Mitfanoe
Perioden 1920 - 1929 del 3

 

Badedirektion opførte i 1929 et nyt billetkontor, et mindre hus i Fanøstil med stråtag.

 

12 kellers-1920

 

Kellers Hotel 1920

 

B1630-38 Strandhotellet

 

    Klitpavillonen på Hønen


B00004-01 Klitpavillonen


Hønen ved Fanøs sydspids fik i maj 1926 selskab af en ny pavillon, ”Klitpavillonen”, der opføres af fotograf P. Lund,

og som skal rumme en restauration, hvor der serveres kaffe, the, sodavand og andre alkoholfrie drikke. Pavillonen lå i den såkaldte ”Hønebugt”.


B00004-04 Klitpavillonen


I begyndelsen af juli 1931 åbnede frk. Lund sin restauration på den ny plads ved Strandvejen ind til Sønderho overfor Sønderho Strandhotel.

Efter flytningen er pavillonen nu helt færdig. Den er blevet udvidet med en tilbygning. Under 2. Verdenskrig anvendte tyskerne pavillonen til pindebrænde.

 

B00052-44 Klitpavillonen

Klitpavillonen ved Strandvejen

 

Krogården

Den nye ejer af ”Krogården”, J. P. Nielsen søger i januar 1920 om bevilling til udskænkning af stærke drikke, samt gæstgiverbevilling.. Ansøgningen blev bevilget. 

J. P. Nielsen, Krogården

J. P. Nielsen var født i Næsborg Møllegård ved Løgstør den 14. september 1872, død 2. august 1931, 59 år gammel.

Han fortsatte slægtens traditioner, lærte mølleriet og overtog så først Lunding Mølle ved varde. Senere fik han Dyrehave mølle ved Nyborg i 5 år, købte så Lystrup afholdskro ved Århus, herefter kom han til Thorup pakhuskro på Mols.

I 1920 kommer Nielsen til Nordby, hvor han overtog Krogården. Han blev hurtigt – udmærket bistået af sin hustru – kendt herovre som en dygtig og god vært, der skabte gode og hyggelige forhold. Han lod Krogården gennemrestaurere uden at bryde den fine og gamle stil. 

 

Kroejer Sarah Nielsen, Krogården

Nielsen Sara Krogaarden 14-7

Den 17. februar 1945 kunne Sarah Nielsen, 25 års jubilæum som indehaverske af Krogården.

N. er født i Ølgod. I sine ganske unge år var hun beskæftiget med kontorarbejde, men besluttede sig for at gå ”Køkkenvejen” og kom til hotel ”Royal” i Nyborg.

Den 2. juni 1906 blev hun gift med møller J. P. Nielsen, som hun havde truffet i Linding mølle ved Sig. Det unge ægtepar overtog Dyrehave Mølle ved Nyborg. Senere flyttede de til Lystrup ved Århus, hvor de overtog kroen. Herfra flyttede de til Knebel Vig, for at overtage Torup Pakhus gæstgiveri. Så gik turen til Fanø for at overtage Krogården, den 20. februar 1920.

Nielsen passede på sin lune og sindige måde restaurationen, og fru Nielsen tog sig af køkkenregionen. Under deres ledelse opnåede Krogården et anseeligt ry, både blandt stamgæster og tilrejsende. 

Fru Nielsen har været medlem af bestyrelsen for den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund og bestyrelsesmedlem af Dansk Arbejde.

I august 1931 døde J. P. Nielsen – netop to måneder efter sølvbrylluppet. Det var et stort tab for fru Nielsen, men nu tog hun selv alle hotellets tøjler i sin hånd og førte hotellet videre. Det var et stort arbejde for en kvinde alene at klare denne opgave, men fru Nielsen klarede det på en udmærket måde, og det lykkedes for hende at føre forretningen igennem – også gennem de vanskelige krigsår, der var særlig hårde ved Krogården, hvor alle lokalerne efterhånden blev beslaglagt, så der til sidst kun var et enkelt lille lokale i en sidebygning til restaurationen.

Det var en bekostelig historie for fru Nielsen at få hotellet genopbygget; men hun ville have det gjort – og nu står den gamle krogård så smuk og præsentabel som ingensinde før. Sønnen, Holger Nielsen, er nu hjemme og har overtaget hotellets daglige ledelse – dog er fru Nielsen stadig at finde i køkkenet, hvor Krogårdens anerkendte mad bliver lavet.

 Fru Nielsen har haft nok om hånde i sit hjem og sin forretning, så der blev ikke megen tid tilovers til interesserne udenfor, men alligevel har hun på flere måder sat sig spor i byen og dens liv. Indenfor Dansk kvindesamfunds herværende afdeling har fru Nielsen udført et stort  arbejde – og her havde i særlig grad julefesterne for de gamle hendes trofaste støtte. Mange vil også tænke på hende i taknemlighed, fordi hun så ofte kom i de svære stunder, når der var brug for hjælp og venlighed. Det er en gerning, som bliver øvet i stilhed, og derfor er den så værdifuld.

Kellers

I 1926 klager restauratør J. Fr. Poulsen, Kellers Hotel sin nød til Nordby sogneråd. Han har selv spillet klaver for sine gæster, men dette er blevet ham forbudt af Badedirektionen, og for at opveje det tab, han mente han derved led, ansøger han om udvidet åbningstid. I det hele taget virker det som om der er stor forskel på hvilke rettigheder de enkelte hoteller og pensioner har ved Badet.

Sønderho Kro

 

B00115 004 Soenderho-Kro-aug

 


   Sønderho Kro august 1913 


I februar 1920 afhændede S. P. Thomsen Sønderho Kro med landeri for 45.000 kr. De nye ejere ønsker at fortsætte stedet som afholdshotel.

 

B00027-45 frk-Skoelvad-Soende

Frk. Skjølvad, Sønderho Kro

 

Nyheder 

Franz Beck ansøger om fornyelse af bevilling til at drive beværtning med ret til udskænkning af stærke drikke i de af ham forpagtede ejendomme, villa ”Anne”, villa ”Prinsesse Marie”.

Tømrermester B. L. Lauridsen, Ålestrup overtog i april 1927 ville "Anita" og vil efter istandsættelse åbne et billigt pensionat. 

Jubilæum 12. august 1922.

Ved Fanø Vesterhavsbad har i disse dage 3 veltjente funktionærer, nemlig forvalteren Carl Madsen, bestyrerinden af varmbadeanstalten fru Martine Jensen og kusk J. M. Jensen, der vil være kendt fra herrebadene, holdt 25 års jubilæum.

Der blev holdt en lille festlighed for jubilarerne, og overretssagfører Wulf og konsul Lauritzen overrakte hver af dem et stort, smukt sølvbæger, på hvilke følgende inskription var indgraveret: ”Med tak for trofast arbejde igennem 25 år!”

Der er således endnu nogle, der forstår at værdsætte lang og tro tjeneste. 

Angående spørgsmålet ”fri badning", strandede disse planer sidste vinter. Direktør Weinold på Kuren har imidlertid arrangeret sig med badedirektionen, at prisen for bad fra badevogn er inkluderet i pensionsprisen, så det kurkort gæsterne modtager ved ankomsten, berettiger dem til at bade uden at løse billet.

Man havde længe efterlyst muligheden for varme bade i Nordby og i oktober 1926 indrettede pension Dam Madsen et "varmt bad". Badet er fuldt moderne indrettet og i overensstemmelse med de bedste hygiejniske forskrifter. Der han både fås varme karbade, samt varme, tempererede og kolde styrtebade. Prisen er 1 kr. pr. bad.

 

I 1923 får Hans Lassen afslag på at drive konditori i Plantørgårdens have.
 
B1646-14 Pensionat-Dam-Mads
 
B1646-13 Pensionat-Solhjem
 
elisabeth-andersens-pension
hansens-pensionat-1923
holms-pensionat-1923
krogaarden-1923
P16C
p18a
p18b
P22C
p28a
p30a
P30B
pensionaerer-soeges-oktober-1
01/12 
start stop bwd fwd
 
B1469 Holms-pensionat nu-in
 
spelmanns-pensionat-1923
 

Kurtakst: fra 15. juni til 15. september hæves som kurtakst hos alle ved Badet boende gæster 50 øre pr. dag pr. person. Som maksimum kr. 10 for det første medlem af hver familie, for hvert øvrigt medlem af samme familie kr. 6. Børn under 10 år betaler ikke kurtakst. 

Kurkapellet: koncert hver aften kl. 20.15 i Kursalen 

Varmbadehuset: åben hver dag 8 – 18.

Lawn-tennis: hovedkort til tennisbanerne kr. 20,-, eller pr. time pr. bane 3,- kr.

 

B1643 Varmbadeanstalten

 

p41

 

missionskurstedet-1923


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles