Mitfanoe
Mosklitter 


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter


Mosklitter 

Når en havklit ikke længere, er udsat for stærk sandflugt, indvandrer også mosser; de kommer forholds­vis sent, de vokser langsomt og tåler ikke høj sanddækning. Men man kan dog træffe mosser på indersiden af yderste klitrække, hvor klitten endnu er hvid. Først indvandrer de i de udblæste klitters lavninger. Det er altid bladmosser, der be­gynder; levermosser komme først i gamle klitter og på mere be­skyttet (plantedækket) eller fugtig bund. Der er på de forskellige lokaliteter forskel iht., hvilke arter der indvandrer først.

I de udblæste klitters lavninger vil man navnlig se Jomfruhår (Hårspidset Jomfruhår på den tørre, Ene-Jomfruhår o. a. på fugtiger bund) udvikle sig, og mange steder kan der over ret store arealer opstå samlinger af disse planter; det er åbne samlinger, idet de stive, ugrenede, brungrønne stængler står oprette og adskilte uden at kunne skjule den ofte mørktfarvede bund mellem sig. Frodigst bliver samlingerne der, hvor bunden er fugtig; andre mosser (Gråmos fx), laver, Sandskæg, Revling, Lyng o. a. slutter sig hertil og drager nytte af den humus, som mosserne danner. På en sådan fugtig bund kunne alger som Zygogonium ericetorum vokse med frodighed under mosskovens kroner. På tør bund er det Sandskæg, Fåresvingel, Sandsvingel, Kongepen, Tjørnelav, Rensdyr­lav og andre laver, samt mosser som Tag-Hårstjerne og Kløvtand o. a. planter, der slår følge. Denne plantevækst er oftest meget lav, men kan være tæt og fast; i nogle centimetres dybde under overfladen træffer man det løse sand, der er noget gråfarvet af humuspartikler. 

I andre klitter er det Tag-Hårstjerne, der gør begyndelsen, og også denne kan dække store flader med samlinger, smukkest på nydannede klitter af udblæst gammelt klitsand, men også på havklitter. Atter i andre klitter er det Rød Horntand, der er den første. 

I havklitterne er det ofte Cypresmosser, som indvandrer først. De kan danne bløde, ret tætte tæpper på ½ - 1 cm højde over sandet, i hvilket de ligger ret løst nedgravede; disse tæpper rives derfor også let op af vinden og trædes let itu. Andre mosser ind­vandrer her og fortrænge dem delvis, navnlig den nævnte Gråmos. På ældre og mer beskyttet klitbund er det på Fanø især Udtørret Tørvemos, der går af med sejren. Som islæt i dette tæppe findes mange af den grå klits sædvanlige arter; me­ns nogle af disse, der oprindelig voksede på den endnu ret nøgne sandbund, helt er fortrængte, navnlig de enårige Gæslingblomst, Flipkrave og Blåmunke. Man ser fx de smalle blade af Rød Svingel stikke op af mostæppet; Kællingetand og Klokke, Ranunkel og Gul Snerre strøer deres gule og blå farver ind i det; rosetterne af Kongepen og Høgeurt bliver ganske tragtformede, idet de begraves i mostæppet, og dybt nede i dette kan man endnu finde stenurtens røde hoveder. Hundelav kan ses brede sine grå lapper ud over mosset, og en smule Rensdyrlav kan også komme med.

Læs mere om mosser her


mix_2_web
mos_30_web
mosflade_1_web
mosflade_2_web
mosflade_3_web
rensdyrlav_30_web
rensdyrlav_31_web
1/7 
start stop bwd fwd


Gå til top

End Of Slide Box