Klitter bortskyllet

I 1792 den tredje søndag i fasten (fra askeonsdag til påske), indtraf der en stormflod som bortskyllede en del klitter både på Mandø og Fanø. 


Gå til top