Mitfanoe
Handel og håndværk på Fanø omkring 1950 del 3

 

 

Maler

Nordby

Marius Poulsen

Hans Jepsen, Malermester

Morten Beck, Malermester

Lorenz Lauridsen

M. Sørensen, Malermester

P. Christensen, Malermester

E. Christensen

Jens Jensen, Malermester

Thorvald Christensen

Anker Clausen

Erhard Schmidt

Erik Frost

P. Nørby Pedersen

Marius Poulsen

Erling Jeppesen

Hans Overgård

Claus Jensen

Tom Clausen

 

 

Malermester Morten Beck

Tirsdag den 24. maj 1966 kan fhv. malermester Morten Beck, Ølgod, fejre sin 70 års fødselsdag.

Malermester Beck er født i Nordby som søn af afd. smedemester Beck, og han lærte sit fag hos den i sin tid så kendte malermester Riis i Nordby. Gennem mange år drev han malerforretning i Nordby og oprettede for nogle år siden tillige en farvehandel. Efter at have været ude for et slemt færdselsuheld ophørte han med sin malervirksomhed og solgte farvehandelen til dens nuværende indehaver Kjeld Poulsen.

Morten Beck var gennem årene en såre flittig mand, der forstod sit fag, og han kunne med dygtighed vejlede sine kunder i valget af farver og tapeter, når huse og lejligheder skulle friskes op. Han var tillige en meget ivrig jæger, der holdt meget af at færdes med sin hund og sin bøsse i Fanøs frie natur. Gennem nogle år var han medlem af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i Nordby.

For et års tid siden solgte han sit hus i Nordby, og han har nu sammen med sin hustru slået sig ned i Ølgod, hvor en datter, der er gift med autolakerer Laurids Lunding, har sit hjem. En anden datter har sit hjem i Middelfart, og en søn og den yngste datter bor begge i Esbjerg.

 

 

maler-09031957

09.03.1957 

 

Sønderho

Malermester Arne  Anthonisen

 

 

 

Manufakturhandler

Nordby

Th. W. Beck

Åge Warrer, Manufakturist

Sommer Pedersen

Anders Bildsøe Hansen, Manufakturist

Laura Barklund

Karen Sofie Holst

 

 

 

 

Manufakturhandler Thomas W. Beck  

Søndag morgen den 11. oktober 1964 er manufakturhandler Thomas W. Beck, Konsul Lauritzens Plads, Nordby, afgået ved døden på Rigshospitalet i København.

Manufakturhandler Beck, der blev 64 år, var søn af den i sin tid så kendte hotelejer Beck, der ejede hotel ”Krogården” i Nordby. Han fik som ung sin uddannelse i manufakturbranchen, og var beskæftiget hermed, indtil han vendte tilbage til Nordby, hvor han begyndte sin egen forretning under ret beskedne forhold. Men sammen med sin hustru lykkedes det ham at oparbejde en god og solid forretning, som gennem årene er blevet udvidet betydeligt med hensyn til varer og lokaliteter.

Thomas Beck har gennem årene taget del i byens foreningsliv, og han var i en årrække medlem af bestyrelsen for F. H. & I. samt revisor i flere foreninger. Han overleves af sin hustru, fru Laura Beck, og to voksne børn, en datter, der er gift og bosat i København, og en søn, der har sit hjem i Nordby.

 

 

trikotage-04111950

04.11.1950

 

karen-sofie-holst-23061951

23.06.1951

manufaktur-02081952

02.08.1952

manufaktur-14021953

14.02.1953

ophoersudsalg-14031953

14.03.1953

karen-sofie-holst-11011958

11.01.1958

 

 

Sønderho

Frk. M. Andresen, havde også telefoncentral

 

 

 

Murer

Nordby

Chr. Schmidt

Andreas Christensen, Murermester

Laurids Th. Hansen

K. Kallesen

P. Berg, Murermester

E. Olsen

H. Thomsen

A. Egetoft, Murermester

Peter Pauli Berg

Jens Chr. Pedersen

Karl Fr. Schmidt, Murermester

K. Langmack Nielsen

Willy Mathaisen

Villadsen

Heinrich Schmidt

P. Schmidt

Åge Christensen

Børge Schmidt

 

 

K. L. Bentzen erindrer: ”På den grund, hvor nu fru Else Thiesens hus ligger på Lodsvej lå dengang 2 sammen­byggede huse. Det var stråtækte Fanøhuse. Det ene af dem ejedes af en slægtning, murermester Andreas Egetoft, Andreas Egetoft og hans fader, Pejbøj, var kendt af alle fra deres murervirksomhed. Begge de sammen­byggede huse blev totalt ødelagt af en brand, hvis år­sag vist aldrig er blevet opklaret. De mistede alle ejen­dele ved branden. - Begge var i en fremskreden alder, de måtte indkvarteres, samt låne skiftetøj. Laura Egetoft, der af herkomst var bornholmer, huskes sikkert endnu af mange som en solid og effektiv hjælp ved madlavning og anden kjøks ved fest og sammenkom­ster.

Andreas var mest kendt som »spjældmurer«, der kunne klare diverse reparationer. Derudover var han i repræsentantskabet for Fanø Sparekasse, og derfra huskes han sikkert af mange. Begge var meget hjælp­somme og gæstfrie, men der skete ligesom en ændring i deres glæde ved tilværelsen ved branden. Brandtom­ten blev solgt til styrmand Thiesen.

 

 

Sønderho

Murer Peder Mortensen

Murer Marnved Pedersen

 

 

Murermester Martin Mortensen

En af Sønderhos dygtigste håndværkere, murermester Martin Mortensen, Sønderho, tidl. Esbjerg, er efter længere tids sygdom afgået ved døden på neurokirurgisk hospital i Århus i en alder af 58 år (Fanø Ugeblad 19. august 1961).

Martin Mortensen var født i Sønderho som søn af bygmester Jens Larsen Mortensen, og han lærte til dels sit håndværk hos faderen. Martin Mortensen var indtil for få år siden murermester i Esbjerg og havde flere svende, men da der efterhånden blev stærkt brug for en murermester i Sønderho, besluttede han at nedsætte sig som sådan i sin fødeby, hvor også hans bror, Peter Mortensen er murermester. Under den store restaurering af Sønderho præstegård flyttede Martin Mortensen med sin familie til Sønderho, hvor de igennem mange år havde haft en sommerbolig, som de midlertidigt kunne flytte ind i. Sidste år byggede Martin Mortensen et nyt smukt, stråtækt hus i fanøstil ved Sønderho Strandvej, og han fik for dette diplom fra fonden ”Gamle Sønderho”.

Martin Mortensen blev hurtigt anerkendt i Sønderho som en meget dygtig og flittig murermester.

 

 

Parfume og sæbehuse

Tatol, Signe Jensen

 

 

 

 

tatol-04031950

04.03.1950

tatol-25081951

25.08.1951

tatol-julen-1949

1949

tatol-01011955

01.01.1955

tatol-15091959

15.09.1959

 

 

I.Vang Jensen overtager Tatol i 1950.

 

Marie Wohlert åbnede Tatol i Hovedgaden 97, som senere blev overtaget af cykelsmed Henrik Skelmose.

 

Ravdrejer

Sønderho

K. Helle

Peter Mortensen

 

k-helle-23071955

23.07.1955

 

Sadelmager

Hedegård

John Møller

Poul Ingvardsen

 

 

 

sadelmager-13121952

13.12.1952

sadelmager-15101955

15.10.1955

 

 

Sadelmager John Møller Sonnergaard

Onsdag den 9. januar 1991 er John Møller Sonnergaard, Hundested, afgået ved døden efter længere tids svær sygdom, 78 år gammel.

John Møller Sonnergaard levede det meste af sin tid på Fanø, hvor han i Nordby havde forretning som sadelmager. En forretning, og et arbejde, som han i nært samarbejde med sin hustru, Gudrun, født Beck, drev i mange år, indtil de nedlage forretningen, solgte ejendommen og flyttede til Hundested for at være i nærheden af deres tre børn, to døtre og en søn, der alle var bosat i nærheden.

Johan Møller var en usædvanlig dygtig håndværker, som udførte et arbejde på bedste måde for sin store trofaste kundekreds.

 

 

Sagfører

Landsretssagfører J. V. Andreasen

 

 

Skomager

Nordby

Erik Jensen, Dagmarsvej

Morten Mortensen

Chr. Gundesen

P. Mathiasen, Dagmarsvej

Erling Pedersen

Søren Jensen

 

 

Skomagermester Peder Mathiasen  

Onsdag den 12. september 1956 er skomagermester Peder Mathiasen, Dagmarsvej, Nordby, afgået ved døden på centralsygehuset i Esbjerg.

Mathiasen var født her i Nordby den 15. februar 1886 og blev således godt 70 år gammel. Efter sin konfirmation kom han i lære som skomager, og ved dette fag arbejdede han nogle år som svend; men det indendørs arbejde har åbenbart ikke tilfredsstillet hans virkelyst, og han søgte derfor over til landbruget og overtog sin fødegård i Nordby, og denne ejendom drev han gennem mange år, indtil han solgte den for en halv snes år siden, og derefter genoptog han sit gamle håndværk. Han fik hurtigt oparbejdet en god kundekreds, som satte pris på det både fine og solide arbejde, han udførte.

Mathiasen var kendt som en mand, der var levende interesseret i samfundets mange forhold både herhjemme og ude omkring i den store verden. Han blev gennem årene betroet flere tillidshverv i foreninger og sammenslutninger. Det skal her nævnes, at han gennem mange år har været i bestyrelsen for Nordby brugsforening, hvis formand han var gennem lang tid.

 

 

skotoej-15041950

15.04.1950

skomager-04051957

04.05.1957

skotoejsbutik-25021956

25.02.1956

skomager-14031959

14.03.1959

 

Sønderho

Magnus Lambertsen

 

 

 

Skomagermester Magnus Lambertsen  

Torsdag den 28. marts 1963 fylder skomagermester Magnus Lambertsen, Sønderho, 70 år.

Magnus Lambertsen er født i Darum som søn af gårdejer Jens Rask Lambertsen. Lambertsen var den yngste af fire søskende, og hans forældre flyttede til Sønderho, hvor han kom til at tilbringe sin barndom. Sit håndværk lærte han hos skomagermester August Hansen, Esbjerg, og han etablerede sig som selvstændig mester i Esbjerg og fik en god kundekreds.

Magnus Lambertsens hustru, fru Ingeborg Lambertsen, er født Svarrer og er af den kendte og ansete Svarrer-slægt i Nordby. I deres ægteskab har de en datter, som er gift med mekaniker Leo Madsen, Nordby.

Bylivet i Esbjerg var dog i længden ikke tilfredsstillende for Magnus Lambertsen, som fra sin barndom i Sønderho havde fået udprægede friluftsinteresser, bl. a. jagt. Ægteparret erhvervede sig et hyggeligt fanøhus i Sønderho og flyttede hertil for en del år siden. Som tilfældet er med de fleste håndværkere, er Lambertsen særdeles fiks på fingrene, og han har gennem årene udrettet et dygtigt arbejde med husreparationer.

Trods disse interesser hører han alligevel til de skomagere, der bliver ved deres læst, idet han stadig har et lille værksted og en kundekreds, som han betjener hurtigt og godt.

 

 

Skræddere

Nordby

Axel Brodersen

Bernt Brodersen

Thora Wium

 

 

vium-01091956

01.09.1956

wium-05011957

05.01.1957

 

Slagtere

Nordby

K. N. Sørensen

Olaf Alber

Sonnichsen

Jørgen Larsen

C. J. Alber

P. E. Øhlenschlæger

Richard Olesen

Sunny Sonnichsen

 

Sønderho

P. H. Pedersen

Jens Lambertsen

Poul J. Jørgensen

 

 

slagter-10061950

10.06.1950

 

 

Smede

Nordby

Valdemar Jensen

N. Chr. Nørby Jensen

M. J. Mikkelsen

N. Chr. Jensen

A. Ludvigsen

Mathias Sørensen, Fanø Maskinstation

 

Smedemester Mikkelsen

 

smed-mikkelsen

Smedemester Mikkelsen, Rindby, ”Fra øst til vest”, 1953.

 

 

Rindby Vogn- og beslagsmedie, blev overtaget af smedemester M. J. Mikkelsen den 10. Marts 1927. Mikkelsen var udlært hos smedemester Pedersen i Vester Vedsted, hvorefter han var svend i Lømne ved vogn- og beslagsmed Christensen i to år.

Rindby Smedie har tidligere været drevet af smedemester M. Hjort, der drev forretningen fra 1910, og smedien har en fast stor kundekreds med et samlet antal heste at beslå på 125 og dette er kunder fra hele øen.

Den 1. maj 1947 fik smedemester Mikkelsen en pige i lære, Karen Johanne Mikkelsen, hans datter, der senere tog sin svendeprøve hos smedemester J. P. Schmidt i Øster Gasse.

Mikkelsen havde foruden smedjen et brevsamlingssted at passe.

I morgen lørdag den 31. august 1974 kan smedemester Mikkel J. Mikkelsen, Rindby, fejre sin 70 års fødselsdag.

Smedemester Mikkelsen, der stammer fra Mandø, har gennem et halvt århundrede drevet sit værksted i Rindby, og han har altid været en såre flittig mand. Han er efterhånden en af de få smede, der kan lave hestesko og beslå hestene, og på dette felt er der bud efter ham fra flere sider.

 

 

Sønderho

S. M. Pedersen

Henning Pedersen

 

 

Snedker

Nordby

Peder Andersen

Jes Brinch

Fritz Müller

Chr. Holm Andersen

Anders Jepsen

Jes Lauridsen

Karl H. Jensen

Hans J. Frank Sørensen

Jens Håbegård

P. Andersen

Paulus Nielsen

Carl Harry Jensen

Niels Toft Jensen, Rindbyvej

Per Holm Andersen

Erlind Alber

Arthur Sørensen

S. Pedersen

 

 

 

 

paulus-nielsen-12051956

12.05.1956

snedker-10101959

10.10.1959

 

 

Møbelsnedker Jes Lauridsen

Jes Lauridsen, d. den 26. august 1978, var gennem hele sit liv en såre flittig mand, som stilfærdigt udførte sit arbejde både smukt og solidt. Han var i besiddelse af et stille lune og forstod at finde glæden ved de små ting i livet. Han havde gennem mange år sit værksted i hjemmet på Vinkelvej.

 

 

Sønderho

H. Ibsen

NS. M. Nielsen

Dahl Nielsen

S. M. Hansen

Max Pedersen

Th. Poulsen

Martin Thygesen

Carl Emil Lambertsen

 

 

Snedker Carl Emil Lambertsen  

Efter flere års svagelighed er snedker Carl Emil Lambertsen, Sønderho, i fredags pludselig afgået ved døden i sit hjem, 49 år gammel.

Carl Emil Lambertsen var født i Sønderho som søn af snedkermester L. Lambertsen. Han lærte sit håndværk hos sin far, men allerede i sin ungdom blev han ramt af sygdommen som mærkede ham for livet. Hans helbred var skrøbeligt, og en influenza, som han pådrag sig i vinter, kunne han ikke rigtig komme over, og nu er han ikke mere. Han boede stadig i sit barndomshjem, men selv om han var ene, var han dog ikke ensom, han havde sine trofaste venner, som satte meget stor pris på ham. Han bevarede gennem årene det milde sind med stille lune, ligesom han var en meget hjælpsom mand, der gerne gav en hjælpende hånd med, hvor det tiltrængtes og hvor kræfterne slog til.

Carl Emil Lambertsen vil blive savnet i sin fødeby, hvor han efterlader sig gode minder i sin vennekreds.

 

 

Syersker

Nordby

Frk. Mary Jensen

Frk. Elisabeth Mortensen

Thora Wium fra 1959

Katrine Kromann

E. Leer

Edit Bache

Olga Jensen

 

 

Thora Wium er først at finde i Solvænget og senere i Hovedgaden.

syning-14011950

14.01.1950

syning-20101951

20.10.1951

systue-16061951

16.06.1951

syning-02021952

02.02.1952

 

Tobakshandlere

Aghøj

Theodor Beck

Frk. Nicoline Sørensen

 

 

 

Tobakshandler Laurids Aghøj  

Tobakshandler Laurids Aghøj stammede fra Gårde, og har i en årrække boet i Nordby, hvor han startede en tobak- og vinhandel, som han på en dygtig måde oparbejdede til at blive en god og velassorteret forretning. Gennem nogle år var han tillige leder af Turistkontoret i Nordby, og på dette felt kom han til at udføre et godt og banebrydende arbejde, som han fik anerkendelse for i vide kredse. Han forstod med venlighed og forståelse at hjælpe turisterne til rette og klare de mange problemer, der ofte meldte sig for dem, når de kom her til Fanø. Aghøj havde, i de år han havde sit virke på Fanø, sundet sig mange venner, som satte stor pris på ham.

Død januar 1960.

 

 

B8189

 

 

Tobaks- og vinhandel, drevet af Astrid Kjær som giftede sig med Laurids Aghøj, senere kom Vera og Hans Laurids Hansen til som ejere, og de udvidede forretningen i flere omgange, dette blev til ”Vinstokken”. Mens Aghøjs ejede huset havde Astrid Aghøjs broder et skrædderværksted i østenden af huset. i dag også en tøjbutik.(Hovedgaden 66 matr. 373 & 374). Heroverfor i Hovedgaden 69, som ejedes af restauratør Franz Beck, var der en import- og exportforretning af præserves til skibsproviantering.

 

 

aghoej-29091951

29.09.1951

centrum-11101952

11.10.1952

jens-iversen-28111953

28.11.1953

havneforretningen-30101954

30.10.1954

butikken-ved-havnen-julen-1

1953

 

Tømmerhandel

Nordby Tømmerhandel

 

 

 

Tømmerhandler Søren Brinch Hansen

Forretningsoverdragelse.

Den 1. februar 1954 overdrager tømmerhandler Søren Brinch Hansen, Nordby, sin forretning ”Nordby Tømmerhandel” til sin søn Johannes Brinch Hansen som gennem de senere år har været knyttet til forretningen som prokurist.

Samme dag er det netop 50 år siden, at S. Brinch Hansen blev tilknyttet ”Nordby Tømmerhandel”, som han senere overtog i 1907. Forretningen solgte trælast, bygningsartikler, støbegods og brændsel.

 

 

johsbrinchhansen-31051952

31.05.1952

 

kakkelovn-21021953

21.02.1953

 

Tømrer

Nordby

Stübert Pedersen

Axel Nørgård

Henry Nielsen

Magnus Hansen

Kaj Bentzen

Erik Munck

Poul Kierkegaard

Jes Brinch

Jens Randbæk

Volmer Nielsen

P. Hestbek

Niels Toft Jensen, Rindbyvejen

Johansen

Søren Pedersen

Harald Svanhede, Grønnevej

Bjarne Pedersen

Knud Nørby Pedersen

Jørgen Peder Skelmose

Peder Andersen

 

 

 

Bygmester Svanhede  

Fhv. bygmester Harald Svanhede, Grønnevej, Nordby, er afgået ved døden den 5. oktober 1968.

Bygmester Svanhede boede sammen med sin familie gennem mange år i Århus, hvor han drev sin forretning. For 14 år siden flyttede han med sin hustru til Nordby, hvor en datter var gift og bosat. Svanhede var her beskæftiget med forskelligt arbejde indenfor sit fag, ganske vist kun i mindre omfang og aftagende efter som alderen gjorde sig mere og mere gældende. Vi lærte ham at kende som en både flittig og venlig mand, der helst passede sit eget i stilfærdighed.

 

 

toemrer-18071953

18.07.1953

 

Sønderho

Hans M. Hansen

 

 

Skibsbygmestre

Christoffersen

 

 

 

Skibstømrer

Nordby

Niels Almosetoft

Evald Kjeldsen

Fuglsang

W. Christoffersen

Hans Hansen

Chr. Andersen

Niels Carl Pedersen

 

 

Sønderho

V. Sonnichsen

 

 

Bådebygger

Chr. Sørensen

 

Tækker

Nordby

Evald Pedersen

 

 

Sønderho

H. Dahl Nielsen

 

 

B00091 050 taekkemand-og-sne

Tækker og snedker H. Dahl Nielsen

 

B00091 051 taekkemand-og-sne

 

Tøndelægger

Sønderho

Hans Pedersen

 

 

Urmagere og guldsmede

Nordby

P. L. Sørensen

Mogens E. Mortensen

H. C. Pedersen

 

 

Urmager Mogens E. Mortensen

Mogens E. Mortensen, var urmager, optiker og guldsmed i Nordby i tidsrummet 1954 – 1985. Hovedgaden 82.

 

urmager-13021954

13.02.1954 

briller-ure-01011955

01.01.1955

 

guldsmed-07011950

07.01.1950

urmager-27061953

27.06.1953

 

Urmager og guldsmed H. C. Pedersen

 

urmager-pedersen

 

 

Urmager og guldsmed H. C. Pedersen. ”Fra øst til vest”, 1953. I 1944 overtog H. C. Pedersen forretningen efter urmager Niels Pedersen. H. C. begyndte sin uddannelse allerede i 11-års alderen og er nu for længst anerkendt som en dygtig mester, hvad enten arbejdet drejer sig om ure, sølv- og guldsager eller briller og optik.

 

 

Vask og strygning

Nordby

Frk. M. Christiansen

Ninas vaskeri

Vaskeriet Navigationsvej

Marie Alber, rulleforretning, Mellemgaden

 

 

rulletoej-06101951

06.10.1951

vask-08091951

08.09.1951

vaskemaskine-11111952

11.11.1952

vask-11121954

11.12.1954

vaskemaskine-22091956

22.09.1956

vaskeri-04041959

04.04.1959

 

vask-23091950

23.09.1950

 

vaskeri-14031959

14.03.1959

 

På hjørnet af Navigationsvej og Toftevej havde Margrethe Christiansen et vaskeri. Hun udlejede også dåbskjoler fra sin privatbolig, Svenskervej 10. Vaskeriet startede egentlig på Færgevej 1 efter Erna Pedersen, 1.11.1927 til 1951.

 

B8242

 

Vognmænd                   

Nordby

Rudolf Iversen, chauffør

V. Ager, chauffør

Robert Jensen, chauffør

Roland Munch, chauffør

Munk Jacobsen, chauffør

Jens Karl Sørensen, chauffør

Egon Svendsen, chauffør

Arne Kristensen, chauffør

Svend Åge Nielsen, chauffør

Søren Baun, chauffør

Georg Olesen, chauffør

 

Chr. Svendsen

Jens Brinch, vognmand plus taxa

J. Nørby

S.A. Svendsen

Nissen

Ernst Brinch

P. A. Jensen

V. Munch

Julius Madsen

Jørgen Peder Pedersen, chauffør

Taxa Svend, Svend Aage Nielsen viderefører N. A. Nissens virksomhed

 

 

 

Chauffør Søren Baun Christensen  

Søndag den 31. maj 1959 er chauffør Søren Baun Christensen, Sprøjtehusplads, Nordby, pludselig afgået ved døden i sit hjem knap 41 år gammel.

Søren Baun var født i Janderup og fik sin uddannelse ved landbruget. Han flyttede for nogle år siden til Fanø, hvor han havde overtaget en landejendom i Rindby. Efter nogle år som landbruger solgte han igen ejendommen og flyttede til Nordby, hvor han boede siden. Han var nu beskæftiget på møllen i Storegade i Esbjerg. Søren Baun var kendt som en meget arbejdsom mand, der altid var beskæftiget ved et eller andet. Hans arbejdsdag var ikke slut ved normal fyraften, når han kom hjem fra arbejdet, var der adskilligt andet, der skulle ordnes. Han var tillige en venlig og godsindet mand, der var afholdt af alle, der kendte ham.

 

Chauffør Jørgen Peder Pedersen  

Fhv. chauffør Jørgen Peder Pedersen, Mellemgade, Nordby, er langfredag den 15. april 1960 afgået ved døden på hospitalet i Esbjerg.

Afdøde, der blev knap 65 år gammel, var født i Nordby, hvor han også kom til at opholde sig det meste af sit liv. Han var gennem mange år chauffør på ruten Nordby-Fanøbad og havde ellers beskæftigelse ved forskelligt arbejdsmandsarbejde. Han var i al sin færd en venlig og stilfærdig mand, der ikke ønskede nogen fremtrædende stilling i samfundet.

Lørdag d. 16. august 1958 kan vognmand Jens N. Brinch, Kroslippen, Nordby, fejre sit 40 års jubilæum som vognmand i Nordby.

Onsdag den 17. december 1958 kan vognmand Jens Nørby, Færgegårdsvej, Nordby, fejre sin 60 års fødselsdag.

 

Vognmand Søren Lassen Pedersen  

Tirsdag den 7. febr. 1950 fylder en af Sønderhos velkendte landmænd, vognmand Søren Lassen Pedersen, 75 år. Han er født i Sønderho 1875 som søn af gårdejer Hans Nielsen Pedersen.

Lassen Pedersen har helt fra de unge år haft lyst til landbruget. Han var som ung fodermester på en stor gård på Lolland, og her lærte han sin hustru, fru Karoline Pedersen at kende. De købte senere en lille gård i Sønderho, hvor han tillige var vognmand, indtil han for nogle år siden afhændede gården. Men Pedersen har dog endnu beskæftigelse ved forskelligt arbejde, han er altid glad og tilfreds, sit gode humør har han stadig i behold, og han føler sig ikke trykket af alderen.

Han var i mange år et virksomt medlem af Fanø Landboforenings bestyrelse og i bestyrelsen for Sønderho Mejeri.

 

 

 

Chauffør Arne Kristensen  

Lørdag den 11. september 1965 er fhv. chauffør Arne Kristensen, Kikkebjergvej, Nordby, afgået ved døden på Centralsygehuset i Esbjerg. Arne Kristensen, der blev 55 år gammel, var født i Sig og kom for en årrække siden til Nordby og var beskæftiget som chauffør og ved forskelligt andet arbejde, indtil et ulykkestilfælde slog ham ud. Han var dog fortsat i besiddelse af en næsten ukuelig energi og lyst til at bestille noget, hvorfor han da også fandt anden beskæftigelse, bl. a. ved sammen med sin hustru at drive en kiosk ved Fanøbad, og sidst som aflæser for det kommunale el-værk. Ved siden heraf havde han ravsliberi som en hobby, der interesserede ham meget.

 

Vognmand S. A. Svendsen

Tirsdag den 18. april 1967 kan kapt. S. A. Svendsen, Vestervejen, i Nordby fejre sin 75 års fødselsdag.

Kapt. Svendsen, der er født i Nordby, kom som ung mand til søs og fik sin sejltid i de stolte sejlskibe. Han tog sin skibsførereksamen ved Fanø navigationsskole i 1918, hvorefter han fik ansættelse i rederiet J. Lauritzen som styrmand, og blev senere forfremmet og kom til at føre flere af rederiets skibe inden han gik i land.

Gennem en årrække drev Svendsen en vognmandsforretning i Nordby og havde koncession på ruten Nordby-Rindby strand, ligesom han drev rutebilstationen ved Rindby, udmærket bistået af sin hustru. Foruden den faste rute, arrangerede Svendsen turisture for skoler og foreninger. I kiosken solgte han postkort, badeartikler, sodavand, chokolade og konfekturer, desuden kunne man finde et mælkeudsalg og en Shell benzinstation.

Vognmand Søren Svendsen, der gennem en årrække har haft koncession på rutebilkørslen til Rindby strand, har i maj 1955 givet afkald på sin koncession, som er overgået til A/S Fanø rutebiler. Bestyrelsen for Rindby strands grundejerforening har i den anledning besluttet at vise Svendsen en erkendtlighed. Dette skete i tirsdags, da en deputation fra bestyrelsen overrakte ham en lille erindringsgave og samtidig gav udtryk for deres glæde over det gode samarbejde, der havde været gennem årene.

Sønderhorutebilen, ruten drives af rutebilejer O. A. Pedersen, Sønderho. Ruten betjenes af fire store moderne vogne, har snart været i gang i mere end en menneskealder. I sæsonen køres der flere gange daglig i hver retning både ad landevejen og langs stranden over Vesterhavsbadet, ligesom der arrangeres kortere og længere ture for selskaber i moderne turistvogne.

 

 

ronald-munch-14051955

14.05.1955

vognmand-21041956

21.04.1956

vognmand-nissen-12051956

12.05.1956

 lillebil-22121951

taxa-16041957

16.04.1957

rundfart-14071951

14.07.1951

 

 

I 1951 oprettede brødrene Svendsen "Rundfarten Fanø", en tur, som så at sige tog turisten i hånden og førte ham rundt til alle de steder her på Fanø, som en turist med respekt for sig selv skal have set, for at kunne prale af, at have "gjort" Fanø. Denne rundtur var medvirkende til fornyet opmærksomhed på Fuglekøjen og den skabte også fornyet interesse for Nordbys gamle museum, idet alle rundturene sluttede med et besøg på museet.

I 1953 indførte "Fanø Turistfart", Ove A. Pedersen, en art omstigningsbilletter til ruterne til og fra Sønderho som køres både ad stranden og ad landevejen. Her var lejlighed til at komme omkring på Fanø på en let måde, og så ganske som den enkelte turist ønsker det, gøre ophold, hvor man har lyst til det, og så længe man selv vil.

 

 

soenderho-bussen

Sønderho bussen.

 

B00133 013

 

Fra venstre Anton Egelund, i civil Egon Svendsen, lange Georg Bill, Hans Marius Andersen.

 

B00133 042

Til venstre Egon Svendsen.

 

 

 

Fanø Rutebiler

Det lokale ejerskab begyndte for Sønderhos vedkommende med Christen Hansen i 1918, siden kom svigersønnen Marinus Pedersen, hans kone Marie og deres søn Ove A., indtil aktieselskabet blev dannet med Chr. Svendsen, Nordby. Ove blev selskabets første direktør, efter ham kom Chr. Andersen fra Ribe og endelig Kurt Kristiansen.

I 1954 startede planerne om en fusion af rutebilselskaberne på Fanø. De tre rutebilejere, S. J. Svendsen, Chr. Svendsen og Ove Pedersen, skulle den 1. september have fornyet deres koncessioner til deres rutebilruter, men fik udsættelse til 1. april, da der på initiativ af sognerådene er nedsat et udvalg for sammenslutning af rutebilerne på Fanø. Det er meningen at etablere et nyt aktieselskab, der skal sørge for trafikkens af vikling på Fanø. Aktierne skulle fordeles således, at de nuværende rutebilejere henholdsvis i Sønderho og Nordby, fik hver 49 %, og de to kommuner hver 1 %, således, at de blev tungen på vægtskålen.

Materiellet blev vurderet den 1. september og man regnede med at aktieselskabet var klar til den 1. april 1955. Driften skulle rationaliseres, for derved at undgå megen tomkørsel, med en mulig reduktion af priserne til følge. Ove A. Petersen blev den første direktør. Den 1 marts 1957 blev selskabet overtaget af kommunerne på Fanø, og Chr. Andersen fra Ribe blev driftsleder.

 

 

Sønderho

Egelund, chauffør

Svend Gravesen, chauffør

H. M. Andersen, chauffør

Ove Pedersen, rutebilejer

Carl Jensen

Chr. Nissen

J. Kr. Hansen

 

 

Ny bil på Sønderho ruten

Rutebilejer Ove Pedersen har i februar 1954 indsat en ny stor rutebil på ruten Sønderho-Nordby. Det er en stor ”Austin” vogn med siddeplads til 33 passagerer, og vogn er fuldt moderne udstyret og med polstrede sæder af skumgummi.

 

 

Vognmand Ove A. Pedersen  

Fhv. vognmand, repræsentant Ove A. Pedersen, Sønderho, er lørdag den 31. maj 1975 afgået ved døden efter længere tids sygdom.

Ove Pedersen er født i Sønderho som søn af daværende rutebilejer Marinus Pedersen. Ove Pedersen blev kun 55 år gammel. Han blev uddannet som mekaniker og overtog senere rutebilforretningen i Sønderho. Efter at rutebilerne var overgået til kommunal drift, drev han vognmandsforretning og var i de senere år repræsentant. Endvidere havde han nu bygget et cafeteria i Sønderho.

Ove Pedersen var en udpræget hjemmets mand, som helt og holdent ofrede sig for sit hjem, sin hustru og sine børn.

Omvæltning i rutebilselskabet 26. januar 1957

A/S Fanø rutebiler har været ude for en større omvæltning, idet store aktiepartier har skiftet ejere. Nordby kommune har købt alle tidl. rutebilejer S. A. Svendsens aktier og desuden en meget stor del af de af vognmand Chr. Svendsen tilhørende aktier. Endelig har Sønderho kommune købt alle direktør Ove Pedersens aktier. Ove Pedersen fratræder herefter sin stilling som administrerende direktør for selskabet den 31. marts 1957. Der vil i nær fremtid ske en ændring af selskabets ledelse, idet Ove Pedersen, der ikke mere er aktionær i selskabet udtræder af bestyrelsen, som vil blive udvidet fra 4 til 5 mand, og kommer til at bestå af 2   repræsentanter fra Nordby sogneråd, 2 fra Sønderho sogneråd samt vognmand Chr. Svendsen.

Nordby kommune vil i den ny bestyrelse blive repræsenteret af sognerådsformand M. Sørensen og sognefoged Nørby Pedersen.

 

 

Øvrige handlende

Nordby

Fischer Sørensen, Dekoratør

Hans Th. Sørensen, Disponent

Børge Hjort Jacobsen, Ekspedient

Bent N. Mathiasen, Ekspedient

Villy Mathiasen, Ekspedient

P. Thiim Nielsen, Ekspedient

N. Chr. Pedersen, Ekspedient

Hans Th. Sørensen, Ekspedient

Frk. Jenny S. M. Lauridsen, Ekspeditrice

Knud Aage Pedersen, former

J. P. Pedersen, forpagter

Jørgen Lauridsen, gulvbelægger

Ruth Almosetoft, Husassistent

Jenny Marie Iversen, Husassistent

Frk. Karen Sørensen, Husbestyrerinde

Frk. Dorthea Pedersen, Husbestyrerinde

Frk. Sørensen, Husmoderafløser

Ester Andersen, Kontorassistent

Frk. Valborg Pedersen, Kontorassistent

Nørgård, Lagerforvalter

A. Ludvigsen, Maskinarbejder

Børge Jørgensen, Maskinarbejder

Ole Jensen, skiltemaler

Søren Perch, Luftfotograf

P. H. Lauridsen, gravør

Børge Simonsen, svejser

Nina Mikkelsen, fysioterapeut

Nelly N. Hansen, fodklinik

 

rundflydning-15071950

 

15.07.1950

 

tandlaege-10061950

10.06.1950

massoese-07051955

07.05.1955

 

 

Gulvbelægger Jørgen Lauridsen

Lauridsen Joergen Arbmd 36-2

Mandag den 2. august 1982 er fhv. gulvbelægger Jørgen Lauridsen, Buegangen, Nordby, afgået ved døden, 77 år gammel.

Jørgen Lauridsen var født i Rindby og havde det meste af sin tid boet på Fanø, hvor han var beskæftiget ved forskelligt arbejde. De sidste mange år var han beskæftiget som gulvbelægger ved Bøtgers Tømmerhandel i Esbjerg. Han var gennem hele sin færd en stille borger, der ved sin rolige og venlige færd fandt sig mange venner. Først og fremmest var han en hjemmets mand, en god og trofast mand og far for sin hustru og de tre børn, en søn og to døtre, der voksede op i hjemmet.

 

 

 

 

Sønderho

P. J. Lund

 

 

 

Antikvitetshandler frk. P. J. Lund

Indehaveren af „Kunstboden“ i Sønderho frk. P. J. Lund, død december 1960. Ifølge bogen ”Fra øst til vest”, 1953 af Felix Henriksen, ville selv de mest glimrende klicheer, kun være en fattig gengivelse af de kunstskatte, de sjældne, smukke frisiske fliser og de mange malerier af berømte malere, der er til salg i frk. Lunds smukke hus i Sønderho.

Fra bogen citeres: ”Frøken P. Lund er kunsthandler, men uden særlig indrettet forretning eller salgslokale. Hendes hjem er rammen om salgsboden.

Kunstboden er kendt over hele Danmark, ja, selv i udlandet. Rigt udvalg i ægte Fanø-par i kunstvævning, i keramik af den landskendte Dybbøl-kunstner Emil Ruge, samt håndværker i benkunst (hval og elfenben).

Der forhandles også skønne antikviteter: kopper, lamper, eng. Og holl. Fajance. Bornholmerure, barometre og manglestokke. Men først og sidst må malerierne nævnes: Johan Rohde, H. Agersnap, H. Dohm, akvarelmaleren Carl Joh. Forsberg, Hedvig Frydensberg, Jacob Agersnap og R. Heinemanns smukke Sønderho-motiver.

Frøken Lunds niece, Busse Lund Rasmussen, indtager en smuk plads mellem de her nævnte Sønderho-malere, men hun er også eneste danske elev af professor Wilckens-Exners samtidige.

Kunstboden i Sønderho er noget i klasse for sig.

Når man ser de mange skønne ting i det maleriske Sønderhohus, ser den sans for det kunstneriske, hvormed hele hjemmet er indrettet, er man klar på, frøken Lund er mere kunstelskende end merkantilt anlagt”.

 

 

 

Fru Erna Perch  

Fru Erna Perch, gift med turistleder Søren Perch, Sønderho, er død december 1960, 42 år gammel, efter nogen tids alvorlig sygdom.

Erna Perch var født i Sønderho som datter af pensioneret overmatros under fyrvæsenet Otto S. Hansen. Hun havde gennem mange år en ”gavebod” med udsalg af souvenirs, især til turisterne i sommertiden, og fru Perch var også dygtig til selv at forarbejde ting til boden, blandt andet smukke ravsmykker.

I sit hjem var fru Perch en dygtig og flittig husmoder, der havde evnen til at skabe hygge og var en god medhjælp for sin mand, for hvem hendes død betyder et dybt savn, idet han nu er ene tilbage i hjemmet. Afdøde var også for sin far, der boede alene, en god og kærlig datter. Erna Perch og hendes mand købte for et års tid siden hendes gamle slægtshjem ved siden af badehotellet, og begge glædede sig over at bo her og værne om de smukke, gamle ting.

 

 

Ølhandler og bryggere

Nordby        

N. Mathiasen

Ejler Sørensen, Tuborg depot

Johs. Brinck Hansen, Carlsberg

H. Kjær, Fanø Mineralvandsfabrik, Albani depot

Købmand Svend Poulsen, Ceres

Julius Madsen, Albani

 

I april 1956 overtog Johs. Brinch Hansen Carlsberg depotet efter Niels Mathiasen, som gennem 18 år havde været forhandler af Carlsberg øl og mineralvand.

 

ceres-02061951

02.06.1951

 

oelhandler-17101959

17.10.1959

 

 

Ølhandler Julius Chr. Madsen

Pensionist Julius Chr. Madsen, Mellemgade 23, Nordby, er kort før jul den 23. december 1979 afgået ved døden, 80 år gammel.

Julius Madsen havde gennem en lang række år sit hjem på Fanø, mens han havde sit arbejde på havnen i Esbjerg, samtidig med at han en tid havde et øldepot på Fanø og drev en kiosk ved Rindby Strand sammen med sin hustru.

Julius Madsen var kendt som en venlig og flittig mand, der fandt sin største opgave omkring sit hjem med hustru og børn.

 


Gå til top

End Of Slide Box