Mitfanoe
Perioden 1960 - 1969

 

Madsens Pensionat

Svenskervej

 

Pensionat

Stinne & Karl Brårup Hansen, Galeasevej

Thomsens Pensionat

Svenskervej

Janes pensionat

Svenskervej

 

Strandhotellet

Alfred Poulsen

Turisthotellet

Aksel Christensen Veje, fra 1969 Johan Walther Sørensen

 

Hotel Nordby, Karl J. Poulsen

sælger efter 25 års hoteldrift hotellet den 5. april 1966 til brødrene Simonsen, Varde.

 

Café Rødgaard

Astrid Jensen, 1965: Lilli Baage. Kirkevejen 13

Restaurant Rindby

Else Farup Hansen

Tempo Camping

Martin M. H. Lorentzen

Kellers Hotel

Therese Jørgensen

Krogården

Svend Å. H. Rasmussen

Kongen af Danmark

Ejnar B. Henriksen

Hotelejer

Maren Markussen, Sønderho Hotel

Hotelejer

Jørgen Jørgensen, Sønderho Hotel

Restauratør

E. Palmquist, ”Pension Quisisana”

Kroejer

Arne Knud Henriksen og fru Olga Henriksen, Sønderho Kro

I august 1961 hedder Kurhotellet Hotel Atlantic.

 

 

 

B5731 Hotel-Nordby

 

Hotel Nordby

 

"Sønderho Badehotel"

Hotelejer Sigvald Sonnichsen solgte i februar 1964 "Sønderho Badehotel" til Maren Markussen og Jørgen Jørgensen. Sonnichsen købte selv hotellet i 1955 af Brandenhoff, og har sammen med sin hustru drevet hotellet med flid og dygtighed, og parret er meget ansete af byens borgere. Talrige fester af forskellig art har været afholdt på hotellet.

Hotelejer Maren Markussen

Hotelejer Maren Markussen, hotel "Sønderho", havde tidligere været køkkenchef på den velrenommerede Hovborg kro i 8 år, og da hun i 1964 – sammen med overtjener Jørgensen, hotel "Vasegården" i Fredericia – overtog hotellet i Sønderho, havde hun derfor gode betingelser for at videreføre en sådan virksomhed på bedste måde. Den dygtige og sympatiske hotelværtinde fik da også i løbet af kort tid vundet sig mange venner i Sønderho.

 

maren-markussen      maren-markussen-2

 

Maren Markussen, Hotel "Sønderho". Th. med coveret til gruppen Sand på Gulvet's LP "På bænken", der blev indspillet på hotellet.

Maren Marcussen, værtinde på Sønderho hotel kom til Fanø i 1964 fra Fredericia, hvor hun var køkkenchef på restaurant ”Hos Agnes”. Tidligere varetog Maren samme stilling på bl.a. Borgkroen i Kolding og Hovborg Kro. Hun er født i Bramdrupdam ved Kolding.

Maren er blevet lidt af en institution på Fanø, og mange unge kommer forbi, når de er hjemme på weekend. Maren er berømt for sin kunst med kødgryderne, men i sommersæsonen fungerer Maren fuldt ud som det hun er: Hotelvært. Kødgryderne overlades til en ansat kok. – Tja, jeg svæver lidt over det hele, og det befinder jeg mig godt ved.

 Maren lagde hus til koncerter med folkemusikgruppen ”Sand på gulvet”, som vel nærmest var husorkester. De indspillede bl.a. pladen ”På bænken” på Sønderho Hotel.

Hotellet var tidligere posthus men Thygesen gjordet det til et fornemt hotel. Det var med tjenere i kjole og hvidt. En tid var hotellet ejet af Vium, og så kom Brandenhoff til. Han havde det i 12 – 13 år, men i 1952 byttede han med Sigvald Sonnichsen, der havde ”Langli”. Og i 1964 blev hotellet overtaget af Maren Markussen.

 

B00001 4 SoenderhoHotel

Hotelejer Jørgen Jørgensen, Sønderho, er mandag aften den 29. januar 1968 afgået ved døden på Centralsygehuset i Esbjerg, kun 61 år gammel.

Afdøde, der i en årrække har været medejer af Sønderho badehotel, har tidligere været beskæftiget i hotelfaget andre steder, bl. a. som overtjener på hotel ”Vasagården” i Fredericia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderho kro

Lørdag den 11. august 1962 skiftede den 240 år gamle Sønderho kro ejer. Kroejer Poul Petersen og frue solgte Sønderho kro til hr. Arne Knud Henriksen og fru Olga Henriksen, som siden midten af marts måned i 1962 havde forpagtet denne.

Arne Henriksen havde særdeles gode forudsætninger for at lede den gamle kro videre efter de gamle traditioner parret med et moderne syn og stor foretagsomhed. Hans uddannelse startede i Odense på restaurant Bang. I otte år var han tjener på Grand hotel i Odense, hvorefter han en tid var inspektør ved storebæltsfærgens restauration. Desuden har han været overtjener i Odd-fellow logen i Ålborg og ligeledes overtjener på Rasmussens hotel i Fåborg. Arne Henriksen er en ung mand - kun 35 år - så alt tyder på, at den gamle minderige Sønderho kro i en lang årrække vil få en dygtig ledelse. Han har en nær tilknytning til Sønderho, idet hans hustru, fru Olga Henriksen, er født der.

Allerede ved forretningsovertagelsen i foråret skete der straks store forandringer. Den såkaldte »Rådstue« blev særdeles smukt indrettet med møbler af syrebehandlet eg, som falder så naturligt ind i det gamle interiør. Overalt er der fine, gamle kobberting, levende lys og blomster på bordene. Det er planlagt, at den anden krostue skal føres tilbage til den oprindelige gamle Fanøstil med et originalt hjørneskab og flere gamle fliser på væggene. Det påtænkes også at lade den store salsbygning, som er beliggende i krohaven, rive ned og erstatte den med en ny, hvori der foruden store opholdsstuer, hvor gæsterne kan hygge sig indendøre, når vejret indbyder dertil, også skal indrettes værelser til gæsterne,

Fru Henriksen fortæller, at sæsonen i år har været ualmindelig god, og at alt er besat til slutningen af september. Der er kommet gæster fra alle egne af kloden, blandt andet har der været mange sluttede rejseselskaber fra Schweiz, og det danske handelsministerium har formidlet, at en delegation fra U-landene besøgte kroen en hel dag. Denne delegation talte bl, a. medlemmer fra USA., Libanon, Nigeria, Ætiopien, Thailand, Philippinerne, Indonesien, Argentina, Columbia, Honduras, Tanganyika og Pakistan. Det var ikke let at sætte en menu sammen til alle disse mennesker, som tilhørte mange forskellige religionssamfund - blandt andet har muhamedanerne jo spiseforbud over for mange slags retter.

 

olga-og-erik-jensen

Olga og Erik Jensen, Sønderho Kro

Ægteskabet mellem Olga og Arne Henriksen holdt ikke, men Olga kæmper videre for kroen og gifter sig igen, denne gang med Erik Jensen, og sammen fører de kroen ind i en tid, hvor kroen også bliver kendt uden for landets grænser. I 1977 opføres en ny værelsesfløj og i 1979 bliver kroen optaget i den fine franske kæde Relais et Châteaux.

 

faergekro-18031967 hotel-nordby-16041966
pensionat-07051960 krogaarden-15071967
cafe-29051965 hotel-fanoe-bad-20061969
pensionat-02101965 pension-anita-14011967
cafeteria-17081968  

 

 

 

Hotel Fanø Bad


B1644-66 Hotel-Fanoe-Bad pos


Hotel Nordby


hotel-Nordby-(2)


Kurhotellet

I 1960 fik Kurhotellet ny ejer, der omdøber hotellet til hotel "Astoria".

Ny direktion på Kurhotellet 1964

I august køber hotelejer Johannes Jensen, Kollund, Kurhotellet og den nye direktør overtager sammen med sine to sønner, Uwe og Erwin Jensen hotellet den 15. oktober 1964.

Hotellet skulle drives som et familieforetagende og en gennemgribende restaurering forestod. Kursalen, der havde været lukket i mange år, skulle genopstå som festsal.

Kurhotellet ejedes tidligere af A/S Fanø Vesterhavsbad, som overdrog det til direktør Poul E. Olesen, København, som solgte det til direktør Jahn fra Schweiz, der atter videresolgte det til den tyske hotelmand, direktør Sandorek, som så sælger til familien Jensen.

Fanø Ugeblad bragte den 29. maj 1965 følgende hyldest til Kurhotellet:

"Kurhotellet" - kom igen!

"Kurhotellet" - i det navn gemmer sig de stolteste og festligste minder om Fanøbad, men tillige også beviserne på, at et stort hotel kan bringes så langt ned, at det "stryger flaget" og tager sig et andet navn. Fanøbads venner - og selvfølgelig også badegæster - har med vemod set dette stolte hotel svinde ind til en skygge - en stor stabel mursten, der til sidst kun var rammen om et ligeså forfaldent indre. Og så pludselig skete der noget! Vi havde nok hørt, at hotellet havde skiftet ejer, men ingen heftede sig særligt ved det. Det var jo nok sket tidligere med det triste resultat, at hotellet blev ringere og ringere.


Nu skete der altså noget! Men inden vi fortæller mere herom, lad os da kaste et blik tilbage og se, hvad Kurhotellet var i sin tid, da der stod glans og fest om dette navn. Dette kan man læse om i direktør Oluf Lassens smukke jubilæumsbog: »Badestedet Fanø igennem 50 år«.

Kurhotellets indvielse fandt sted d. 22. juni 1892 under store festligheder i overværelse af stedlige autoriteter og repræsentanter for »handel, presse, kunst og videnskab«.

Kurhotellet så dengang ikke ud som nu, idet der senere er bygget til både i nord og syd. Det var i begyndelsen tænkt som et »kurhus«, altså et sted, hvor alle badets festligheder skulle afholdes, mens gæsterne skulle bo rundt på villaerne og på de andre hoteller og kun samles her. Derfor blev det indrettet med en række efter datidens smag meget smukke kurlokaler, læseværelser o. s. v. og med en kursal med plads til ca. 400 mennesker. I sidste øjeblik blev bygningen lavet om til også at være hotel, og der blev anbragt 30 værelser, de fleste med udsigt over havet. Opførelsen af Kurhotellet kostede i første omgang kr. 198,805 kr. og inventar kr. 120,000, men det hele var også fuldendt og det bedste, der dengang kunne skaffes.

Det blev betragtet som det fineste af alt at bo på Kurhotellet, ja, man skulle næsten have blåt blod. Af hensyn til rentabiliteten blev langt senere opført de to tilbygninger, den sidste, nordfløjen, på 50 værelser.


Og hør så hvad forfatteren til bogen »Ved det yderste hav«, redaktør Andreas Sørensen, fortæller om sine tidligste erindringer fra Kurhotellet, hvor han som dreng deltog i en frokost i kursalen:

Salen var fyldt med mennesker ved store og små borde, der bugnede af mad. Folk spiste og drak, snakkede og lo, mens tjenere for frem og tilbage med fade og flasker. Det var første gang, jeg så det store, kolde bord i al sin førkrigstids-pragt. Det var ganske overvældende. Vi blev placeret ved et temmelig stort bord, men udenom blev der anbragt flere små borde, hvor efterhånden den lunkne eller varme mad blev sat frem. Det forekom mig til sidst, at vi var helt indkredset af små borde. Særligt indtryk på mig gjorde de røde hummere på blokke af is og en vældig røget ål, der var dekorativt snoet som et håndtag over alle sildeassietterne. Men ellers bestod bordene mest af mad, som jeg ikke havde set før eller kunne finde ud af, hvad var. De lagde for med ål i gelé og sild og drak hertil øl og brændevin, så de snart var lige så røde i hovederne som hummerne. Damerne holdt sig heller ikke tilbage, de drak dog ikke snaps, men holdt sig til øllet. Jeg havde indtryk af, at de spiste og drak i timevis, og da de raserede fade endelig blev båret ud, kom den varme hovedret, en rød bøf med tyk, gul sovs, hvortil der blev serveret rhinskvin i kølere, der skinnede som sølv. Til sidst bar tjenerne en mægtig osteanretning frem, og hertil drak herrerne igen øl og snaps, damerne tog et glas portvin. Kaffen drak de i en lille salon med magelige møbler. De to herrer fik cognac og store cigarer, damerne en bakke med likører i alle regnbuens farver.

- Se, det var et par glimt fra Kurhotellets storhedstid fra tiden før den første verdenskrig. Hotellet måtte gennem to krige, og navnlig den sidste var stærkt medvirkende til at præge og forringe dets bygninger og dermed vel også dets standard. Men lad dette nu være det forbigangne, og lad os se på fremtiden, som den tegner sig for hotellet i dag. - Kurhotellet er kommet igen! De, der i efterårets og vinterens forløb jævnlig har været på stranden gennem Fanøbad, har set, at der var ved at ske noget med Kurhotellet.

Den nye ejer, hotelejer Johs. Jensen, og hans frue, har sammen med deres to sønner og deres svigerdøtre udført et enormt arbejde for at gøre hotellet i stand, således at det næsten som en »Fugl Phønix« kunne genopstå i sin tidligere glans til den kommende sæson. De har malet og tapetseret, muret og tømret, skuret og skrubbet de fleste af døgnets timer for at løse en næsten uløselig opgave.

»Fanø Ugeblad« kiggede indenfor i Kurhotellet forleden for at se, hvad der var kommet ud af anstrengelserne. Og vi må sige, at vi blev overrasket. Straks, når man træder indenfor hoveddøren og kommer ind i vestibulen, får man et stærkt indtryk af, at de nye ejeres indsats er lykkedes. Og når man træder ind i Kursalen, forbavses man over at se, at denne sal, som sidste år nærmest henlå som en losseplads midt i hotellet, nu igen fremtræder som den store smukke, ja, prægtige sal, den oprindeligt var. Og således er det gået overalt i det store hotel. Salonerne er gjort i orden, og de øvrige restaurationslokaler står nymalede og nymonterede klar til at tage imod sommerens gæster. Hotellets værelser er alle gjort i stand, nogle er helt nymonterede, og køkkenet er fuldstændigt nyt, indrettet helt efter nutidens strenge hygiejniske krav. Det er vanskeligt at give et fuldstændigt billede af den forvandling, der er sket med hotellet i vinterens løb, men det er helt givet, at Kurhotellet er kommet tilbage for at blive.

 

B1630-61 Kurhotellet

 

B1630-3 Fanoe-Bad Kurhotelle

 

Hotelejer Johs. Jensen og de to sønner, Erwin og Uwe Jensen, har sammen med deres fruer løst den enorme opgave, som det var, at bringe Kurhotellet tilbage. De lægger ikke skjul på, at de ikke venter at tjene store penge lige med det samme. Der er endnu meget, der skal gøres, og det er deres hensigt også i kommende år at investere hotellets indtægter i dette: at gøre hotellet endnu bedre, og det er efter vor mening den rigtige vej at gå, og det skal nok lønne sig.

De nye ejere har sat sig den opgave at bringe Kurhotellet tilbage, og det er lykkedes, og de ønsker nu, at hotellet skal blive et sted, hvor ikke alene Fanøs mange turister skal føle sig velkomne, men også et sted, hvor Fanøs faste befolkning og de mange sommerhusejere vil være velkomne, og et sådant sted har jo været savnet i mange år ved Fanøbad."

I sæsonen 1965 genoplivede Kurhotellet den gamle tradition fra hotellets berømmelige fortid med afholdelse af koncerter, solistaftener o.l. Hotellet har haft udsolgte huse, med fx kunstnere som Wandy Tworek, Peter Belli med Les Rivals og sangerinden Gunilla Thorn samt Sønderjyllands Symfoniorkester.

Hotellet modtog adskillelige bestillinger på kongresser og mødearrangementer.

 

kurhotellet-64 1 kurhotellet-64 2
kurhotellet-64 3 kurhotellet-64 5
kurhotellet-64 6 kurhotellet-64 7
kurhotellet-64 8  


 kurhotellet-64 4 prisliste

 

    Hotel Kongen af Danmark


B6008 Hotel-Kongen-af-Danma B6009 Hotel-Kongen-af-Danma
B6010 Hotel-Kongen-af-Danma B6012 Hotel-Kongen-af-Danma
B6013 Hotel-Kongen-af-Danma B6014 Hotel-Kongen-af-Danma

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles