Gråris


Logo 900


Plantelivet i Fanø's Klitter

Gråris

Salix repens var argentea


FOREKOMST .I klitter og klitheder

LEVEVIS. I sin typiske form har Gråris blade som er kortere end hos Krybende pil, ovale til næsten runde og med tæt sølvskinnende silkebehåring på begge sider. De tydelige, lancetformede akselblade er et andet godt kendetegn, men der findes alle tænkelige mellemformer mellem Krybende pil og Gråris. Ved påfygning med sand kan skuddene danne nye rødder og vokse sig fri af sandet. Navnet argentea kommer af latin argentum for sølv og hentyder til de sølvskinnende blade.

Gråris vokser overvejende i kltterræn.

Har før været plantet i klitterne, hvor den med sine vidtkrybende stængler er en god sanflugtsdæmper. Omvendt har det medvirket til sandflugt, at man rykkede dem op for at bruge de ofte tykke underjordiske stængler til brænde og skuddene til foder.

.

FORVEKSLING Kendes fra Krybende Pil og Rosmarin Pil på begge bladsiders ens, tætte silkebehåring.


Rodnettet er tæt forgrenet og højtliggende i jorden. Det består af mange, fine rødder. Raklerne - især de hanlige - er vigtige fødekilder for bier og andre insekter i det tidlige forår. Den tåler at blive klippet ned til ca. 10 cm over jorden. Lyskrævende, men tåler megen vind og kan gro på selv en meget tør jordbund, kan binde sand. Den egner sig godt til kystklima.


graaristaeppe 2 webGå til top