Mitfanoe
Liden klokke


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Liden klokke

Campanula rotundifolia.


  • Familie: Klokkefamilien
  • 15 – 60 cm. Opret til opstigende, foroven noget grenet plante med mælkesaft.
  • De nikkende blomster sider i en åben, endestillet blomsterstand. Kronen er bredt klokkeformet og ca. 15 mm lang
  • Grundbladene er langstilkede og nyreformede, stængelbladene er lancet- til linjeformede.
  • Kapslen er hængende
  • Blomstringstid: juli - august


FOREKOMST Findes især på tør sand- eller lerbund på skrænter, langs vejen og på overdrev, heder og i klitter

LEVEVIS. Liden Klokke (Campanula rotundifolia) eller Blå-Klokke er en staude, som danner en flad bladroset og en opret, blomsterbærende stængel. Bladene i rosetten er langstilkede og nyre- eller hjerteformede med nogle få, grove tænder langs randen. Stængelbladene er spredtstillede, lancetformede og helrandede. Blomstringen sker i juli-september, og blomsterne sidder endestillet på de spinkle stængler i nogle fåblomstrede stande eller enkeltvis. De enkelte blomster er forholdsvis store, dybblå og klokkeformede. Frugterne er kapsler med ret store frø.

Rodnettet er kraftigt og dybtgående. Alle dele af planten indeholder mælkesaft.

FORVEKSLING  Liden Klokke kan forveksles med mindre eksemplarer af Liden Klokke og den sjældne Engklokke. Liden Klokke kendes på sin grundstillede roset af rundagtige eller nyreformede blade, som dog ofte er visne i blomstringstiden.


Som antyder angiver har blomsten form af en klokke, eller måske rettere, kirkeklokken har form efter blomsten. I følge en gammel legende levede for mange år siden en biskop, en hellig mand, som rejste rundt blandt kristne for at styrke dem i troen.
Det var ikke altid lige let og en aften bad han til Gud om hjælp til sit vanskelige arbejde. Nu skete noget forunderligt. Nogle engle svævede ned fra himlen og berørte nogle fine blå blomster, som stod ved vejkanten. De begyndte at ringle: "kom, kom kom."
Den hellige mand tog nogle blomster med hjem, gik til en malmstøber og bad ham lave en forstørret kopi af blomsten. Ud af det kom en klokke, som med dybe toner gentog lyden: " K-o-m, K-o-m, K-o-m." , som i dag kan høres fra alle kirkers klokketårne


klokkeblomst 1

Gå til top

End Of Slide Box