Kilder

Lorck, J. H, Fem og halvfjerdsindstyve Aar, København, 1885

Larsen, Børge H, Sandflugt, turister og vilde kaniner, Kristeligt Dagblad, 21. juli 1989

Engsted, Gunnar Sonnichsen, Om Melbjergdal Plantage, Fanø Ugeblad, 27. januar 2005

Kromann, N. M, Fanøs Historie, Bind I-III, Eget Forlag, 1934

Sognearkivet i Nordby, billeder og arkivalie A260

Fanø Ugeblad, diverse årgange.

Red. Lektor, dr. Phil Arne Nørrevang, Torben J. Meyer og Stephan Kehler: Danmarks Natur, bind 6, Skoven, Politikens forlag, 1975

Thaarup, P, Skovanlæg i klitterne, Dansk Naturfrednings Årsskrift, p. 41 – 51, 1966

Hauge Mortensen, P, Fram, Klitplantagernes oprindelse, p. 112 – 118, 2003

Klitheden i Danmark

Folder for Fanø Klitplantage


Gå til top