Mitfanoe

Strandinger

Olie på stranden i 1955

Olie på stranden i 1955

Læs mere Olie på stranden i 1955
 
Lystkutter ”Swell II” strander i 1956

Lystkutter ”Swell II” strander i 1956 Læs mere Lystkutter ”Swell II” strander i 1956
 

Kutter fra Åbenrå strandet i 1959

Kutter fra Åbenrå strandet i 1959

Læs mere Kutter fra Åbenrå strandet i 1959
 
Esbjerg kutter strandet i 1955

Esbjerg kutter strandet i 1955

Læs mere Esbjerg kutter strandet i 1955
 
Grindehval strander i 1966

Grindehval strander i 1966 Læs mere Grindehval strander i 1966
 

End Of Slide Box