersen

 

Bogtrykkeri

Udgiver Otto Berg-Jensen

Typograf Aage Nørholm Hansen

Typograf Erik Hannibal Pedersen

Typograf Knud Laxager

Holger Berg-Jensen

 

 

jul-1951-3

 

fanoe-ugeblad-25011958

Fanø Ugeblad efter flytningen til Willemoesvej.

 

Brændselsforretning

Brændselshandler Jens L. Pedersen

 

 

braendsel-28091957

28.09.1957

 

 

Brændselshandler Jens Lassen Pedersen, Niels Engersvej 2

Fhv. brændselshandler Jens Lassen Pedersen, Niels Engersvej 2, Nordby, er i en alder af 79 år død.

Pedersen var født på Fanø men havde gennem mange år sit arbejde udenfor øen, hvor han var beskæftiget ved forskelligt arbejde, indtil han for adskillige år siden begyndte en brændselshandel i Nordby, og det lykkedes ham ved flid og nøjsomhed at skabe sig et levebrød herved.

 

 

Bødker

Nordby

A. T. Bisgård

Rasmussen

Anker Poulsen

 

 

Cykelhandlere

Nordby

Hummelgaard

Lund

Busk Pedersen

 

 

kurvemagerarbejde-07011950

07.01.1950

 

velosolex-21041956

21.04.1956

 

 

B7615

 

Og der hvor der nu er pizza forretning, var der engang brugs, senere cykelforretning. Kaj Hummelgaard, og hustruen der drev en chokolade/is-butik i den anden del af huset. Senere drev Minna Clausen slikbutikken videre og i den tidligere cykelbutik, indrettedes ”Norsk Brukskunst”. Senere endnu

kom der en tøjforretning med diverse indehavere. (Valdemarsvej 14 matr. Nr. 397a)

 

 

Valdemarsvej 14:

1899 – 1927                     Nordby Brugsforening

1927 – 1949                     Jens Gundersen Pedersen

1949 – 1968                     Kaj Hummelgaard

1960                                   Minna A. W. Clausen

 

Detaillister

Nordby

Detaillist Frk. Mette Pedersen

 

 

Direktører

Nordby

Direktør Olaf Lassen

Fabrikant Thorkild Hansen

Direktør Svarrer Nielsen

Fabrikant Kjær

Direktør Per Olaf Lassen

Fabrikant Erik Bundgaard

Direktør Roland Danielsen

 

 

 

Direktør Per Olaf Lassen

 

Med Per Olaf Lassens bortgang den 21. april 2002 har Fanø mistet en af sine personligheder. Han var en legende på øen, det være sig både på den politiske front og som direktør for ”Fanø Vesterhavsbad”.

Han beskæftigede sig med lokalpolitik i mange år. Han var konservativ af den gamle skole, dog ikke mere end at han fuldt gik ind for det gode samarbejde, der var kendetegnende for den periode, han var med, og som fik stor betydning for øens udvikling og fortsatte selvstændighed.

I 1966 blev vi begge valgt ind i det daværende Nordby sogneråd. Her lærte jeg P.O. at kende og satte pris på ham som person, hans ordholdenhed samt han loyalitet over for de beslutninger, der blev taget.

Han fik formandsposter i udvalg og i kommissioner, hvor der i høj grad var brug for en person, der var i stand til at formidle et samarbejde om løsning af de pålagte opgaver. Disse løste P.O. dygtigt og med den humor, som særligt kendetegnede ham.

Han havde politisk tæft. Jeg husker engang, da han var med til at afsætte en millionbevilling til en losseplads i Rindby, for derefter med et snuptag at få den overført til anlæg af cykelstier til Sønderho og Rindby strand. Dette på trods af at jeg aldrig har set ham på en cykel.

P.O. elskede selskab og fik som nyvalgt sognerådsmedlem dengang hurtigt etableret et stambord for visse sognerådsmedlemmer på Krogaarden. Her hyggede man sig med en rejemad og politiske rævekager.

Han var en kendt person i bybilledet, ikke mindst når han var på sin daglige travetur til stranden. Sammenlagt har han vel gået den halve klode rundt.

Han har varetaget slægtens traditioner som direktør ude på Badet, og for længst har han givet stafetten videre til tredje generation.

Han har været en god mand for vores ø, han har været en loyal medspiller i det politiske arbejde. Han vil som sådan blive indskrevet i Fanøs historie.

Asger Jensen 

 

Per-Olaf-Lassen

 

 

 

 

Sønderho

Direktør Mads Kromann

Fabrikant Thøgersen

 

Elektrikere

Nordby

Henry W. Svarrer

Johs. Emil Hansen, Elektromontør

Arnold Jensen

Kay Jessen, Elektromekaniker

Louis Munck

Hans A. Jepsen

Kjeld Kierkegaard

Willy Christiansen

Benny Lauridsen

Hans Henning Hjort

 

Sønderho

Erik Thøgersen

 

Gå til top

End Of Slide Box