Mitfanoe
Status i 1970erne og 80erne

Den 10. januar 1975 kunne man i Fanø Ugeblad læse:

"Over åen efter

Hvor mærkeligt det end lyder, så er Fanø begyndt at eksportere træ til Sverige i januar 1975. Så nu kan det være, at papiret som Fanø Ugeblad trykkes på, i fremtiden stammer fra Fanø,

Det er nemlig Statsplantagen, som er eksportør af fyrretræ i 3 m længde, til en fabrik i Sydsverige. Træet bliver omdannet til cellulosetræ, der indgår i papir­fremstillingen.

Plantøren, Jesper Karlby oplyser at der i øjeblikket er 8 mand i gang ude i plantagen med motorsav og opskæring af træ. - Senere vil styrken komme op på 13 - 14 mand, når arrestanterne fra Fanø's berømte arresthus kommer ud, ind imellem, og giver et nap med.

Plantagen skal ikke skoves helt ned, det drejer sig om en tiltrængt udtyndning af plantagen. I nær fremtid vil der komme en lastvogn herover, der snupper 50 tons træ ad gangen, lige hvad der kan være plads til på Fanøfærgen. Træet udskibes fra Fredericia herfra til Sverige. Også træ fra de øvrige statsplantager i Jylland som ligeledes er gået i gang med export og beskæftigelsesfor­anstaltninger, udskibes fra denne havn."


Fanøs største arbejdsplads 1977

er Fanø Klitplantage, som i marts måned har 15 mand i arbejde.

I den forløbne uge er der blevet afskibet 600 rummeter træ fra Nordby havn, 70 rummeter er tidligere på året blevet leveret til Pinstrup spånpladefabrik til mellemlag i spånplader.

Plantør, Arne Grøntved, der nu har boet på Fanø i næsten et år, har haft nok at se til i plantagerne. De 15 mand er bl.a. beskæftiget med 4 motorsave der snurrer dagen lang. 2 af savene anvendes til fældning for at give plads til nykulturer og 2 andre tynder ud i de bestående kulturer.

Ved Sønderhovejen er der blevet ryddet og afbrændt et stykke af plantagen langs vejen. Det er for at mindske smittefaren ved en eventuel brand, at plantøren og, hans folk her i vinter har afbrændt gammelt kvas, og ryddet op, for senere her i foråret at tilplante med nyt - noget som kan pynte op ved vejsiderne.

Nybeplantningen omfatter foruden skovfyr, eg, birk og sitkagran også nogle nyheder, bl.a. en slags prydbusk „Prunus Serotina", oplyser Arne Grøntved. Fordelen ved denne busk er, at hverken kaniner eller dyr kan lide den og busken kan derfor få lov at gro i fred og vise sig med nogle særdeles pragtfulde efterårsfarver.

„Proveniens" er en anden art, som kommer fra Alaska og er vante til kystnære voksesteder. „Amalancia Kanadense" er også en af nyhederne som indføres på Fanø.

Der skal i foråret plantes omkring 70.000 nye planter i Statsplantagen, så der bliver noget at se til for de 15 mand. Plantøren er hele tiden i gang med at undersøge „markeder" for afsætning af træ fra Fanø. - Foruden pejsetræ, der sælges lokalt, er der også forhandlinger om afsætning af træ til bl.a. Skagen, som skal bruges til kasse­træ.

De omkring 70.0.00 nye planter, der i foråret 1977 plantedes i Statsplantagen har for 90 %'s vedkommende overlevet og er i fuld vækst. Nogle, enkelte af de nyindførte planter bl.a. „Amalancia Kanadense" er gået ud; det viste sig at Fanøs jord ikke var god nok til denne plante.

For at undgå at dyrene gnaver de nye skud, er planterne blevet dyppet i en væske som dyrene ikke kan lide.

I regnskabsåret 76/77 var de samlede udgifter i forbindelse med beplantning o.a. på 801.289 kr. i det kommende år regner planteren, med at runde 1 mill. kr. Om indtægter vil plantøren intet oplyse, men det sker af, og til, at der ryger nogle rummeter til kasse- eller spåntræ, afsted, ligesom pejsetræ.


Træting i juli 1979

Der hamstres pejsebrænde fra Fanø Klitplantage, og plantør Arne Grøntved kan melde alt udsolgt. Der skoves for fuld kraft, og der er brændeovnstræ nok, men i første omgang er man ved at opfylde en kontrakt på levering af endnu 800 rummeter træ til en spånpladefabrik i Pindstrup.

Der er netop blevet leveret 800 rummeter, svarende til 17 - 18 store lastvognstog.

Brændeovnstræ, fyr der er skåret i 40 cm længde koster p.t. 180 kr. pr rummeter. Birkebrænde koster lidt mere nemlig 220 kr. uden moms.

Der er i øjeblikket 14 mand, alle bosiddende på Fanø, i gang ude i plantagen med at fælde træ, rydde ud og plante nyt. Hvert år ryddes der 20 - 25 ha skov/plantage, som så fornyes med nyplantning. Der plantes hvert år 60 - 70.000 nye planter.


Træ status 25. januar 1980

Udtynding, oprydning og pleje af Statsplantagen gav i januar 1980 arbejde til 14 mand, man havde dog været oppe at vende de 18. Der er blevet skovet 15 – 1800 rummeter træ, der er gået til "eksport" til fastlandet. Det er delvis faste kontrakter, der er blevet opfyldt.

Når nu de træer der har "overlevet sig selv", er gået ud, eller sygdomsangrebne, er blevet fjernet, så bliver da af den grund ingen huller i skoven. Der plantes hvert år et ikke uanseeligt antal træer. Der skal således til foråret plantes 85.000 stk. nye træer og buske på et areal af ca. 22 ha.

Træ er efterspurgt, og det smitter af på priserne. Plantør Arne Grøntved oplyser, at en rummeter træ til brændeovnen koster fra 150 – 180 kr. Træet til 150 kr. ligger i meters længde.

Birketræ til åben pejs koster omkring 270 kr. pr. rummeter, hvis det da kan fås; i hvert fald har han intet liggende i øjeblikket.


Hedepleje på Fanø 1989

l 1989 gik man i gang med rydning af fyr og birk m.v. på Sønderho Hede. For at hindre ny træopvækst og for at få lyngen forynget vil der en del af sommerperioden være ca. 200 får og lam på heden, som bliver passet af en hyrde og to hunde. Fårene græsser på arealet om dagen og vil om natten være i en lille indhegning.

Mængden af føde kan variere, så i perioder kan det være nødvendigt at flytte fårene til noget mere nærende føde. Derfor vil fårene ikke altid være at finde på heden.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles