Mitfanoe
Perioden 1950 - 1959

 

Hotelejer

Karl Johan Poulsen, Hotel Nordby

Hotelejer

Martin Nielsen

Hotelejer

Ole A. Olesen, Missionskurstedet

Hotelejer

A. C. Veje, Missionskurstedet

Hotelejer

Alfred Poulsen, Strandhotellet

Hotelejer

Svend H. Rasmussen, Krogården

Hotelkarl

Ejnar Rasmussen

Pensionatsværtinde

Frk. S. Madsen

Portier

H. Gregersen

Portier

Anders Nørby Hansen

Restauratør

Peter Schmidt

Restauratør

Frk. Auguste Beck, Golfhotellet

Restauratør

Palmquist

Servitrice

Fru Tove Madsen

Servitrice

Frk. K. L. Sørensen

Tjener

The Lauridsen

Tjener

Theo Lauridsen

Pensionatsværtinde

Fru Kristine Brårup Hansen, ”Lynges pensionat”

Vært

Gerhard Christensen, Sønderho Kro

Pensionatsværtinde

Agnes Gertensen

Beværter og gæstgiverbevilling

Per Olaf Lassen, Kurhotellet og Kongen af Danmark

Hotelejer

Ella Pagh, Rindby Badehotel fra august 1952, efter Krabbenhøft

Hotelejer

M. H. Brandenhoff, Sønderho badehote

Hotelejer

Sigvald Sonnichsen

Restauratør

Th. Wilson

Restauratør

Alfred Jørgensen

Restauratør

Peder Jørgensen

Hotelejer

Harry Nielsen

 

fanoe-saesonen-1952-53 2

 

fanoe-vesterhavsbad 1

 

fanoe-kurhotel 1

 

hvor-skal-jeg-bo-1955

 

1955

 

Rindbyhus

Det tidligere sommerpensionat "Rindbyhus" blev i marts 1950 solgt af ejerne, hotelejer Poulsen, hotel Nordby og maskinmester Bernstorf Jensen, København til institutionen "Red Barnet", aom ville indrette børnehjem i bygningen. Købesummen var på 56.000 kr.

Kurhotellet og Kongen af Danmark

I 1958/59 blev der ført forhandlinger mellem hotelejer P. E. Olsen, Borgernes Hus, København, og et schweizisk selskab ført forhandlinger om et køb af hotellerne "Kurhotellet" og "Kongen af Danmark". Marts 1959 gik handelen i orden, og den schweiziske hotelmand, Kurt von Jahn ville sammen med en søn, Heinz drive de to hoteller. Overtagelsessummen skulle være på 630.000 kr., men det var nødvendigt med et større restaureringsarbejde, inden hotellerne fik den standard som direktør Jahn ønskede.

 

pouleolsen-og-kurt-von-jahn

 

Dir. Poul E. Olsen til venstre og dir. Kurt von Jahn til højre.

 

I en artikel i Politiken skrives der blandt andet:

”En total ombygning af ”Kongen af Danmark” og ”Kurhotellet” vil straks blive indledt. Hotellerne får halvt dansk og halvt schweizisk personale.

Jahn udtaler: Fanø skulle nok være et stykke arbejde værd. Vi tager fat på hotellernes modernisering straks. Det synes givet, at Esbjerg-Fanø broen nu må komme, og forud for projektets virkeliggørelse må ”Kongen af Danmark” og ”Kurhotellet” være tip top i orden. Vi vil fortsætte det arbejde, som dir. Poul E. Olsen har begyndt og i de kommende år vil et ikke ringe beløb blive investeret i foretagendet.

Jeg er meget glad for Fanø, både naturen og menneskene tiltaler mig. Det synes mig ikke overdrevent, når man betegner Fanøs 20 km lange, vidunderlige badestrand som verdens bedste. Desuden er klitlandskabet enestående.

Det undrer mig en del, at hotellerne ikke har kunnet få et spillecasino til adspredelse af den faste stab af gæster. Intet kunne ligge mig fjernere, end at gøre Fanø til et spille- og forlystelsescenter. Det skal være et hvilested, et sted hvor man for alvor nyder den storslåede natur, men i dag er det sådan, at enhver international gæst anser casinoet for noget selvfølgeligt på et stort badehotel. Det hører med til aftenunderholdningen, og det hører med til adspredelsen på regnvejrsdage.

Sælgeren, dir. Poul E. Olsen udtaler: ”Der er kun grund til at være tilfreds med, at Danmark på denne måde henter schweizisk kapital og arbejdskræfter. Jeg købte ”Kurhotellet” i 1937 og ”Kongen af Danmark” i 1945. Under krigen ødelagde tyskerne for store summer, men ved hjælp af skadeserstatning og egne midler fik jeg hotellerne bragt på fode igen. Gennem de sidste par år har de været forpagtet bort til hotelejer Porst, Ribe. Hvad dir. Jahn gennemfører, glæder mig”.

 

B6015 Hotel-Kongen-af-Danma

 

Hotel Kongen af Danmark

 

”Lynges Pensionat”

Signe Munch, ”Lynges Pensionat”, overdrog i april 1958 pensionatet til fru Brårup Hansen, Esbjerg.

Strandhotellet

Hotelejer O. A. Olesen solgte i august 1952 hotel Missionskurstedet til Axel Veje, Esbjerg. Olesen har sammen med sin hustru drevet hotellet gennem 27 år, men er nu 76 år og føler at der skal yngre kræfter til, men forlader dog ikke hotellet eller Fanø for bestandig, men vil vedblive efter evne, at være til hjælp i virksomheden.

Missionskurstedet blev under krigen næsten totalt ødelagt. Det er i årenes løb blevet istandsat med undtagelse af kælderetagen med køkkenlokaler m.m., så der i de sidste 3 - 4 år kun har været værelser til udlejning uden bespisning.

Den nye ejer, vil nu sætte den sidste del i stand, så Missionskurstedet atter kan komme i normal drift til sæsonen 1953.

Hotelejer Axel Veje

Fhv. hotelejer Axel Veje, Vestervejen, Nordby, er afgået ved døden efter et langt og strengt sygeleje, 69 år gammel. (Fanø Ugeblad 21/9 1973). 

Axel Veje har gennem en årrække været ejer af Missionskurstedet ved Fanøbad, og dette hotel drev han sammen med sin hustru med stor dygtighed, så længe der var kræfter til det. Han solgte det derefter til den nuværende ejer og tog så bopæl i Nordby, hvor også to af hans børn har deres hjem. 

Fru Sigrid Veje er den 7. januar 1990 afgået ved døden i en alder af 90 år, på plejehjemmet i Nordby.

Fru Veje kom til Fanø i begyndelsen af 1952 sammen med sin mand for at overtage det gamle Fanø Missionskursted. Ved en energisk indsats fik de hotellet renoveret og sat i stand og drev det dygtigt videre under navnet Turisthotellet.

Fru Veje forestod selv al madlavningen i det store køkken, hvor der i sæsonen var over 100 gæster. De ophørte med hoteldriften i 1968, og hendes mand døde i 1973. Fru Veje har altid været en yderst hjælpsom og glad kvinde, der spredte glæde mange steder, hvor hun gav en hånd med. Helt frem til hun var oppe i halvfjerdserne hjalp hun også som nattevagt for kommunen.

 

B1628-227 Fanoe-Bad

Turisthotellet

 

Hotel Nordby

 

hotel-nordby-3

 

   1953. Hotel og restaurant, selskabslokaler. Stor smuk terrasse. Vær. M. centralvarme og rindende vand. 1. Klasses køkken og god betjening. ”Fra øst til vest”, 1953.

 

B1637-36 Karl-Johan-Poulsen

   Karl Johan Poulsen, Hotel Nordby


B1360 Rindby-Badehotel post


Rindby Badehotel 1953. Hotellet der var det eneste hotel i Rindby og startede i 1935 med Georg Ankersen Krabbenhøft som ejer, lå med en fin beliggenhed ud til stranden – og anbefaler sig med hyggelig restaurant, solrige og gode værelser og et 1. Klasses køkken – alt sammen til rimelige priser. ”Fra øst til vest”, 1953

.


pensionaerer-04111950    pensionat-17101953


Casino

I 1955 ansøger badedirektionen om oprettelse af et casino ved Fanø Vesterhavsbad i månederne juni, juli og august. Der skulle være et begrænset beløb for indskud og gevinst, og at kun turister, gennem udstedelse af kurkort, kunne få adgang til spillelokalet. Casinoets overskud skulle udelukkende anvendes til vedligeholdelse af Badet.

Hotelejer Sigvald Sonnichsen

Onsdag d. 30. maj 1962 fylder hotelejer Sigvald Sonnichsen, Sønderho, 60 år.

Sigvald Sonnichsen er søn af den kendte slagtermester Sonnich Jessen Sonnichsen, Sønderho. I 1923 blev han gift med Sine Thøgersen, datter af afd. kapt. Thøgersen, og i deres ægteskab er der tre børn. En datter er bosat i Odense, en anden datter i Charlottenlund, mens sønnen bor i Esbjerg. Han blev uddannet som maskinarbejder, og efter udstået læretid sejlede han en tid. Senere drev han lægterfart mellem Sønderho og Esbjerg. Nogle år var han chauffør ved Esbjerg rutebiler og købte så ”Neptun kro” ved Sædding, som han senere byttede med Sønderho badehotel. Sigvald Sonnichsen og frue drev i mange år et badepensionat i Sønderho, men i 1945 flyttede familien til Esbjerg. I 1952 købte ægteparret restaurant ”Langli”, Sædding, som de beholdt i tre år, men de længtes begge tilbage til deres fødeby Sønderho, og i 1955 erhvervede de Sønderho Badehotel, som de overtog efter hotelejer Brandenhoff.

I de forløbne år har hotelejer Sonnichsen drevet Sønderho Badehotel med stor dygtighed. Mange festligheder og sammenkomster har været afholdt i hotellets hyggelige lokaler, og hr. og fru Sonnichsen har i sjælden grad formået at skabe en hjemlig atmosfære om alle deres gæster i de år, der er gået. Sonnichsen var i nogle år medlem af Sønderho sogneråd, og han er formand for Sønderho jagtforening, og var nu medlem af bestyrelsen for fonden ”Gamle Sønderho”.

Han er meget afholdt af sin store venne- og bekendtskabskreds, og mange vil sikkert huske ham på hans festdag.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles