Stormflodssøjle

 

Fanø Ugeblad 18. juli 1969

STORMFLODSSØJLE.

På »Fannikerdagen«s initiativ og bekostning er der nedenfor kæmner Sonnicksens hus på en plads ud mod Østvejen rejst en istormflodssøjle, som viser, hvor højt vandet stod ved tre af de værste oversvømmelser, der er set på Fanø. Pælen er udført af bådebygger Karl Kristian Sørensen, og den er udført som en af de gamle fortøjningspæle ved æ Sønderbro. Det var en god ide at anbringe en sådan mindepæl, som kan fortælle sommerens gæster, hvor barskt der også kan være her på Fanø, når stormen raser for fuld styrke. Det er ligesom nogle ikke rigtig tror på det, som pælen fortæller om. Det er da vist overdrevet , mener de


stormflodssoejle-Nordby-Havn


Se årstallene  readmore


Gå til top