Mitfanoe
Perioden 1940 - 1949

 

Krogården

Sarah Nielsen

Strandhotellet

Restauratør, Th. Jensen, Zander Larsen

Sønderho Kro

K. Skølvad

Sønderho Badehotel

Elna Marie Thygesen (C. Nielsen). 1947: Brandenhoff

Hotel Sønderho Strand

With Thygesen. 1946: P. A. Olsen, Harry Nielsen. 1949: Odens Kommune, feriekoloni

Kellers konditori

Restauratør, Karl Theodor Nielsen Bay

Hotelbestyrer

Holger Nielsen

Hotelejer

Poul Ejvind Olesen, Kurhotellet og hotel Kongen af Danmark

Hotelejer

Martin Johan Nielsen, Rindby Badehotel

Hotelejer

M. N. Nielsen

Hotelejer

Frk. Augusta Beck

Hotelejer

Martin Nielsen

Hotelejer

Poulsen

Hotelforpagter

Karl Johan Poulsen, Hotel Nordby

Hotelkarl

Hans Gregersen

Kroejer

Frk. Sarah Nielsen

Pensionatsværtinde

Frk. Larsen

Pensionatsværtinde

Frk. Lynge

Portier

A. Hansen

Restauratør

Martin Nielsen

Servitrice

Carla Møller

Servitrice

E. V. Albrechtsen

Servitrice

Frk. Juhl

Tjener

N. Kjær

Hotelejer

With. Thygesen

Hotelejer

Brandenhoff

Kroejer

Chr. Christensen

Kroejerske

k. Skjølvad

Restauratør

P. A. Jørgensen

Restauratør

Th. Wilson

Servitrice

Frk. Albrechtsen

Biografejer Axel Sørensen, Nordb

Beværterbevilling i Kellers restaurant juni 1946.

Pensionatsværtinde

Marie Svarrer

 

Hotel Sønderho Strand

Hovmester With Thøgersen solgte i juni 1946 hotel ”Sønderho Strand” til fhv. styrmand P. A. Olsen, Nordby og gårdejer Harry Nielsen, Sønderho. Købesum 50.000 kr.

Odense Kommune køber i november 1947 hotel ”Sønderho Strand” af Harry Nielsen for 62.000 kr. Hotellet blev ombygget til en feriekoloni, og med en udvidelse kunne kolonien rumme 120 børn. Der hørte 3 td. land til hotellet og grunden til udbygningen blev allerede anlagt mens With Thøgersen havde hotellet, idet han ville bygge et anneks til hotellet.

Portier Anders M. Nørby Hansen

Anders Hansen var født den 4. februar 1894 i Nordby, død 13. maj 1967, og blev således 73 år gammel. Han blev i sin tid uddannet ved handelen og drog som ung mand til Amerika, hvor han havde forskelligt arbejde, bl.a. indenfor restaurationsbranchen i San Francisco. Han deltog på amerikansk side i den første verdenskrig. I begyndelsen af trediverne, da forholdene i Amerika var ret vanskelige, vendte han atter tilbage til Fanø, hvor han boede sammen med sin mor, fru Karen Hansen, så længe hun levede, og han lod opføre et nyt hus ved Strandvejen, som han for få år siden solgte og købte et lille Fanøhus på Skolevej.

Også herhjemme fik han forskelligt arbejde. Gennem flere sæsoner var han portier på Missionskurstedet ved Fanøbad, og var endvidere nogle år pantefoged i Nordby. I 1945 fik han ansættelse ved flygtningelejrene på Fanø, og da dette arbejde var afsluttet, deltog han i oprydningsarbejdet efter krigen. Herunder kom han ud for en eksplosionsulykke som mærkede ham for resten af hans levetid.

I julen 1966 mistede han sit hjem, da de gamle Fanøhuse på Skolevej nedbrændte, og han fik derefter ophold på de gamles hjem i Nordby.

Forvalter Carl Madsen

Madsens A Carl Forvalter 34

 Forvalter ved Fanø Bad, C.M., 70 år. Madsen var født i Nordby i 1872 som søn af blikkenslagermester Chr. N. Madsen. På sin 14 års fødselsdag fik han tilbud om hyre på en sydamerikansk 3M skonnert, ”Zeelia”, der lå i London. Han tog hyren, og kom til et skib med en så forskelligartet besætning, at han var den eneste hvide ombord. Han var her i 1 ½ år, så tog han hyre på andre sejlere, der alle gik på langfart.

I 1890 tog han 1. del af eksamen ved Fanø Navigationsskole, og efter en tur ude, tog han 2. del i 1893. Som ung styrmand sejlede han først med 3M skonnert ”Maracaibo” og senere med barken ”Valparaiso”, til han i 1897 gik i land for at overtage sin stilling ved Fanø Bad.

Direktør Lassen udtaler ”Carl Madsen er Fanø Bads veteran”. Madsen var med til at bygge den første golfbane og var i mange år strandmester og har i de senere år fungeret som forvalter. Han besidder den særlige egenskab, aldrig at glemme, og han har forståelsen af, at også småtingenes rigtige udførelse har betydning. Mellem badegæsterne og i særdeleshed mellem villaejerne har Madsen gennem årene gjort sig meget afholdt. Han er for dem en del af det Fanø de kender og alle glæder sig til mødet med ham og at høre hans velkomstord. 

Madsen er sig selv, han tager situationen med jævn ro, hvad enten det er en komtesse eller en husassistent, en greve eller en jævn borger, han har for sig. D. den 5. februar 1957.

Arbm. Mads Mathiasen, Rindby

 

B1355 badevogn Mads Mathias

 

Mads Mathiasen, der er født i Rindby, blev allerede i en ung alder ansat ved Fanø Bad, hvor han i mange år passede de berømte badevogne. Gennem mere end 25 år var han endvidere ansat ved Rindby redningsvæsen. 1966 havde han den store sorg at miste sin hustru, og kort tid derefter trak han sig tilbage og får nu dagene til at gå med pasning af hus og have og en daglig tur på stranden. Præmiewhist og fodbold har også hans store interesse. 

Nordby Vandrerhjem

Vandrerhjemmet ved Vestervejen – den tidligere Logebygning – har haft en ualmindelig god sæson denne sommer, 1941.

I fjor blev vandrerhjemmet anvendt til andre formål, denne lukning har imidlertid ikke skadet tilstrømningen i 1941. 823 besøgende har vandrerhjemmet haft mod 439 i 1939. De besøgende har været fra alle dele i landet, herrerne er i stort flertal. 

Der er plads til 60 sovende gæster, i nødsfald kan der redes op til 70. Det højeste tal for en enkelt nat har været 55 besøgende. 

Både hr. og fru Pedersen er tilfredse med sæsonen. 

Nordby vandrehjem havde i 1942 ikke så stort et besøg som tidligere, faktisk var antallet det halve af besøget i 1941. Det dårlige sommervejr fik en del af skylden for det ringe besøg. 

 

Hotelejer Jacob Warrer Thygesen

Jacob Warrer Thygesen, død september 1940. Sønderho Badehotel. Afdøde var søn af kaptajn Thomas Hansen Thygesen og født i Sønderho den 4. december 1896. han prøvede en overgang livet til søs, men besluttede sig for at gå kontorvejen. Omkring 1922 blev han ansat på DFDS’ kontor i Esbjerg. 

For få år siden da postmesterembedet i Sønderho blev nedlagt i 1935, overtog Thygesen postkontorets bygninger, der var bygget af hans svigerfar, købmand Joh. F. Lorenzen. Han lod den store bygning indrette til hotel, byggede en stor sal i tilknytning til hovedbygningen. 

På grund af den ringe bilforbindelse mellem Nordby og Sønderho, tog han sammen med sønnen, der var elev på Esbjerg Statsskole, turen til Nordby Færgehavn om morgenen og hjem igen om aftenen på cykel. 

I juni 1946 skiftede ”Sønderho Badehotel” hænder, idet Elna Warrer Thygesen solgte hotellet til restauratør Vium, Esbjerg. I 1947 overtog Brandenhoff hotellet. 

Restauratør Marius H. Brandenhoff

En blandt Fanøboere velkendt mand, restauratør Marius H. Brandenhoff, restaurant ”Langli”, Sædding, er fredag den 23. august 1957 pludselig afgået ved døden 65 år gammel som følge af en hjertelammelse.

Brandenhoff var født i Skodborg, hvor hans forældre havde en landejendom. Han fik sin uddannelse i handelsbranchen, blev kommis og senere handelsrejsende. Ved sit giftermål med fru Mary Brandenhoff, der er datter af afd. kroejer Andersen, Vejrup, kom han ind i restaurationsfaget. Han og hans hustru var en tid i Vejrup kro, fik senere hotel ”Hvide hest” i Kolding og købte i 1946 Sønderho badehotel, som de i maj 1955 byttede med restaurant ”Langli”, hvis vært, Sigvald Sonnichsen og hustru Sinne Sonnichsen, så overtog badehotellet. Brandenhoff var meget afholdt af sit personale, og de, der var hans gæster, satte stor pris på ham. Med stor dygtighed drev han sammen med sin hustru både badehotellet og ”Langli”; men hans helbred var i de sidste år svagt, og han var sikkert forberedt på, at døden kunne komme pludseligt.

Sønderho Kro

Sønderho Kro blev fra 1. april 1947 af ejeren frk. Karen Skølvad bortforpagtet til direktør Heiberg, ”Palmehaven”, Esbjerg.

 

Strandhotellet

 

Larsen Sander Strandhotelle        Larsens Sander Strandhotell

Sander Larsen og hustru

 

Efter krigen

I foråret 1946 var hotellerne ved Fanø Vesterhavsbad ved at kvittere de temmelig synlige minder om de senere års begivenheder. Hvad de tyske soldater ikke formåede at ødelægge, tog de tyske flygtninge sig af, og mange ejere af hoteller, pensionater og private boliger ville ikke gå i gang med reparationsarbejdet, før der var klarhed over erstatningssummerne. 

På Hotel Kongen af Danmark arbejdes der på fuld kraft for at gøre klar til åbningen 22. juni 1946. Hotellet har lidt en del, men måske ikke værre end en gang maling og hvidtning vil hjælpe meget. Det bliver dog kun en del af hotellet, der bliver åbnet for gæster i 46 sæsonen. 

Derimod ligger Kurhotellet stille hen, da da her er forskellige spørgsmål, der skal tages stilling til, inden den gennemgribende reparation som er nødvendig, og er anslået til en halv million kroner, kan påbegyndes. 

Også Kellers Konditori bliver underkastet en grundig reparation. Den forsømte have, der tilhører konditoriet, er fjernet, og det er tanken, at indrette et sted, hvor folk kan komme med madkurve og så købe kaffe og andre drikkevarer. Også indvendigt foretages et stort reparationsarbejde. 

Strandhotellet har allerede haft en god forsæson, trods det dårlige vejr, så der er måske grund til en smule optimisme. 

Direktør Olesen, Missionskurstedet meddeler, at han ikke kan åbne hotellet i år, men vil dog åbne for et begrænset logi uden servering.

Restaureringen af Kurhotellet gik først i gang i 1948, hvor den nordlige del af hotellet blev istandsat, og fortsætter i 1949. Direktør Olesen, Borgernes Hus, København, mener at der er en stigende efterspørgsel på sommerlejligheder og planlægger at lade en del af hotellet indrette til større og mindre lejligheder.

Fanø Ugeblad bad i december 1946 direktør Lassen, Fanø Bad om en oversigt over reparationsarbejder ved Badet, og hvor stort et beløb der tilgik Fanø. 

I arbejdslønninger der der igennem dir. Lassens kasse udbetalt til 

Fanøarbejdere               46.687,57 kr.

Fanø vognmænd            18.700,00 kr.

Fanø håndværkere         73.000,00 kr.

I alt                              138.387,59 kr. 

Hertil kommer, hvad restaureringen af hotel Kongen af Danmark vil beløbe sig til, der er foreløbigt anvendt 55.000 kr., men dette beløb er kun delvist kommet Fanøboerne tilgode, idet de ganske simpelt hen ikke har kunnet overkomme det, men vi regner med, at færdiggørelsen vil kunne udføres af disse, de er allerede godt begyndt derude. 

Endvidere kommer dertil et ikke lille beløb - antagelig et sted mellem 20.000 og 30.000 kr., som villaejerne har ladet udføre reparationer for, størstedelen af dette arbejde er udført af Fanøhåndværkere.

 

dansant-26071947
FORSTATS
fragtcentral-29111947
hotel-nordby-18061949
hotel-nordby-vejviser-1946
p10b
p12b
P12C
P4-2
p8-2
pelargoniehuset-29061946
pension-10041945
pensionat-09081941
pensionat-22031941
pensionat_04051940
01/15 
start stop bwd fwd

 

 B00076 010 Rindby-Badehotel

Rindby Badehotel

 

B1520 6 Rindby-Badehotel

 

kongen-af-danmark-02071949

 

Hotelejer Auguste Beck

augusta-beck

En af Fanøs ældste og mest kendte kvinder, hotelejer Auguste Beck, er afgået ved døden, 98 år gammel i september 1989. 

Auguste Beck var datter af afd. hotelejer Franz Beck og kom til at tilbringe den største del af sit arbejdsfyldte liv i hotellerne ved Fanø Bad. Hun overtog efter faderens død ”Strandhotellet” og flyttede senere til Hotel ”Golf Villa”, som hun drev, indtil hun for få år siden afhændede det.

Auguste Beck var egentlig den sidste rigtige hotelejer ved Fanø Bad, og med hende er den sidste rigtige personlighed ved ”Badet” gået bort, og en gammel tradition helt forsvundet. Hendes liv var fyldt med arbejde, men hun holdt af det og kunne åbenbart slet ikke leve det foruden.

Auguste Beck efterlader sig en datter, fru Ingrid Lorenzen, som hun kom til at bo lige overfor de sidste leveår. 

Lige efter 2. verdenskrigs afslutning indgik frk. Auguste Beck følgende kontrakt med Statens civile Luftværn. 

”Frk. Beck stiller ”Golf Villa” til disposition for Statens civile Luftværn til brug som sygehus for tyske flygtninge, der skal afsondres fra de øvrige på grund af sygdom, fødsler o.l.

”Golf Villa” indeholder 13 værelser med plads til 30 patienter, køkken, brusebad, vaskehus, 3 WC m.v., udenomsbekvemmeligheder, som alt stilles til rådighed for Statens civile Luftværn”.

Desuden forestår frk. Beck, som er uddannet sygeplejerske, den daglige drift med hensyn til forplejning, vask, rengøring m.v., tillægger senge, sengetøj, køkken- og spisegrejer.

For det ydede erholder Frk. Beck 13,- kr. pr. dag, samt 1 kr. pr. dag pr. indlagt patient.

Denne overenskomst er gældende fra den 22. juni 1945”.

 

B1022 Villaer-ved-Badet pos

Golf-Villa yderst til venstre.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles